Matej 24:
1 Isus iziđe iz Hrama. Putom Mu pristupiše učenici pokazujući Mu
hramsko zdanje.
2 A On im reče: “Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, neće se
ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.”
3 Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k Njemu učenici
nasamo govoreći: “Reci nam kada će to biti i koji će biti znak Tvojega
Dolaska i kraja svijeta

Bertha Dudde, br. 5729, 21 Srpanj 1953

ISKORIŠTAVANJE VREMENA MILOSTI PRIJE KRAJA…

Vi ne možete više odgoditi Kraj, jer vrijeme je ispunjeno koje je Bog odredio od početka u znanju o vašoj volji, pošto ova neumoljivo stremi nadolje i treba nanovo biti ograničena. Svaka pojedinačna osoba može sebe i dalje tako oblikovati da on neće pripadati onima koji će pasti žrtvom obnovljenom prognanstvu (Knjižica br. 44) i također utjecati na njegova bližnja ljudska bića tako da će oni biti zaštićeni od najgoreg suda. Vrijeme je ispunjeno… to znači da se Dan Kraja, Dan kada će materijalne tvorevine na ovoj Zemlji biti dezintegrirane (Knjižica br. 11), može očekivati u bilo koji čas, pa čak i ako nikakvo vrijeme nije bilo dano vama ljudima, budući bi ovo znanje jedino rezultiralo u krajnjoj konfuziji ali nikome ne bi bilo od koristi. Ipak to će se zbiti kako vam je bilo rečeno… i posljednji će dani tako brzo proći kao u trenutku, jer oni su jedino kraj onog što vam je bilo davno prije predskazano… Dani Suda su već ovdje i to svatko može vidjeti ako pogleda okolo sa otvorenim očima, ipak što trenutno jedino zabrinjava pojedinačne ljude će se proširiti na sve ljude, patnja, ojađenost, smrtni strah, nedaća i očaj… Svatko će to doživjeti, jer sile paklene su oslobođene, one haraju i potiču gdjegod nešto još može biti uništeno i one uvijek pronađu voljne ljude koje mogu iskoristiti da prouzroče svaku
vrstu štete. Međutim, svatko je sposoban aplicirati za pomoć od Boga, svaka osoba ima čestite duhovne sile pored sebe koje on jedino treba zazvati da ga zašitte od opasnosti tijela i duše… Svatko tko sebe povjeri Bogu i Njegovim glasnicima svjetla može sa velikom pouzdanošću predviđati (ili ‘pripremiti se za’) Kraj.

Vrijeme koje je vama ljudima bilo dano za sazrijevanje vaše duše je ispunjeno i Dan Kraja je bio određen od samog početka (Djela 17:31). Ali vi neznate kada će se on dogoditi i možete se prema tome čak sada još latiti rada unapređivanja vaše duše, jer svaki sat kada vi okrenete vaše misli nagore je koristan za vas, budući vi uspostavljate vezu sa duhovnim svijetom odakle potječete… Samo pokušajte razdvojiti vaše misli od svijeta, ne dopustite sebi biti kontroliranima od strane svijeta i njegovih vlasništava da ne bi dozvolili materiji da postane vaša sudbina jedno beskonačno dugo vrijeme u budućnosti… Neka vaše misli odlutaju u višu sferu i pokušajte se uzdići do nje. Vi ćete to biti sposobni napraviti budući vam bezbrojne duhovne sile nude potporu, budući će vas oni nositi ako od njih zatražite da to naprave. Vi možete nadvladati svijet samo ako to ozbiljno želite. Iskoristite svaki dan koji vam je još dan kao izvanredan dar milosti ali imajte na umu da svaki dan može također biti posljednji za vas i da vas jedino vrlo kratko vrijeme razdvaja od Kraja ove Zemlje.

Jer Kraj nije dodjeljen jedino pojedinačnim ljudima nego cijeloj ljudskoj rasi (Sefanija 1:2, 3, 18), budući se zakon vječnog reda odvija i ovaj je zakon postojao od vječnosti. Što vi ljudi smatrate za odgodu je dio plana od vječnosti i može se jedino procijeniti kao odgoda utoliko što su ljudi već dosegnuli nizak duhovni stupanj prije vremena koje rezultira u dezintegraciji Zemlje… Međutim, Bog je milosrdan i neće sprovesti Sud prije vremena (2 Petrova 3:9)… U Njegovoj Ljubavi On i dalje hoće spasiti ljude i distribuira izvanredne darove milosti (tj. ove Objave Čiste Istine) koji su naumljeni doprinjeti spram iskupljenja, ali On neće izmjeniti Dan Suda i nagovještava ga sve više opominjujuće i upozoravajuće… Ipak On se susreće sa malo vjerovanja a Kraj se sve više približava… I unatoč svim predskazanjima od strane Njegovih vidjeoca i proroka on će čovječanstvo uhvatiti na iznenađenje. I onaj koji vjeruje će biti blažen, jedino on koji vjeruje će sebe pripremiti pa iako ne zna čas Gospodnjeg Dolaska… ali on očekuje Njegov Dolazak i ustrajava do Kraja. AMEN

Bertha Dudde, br. 4457, 11 Listopad 1948

NAJAVA KRAJA… ‘IMATE JOŠ SAMO MALO VREMENA…’

