Bertha Dudde, br. 6590, 8 Srpanj 1956

Podnosite sve sa strpljenjem i ne dopustite kolebanje/posrtanje vašoj vjeri… Mnogo puta ću vam Ja ovo još morati uskliknuti jer trebat ćete trpjeti poradi vaše vjere, premda ste ovo za sada još nesposobni razumjeti. Sve do sada vi još uživate izvjesnu slobodu mišljenja; vaša ljudska bića i dalje obraćaju pažnju na duhovni život onih koji Mi žele ostati lojalni. Niti ste vi za sada spriječeni od strane vlasti vršiti vaš duhovni rad…

 Ali doći će vrijeme kada više nećete biti slobodni što se tiče duhovnih stvari, vrijeme će doći kada će bližnja ljudska bića baš kao i svjetovne sile biti neprijateljski/agresivni posebice prema onima koji razmišljaju ispravo, koji ozbiljno shvaćaju njihov psihološki razvoj, koji govore istinito i žele pomoći spasenju duša njihovih bližnjih… I baš oni su koji će biti stavljeni pod izvanredan pritisak dok će zastupnici obmanjujućih učenja i dalje biti tolerirani i čak podupirani radije nego spriječeni u njihovom radu. I onda ćete vi također često sebe pitati zašto Ja dopuštam da se ovo dogodi, malene sumnje će se pojaviti u vama i popustit ćete budući morate patiti… I prema tome Ja vam nastavljam povikivati: Otrpite sve i ostanite snažni u vjeri, jer vi ćete odnijeti pobjedničku krunu… Baš ove Riječi su vama i dalje jedva vjerojatne, jer za sada nema ama nikakvih znakova ovog teškog vremena.

 Ipak iznenada će nastati promjena, budući će svjetovni događaj koji ljudima uzrokuje ogroman šok provocirati otvoreno buntovništvo spram Onoga Koji, kao Bog i Stvoritelj, dopušta da se nešto dogodi što ima uništavajuće učinke na ljude… I prema tome će oni nijekati ovom Bogu i Stvoritelju svo priznavanje, svaka će vjera u Njega biti odbačena kao neosnovana, i svi koji brane vjerovanje u Mene protivno ovom mišljenju, svi koji Me priznaju i također žele bolje obavijestiti njihova bližnja ljudska bića, će biti tretirani sa neprijateljstvom.

 Opet i iznova Sam najavio da ću Sebe izraziti kroz prirodne sile kako bi probudio spavače i letargične… I nekolicina od njih će se doista probuditi ali, poredbeno, mnogo više će ih izgubiti njihovu i dalje slabu vjeru suočeni sa jako rasprostranjenim uništenjem i velikim ljudskim žrtvama ovog događaja. I onda će se izraziti najrazličitija mišljenja, i mnogi će ljudi sa mržnjom nijekati Boga i Stvoritelja i biti neprijateljski spram svakoga tko ne dijeli njihovo gledište. I onda će Moj neprijatelj raditi sa velikim lukavstvom da bi podstakao ovu mržnju, i on će biti uspješan, jer zemaljski gubitak kojeg su ljudi pretrpjeli kao rezultat ovog prirodnog događaja će ih ogorčiti i nagnati ih postaviti nepoštene zahtjeve i izrabljivati bespomoćna bližnja ljudska bića. Ljudska okrutnost raste i štogod poduzmu jasno odaje neprijatelja, Antikrista, o kojem oni ovise. I zakoni i propisi će biti izdani koji će teško pogoditi posebice Moje Vlastite koji trebaju trpjeti naračun njihove vjere i koji su jedva u stanju shvatiti težinu njihove sudbine. I onda ću skratiti dane poradi Mojih Vlastitih… tako da neće izgubiti nadu (očajavati), tako da neće otpasti (u smislu: skrenuti s puta; pasti u stanje nevršenja, zapuštenosti, zanemarivanja)… tako da će postati blaženi…

 Samo se držite Moje Riječi da ćete biti izbavljeni iz krajnje nevolje, i čekajte ispunjenje ove Riječi, jer Ja Osobno ću doći i izbaviti vas, Ja ću također Sebe izvanredno očitovati unaprijed kako bi vas osnažio ako ste u opasnosti popustiti… Vi se ne trebate bojati sve dok svoje povjerenje postavite u Mene, sve dok u molitvi sa Mnom uspostavite kontakt, jer onda ćete vi uvijek također primiti snagu da pružite otpor… I uvijek zapamtite da neprijatelji mogu doista biti u stanju ubiti vaše tijelo ali ne vašu dušu (Matej 10:28)… prisjetite se stvarnosti vječnog života i da će život svakog ljudskog bića na Zemlji uskoro dokončati… Onda će vaš strah nestati, onda ćete biti ispunjeni sa snagom vjere i ustrajat ćete i jedino uvijek svjedočiti za Mene i Moje ime…

 Čvrsto utisnite ove, Moje Riječi, u vaše pamćenje i one će vas utješiti i osnažiti u nadolazećem vremenu… Osigurajte vašu snagu unaprijed, akumulirajte ju, jer biti će i dalje još neko vrijeme prije nego ću Ja Sebe izraziti kroz prirodni događaj… I ako iskoristite dobro ovo vrijeme kako bi osnažili vašu vjeru onda vas naknadna vjerska borba neće plašiti, naći će vas naoružane, i zemaljska nevolja će vas jedva dodirnuti, budući ćete vi onda očekivati Moj dolazak sa sigurnošću, budući će vaša vjera narasti tako snažnom da niti prijetnje niti postupci protiv vas nju neće biti u stanju uzdrmati… Onda ćete biti dobri borci za Mene i Moje ime i sve paklene sile vas neće biti u stanju nadvladati, jer Ja Osobno ću se boriti sa vama i Ja ću vas uistinu dovesti do pobjede.

 AMEN