Bertha Dudde, br. 5972, 8 Lipanj 1954

Ja želim nagraditi vašu odanost Meni, koju vi demonstrirate tijekom posljednjih dana prije kraja, sa izuzetnim uplivom snage tako da će čak najteža situacija vama izgledati podnošljiva, tako da ćete biti sposobni ustrajati dok Ja Osobno ne dođem da bi vas dohvatio. Vi ćete očito doživjeti Ljubav vašeg Oca, osjetiti Moje prisustvo i prema tome Mi prići sa svakim problemom… Vi ćete ostati tako blisko povezani sa Mnom da ćete očekivati kraj neustrašivo i sigurni u pobjedu i jedino razmišljati na duhovan način, to jest, vi ćete razmatrati sve doživljaje u odnosu na vaš duhovni razvoj i, prema tome, također razumjeti zašto se sve što doživljavate mora dogoditi. Onda ćete vidjeti kako lagana može biti i najteža sudbina ako putujete vašu stazu sa Mnom… To je zašto se nitko ne treba bojati posljednjih dana ako se on osjeća povezanim sa Mnom, želi pripadati Meni i nikada Me ne isključi iz svakog poduzimanja. Svjetovni događaji će ići njihovim tokom… izgledat će kao da se mir ponovno uspostavio, ipak to je jedino zatišje pred oluju koja će zadesiti Zemlju kada je to najmanje očekivano. Jer Sotona će prouzročiti pustošenje među ljudskom rasom i neće otpočinuti dok nije sve isprevrnuo naopačke, sve dok nije uspio zbuniti ljude do takve mjere da će se oni rastuće više okretati jedni protiv drugih, da će se oni nasilno suprotstavljati jedni drugima, nadmašivati jedni druge u bezobzirnosti i na taj način mu dati veliku snagu koju će on doista izrabljivati na zastrašujući način. I Moji Vlastiti će biti posebice iznapadani od strane njega, budući će on potaknuti ljude da vas progone poradi vaše vjere… Ovo će alarmirati i zaplašiti Moje Vlastite, ipak čim se oni samo prisjete Mene oni će primiti nužnu snagu i krenuti u borbu, jer oni će znati da se bore za Mene ali da Ja predvodim put kao njihov vrhovni zapovjednik, da se oni bore na Mojoj strani i da oni ne mogu izgubiti bitku čak ako su daleko manjeg broja nego neprijatelj. Svatko tko želi ostati vjeran Meni će također biti sposoban to učiniti, jer Ja ga neću napustiti i on doista neće ostati praznih ruku ako apelira Meni za snagu i potporu; jer ako čovjekova volja pripada Meni on je već Moj Vlastiti, i Ja nikada neću dozvoliti da padne opet u šape Mojega protivnika. Vi ljudi možete sigurno računati na teška vremena pred vama koja će zahtjevati svu vašu snagu… Ipak vi nećete biti ostavljeni bez upozorenja, opet i iznova ćete biti obaviješteni odgore i kada vidite kako se sve što Sam vam predskazao ispunjava vi već možete crpsti snagu iz  toga… Vaša će vjera rasti sve više i više snažnija i stoga ćete vi također sa uvjerenjem očekivati Moj dolazak… i doista ne uzalud, jer jednom kada zemaljska nevolja prijeti da postane nepodnošljiva Ja ću vas otrgnuti iz ruku vaših neprijatelja i odnijeti vas… Oni neće steći pobjedu nad vama, jer Ja ću zavezati Mojega protivnika i sve one koji su porobljeni od strane njega… kao što je proglašeno u Riječi i Pismu.

 AMEN