Vi nemate još puno preostalog vremena i trebate ozbiljno sebe pripremiti za Dan kada će se dogoditi čin uništenja koji nikada prije nije bio doživljen (Knjižica br. 11). I premda ga Ja nastavljam najavljivati, vi unatoč tome dvojbite Moje Riječi i stoga ste spori u vašem radu unapređivanja vaše duše. A vi imate još samo malo vremena… Ali Ja vas ne mogu učiniti svjesnima o njemu pomoću ijednih drugih sredstava osim kroz Moju Riječ; ako u nju ne vjerujete biti ćete šokirani kada se posljednji znaci započnu pojavljivati. Premda ću vas tik prije Ja doista upozoriti još jednom, ipak čak ni ove Riječi neće ništa više biti uzvjerovane od strane vas od prethodnih najava budući ćete vi biti polaskani Mojom popustljivošću i ne možete razumjeti kako Ja čekam poradi duša koje još mogu biti spašene, premda je vrijeme davno već bilo ispunjeno. Neki i dalje mogu biti spašeni, Ja ih želim poštedjeti beskonačno duge staze ponovnog utjelovljenja na Novoj Zemlji i prema tome Sam strpljiv i čekam (2 Petrova 3:9).

Međutim, čak će konačni produžetak vremena doći do kraja, prema tome uzimte
Moje Riječi ozbiljno kako imate još samo malo vremena i da ćete požaliti svaki dan
kojeg niste prikladno iskoristili za vašu dušu.

I svjetovni događaji će se promijeniti iznenađujuće brzo, samo nekoliko dana će biti dovoljno kako bi vas postavili u potpuno novu situaciju. I onda se vi trebate prisjetiti Mojih Riječi i uzeti u obzir kako su duhovni problemi više važni od zemaljskih, jer briga u svezi potonjih je nevažna budući vi ne možete zadržati ništa za sebe ako Ja to ne zadržim za vas, i da je na Mojoj volji i u Mojoj moći fizički zaštititi i pobrinuti se za vas. Uvijek uzmite u obzir vašu dušu, budite pomoćni i velikodušni kada se susretnete sa nevoljom, i uđite u srdačni kontakt sa Mnom tako da ćete primiti snagu da bi izdržali i da bi zadovoljavajuće ispunili sva potraživanja života. Neprestano crpite snagu iz Moje Riječi, jer ona je izvor snage koji vas može osvježiti i koji nikada neće presušiti. Budite uvijek spremni za Mene i Ja vas neću odbaciti, bez obzira što vam se dogodi. AMEN

4 Isus im odgovori: “Pazite da vas tko ne zavede!

(Doista zanimljivo, naime, učenici pitaju Isusa za Znak koji prethodi Njegovu Dolasku i Kraju, no On ne daje odgovor već ih najprije upozorava ‘da ne budu zavedeni’! A što je najbolje, On ovo upozorenje ponavlja još 2 x tijekom ovog Svog najdužeg i najvažnijeg proročkog monologa!)

5 Mnogi će doista doći u Moje ime i govoriti: ‘Ja Sam Krist (Mesija)!’ I mnoge će zavesti.”

 

Bertha Dudde, br. 2353, 31 Svibanj 1942

 

LAŽNI KRISTI… ZNAMENJA I ČUDESA…

Lažni Kristi će ustati i izvađati znamenja i čudesa u Moje ime… To je što Sam vam nagovjestio unaprijed a Moje su Riječi istinite. Ipak vi pokušavate objasniti ove Riječi pogrešno ako pretpostavljate da ista sila prebiva unutar jedne zle sile, jednog poslanika Sotone, koja Me osposobila raditi znamenja i čudesa tijekom života na Zemlji. Nebo i Zemlja su u sva vremena podređeni Mojoj volji, oni su rukovođeni od strane Moje volje, i ova Moja volja podupire svaku tvorevinu, budući bi volja koja je protivna Mojoj predstavljala raspad svega što Sam pustio da nastane ako bi mu Ja podario moć nad time. A ipak, znamenja i čudesa će biti izvađani, ali oni se uvijek jedino prikazuju kao takvi onim ljudima koji su njegovi sljedbenici, jer oni su duhovno slijepi, oni ne znaju istinski međuodnos svih stvari, i oni će sve ubrajati u znamenja i čudesa što im izgleda izvanredno ali što bi svako ljudsko biće bilo sposobno postići prikupljajući svu njegovu snagu. Vi ste svi u posjedu sposobnosti koje jedino trebate razviti kako bi postigli mnoge stvari. Ipak vaša slabost volje vas spriječava razviti ove sposobnosti, i prema tome nešto vam izgleda čudo što je, međutim, unutar opsega mogućnosti svake pojedinačne osobe… I time će sva znamenja i čudesa, koje Sam vam spomenuo, biti razumljivi svakoj prosvjetljenoj osobi, ipak oni koji i dalje žive u duhovnoj tami će zaključiti da je to natprirodna snaga. I oni će priznati/pripisati Božansku snagu onima koji su Moji protivnici a ipak se pojavljuju u Moje ime kako bi nasamarili čovječanstvo. Što je tamnija duhovna noć koja prekriva ljude, to će biti lakše učiniti da oni uzvjeruju u čudesa, oni će prihvatiti svaku izvanrednu aktivnost od strane zlih sila kao takvu, a ipak izvanredno djelovanje svjetla… onih ljudi čija je volja naklonjena spram Boga… neće biti priznato od strane njih, i samo ovo je već znak da su ljudi opčarani od strane onoga koji se želi boriti protiv Boga. A ipak oni će se koristiti Mojim imenom… to jest, oni će sebe proglašavati kao Mesiju, oni će obećavati ljudima izbavljenje od svake nevolje kroz njih i njihova učenja, jer oni će ih jedino pokušati pridobiti k sebi opisujući sebe kao predstavnike Onoga Koji ima svu vlast nad Nebom i Zemljom (Matej 28:18). A svatko je lažni Krist tko propovijeda pogrešno učenje u Moje ime… i tko pokušava potvrditi ovo učenje kroz izvanredno djelovanje na koje se, međutim, nikada ne može gledati kao na čudo.            AMEN

