Bertha Dudde, br. 4984, 17 Listopad 1950

 (2 Korinćanima 5:10)

 Prije ili kasnije ćete svi vi morati odgovarati za sebe pred Mojim sudištem i prisjetiti se svakog sata kojeg ste profućkali i izgubili za vječnost. Prije ili poslije svi ćete morati priznati vaše grijehe budući oni postaju očigledni i više se ne mogu držati tajnima, jer ništa ne ostaje skriveno pred Mojim očima. I stoga Ja zahtjevam jedan obračun/izvještaj za sve vaše misli, riječi i djelovanja. I vi trebate imati na pameti ovaj Dan Suda ako mislite kako možete nekažnjivo grješiti, ovaj dan, kada ćete svi vi morati odgovarati za vaš život na Zemlji. On će doći bez ikakve sumnje i svih vas iznenaditi budući ga vi ne očekujete tako brzo. Ipak on će doći poput kradljivca u noći, bez upozorenja i u tišini, on će doći kada ga nitko ne očekuje (1 Solunjanima 5:2, 4; 2 Petrova 3:10). A ipak ne nenajavljen, jer davno prije ću Ja pažnju ljudi skrenuti na njega, na Dan Suda, dan kraja i uništenja ove Zemlje. Činjenica da vi ljudi ne želite vjerovati u njega neće promijeniti Moj plan od vječnosti, jer ovaj dan je bio predodređen u skladu sa Mojom voljom i ljudska volja ga neće biti u stanju odgoditi nego se Mora podrediti Mojoj volji. Razlog zašto se obraćam opet i iznova ljudima kroz sluge na Zemlji i u kraljevstvu svjetla je zbog činjenice da dan poput toga, koji dokončava jedan nezamislivo dug period razvoja, ne smije doći nenajavljen čovječanstvu. Dan Suda je kompletiranje jednog zemaljskog perioda koji je bio podaren ljudima za njihovo spasenje. Tijekom ovog razvojnog perioda ljudi su primili posebnu povlasticu… Božanski Iskupitelj Isus Krist Osobno je došao na Zemlju kako bi pomogao onim ljudima koji su trebali podbaciti u njihovom procesu razvoja.

 I stoga su ljudi bili sposobni sebe iskupiti samo ako su to željeli. Ako, međutim, njihova volja podbaci onda će to biti njihova vlastita pogreška, i sve dok ljudi žive na Zemlji Ja ih opetovano upozoravam u svezi ove pogreške. Njihova se pogreška jedino sastoji od činjenice da oni ne žele prihvatiti pomoć no prepušteni sebi oni su preslabi. Što mogu napraviti oni ne žele napraviti, otud će oni također trebati preuzeti odgovornost za ono što ne žele napraviti. To je zašto će se svatko smatrati odgovornim posljednjeg dana, jer svi oni su bili imali mjeru blagoslovâ na njihovu raspolaganju koji su im mogli pomoći da se uspnu sa lakoćom. A nagovještavanja kraja kroz vidjeoce i proroke jesu dio ovih blagoslova. Ali svatko tko ih ne sluša, tko u njih nema povjeranja, ne čini isto tako ništa za njegovo vlastito iskupljenje. Ja Sam uvijek opominjao i upozoravao ljude kroz vidjeoce i proroke, i dovoljno često najavljivan kraj stare Zemlje također objašnjava pojavljivanje proroka u Moje ime, budući Ja neću ostaviti ljude bez upozorenja a oni žive u Posljednje Dane, budući je kraj tako blizu da bi svi vi bili šokirani kada bi znali dan i čas. Opet i iznova Ja skrećem vašu pažnju na njega a ipak nitko ne smije biti prisiljen vjerovati u njega, ali jao si ga onima koji su čuli Moju Riječ i odbili u Nju uzvjerovati… Koji su je prepoznali kao Moju Riječ a ipak ne vjeruju u kraj i Sud i prema tome ne pripremaju sebe za kraj. Jao si ga njima… jer čas će ih iznenaditi kada pristigne posljednji Sud.

AMEN