Bertha Dudde, br. 5723, 14 Srpanj 1953

Ne gajite ikakve lažne nade očekujući trajni napredak. Sve što posjedujete, sve što steknete, će vam biti iznova oduzeto i ogromna bijeda će nadoći na ljude svugdje, jer Kraj se približava. I gdje ljudi čuvaju njihova vlasništva, gdje se pokazuje da uživaju zemaljsku sigurnost, Moja ruka mora zamahnuti drugačijom palicom na ljude, jer Ja ću svugdje pokušati educirati ljude sukladno njihovoj volji i načinu života, i nitko neće biti sposoban doista uživati njihov život napose nekoliko koji su prosvjetljeni i mogu doista i sa radošću očekivati Kraj koji će ograničiti period vremena, koji će uključiti novi život u raju i prema tome se može žudjeti od strane Mojih Vlastitih. Ali gdje ljudi žive u grijehu tamo je zamjetan napredak, pa iako sa suprotnim učinkom… Jer ovaj zemaljski napredak je Sotonin način da ljude učini više popustljivima, to je kupovna cijena za njihove duše, koje će zastraniti jedno beskonačno dugo vrijeme. Ako vi ljudi možete prepoznati ovaj zemaljski napredak onda ćete znati da Kraj nije daleko, jer vi ćete ga jedino biti u stanju zamjetiti gdje vjera i Ljubav nedostaju, gdje je Moj protivnik jasno u kontroli i gdje će akcija biti poduzeta protiv vjere, protiv Mojih Vlastitih, bez daljnjeg razmišljanja… Iz ovog razloga, svugdje diljem svijeta može se pronaći ogromna bijeda pored ljudi koji žive u grešnom luksuzu, svugdje diljem svijeta okrutnost će steći prevlast i Ljubav će biti ugušena i žudnja za materijom će biti očigledna u cijelom svijetu, dok će duhovni stremitelji biti tretirani sa neprijateljstvom…

 Uništenja na velikoj i maloj skali će se dogoditi svugdje, dramatične promjene će biti vidljive svugdje, bilo prirodno uzrokovane bilo od strane ljudi, i sve će biti izbačeno iz svoga kolosijeka… Stvari će se dogoditi koje nitko neće biti sposoban objasniti, očigledne sile će biti na djelu koje plaše ljude budući će se oni osjećati bespomoćnima suočeni sa njima; neodlučni će biti afektirani na svaki način, budući oni koji žive u grijehu neće obraćati ikakve pažnje na ove fenomene, oni neće dopustiti da njihov životni stil bude poremećen, oni će se izrugivati i smijati i govoriti o Bogu na jedan nevjerojatno isprazan/lakouman način. I svi oni koji su čisto svjetovna uma će se složiti sa njima, jer oni su u vlasti materije koja ih više neće pustiti. Oni će pokušati steći njihova vlasništva, zadovoljstvo i status nasilno i neće se ustručavati izdati njihova bližnja ljudska bića i gurnuti ih u siromaštvo… Svijet je prepun vragova i ne može više nastaviti ovako. Ali Ja znam svaku dušu i Ja ću i dalje opozvati mnoge prije nego dođe Kraj. I iznenadna smrt tolikih mnogih će također predstavljati tjeskobno vrijeme i ogromnu patnju za ljude kroz koje manji uspjeh još može biti ostvaren, jer duše će u duhovnom kraljevstvu i dalje biti sposobne utjecati na ljude na Zemlji i mnoge će duše uspjeti u mijenjanju umova preživjelih i njihovu usmjeravanju spram duhovnog kraljevstva, u kojem slučaju je patnja bila blagoslov koji je spasio mnoge duše… Obratite pažnju na ovo, vi ljudi, i ne očekujte daljnje poboljšanje vaše zemaljske situacije, jer to ne bi bio znak za vas, ukoliko niste već u Mojem taboru i doživljavate posljednje dane svjesno… Međutim, sa većinom ljudi Ja morati postupati strogo kako bi ih zaštitilo od najgoreg, od pada u bezdan, kada je došao Kraj.

 AMEN