6 “A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak.

7 Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi i potresa po raznim mjestima.

 

Bertha Dudde, br. 8717, 6 Siječanj 1964

 

DALJNJA NAGOVIJEST KATAKLIZMI I RATA….

Nadolazeće vrijeme će vas izvanredno opteretiti, jer svjetovni događaji će ući u novu fazu, uznemirenost među narodima će porasti, svatko će drugoga smatrati za neprijatelja i ništa neće biti ozbiljno napravljeno da se uspostavi mir premda će svi ljudi čeznuti za njime. Ali materijalizam je pokretačka sila svih planova i poduzimanja, i svatko cilja steći najveću blagodat, ipak nitko nije pošten u njegovim mislima i namjerama i motiviran sa dobrim stavovima dok nesreće povećavaju strah i nespokoj, jer Bog Osobno i dalje pokušava Sebe obznaniti ljudima, budući je jedino vjerovanje u Njega i Njegovu moć pravilna protuteža za sve nevolje i tuge kojima se vi ljudi približavate.

Posljedično, biti će također više prirodnih katastrofa, tako da će viša Sila biti priznata, jer štogod ljudi naprave će jedino produbiti njihovu mržnju jednih spram drugih ali neće voditi do duhovne refleksije. Nemilosrđe će uzeti oblike koji će uskoro biti nenadmašeni, i stanje ljudi koji ratuju jedni spram drugih će prema tome postati sve više odlučno, sve će biti samo ne mir među ljudima premda veliki sukob (Knjižica br. 50) još neće izbiti ali se neće podbaciti materijalizirati. Sami ljudi žive njihove živote ravnodušno i jedino nekolicina promišljaju o činjenici da se ovakvo stanje ne može nastaviti još dugo vremena. Pa ipak odgovorni ljudi su generalno duhovno slijepi… biti će puno razgovora ali ovi će biti samo šuplje fraze koje neće biti popraćene sa akcijom. Jer zemaljska nevolja neće biti popravljena gdje je jasno prepoznatljiva i pošto zapovijed Ljubavi spram bližnjega očigledno ostaje neispunjena duhovno stanje isto tako ne može biti dobro, premda će oni živjeti u zemaljskom blagostanju i prividno neće morati u ničemu oskudijevati… Duše će, međutim, gladovati, a ipak ljudi će biti nepristupačni za duhovne poduke koje bi dušama osigurale pravilnu ishranu.

Ljudi trebaju gledati oko sebe otvorenih očiju i biti ozbiljno kritični spram vlastitih života, onda će oni naučiti razumjeti i biti sposobni promatrati nadolazeće događaje sa ispravnim shvaćanjem koji, premda su uvijek bili nagovještavani, jedino sada postaju više značajni napomol ozbiljnih poteškoća onih koji su time direktno afektirani… Pa ipak ovo su posljednji dani, i pošto ljudi više nemaju nikakve vjere potrebni su posebice snažni udari sudbine kako bi ih se uznemirilo, tako da će nekolicina opet pronaći njihovu vjeru u Boga i Stvoritelja Kome duguju svoje postojanje… kako bi ih se zamislilo zašto i iz kojeg razloga ih je ovaj Bog i Stvoritelj stvorio… To je stvar života i smrti za vas ljude, beskrajnog blaženstva ili mučenja i muke, najblistavijeg svjetla ili apsolutne tame… I time, svatko tko želi biti sretan i živjeti vječno u svjetlu treba ispuniti volju njegova Boga i Stvoritelja, on treba pokušati otkriti tu volju i onda živjeti život Ljubavi spram Boga i njegova bližnjega… Ako, međutim, on ne vjeruje u Boga onda će njegov cijeli zemaljski život biti besmislen, on će neprestano kršiti zakon Božanskog reda, a opozivanje Božanskog reda će uvijek rezultirati u kaosu, i vi se ljudi sada neopozivo približavate ovom kaosu…

I to vas neće samo afektirati duhovno nego će zemaljski svijet također biti potpuno okrenut naopačke, opet i iznova ćete vi primiti vijesti u svezi prirodnih kataklizmi, nesreća i drugih nepogoda, jer više neće biti nikakve harmonije i mira u svijetu koji je lišen sve Ljubavi i vjere… Ali tkogod je pronašao stazu do Boga, tko nastoji ispuniti Njegove zapovijedi Ljubavi, tko sebe izručuje Njemu u duhu i u Istini, tko Mu se moli i apelira Mu za Njegovu zaštitu, će ju sigurno primiti, jer ti ljudi pripadaju Njegovom malom stadu koje će ustrajati sve do Kraja, koji neće dopustiti da se njihova vjera koleba, koji će se držati zajedno i nositi Boga duboko unutar njihovih srdaca i koji će prema tome biti uzdignuti na Kraju (1 Solunjanima 4:16, 17) ako ih Bog ne opozove prije u Njegovo kraljevstvo, ako je to Njegova volja…

