Lorens Novosel

Email: lorens.novosel@gmail.com

‘Vi morate biti tako prožeti Mojom Riječju da Ju vi također želite predati dalje vašim bližnjim ljudskim bićima a posebice kada dođe vrijeme nevolje, koje Sam vam uvijek i zauvijek najavljivao. Onda će ljudi jedino biti uznešeni Mojom Riječju i onda je došlo vaše vrijeme za koje vas pripremam. Onda ćete vi osjetiti Moju naredbu u vašem srcu i marljivo ostvariti što zahtjevam od vas. Onda ćete biti aktivno zaposleni kao Moji apostoli posljednjih dana u iskupljenju obmanutih duša iz Ljubavi spram Mene i vaših bližnjih ljudskih bića.’ (BD 4848)