Bertha Dudde, br. 4889, 4 Svibanj 1950

Vama je preostao još jedino kratak period vremena… Opet i iznova vam Ja ovo kažem budući ste slabe vjere i ne želite vjerovati da živite u posljednjim danima i da su Moja upozorenja i opominjanja stoga namijenjena vama. Ali vi to trebate vjerovati, jer zavisi o vašoj vjeri kako koristite ovo konačno vrijeme za vašu dušu i njezin napredak. Štogod napravite bez vjere je jedino učinjeno za svijet; ali ovaj će proći i svi će vaši napori biti uzaludni, sve kupljene stvari će se raspasti i ništa neće ostati iza što će vam biti korisno u vječnosti. Vi ćete jedino zadržati ono što nije od ovog svijeta; jedino duhovna blaga koja ste sakupili će ostati sa vama (Matej 6:19-21). Ako vi, prema tome, vjerujete u brzi Kraj, onda vi više nećete stvarati i raditi za ovaj svijet, za tijelo i njegove zahtjeve, nego ćete se najprije pobrinuti da unaprijedite stanje vaše duše, i time ćete raditi za vaš vječni život. Svijet vas zaustavlja od toga da vršite ovaj rad, svijet vas pokušava osvojiti sa zemaljskim užitkom i svakojakom vrstom mamljenja. I ispunjenje zemaljskih želja uvijek rezultira u usporavanju duhovnog rada (isto u smislu: duhovni rad postaje mlitav), time gubitku vječnih duhovnih bogatstava.

 Iz ovog razloga vas Ja upozoravam protiv svijeta… Ne zamjećujte ga više nego je to nužno za vaš zemaljski život; ne tražite ga nego ga izbjegavajte gdjegod je to moguće; ne pripisujte mu ikakvu vrijednost drugu nego da je nužno sredstvo za vaše sazrijevanje na Zemlji, i ne dopustite mu da trijumfira nad vama nego se stremite uzdići visoko iznad Zemlje. I vi ćete to biti sposobni napraviti jednom kada dozvolite vjerovanju u skori Kraj da u vama oživi. Znajte da vam Ja Osobno govorim, vaš Bog i Otac od vječnosti, i znajte, da je svaka Riječ Istina jer vam Ja to kažem. I prema tome, jedino se brinite za danas i ne brinite se što će se dogoditi sutra, jer vi se brinete u svezi beskorisnih stvari i trebate jedino uzeti ozbiljno vaše duhovno sazrijevanje i duhovno pripremanje za vječnost. Vi trebate uvijek dopustiti da ovo bude vaša prva briga, onda se nećete trebati bojati Kraja, vi ćete ga očekivati spokojno i sabrani i biti pripremljeni za Moj Dolazak na kraju vremena koje vam je još podareno da sebe oslobodite od Sotoninih okova.

 AMEN