Bertha Dudde, br. 5779, 30 Rujan 1953

 Pred vama još leži vjerska borba i Ja vas želim naći pripremljene za ovu borbu… Iz ovog razloga Moja je velika briga prethodno osnažiti vašu vjeru i upoznati vas sa znanjem koje vam u cjelosti objašnjava što leži pred vama, što će se još dogoditi prije kraja. Vi morate vjerovati u ovaj kraj tako da također možete razumjeti sve, tako da ćete također razumjeti vjersku borbu, koja je izuzetno značajna za svaku pojedinačnu osobu. To neće jednostavno biti borba koja će rezultirati u pobjedi za jednu ili drugu od borbenih sila nakon izvjesnog vremenskog perioda… To će biti borba koju će Sotonini sljedbenici voditi protiv Boga (2 Solunjanima 2:4)… borba koja neće uključivati zemaljska vlasništva nego duhovno bogatstvo, borba u kojoj duše moraju odlučiti koju stranu žele poduprijeti, premda će ljudi također biti nepovoljno afektirani na jedan zemaljski način, ipak jedino će duša trijumfirati ili izgubiti, i prema tome posljedica borbe će se protezati do u vječnost… I prema tome Ja ću prije učiniti štogod mogu kako bi pripremio ljude za ovu borbu, kako bi ih osnažio i nadahnuo sa odvažnošću uvjerenja… Ja ću nastojati uvećati vojsku mojih sljedbenika, ne zato što želim pobijediti nego zato što želim da uberu plodove pobjede sami, jer Ja ne želim da oni propadnu, da iznova postanu porobljeni od strane Mojega protivnika (Sotone) te da ostanu zatočeni opet jedno beskrajno dugo vrijeme… Trenutno vi ljudi obraćate malo pažnje na vjeru, vi ste radije indiferentni spram onoga što je važno… spram duhovnog stremljenja… vi najprije morate biti prodrmani kako bi formirali ozbiljno mišljenje u svezi vjere… A to će se dogoditi čim izbije vjerska borba, jer onda će od svakoga biti zahtjevano da Me prizna pred svijetom ili da Me zaniječe, da Me se odrekne/napusti. I jedino onda ćete vi ustati za Mene (u smislu: zagovarati me, istupiti u Moju korist), ako ste savjesni, ili Me napustiti bez oklijevanja… poradi zemaljskih prednosti… A pošto je kraj vrlo blizu, ova je odluka nužna, ne preda Mnom, budući ja znam vašu volju; međutim, vi ćete biti ohrabreni razmišljati o njoj još jednom budući vi to nećete napraviti sami od sebe ukoliko niste prisiljeni to napraviti od strane zemaljskih vlasti… Nekolicina doista postoji koji će njoj posvetiti vrijeme i koji će, prema tome, također primiti Moju očiglednu pomoć time što će im biti olakšano da razumiju, ipak njih je jedino nekolicina, i budući bi Ja želio povećati njihov broj Ja ću im dopustiti da upozore na kraj… Ipak tih nekoliko će jedva pronaći vjerovanje, jer oni koji duhovno ne streme neće uzeti u obzir kraj ove Zemlje kao moguć, ipak očitovanja posljednjih dana neće podbaciti impresionirati i dalje neodlučne koji bi mogli postati obazrivi i povratiti se vjeri ako su podučeni ispravno. Ispravna i istinska poduka može voditi do velikog uspjeha gdje su iskvarene religijske doktrine prouzročile otpadništvo od vjere, gdje ljudi nisu ne-voljni vjerovati nego su uvrijeđeni obmanjujućim učenjima. Oni mogu biti iznova pridobijeni za Mene i Moje kraljevstvo, i poradi ovih nekoliko će se još mnogi znaci pojaviti koji će nagovijestiti skori kraj i koji neće ostati bez učinka na njih. Ispravna odluka vjere će biti donešena jedino ako takva snaga vjere postoji koja prihvaća sve duhovne nepogodnosti koje rezultiraju iz nje, jer ljudsko biće sa ispravnim shvaćanjem zna o čemu se radi i rado će dati što mu je oduzeto da ne bi doveo u opasnost život duše. To je konačna proba volje na ovoj Zemlji; odluka da se Mene prizna pred svijetom bez obzira na zemaljske posljedice će odlučiti vašu sudbinu u vječnosti.  Jedino snažna i uvjerena vjera će proći ovu konačnu probu, jedino snažna i uvjerena vjera će stajati čvrsto sve do kraja.

 AMEN