Bertha Dudde, br. 5115, 26 Travanj 1951

Vi ćete sebe također trebati braniti u svijetu koji će vam oponirati i progoniti vas. To će biti početak vremena borbe koju Sam vam nagovijestio i koja će pokrenuti konačnu fazu prije kraja. Vi isto tako nećete primiti nikakvu svjetovnu pomoć, jer oni koji žele pomoći su preslabi ali oni koji su snažniji su protiv vas. Unatoč tome vi ćete imati zaštitu na koju se doista možete osloniti… budući ću Ja Osobno biti sa vama i dati vam snagu da prevladate u najtežoj borbi. Svatko tko Me samo zazove će doživjeti Moje prisustvo, jer Ja neću napustiti Moje Vlastite, premda ću dozvoliti ljudima da se jedni sa drugima suoče u borbi. Ova konačna vjerska borba mora biti vidljiva budući duhovi trebaju biti razdvojeni… budući se razdvajanje mora dogoditi između Mojih sljedbenika i sljedbenika protivnika, i čak najzadnji ljudi moraju donijeti odluku, koji su se do sada stidjeli jednog otvorenog priznavanja poradi slabosti vjere ili straha. Oni će se ojunačiti na vidiku snažne vjere prikazane od strane Mojih Vlastitih, ukoliko potpuno ne otpadnu poradi svjetovnih probitaka/blagodati koje Moji Vlastiti moraju napustiti poradi njihove vjere. Ova će se odluka jedino ticati unutarnjeg života pojedinca, ipak je utoliko značajna budući će ova odluka također afektirati zemaljski život i, prema tome, mnogi će ljudi podbaciti. Jer svatko tko i dalje vrednuje svijet previše, svatko tko ljubi njegov život na Zemlji, tko i dalje obraća previše pažnje na njegov fizički komfor, će teško biti sposoban prevladati budući će svatko morati odustati od svega ako se ne žele odreći njihove vjere u Mene i Moj čin Spasenja. Mnogi će otpasti od vjere budući će Me oni morati priznati otvoreno. Ali svatko tko poznaje Istinu, svatko sa naprednim znanjem, svatko kome je njegov život Ljubavi također osigurao Moju snagu, će ostati vjeran Meni sve do kraja, on će Me slobodno i hrabro priznati, on će govoriti namjesto Mene i čak još biti sposoban uvjeriti one koji su slabi u vjeri a ipak su dobre volje… I unatoč najveće nevolje nametnute mu od strane neprijatelja (ovo u množini) on neće osjećati tegobu toliko puno budući ću Ja stajati pored njega i osigurati mu sve što potrebuje za tijelo i dušu. Neprijatelji neće biti u stanju ozlijediti nikoga tko postavi njegovo potpuno povjerenje u Mene, jer što mu oni oduzmu Ja ću mu povratiti u drugačijem obliku, ipak uvijek na način da će on živjeti sve dok ga Ja i dalje potrebujem na ovoj Zemlji. I Moje malo stado će svjedočiti o Kraljevstvu Božjem i Njegovoj sili sve do kraja… i Moja obećanja će se obistiniti tako da će snažna vjera biti sposobna ostvariti sve i da će Moji vlastiti primiti ono za što su apelirali u ovoj vjeri. To će biti zamorna borba ali Moji Vlastiti će ju preživjeti, jer oni imaju vrhovnog zapovjednika pored sebe Koji će poraziti svakoga neprijatelja, i svatko tko pripada Njegovu taboru će biti pobjedonosan i ne treba se više plašiti nijednog protivnika jednom kada je došao kraj, Sudnji Dan, koji će razdvojiti pravedne od nepravednih, dobre od loših, Moje Vlastite od sljedbenika Sotone… Dan kada će svačija nagrada biti u skladu sa njegovim djelima.

 AMEN