Bertha Dudde, br. 5879, 17 Veljače 1954

 Vi ćete začuti Moj glas glasno i moćno, i svi od vas koji ne želite udovoljiti Mojem nježnom pozivu ćete biti užasnuti kada on odjekne, kada vas bješnjenje prirodnih sila podsjeti na Mene, Kojemu ste se neprestano suprotstavljali a Kojeg unatoč toga morate priznati napomol izraža(van)ja prirodnih elemenata. Treba priznati, vi nećete prihvatiti kako postoji veza između ovog i vaših aktivnosti u svijetu… Ipak jedino potonje Me potiče izraziti Sebe vidljivo, jer vaše aktivnosti demonstriraju da vi ne priznajete Mene kao vašeg Boga i Stvoritelja Kojemu ćete morati odgovarati jednog dana. Vi u to ne želite vjerovati i prema tome ne živite vaš zemaljski život sukladno Mojoj volji… I to je zašto će Moj glas odjeknuti, tako da ćete Me vi uzeti u obzir i promijeniti se, tako da ćete Me prepoznati i prihvatiti Moju volju kao vašu vlastitu… Ja vam govorim, opominjem vas najprije nježno i prepun Ljubavi da se okrenete oko sebe… kako bi onda podigao Moj glas rastuće više sve dok vas ne brine i plaši budući ćete se onda bojati za vaše živote. I mnogi će izgubiti njihov zemaljski život, ipak ako Me i dalje pronađu u posljednji čas njihova fizička smrt neće biti za njih gubitak… to je samo blagoslov, jer oni su bili u opasnosti sunovratiti se potpuno, i onda ih Ja mogu opozvati onog trenutka kada oni prepoznaju Mene Osobno, onog trenutka buđenja vejre, što/koja olakšava/omogućuje ulazak u kraljevstvo onostranog i početak je dušine staze uspona.

 Ja želim Sebe učiniti izrazito prepoznatljivim kroz gnjev prirode… Gdje je ljudska volja aktivna vjera u Mene se jedino rijetko može očekivati, ali gdje su ljudi beznadeđno izloženi prirodnim elementima oni su više naklonjeni prisjetiti se njihovog Stvoritelja i zazvati Ga… I tamo je i dalje nada da će duše biti spašene od mračine nevjere, da Me priznaju i onda sebi dozvole biti vođenima od strane Mene na Zemlji baš kao i u kraljevstvu onostranog. Što zemaljska događanja ne mogu postići može još biti postignuto pomoću prirodne katastrofe na ogromnoj skali… da će se prisjetiti Boga i Stvoritelja od vječnosti i da će srce ljudskog bića uspostaviti vezu sa Njime putem iskrenog apeliranja Njemu za spasenje od krajnje nevolje. I što je prividno jedno ogromno djelo uništenja može predstavljati izbaviteljsku misiju za mnoge duše koje na taj način izbjegavaju vječnu propast i bude se u život, čak ako dožive fizičku smrt. Ja ću učiniti štogod je potrebno da bi spasio one koji i dalje zatvaraju njihove uši za Moje nježne i Ljubav-ne Riječi a kojima Ja unatoč tome ne želim dopustiti da padnu… Ja ih opet želim pozvati sa gromkim glasom i blaženi su oni koji Me se onda prisjete, blaženi su oni iz čijih srca Ja nisam još bio potpuno istisnut i koji Me zazivaju prije nego je prekasno (Joel 2:32).

 AMEN