Bertha Dudde, br. 5606, 19 Veljače 1953

Utjecaj Antikrista će također požuriti kraj, jer onda će tegoba Mojih Vlastitih doseći svoju najvišu točku i čini nužnim Moj dolazak kako bi dokončao ovu nevolju. Jedini cilj Mojeg protivnika je Mene skinuti sa prijestolja i postaviti sebe na prijestolje, to jest, potpuno uništiti vjeru ljudi u Boga i Stvoritelja od vječnosti kako bi on sam bio cijenjen više, kako bi bio obožavan i kako bi ga se plašili kao Boga… On ne želi posjedovati ljubav ljudi, jedino njihovu pokornost, on želi sve kontrolirati i tako biti najviši vladar. Sve dok ljudi i dalje imaju vjere, sve dok oni priznaju Silu iznad njih samih Kojoj će jednog dana morati položiti račun oni neće popustiti onome koji od njih zahtjeva nešto što je Bogu-protivno… I prema tome protivnik će prosljediti protiv ove Sile pokušavajući iskorijeniti vjeru u Mene, i to pomoću brutalnih sredstava koja će učiniti teškim za Moje vlastite da Mi ostanu vjerni… Ipak snaga da ustraju će im biti priskrbljena od strane Mene u izobilju. Ja ću Sebe njima tako vidljivo otkriti da će njihova vjera postati rastuće snažnija, da će oni prihvatiti svu štetu u shvaćanju da Ja jedini mogu dati i oduzeti i da ću uistinu otplatiti što im je nanešeno na Zemlji.

 Nastojanje Antikrista je iskorijeniti Kršćansko učenje… spriječiti svo znanje o Isusu Kristu kao Sinu Božjemu i Iskupitelju svijeta… On Meni otvoreno proglašava rat… I to je njegov kraj… Moj protivnik će sebe utjeloviti u osobi koja je totalno porobljena od strane njega, to jest, on potpuno posjeduje njegovu dušu i najprije obmanjuje ljude sa svakojakom vrstom postupaka i pogodnosti koje će mu garantirati potporu velikih gomila… I njegovi će govori i aktivnosti biti maska koja sakriva najopakije stanje uma… On će biti majstor u tome kako sakriti aroganciju, laži i pohlepu za zaradom, ipak njegov nedostatak Ljubavi će ga uskoro razotkriti, što je reći, jedino u očima Mojih Vlastitih, jer spram njegovih sljedbenika on hini suosjećanje za svu patnju koju on, međutim, ne pokušava umanjiti nego jedino doprinosi spram povećanja ovih nedaća. Vjernik će ga prepoznati, jer on mora teško patiti pod njegovom vladavinom, ipak svatko tko je usaglašen sa njime, tko Me se otvoreno odrekne, će od strane njega biti tretiran kao prijatelj i biti svjetovno čašćen i poštovan. I tako će se uskoro pojaviti dvije grupe ljudi… većina će slijediti njega i jedino će malo stado ostati vjerno Meni u njihovom stavu i akcijama. I ovi će neprestano biti u opasnosti, budući Moj protivnik potiče ljude da im uzrokuju štetu gdjegod je to moguće. Antikrist će nagraditi takve akcije protiv Mojih Vlastitih kako bi učinio da Me čak posljednji vjernici, koji mu i dalje nude otpor, napuste.

 Ovo će biti početak vremena gorke patnje za Moje Vlastite a ipak ono će biti podnošljivo budući će im biti dozvoljeno primiti jedan izvanredan dar milosti… budući ću Ja Sebe ukazati gdje su ljudi u opasnosti posustati/oslabiti… Ja znam volju svake pojedinačne osobe i stav spram Mene, i Ja doista neću dopustiti Mojem protivniku da stekne prednost nad njegovom dušom. Pored toga, kraj je blizu i Moji vjernici su vjerno privrženi Meni u njihovim srcima, prema tome Ja mogu Sebe ukazati njima van zakona kako bi im podario snagu. I mnogi će Me ljudi ugledati, i onda ni jedna moć/sila na svijetu neće biti sposobna uništiti njihovu vjeru u Mene… Onda će oni također sa radošću dati njihov život ako Ja to zahtjevam. Ali Ja ću dokončati okrutnu igru Mojega protivnika… Kada on vjeruje za sebe kako je pobijedio Ja ću doći na oblacima i suditi žive i mrtve… Ja ću dohvatiti Moje Vlastite prije nego ostvarim čin uništenja Zemlje i svih njezinih stanovnika. Prethodno ovome će nevolja biti ogromna, ipak Moja Ljubav će vas spasiti i Moja će sila okovati onoga koji Mi se suprotstavlja, budući je njegovo vrijeme okončalo.

 AMEN