Bertha Dudde, br. 5143, 3 Lipanj 1951

 Za sada vam se još suprotstavlja jedino nekolicina ljudi, međutim, doći će vrijeme kada ćete biti napadani od strane mnogih, kada će biti jedino mali broj vas ako se poredi sa mnogo koji će se boriti protiv vas, od kojih će neki sebe također nazivati vjernicima ali koji će vas tretirati sa neprijateljstvom poradi istinske i žive vjere, poradi očiglednih znakova djelovanja duha, što će ih okrenuti protiv vas. Za sada još imate mali krug pristalica koji su dodirnuti Mojom Riječju i razmatraju je u njihovom srcu i priznaju je; međutim, doći će vrijeme kada ćete čak od njih biti razdvojeni, kada će se svatko morati osloniti na sebe i shvatiti kako je okružen neprijateljima koji žele uništiti njegovu vjeru u Mene i Moje učenje. Onda će plodovi činjenice da su oni bili hranjeni od strane Mene Osobno sa Riječju i prihvatili su prehranu sa potpunom vjerom izaći na svjetlo. Jer oni će stajati čvrsto naspram svih izazova svijeta i uvijek će pronaći isto-mišljenike sa kojima oni mogu izmjenjivati ideje i na taj način snažiti njihovu vjeru. Ipak svi vi ćete biti spriječeni da budete otvoreno aktivni, nećete imati mogućnosti javno širiti Moju Riječ. Unatoč tome, Ja ću svakoga osnažiti tko žudi za Mnom i Mojom Riječju… Neprijateljstva spram vas će se alarmantno povećati a ipak će podbaciti uzdrmati vašu unutarnju odlučnost, jer onda će Moj duh također jasno sebe očitovati i Moja Riječ je oživjeti u svakome od vas… Izvanjska neprijateljstva neće biti u stanju učiniti da se iznutra pokolebate budući ću Ja zaštititi svakoga tko Mi želi ostati vjeran. Ja prepoznajem tu volju i uvijek ću mu dati snagu koja mu je potrebna kako bi ostao postojan/istrajan. Prethodno tome, međutim, biti će vrijeme kojeg zasigurno možete dobro iskoristiti za distribuciju Mojeg Evanđelja, i Ja želim skrenuti vašu pažnju na to/njega tako da ga ne propustite neiskorištenoga. Jer vi ćete biti sposobni svugdje govoriti bez straha da vam bude zabranjen pristup; vi ćete također imati talent za govorenje i često se susresti sa mogućnošću kada će vas slušati i kada ćete pronaći razumijevanje, kada vaš vinogradarski rad neće biti uzaludan. Onda vi doista trebate biti vrlo zaposleni i ne odgađati što možete napraviti… vi trebate propovijedati ljubav i skretati pažnju ljudi na kraj… Oni će se prisjetiti mnogo toga jednom kada konačna bitka započne, konačna bitka vjere, i čak ako ste spriječeni širiti Moju Riječ… sjeme koje ste posijali će pustiti korijena i rasti, i onda, tijekom posljednjih dana prije kraja, također dati ploda. I vi ćete nastaviti vašu aktivnost u tajnosti, za blagoslov vas samih i vaših bližnjih ljudskih bića, budući ću Ja blagosloviti sav vaš duhovan rad do kraja ove Zemlje i jednog dana u vječnosti.

AMEN