Bertha Dudde, br. 5589, 29 Siječanj 1953

 U ekstazi svjetovnog uživanja ljudi ne obraćaju pažnju na znakove odgore, a Kraj se približava golemim koracima. Svijet drži sva njihova čula očaranima i potpuno zamućuje duh; oni ne poštuju nikakvog Boga i ne boje se sile odgore, jer oni su zadovoljni sa mjerama koje poduzimaju vladajuće sile, i što su više sekularna njihova svjetovna obećanja o unapređenju to im oni više aplaudiraju. To je isto stanje stvari kao što je bilo u doba velike poplave; njihova povećana žudnja za životom ne dozvoljava nikakve duhovne misli, i ispunjenje njihovih želja i žudnji je grešno budući oni odbacuju svu umjerenost i prepuštaju se neobuzdanim zadovoljstvima i na taj način sebe potpuno polažu u ruke Božjeg protivnika (Sotone). I on je sa ovim ljudima odnio njegovu pobjedu u igri; on ih je navabio sa zemaljskim vlasništvima i pridobio ih iznenađujuće brzo. Ali njegova pobjeda predstavlja smrt za ljude, smrt tijela i duše, jer do Kraja još nema puno, Kraj će doći sred ekstaze uživanja, neočekivano i tako brzo da nitko neće biti sposoban razmišljati o njemu i više neće biti uzmicanja. Oni bi zasigurno mogli prepoznati da je bilo kratko prije ponoći, jer svi su znaci na to ukazivali, ipak oni su držali njihove oči i uši zatvorenima da ne bi čuli i vidjeli što nisu željeli čuti i vidjeti. I time će Kraj doći neočekivano…

 Kada su požuda i porok dosegli njihov vrhunac, kada se grijeh izmiče kontroli da se više ne može zaustaviti pomoću upozorenja i opominjanja od strane Božjih slugu… onda Sud mora doći, koji je uvijek i zauvijek bio nagovještavan. Prema tome, obratite pažnju na znakove, zemaljski napredak će biti prepoznatljiv koji će predstavljati jedno neograničeno uživanje života za svjetovne ljude koji pokušavaju steći štogod mogu iz svijeta. Čineći tako oni će naći opominjanja/savjete njihovih vjernih braće neprikladnima i kao prepreku na putu, iz tog razloga će potonji biti tretirani sa takvim neprijateljstvom da će vrijeme oskudice započeti za vjernike poradi Isusova imena, budući će se cilj grešničkih napada fokusirati na Njegovo učenje i budući će svatko tko ispovijeda Isusa i Njegovo učenje biti lišen svega osnovnog za življenje. Međutim, ovo vrijeme neimaštine će biti privremeni blagoslov za vjernike, jer njihova vjera će postati rastuće snažnija budući će im očigledna snaga biti dostavljena odgore i budući će oni biti sposobni čuti Riječ Božju bilo direktno bilo kroz Njegove glasnike… I ovo je vrijeme još pred vama; ono će pristići bez ikakve sumnje i mora biti prebrođeno, budući je nužno razdvojiti koze od ovaca, budući stav svake pojedinačne osobe mora biti razjašnjen; svaka pojedinačna osoba mora donijeti odluku za ili protiv Boga, i budući ova odluka treba biti donešena u potpuno slobodnoj volji pritisak vršen od strane svjetovnih vlasti će biti dozvoljen, baš kao što će blagoslovi od gore osigurati iznimnu snagu onima koji ih žele iskoristiti u vjeri u Boga… u Isusa Krista, Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… Ljudi će još morati proći kroz teška vremena, ipak blažen je onaj koji doživi život kao težak… Jer drugi će biti poraženi budući nisu obraćali nikakve pažnje na ikakve znakove, budući se nisu bojali ničega a ipak oni će se unatoč tome morati suočiti sa Božjom odlukom na Dan Suda kada je došao Kraj ove Zemlje.

 AMEN