Opetovano će vaša pažnja biti skretana na ono što leži pred vama i sve vam se više i više približava, čak ako ste vi male vjere (u smislu: ako ste sumnjičavi spram toga)… vi nećete biti u stanju to spriječiti, i možete, sa apsolutnom izvjesnošću, zagovarati ono što vam je nagovješteno, jer stvar je da ljudima treba biti rečeno da je sve bilo uzeto u obzir u vječnom Planu, da je sve zavisno o volji Boga Koji, međutim, prosljeđuje u Njegovoj mudrosti i Ljubavi kako bi ostvario djelo povratka k Njemu, i također će jednog dana ostvariti cilj.          AMEN

Bertha Dudde, br. 8104, 17 Veljače 1962

RAZLOG ZA KATASTROFU…

U posljednjim danima pred Kraj Ja ću izliti veliku količinu milosti na čovječanstvo… Jer Ja znam za njihovu slabost, za njihovu duhovnu tamu i njihovu naklonost spram zemaljskog svijeta, njihovu žudnju za zemaljskim vlasništvima, časti i slavom… Ja znam da su oni držani zatočenima od strane Mojeg protivnika (Sotone) i u njihovoj slabosti oni su nesposobni osloboditi sebe od njegove vlasti. I Ja pokušavam pomoći ljudima na različite načine budući svatko potrebuje potporu u njegovoj duhovnoj nevolji. I Ja također znam što svaka osoba potrebuje i prema tome uzimam u obzir svakoga sukladno njegovom stavu spram samog života ili spram Mene. Jer Ja želim pridobiti svaku pojedinačnu osobu za Sebe.

Ali ljudi ne znaju da ih Moj protivnik drži zatočenima kada oni žude za zemaljskim vlasništvima, budući su zaboravni za istinsku svrhu njihovog zemaljskog postojanja. Posljedično tome oni isto tako ne pokušavaju izbjeći njihovoj kontroli. I ljudi koji se priljepljuju za materijalna vlasništva sa srcem i umom moraju biti pomognuti od strane Mene na poseban način koji, međutim, od strane njih nije prepoznat kao pomoć… Ja ih moram lišiti njihovih vlasništava, Ja moram učiniti da shvate njihovu vlastitu ranjivost tako da će Me se prisjetiti u njihovoj bespomoćnosti i posljedično Mi pristupiti za pomoć… Jer Ja želim da pronađu Mene, Kojeg oni nisu pronašli u svijetu i također će se boriti pronaći… To je očitovanje Mene Samoga koje afektira ljude bolno ali oni ne mogu biti probuđeni iz njihove ravnodušnosti na nijedan drugi način…

A ipak, čak ovo očitovanje je blagoslov u posljednjim danima, jer srdačna molitva Meni i njezino ispunjenje može usmjeriti ljudsko biće spram Mene tako da Me on neće opet napustiti, tako da će on tražiti za Moje vođenje od tog trenutka nadalje i izručiti Mi sebe… I onda Sam ga Ja pridobio i spasio ga od protivnika, koji je izgubio svoju vlast nad njime. Vi ljudi ćete jedino uvijek vidjeti uništenje u svakoj vrsti prirodne katastrofe i donijeti nepromišljene prosudbe sve dok niste sami afektirani od strane njih… Ipak ništa se ne događa bez Moje volje ili dopuštenja (Matej 10:29), i vi uvijek trebate ovo imati na umu kada čujete u svezi neočekivanih događaja koji prijete ljudskim životima i imovini, kad su ljudi bespomoćni i jedino sposobni pomoći 10 u skladu sa njihovom oskudnom snagom… Ali Ja poznajem volju svake pojedinačne osobe i također mogućnost vođenja zabludjelih duša na ispravan put do Mene… I doista, Ja ću se pobrinuti o svakom pojedincu koji Mi se moli u duhu i Istini (Ivan 4:24) i apelira za Moju pomoć… A vrijeme Kraja će opravdati takve događaje koje je ljudska volja nesposobna spriječiti ako su bili određeni Mojom voljom… Vi ljudi ćete često biti podložni jarosti prirodnih sila i jedino rijetko prepoznajete u njima Moju Ljubavnu brigu za one čije su duše u opasnosti… Ja jedino želim pomoći da oslobodite sebe od Mojeg protivnika što se inicijalno događa kada pošaljete srdačnu zamolbu Meni tako Me priznate kao vašeg Boga i Stvoritelja… i onda prepoznate prolaznost stvari koje i dalje pripadaju Mojem protivniku. Pokušajte odustati od vaše žudnje za zemaljskom materijom, za svakojakom vrstom vlasništava… Jer vi ćete uvijek primiti štogod vam je potrebno kada Mi se pridružite i prepoznate vaš stvarni zadatak i namjeravate ga izvršiti (Matej 6:24-34)…

