Bertha Dudde, br. 5383, 6 Svibanj 1952

 Vaš dobro-uređen (ili ‘uobičajen’) život će jedino trajati još jedno kratko vrijeme kako bi onda bio uronjen u kaos kojeg vi ne možete izbjeći sa vašom vlastitom snagom. Jer onda će Zemlja ući u svoju konačnu fazu, ona će se približavati svojem kraju… Ovo predskazanje se mora uzeti jako ozbiljno, budući je naumljeno učiniti vas svjesnima kako se vaše vrijeme, također, približava kraju, da vama nije preostao još dugačak životni vijek i mnogi će sebe čak morati osnažiti da budu iznenada opozvani ranije. Svaki dan kojeg još živite je dar kojeg trebate cijeniti, jer svako dobro djelo koje činite u jednom danu će povećati vašu snagu, koju ćete vi jako trebati da bi ju iskoristili u preostalom vremenu. Međutim, svatko tko nepromišljeno živi bez ljubavi i vjere će biti potpuno bez snage ili će sebe izručiti onome koji će mu doista priskrbiti snagu ali ga neće zaštititi od kraja, od posljednjeg Suda, od obnovljenog prognanstva u krutu materiju. Nemojte prodati vašu dušu za cijenu koja doista neće nadomjestiti za nevolju kroz koju duša još mora proći kada njezin zemaljski život dokonča… Ja vas ne mogu opomenuti dovoljno često i ozbiljno u svezi ovoga, budući Ja želim pripremiti za vas blaženu sudbinu. Ipak vi ljudi ne vjerujete što Ja opetovano dajem vidjeocima i prorocima da vam proglase… vi to ne vjerujete a Ja vas ne mogu prisiliti da vjerujete. Vi ste doista svjetovno orijentirana uma i nevjerojatno udaljeni od toga da ste duhovni, vi ste potpuno uronjeni u materiju i ova će vas materija zatrpati, ona će vas iznova potpuno zatočiti budući ju ne želite ispustiti sve dok imate snage držati se.

 Pokušajte zamisliti bar samo jednom zatočeništvo u najtvrđu materiju i da ste nesposobni sebe osloboditi od nje. Misao bi vam dala ogromnu snagu da izbjegnete ovu sudbinu, ipak vama nedostaje vjerovanja to a Ja vam ne mogu dati ovo vjerovanje, vi ćete ga morati postići sami za sebe kroz život Ljubavi… Onda će vam cijeli kontekst postati jasan i također značenje vašeg zemaljskog života kao ljudskog bića… I vi bi bili alarmirani po pitanju toga koliko skrećete od zadatka koji vam je dan za vrijeme vašeg postojanja na Zemlji… Činite dobra djela, prisilite sebe to činiti, naučite oskudjevati poradi vašeg bližnjeg ljudskog bića, umanjite patnju i nevolju, utješite i okrijepite one koji su bolesni i slabi, pružite milosrdnu ruku gdjegod vidite bijedu… vi to nećete samo činiti za druge nego i za vas same, jer vaša će duša oživjeti i svako dobro djelo će vam priskrbiti duhovno prosvjetljenje… vi ćete postići duhovnu viziju i prepoznati Moju veću od najveće Ljubavi gdje danas još vidite nemilosrdnu vladavinu sile koja vas jedino želi mučiti na Zemlji… Slušajte Moj opetovani poziv upozorenja i opominjanja i ne dopustite da ne-čuj-no mimoiđe vaše uši, odustajte od vaše žudnje za materijalnim stvarima, jedino uzmite u obzir spasenje vaše duše i ne brinite, jer Ja ću se također pobrinuti za vas u zemaljskom smislu samo ako se ozbiljno pobrinete za vašu dušu, koja je u krajnoj opasnosti budući je kraj blizu.

 AMEN