Bertha Dudde, br. 5678a, 17 Svibanj 1953

‘Svi što prizivaju ime Gospodnje spašeni će biti’

                                                                       Joel 2:32

 Vrijeme je ispunjeno, sve ukazuje na kraj… pa ipak jedino ljudi koji streme spram Mene mogu vidjeti znakove, jer njihove su oči okrenute prema nebu, i stoga oni također odgore primaju prosvjetljenje i ne dvojbe kako će se sada zbiti što su vidjeoci i proroci bili predskazali na Moje instrukcije. Što se njima čini očigledno je potpuno nevjerojatno svjetovnim osobama, oni gledaju na stvari sa drugačijim očima nego oni koji jedino vide svijet i prema tome također jedino žive za svijet i njegova zadovoljstva, i čiji će duh postajati rastuće mračniji što se kraj više približava. I za sve ove ljude prije kraja će se još zbiti jedan događaj koji bi zasigurno mogao promijeniti njihovo razmišljanje, koji bi ih mogao zaustaviti i zamisliti, samo kada bi imali bar malo dobre volje! Ja i dalje želim Sebe u-naprijed otkriti, premda Me onda oni i dalje neće morati priznati… Još jednom će oni izgubiti ono za čim pohlepno čeznu, njihova zemaljska vlasništva će biti uništena i iznova im oduzeta, ipak od strane sile koju oni ne mogu smatrati odgovornom za to… Ja želim Sebe očitovati kroz prirodne elemente kako bi ih spasio… Gdje i dalje postoji iskrica vjere u čovjeku tamo je također mogućnost za spasenje, jer on još može okrenuti njegove misli ka Meni u posljednji čas i zazivati Me za pomoć… i čak ako izgubi njegov smrtni život… ovaj će se poziv čuti i njegova će mu vjera biti nagrađena u kraljevstvu onostranog, gdje će on pronaći pomoć… Ja jedino želim vidjeti jednu priznavajuću/potvrdnu misao i Moja će se ruka protegnuti do svakoga, kako bi mu Sebe konačno demonstrirao. Ja vam doista olakšavam da vjerujete u Mene samo ako bi vi to stavili na probu zazivajući Me u duhu i istini. I prema tome ću Ja napraviti posljednji pokušaj da ih spasim, da spasim one koji još nisu u potpunosti postali plijenom Mojemu protivniku (Sotoni)…

 Pustit ću da Zemlja zadrhti i svaka nada u zemaljsko izbavljenje iščezne… I gdje nikakva pomoć nije više moguća Ja jedini mogu još osigurati izbavljenje, jer Meni ništa nije nemoguće… I svatko tko se, u krajnoj krizi, prisjeti njegove nevine vjere, tko učini ovaj posljednji pokušaj da Me zazove, to uistinu neće zažaliti… On će biti spašen u vremenu i vječnosti, budući će gubitak njegova zemaljskog života onda jedino biti blagoslov ako se duša i dalje uspinje u duhovnom kraljevstvu. Premda prirodne sile nisu uvijek smatrane kao izražaj Moje moći i snage, ipak smrtni strah povremeno čini da se drugačije misli pojave nego bi ih ljudsko biće obično imao, on Me može prepoznati u trenutku i prema tome Me također zazivati za pomoć. Ipak ovo se nikada ne primjenjuje na riječ koja je samo izgovorena od strane usta, ako srce nije uključeno… Vrijeme je ispunjeno, ali prije toga će se zbiti što Sam vam proglasio i što vam opetovano opet proglašavam… jedan neobičan prirodni događaj, koji je naumljen podsjetiti vas na kraj koji će slijediti uskoro nakon toga. Ja vas neprestano opominjem i upozoravam da obratite pažnju na Moje Riječi, i skrećem vašu pažnju na znakove vremena, ipak ne mogu vas prisiliti prihvatiti Moje Riječi kao Istinu… međutim, zapamtite ih, tako da će vas podsjetiti na Onoga Koji vam govori i Koji uistinu želi jedino što je za vas najbolje, Koji vas želi izbaviti iz bezdana prema kojemu su se oni od vas, koji su potpuno lišeni vjere, zaputili.

 AMEN