Ali ne dozvolite sebi biti okovanima od strane Mojeg protivnika koji vam tako primamljivo prikazuje svjetovna dobra da ću Ja Osobno morati intervenirati ukazujući vam da ih možete izgubiti u svakom trenutku ako je to Moja volja. Ove intervencije su bolne ali one mogu biti blagoslov za vas… I Onaj Koji vam oduzima vam također uvijek može dati. I On će pomoći svakome u patnji ako on sebe izruči Njemu u potpunoj vjeri i apelira za Njegovu pomoć… Ali uvijek prepoznajte Moju volju u svakom prirodnom događaju, jer Moja volja je uistinu odlučena od strane Ljubavi i mudrosti i time je za vas sve blagoslov sve dok pronađete ispravan stav spram Mene i shvatite istinsku svrhu zemaljskog života… onda ćete se uvijek više približiti Meni i znati kako sve što dozvolim da zadesi čovječanstvo jeste dar milosti… Jer vrijeme je Kraja. AMEN

Bertha Dudde, br. 7475, 11 Prosinac 1959

NAGOVJEŠTAJI KATAKLIZMI…

Uskoro će vam postati očigledno koliko je prolazno sve što pripada svijetu, budući ćete čuti sve više i više u svezi uništenja od strane prirodnih sila, u svezi svakojakih vrsta nesreća i kataklizmi i neočekivanih smrti mnogih ljudi… I nitko ne zna da li i kada će oni možebiti doživjeti istu sudbinu, nitko ne zna kada će njihov posljednji čas doći. Ipak svaka osoba zna da oni ne mogu uzeti ništa sa sobom u vječnost… Prema tome oni trebaju prestati u njihovom zemaljskom stremljenju, u njihovom jurcanju za svakojakom vrstom zemaljskih vlasništava, jer kada čas smrti pristigne oni moraju sve ostaviti iza sebe… Opet i iznova ćete vi biti podsjećani na ovo kroz nepredvidive slučajeve kada su imovine postale bezvrijedne kroz iznenadne slučajeve smrti i svaku vrstu nesreće. Ali ovi su sve znaci milosrđa Vječnog Božanstva koji vas trebaju podsjetiti da također imate na umu vašu vlastitu smrt… Sve ovo su znaci Njegove Ljubavi, koja jedino uvijek želi unaprijediti spasenje vaše duše i koja bi vam željela pomoći da se kritički preispitate i promjenite vaš način života. Jer sve što činite za svijet, sve što činite jedino za vaš zemaljski život, vam samo osigurava prolazna dobra; ali duhovna dobra koja vi nudite vašoj duši će vam opet povećati duhovna vlasništva koja će vas pratiti u vječnost, pa čak ako ste iznenada i neočekivano opozvani iz vašeg zemaljskog života. Jer duhovna vlasništva su vječna, ona se ne mogu oduzeti od vas i učinit će vas jednog dana vrlo sretnima u kraljevstvu onostranog…

Unatoč tome, bez obzira koliko često vam je prolaznost svih zemaljskih stvari bila ukazana, vi nikada ne pokušavate mentalno doznačiti vama samima takvu sudbinu nego nastavljate živjeti kao ranije, a vrijeme se postupno kreće spram Kraja; granica je bila postavljena za obadvoje, i za pojedinačnu osobu i za sve ljude, koju nitko ne može odrediti ali koja vrlo moguće za njega može biti sljedećeg dana, budući je svaka pojedinačna osoba u Božjim rukama. Ljudi se ovoga uvijek trebaju prisjetiti i živjeti kako bi živjeli kada bi poznavali Dan. Svaki dan oni trebaju biti voljni napustiti Zemlju; oni trebaju neprestano povećati njihovo duhovno bogatstvo (Matej 6:19-21) i uvijek odgađati njihove zemaljske žudnje, oni trebaju živjeti u svjesnosti o vječnosti a ne samo za trenutak, budući planovi za budućnost ne mogu nikada biti učinjeni sa sigurnošću, time oni trebaju radije računati na ranu smrt i pripremiti sebe za vječnost nego trošiti svaki dan stremeći i žudeći samo za zemaljskim vlasništvima, jer ova jesu i ostat će prolazna i neće donijeti duši nikakvog dobitka. Međutim, jedino duša će preživjeti, ona ne može biti uništena, a da bi bio siguran da će njezina sudbina biti dobra, ljudsko biće treba osigurati duši ono što će joj pomoći napredovati spram sreće:…

Ljudsko biće bi jedino uvijek trebalo izvađati djela Ljubavi, u tom slučaju bi se on uistinu bolje pobrinuo za njegovu dušu nego je sposoban to učiniti za njegovo tijelo. Jer potonje će biti sačuvano čim ljudsko biće najprije uzme u obzir njegovu dušu, ali duša i tijelo se ne trebaju bojati smrti, koje će se osoba inače uvijek užasavati i plašit će ga sve dok ljudsko biće na Zemlji nema na pameti njegovu stvarnu svrhu. Ipak svatko tko se pobrine najprije o njegovoj duši se više ne boji smrti, do izvjesne mjere on je svakog dana pripremljen i smrt ga neće uhvatiti na iznenađenje, namjesto on će ju samo smatrati kao itekako dobrodošlu promjenu lokacije.  AMEN

8 Ali sve je to samo početak trudova.”

(Dakle, Isus nije krenuo sa odgovorom na pitanje o Znaku, već je krenuo najprije ukazivati na pred-znake, koje naziva ‘trudovima’ koji, baš kao i u slučaju prirodnog rođenja, prethode duhovnoj transformaciji i ‘rođenju’ novog doba, tj. stvaranju Nove Zemlje)

9 “Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi zamrziti zbog imena Moga.

