Bertha Dudde, br. 4861, 21 Ožujak 1950

 Vi živite u izuzetno teškom vremenu i neprestano ste u svezi njega osvješćivani (može isto: skreće vam se pažnja na njega) jer se to ne tiče jedino zemaljskog razvoja u povijesti svijeta nego duhovnog razvoja čovječanstva, kojeg bi vi trebali prepoznati kako je u opasnosti napomol skorog kraja. Vi morate sebi priznati kako izvanredni događaji usmjeravaju vaše misli ka duhovnim problemima; vi također trebate priznati kako se upućivanja na posljednje dane poklapaju sa starim proročanstvima u svezi kraja, i stoga morate obratiti pažnju na njih i biti puni zahvalnosti kada razmišljate o Onome Koji vas opominje i upozorava. Vi trebate svako upućivanje uzeti ozbiljno i gledati na sva zemaljska zbivanja u odnosu na ljudski proces razvoja… vi trebate znati kako je svaki događaj samo sredstvo da bi čovjeka potaknulo da radi na unapređivanju njegove duše, tako da će on dobrovoljno stremiti prema Bogu… Ovo je vrijeme tako značajno/ozbiljno budući je posljedica čovjekovog života na Zemlji od najveće važnosti, pošto promašeno/neuspješno ili pogrešno iskorišteno na Zemlji ne može biti ponovljeno a ipak nitko ne može biti pošteđen odgovornosti za njega. Ali sva opominjanja i upozorenja su jedino moguća tako da ona neće rezultirati u prisilnoj vjeri. Ona zasigurno upućuju na kraj, na Stvoritelja i Zaštitnika svih stvari, ali ona ne dokazuju ništa, i prema tome ima samo nekolicina ljudi koji prepoznaju pristupajući kraj po znakovima i koji, svjesni duhovne nevolje, izručuju sebe Bogu. Onda oni trebaju govoriti naračun Boga i Njegova kraljevstva, oni trebaju pokušati prenijeti njihovu sigurnu vjeru na njihova bližnja ljudska bića, oni trebaju u svako vrijeme biti u kontaktu sa njihovim Ocem od vječnosti i prihvatiti upozorenja i opominjanja koja su im priopćena kako bi ih predala dalje onima koji su i dalje udaljeni od Boga.

 Onaj koji ima oči da vidi, neka vidi. Onaj koji ima uši da čuje, neka čuje… Božji se glas može čuti svugdje, Njegova se aktivnost može vidjeti na daleko i na široko, i u svim mjestima ljudi su mentalno pod utjecajem odgore… Ipak njihova je volja slobodna, i Bog neće prisilno utjecati na nikoga pa čak ako jedno izvanredno iskustvo jasno razotkriva Božju aktivnost. Vrijeme do kraja postaje sve kraće, znakovi će se povećati, olakšavajući na taj način svačije shvaćanje i vjeru; i ako je osoba dobre volje on se neće opirati i sebe zatvoriti za ove naznake. Jer Božja milost stupa na snagu na svim mjestima, zrake sićušnog svjetla koje se se razbuktavaju svugdje mogu biti poticajne ako ih osoba ne zatamni time što sebi ne dozvoli biti afektirana sa zrakama… I blažen je onaj koji slijedi takvu zraku svjetla i ne treba provesti posljednje dane u tami… On će se zaputiti ispravnom stazom koja će ga izvan opasnosti dovesti do cilja, do Boga, njegova Oca od vječnosti.

 AMEN