Bertha Dudde, br. 5131, 14 Svibanj 1951

 Privukao Sam vas blizu k Sebi zbog čiste Ljubavi… Ja Sam znao još od vječnosti tko je odustao od njegova protivljenja Meni i koga stoga mogu iskoristiti da Mi služi kao instrument u posljednjim danima pred Kraj. Za sada još ne znate čas Kraja, Ja i dalje rasprostirem veo preko zbivanja konačnih stvari na ovoj Zemlji. Ipak vi, Moji odani sljedbenici, trebate (ćete) biti obaviješteni o Mojem planu Spasenja; Ja ću vam također reći i vrijeme ako je to nužno, tako da iskoristite znanje za dobrobit vaših bližnjih ljudskih bića bez da ih obavijestite o njemu, budući bi im znanje o danu i času prouzročilo štetu, i time Ja mogu jedino obavijestiti Moje najpovjerljivije i najodanije radnike i jedino na način koji neće ograničiti njihovu vjeru i volju. To je zašto Ja prokušavam srca Mojih slugu unaprijed, ali im Ja također dajem snagu da prođu svako prokušavanje, i time će se nekolicina pojaviti koji će, na Kraju, Meni biti od velike koristi i također će to biti sposobni napraviti. Ja poznajem vaša srca, Ja znam vašu volju i Ja Osobno dolazim da vam donesem ono što žudite… svjetlo i snagu. I time vi ćete postati snažni stupovi Moje Crkve na Zemlji koju ni jedna zemaljska i duhovna sila neće biti sposobna porušiti budući ćete se vi čvrsto oduprijeti onima koji žele napasti njezine temelje. Ja ću potrebovati jako-voljne i čvrsto-vjerne ljude na Kraju ove Zemlje…

 I Ja poznajem takve ljude svugdje i pripremam ih za konačnu borbu koja će se boriti protiv Mene i svega duhovne prirode. Međutim, priprema će se odviti kroz njihovo upoznavanje sa Mojim vječnim planom Spasenja, kako bi im po prvi puta objasnio Moju vladavinu i aktivnost baš kao i sve događaje i tako osnažio njihovu vjeru u Mene, što će im kasnije omogućiti da rade marljivo i uspješno u Mojem vinogradu. Kao dodatak Ja ću im prenijesti svjetlo i snagu, tj. opsežno znanje koje će pobliže odrediti njihov učiteljski rad i također im dati snagu i unutarnje uvjerenje da prevladaju protiv svih neprijateljstava od strane tame. Ja ću podučiti Moju vojsku snažnih boraca za Sebe, ali koju ću Ja također podupirati i pripomagati dok ona nije kompletno ispunila svoj zadatak… dok nije zadobila pobjedu nad neprijateljem u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji. Ja vas poznajem i vašu volju i blagoslivljam vas što ste sebe podredili Meni, Ja vas zaposjedam i više vas nikada neću pustiti…. Ja vas potrebujem tijekom ovih posljednjih dana budući želim izvršiti utjecaj na vaša bližnja ljudska bića kroz vas, koja ću vam poslati tako da možete sprovoditi vaš vinogradarski rad na njima… I budući vas potrebujem Ja ću se također pobrinuti o vama sve dok niste ispunili vašu misiju, sve dok Kraj nije došao, koji je neizbježan za sve vas. Ja želim izliti Mojeg Duha na sve vas tako da shvatite u kojem vremenu živite i Moj Duh će vam obznaniti kada će doći Dan koji je proglašen u Riječi i Pismu.

 AMEN