10 Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom.

Bertha Dudde, br. 4108, 21 Kolovoz 1947

UPUĆIVANJE NA DOGAĐAJE… KAOS… BRZI DOLAZAK…

Očekujte Moj brzi Dolazak, jer nema još puno vremena do Kraja… Vi ćete ubrzo doživjeti stvari koje će potvrditi što vam je Moja Ljubav obznanila davno unaprijed… naime, da je konačna faza prije Kraja već započela. Vi ćete se čuditi zašto dozvoljavam da se takve katastrofe dogode, zašto dozvoljavam da takva ogromna nevolja snađe čovječanstvo i Ja vam uvijek jedino mogu dati odgovor da je to nužno za one ljude koji Me još nisu prepoznali i jedino uvijek gledaju na svaki događaj sa zemaljskog gledišta ali nikad ne povezuju ljudski duhovni razvoj sa njime. Ovi su definitivno konačni trudovi, i Kraj će uskoro slijediti bez greške. Opet i iznova Ja skrećem vašu pažnju na činjenicu da vi ne smijete ići kroz život na način da svjetovno živite (u smislu: da je vaš um zaokupljen jedino materijalnim i tjelesnim stvarima), kako on traje jedino kratko vrijeme i može i dalje biti od najvećeg značaja za vas ako razmotrite vašu svrhu i na prikladan način iskoristite život. Međutim, vi ljudi ste malodušni i spokojni po pitanju Mojih opominjanja i upozorenja, jer vi ne vjerujete u Moju Riječ. I Ja vam ne mogu dati daljnji dokaz u svezi istine Moje Riječi, budući se vi morate zaputiti ispravnom stazom bez nagovora, vi se morate osjećati nagnanima iznutra udovoljiti Mojoj volji, inače vaše duše ne mogu sazrijeti. Ipak vi možete izvući vidljivi dokaz iz nadolazećeg događaja, jer na taj način ću doći izvanredno blizu vama, otkrivajući Sebe onima koji znaju u svezi Mojih darova milosti i potvrđujući im ove tako da će Me biti sposobni prepoznati.

I oni od vas koji Mi želite biti u službi znate da vi nemate dug život pred vama i da misija koja vam je dodjeljena ne dozvoljava daljnju odgodu, i da vi, poradi ove misije, morate najprije sebe uvjeriti u Istinu Moje Riječi tako da Ju onda možete širiti bez odgode. I stoga ćete vidjeti kako će se sve što Sam vam obećao u Riječi i Pismu obistiniti. Vi ćete naučiti prezirati svijet i istražiti duhovno kraljevstvo više temeljito, u vašu vlastitu korist, za transformaciju vaše duše. Bezbrojna svjetlosna bića su na Mojem raspolaganju, i kroz ove Ja opet i iznova vršim utjecaj na vas ljude neprestano skrećući vaše misli na nadolazeći događaj, dozvoljavajući vam da prolazite kroz toliko puno nevolje i bijede dok sami nećete čeznuti za propašću Zemlje kako bi izbjegli grube pritiske nametnute vam od strane bližnjih ljudskih bića. Onda ćete vi sebe postepeno pripremiti za Kraj, jer onda ćete vjerovati u njega i učiniti napor da živite na Zemlji da Mi udovoljite. Ovo će vrijeme biti popraćeno od strane nevjerojatnog kaosa, tijekom kojeg vi trebate povjerljivo očekivati Moju pomoć iz krajnje nevolje, jer Ja Sam vam ovu obećao i neću razočarati vašu vjeru. I stoga su ove Moje Riječi vaša najbolja garancija da vas nikakva šteta neće snaći premda ćete biti postavljeni pod pritisak sa svih strana. Međutim, vi morate vašu Ljubav dati Meni, i ako Me ljubite vi ćete čeznuti za Mnom, i iz tog razloga ću Ja doći dohvatiti vas iz mjesta propasti u Moje kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17), gdje vi više nikada nećete biti proganjani, gdje Sam jedino Ja na vlasti i zlu nije dopušteno ući. I sva će nevolja dokončati za vjernike, ali za druge će nevolja tek započeti, kao što Sam proglasio… oni će biti osuđeni na tamu… oni će biti prognani u Novu Zemlju u tvorevine koje su iznad vaše mašte sve dok sami ne nastanite Novu Zemlju (Knjižica br. 42).       AMEN

11 Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.

 

Bertha Dudde, br. 2566, 29 Listopada 1942

LAŽNI PROROCI… PROVJERAVAJTE DUHOVE…

Gospod vas upozorava da se ‘Čuvate da ne budete obmanuti od strane lažnih proroka…’. On vas na taj način želi podsjetiti da provjeravate sve prije nego to prihvatite kao Istinu. ‘Provjeravajte duhove da li su od Boga….’ Posljedično tome, proroci će se također pojaviti iz tame koji uzimaju pravo širiti njihova učenja u svijetu kao Istinu. Onda će biti na ljudima da pomno ispitaju/provjere njihove propovijedi. I oni će to biti zasigurno sposobni učiniti ako žele znati Istinu i apeliraju Bogu za prosvjetljenje. Jer Bog im je dao naznaku po pitanju toga što moraju tražiti: On im je proglasio unaprijed da će lažni proroci, lažni duhovi, sebe izraziti. Ali oni će nijekati Krista, oni Ga neće priznati kao Sina Božjega, kao Iskupitelja svijeta, oni će sumnjati u Isusovo Božanstvo i prema tome neće živjeti u Ljubavi, jer Ljubav prepoznaje i ispovijeda Isusa Krista. I stoga ćete vi prepoznati lažne proroke po činjenici da oni djeluju sasvim bez Ljubavi, premda traže pridobiti ljude za sebe sa slatkim riječima i mamećim govorima. Oni obećavaju kako će spasiti svijet a žele ga lišiti njegove vjere u Isusa Krista, oni vas žele zavesti i na koje vas Gospod upozorava. Oni propovijedaju Ljubav ipak njihove su akcije potpuno bez Ljubavi i njihove su riječi obmanjujuće i licemjerne; to nije Duh Božji koji govori kroz njih nego duh onoga od ispod namjesto toga…. Međutim, gdje je Isus Krist ispovijedan u svijetu, to jest, gdje Duh Božji sebe izražava, vi ga trebate slušati… Jer on će propovijedati istu Ljubav koja je sebe otkrila svijetu u Isusu Kristu, on će vam ukazati stazu do Boga, on će vas podučavati Ljubav koja će jedina voditi do Boga (1 Ivanova 3:16; 4:10, 11)… on će vam pokušati dodijeliti blagoslove čina Spasenja i neprestano vas upućivati ka Isusu Kristu, Božanskom Iskupitelju, Koji je došao u svijet kako bi uzeo vaše grijehe na Sebe kroz Njegovu smrt na Križu. Isus Krist je došao u tijelu; On se zaputio zemaljskom stazom kako bi vam ukazao kako sebe možete osloboditi od ropstva svijeta, od protivnikova (Sotonina) jarma… On se zaputio stazom na Zemlji poradi vas, zbog vašeg Spasenja… Vi Ga trebate slijediti i u tu svrhu Ga morate priznati… Otud vi možete prepoznati istinskog proroka po činjenici da će vas voditi do Isusa Krista, u tom slučaju možete dati povjerenje njegovim riječima, jer duh koji svjedoči za Njega je Duh Božji… Ipak odbacite glas onoga koji se protivi Kristu, jer on govori u ime Božjeg protivnika, koji želi voditi ljude u grijeh i vodi ih spram njihova uništenja… Provjeravajte duhove da vidite da li su od Boga… Međutim, ako vam Bog pošalje Njegove sluge koji svjedoče o Njemu (ili ‘za Njega’), onda ih slušajte i postupajte u skladu sa njihovim učenjem, jer oni su Njegovi predstavnici kroz koje vam On Sam govori tako da ćete pronaći ispravnu stazu do Njega. AMEN

Bertha Dudde, br. 5701, 19 Lipanj 1953

 

‘PROVJERAVAJTE DUHOVE…’ LAŽNI KRISTI I PROROCI…

‘Provjeravajte duhove da li su od Boga…’ (1 Ivanova 4:1) Kada prihvatite duhovno znanje vrlo je važno ozbiljno ispitati njegovo porijeklo… Vi bi trebali i nužni ste pomno ispitati ga budući ste sami odgovorni za vašu dušu, koja može imati koristi jedino od Istine ali čiji je viši razvoj doveden u opasnost sa obmanjujućom duhovnom informacijom. Ako su vam ponuđene duhovne ideje, to jest znanje koje ne može biti potvrđeno zemaljskim sredstvima, vi ga trebate podrvrći ozbiljnom istraživanju. Vi trebate znati da se svjetlo i tama bore jedni protiv drugih, da se princ tame bori protiv Čiste Istine, da će on pokušati bilo što da bi zaveo ljude u pogrešno razmišljanje i neće se ustručavati od toga da sebe sakrije u odijelu jednog anđela kako bi obmanuo ljude (2 Korinćanima 11:14)…

Ali vi ga sami možete razotkriti, vi možete provjeriti koji vam duh prenosi duhovno znanje. I kriteriji koje trebate uzeti u obzir pri ozbiljnom ispitivanju jesu: da li vam priopćena duhovna informacija proglašava Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, da li se njegova poruka sastoji od Njegove doktrine Ljubavi i da li ste podsjećani da slijedite Isusa… Ako je to tako, onda ga možete bezuvjetno prihvatiti i adresirati Boga Osobno kao izvor znanja koje vam je dostavljeno, onda ga možete ovjeriti kao Božansku Istinu. Vi se ne trebate bojati da ćete biti zaronjeni u obmanjujuće razmišljanje od strane duha tame, jer on neće nikada priznati Isusa Krista, Koji je svijet izbavio od grijeha.

Pojavit će se lažni Kristi i lažni proroci, i posebice tijekom posljednjih dana prije Kraja… Oni će izgovarati ime Isusa Krista sa njihovim ustima a ipak neće biti istinski glasnici Njegovog Božanskog učenja Ljubavi, budući oni sami neće činiti kako propovijedaju ili su njihova učenja svjetovne prirode, prema tome oni neće biti prepoznatljivi kao istinski Kršćani. I ovo usmeno priznavanje je učestalo maska koja sakriva neprijatelja Istine. Oni neće uistinu vjerovati u Isusove Riječi, koje je On govorio na Zemlji, ili u Njegova obećanja, jer njima nedostaje Ljubavi, obilježja  istinskog sljedbenika Isusa…

Posljedično njihove će riječi biti bez duha, one će biti bez snage, one se ne mogu smatrati za čistu Božansku Istinu i također trebaju biti ozbiljno kritički preispitane. Ali vi možete sprovesti ovaj test bilo kada ako vi, u iskrenoj žudnji za Istinom, tražite Boga Osobno za Njegovu pomoć da prosvjetli vaš duh, da vodi vaše misli ispravno i da vas poduči da uvijek razlikujete između Istine i pogreške, i svatko tko žudi Duha Božjega će ga primiti.  AMEN

12 Razmahat  će se bezakonje…

 

Bertha Dudde, br. 2461, 30 Kolovoz 1942

 

NEMORALNOST… NEPISANI ZAKONI…

Opća nemoralnost prati vrijeme ljudske bezobzirnosti i činjenica da ljudi više ne pokazuju nikakve obzirnosti spram osjećaja njihovih bližnjih ljudskih bića i tako više ne primjenjuju ikakvu vrstu samo-kontrole je također znak duhovnog izopačenja. I naraštaj bez manira i bez značajnog morala naglavačke srlja u katastrofu… Istinabog, ljudi ovo nalaze neshvatljivim, budući smatraju uljudnost tek ljudskim dodatkom i da vremena opravdavaju davanje punog izražaja svim instinktima. I njihova gledišta su ohrabrena sa potpuno pogrešnim mišljenjema da moralni zakoni samo spriječavaju ljude da uživaju život i prema tome moraju biti ukinuti. Ni jedan narod nikada neće preživjeti ako ne želi prihvatiti ikakve zakone kao vodeće principe koji daju ljudima moralnu stabilnost tako da će oni živjeti njihov život unutar okvira izvjesnog socijalnog reda… Ovi su nepisani zakoni koje su ljudi unatoč tome prihvaćali sve do sada, budući su svi oni spoznavali i nužnost baš kao i blagoslov takvih zakona i, poradi ljudskog reda, su im se podređivali bez rasprave… Ovi su zakoni povećavajuće više zaboravljeni ili su svjesno zanemareni od strane ljudi budući ih oni sprječavaju da udovoljavaju njihovoj senzualnosti. Ovo jasno ukazuje opadanje duhovnog razvoja, jer što je više senzualan čovjek, to on manje stremi ka Bogu; on žudi svijet, to jest, sve što pruža zadovoljstvo tijelu, i poradi tijela uklanja svaku obzirnost spram njegovih bližnjih ljudskih bića. Kao rezultat, ljudsko biće pada žrtvom duhovnim silama koje su bile živjele život neobuzdanog zadovoljstva na Zemlji, koji su udovoljavali njihovim žudnjama i time su bili vodili grešan život. Ove duhovne sile vrše ogroman utjecaj na te ljude i koriste ih tako da ljudsko biće obraća sve manje i manje pažnje na nepisane zakone, da on bezrezervno sebe prepušta jednom lagodnom načinu života i da nikakvo ograničenje za njega ne postoji osim ispunjenja njegove požude. Ovaj stav spram svjetovnih zadovoljstava neće nikada voditi do duhovnog razvoja, jer bilo što da tijelo zahtjeva to će uvijek unazaditi (ili ‘biti od štete za’) dušu. Pored toga, duhovnom će se stremljenju podsmjehivati i izrugivati, i to bez ikakva sustezanja, budući će ljudi izgubiti svaki osjećaj doličnosti i dobre manire… Otud, gledište se pojedinačne osobe isto tako neće poštovati nego će se smatrati nasilnim i prema tome će biti odbačeno, često na najsramotniji način. Jer nemoralnost i duhovno izopačenje idu ruku pod ruku. Ljudi doista govore o tome kako su prosvjetljeni a, ipak, oni su manje prosvjetljeni nego ikada prije… Oni govore o duhovnom napretku a, ipak, daleko zaostaju, jer oni ga ne razumiju kao napredak duše, namjesto toga, oni jedino misle na pogrešan način razmišljanja, kojeg unatoč tome smatraju vrijednim stremljenja. Oni pokušavaju konstruirati novu moralnost za sebe same koja potpomaže i potiče jedan lagodan način života i namjeravaju ga prikazati kao ideal. I tako će novi zakoni doći u postojanje i stari zakoni će biti opozvani, i čovječanstvo će se sukladno tome promijeniti i izgubiti svaku vodilicu za krepostan, Bogu-mio život koji je naumljen unaprijediti dušu ljudskog bića.  AMEN

… i ohladnjeti Ljubav  mnogih.

(Ljubav je ovdje ‘Agape’, znači Božja-Kristova Ljubav)

Bertha Dudde, br. 8712, 31 Prosinac 1963

DUHOVNO NIZAK STUPANJ…
NEDOSTATAK LJUBAVI… SEBIČNA LJUBAV…

Najveći dokaz duhovno niskog stupnja čovječanstva je nedostatak Ljubavi, koji je očigledan svugdje među ljudima. Sebična se ljubav postojano povećala i jedva itko više prakticira Ljubav spram bližnjega, otud na Zemlji također mora biti profano stanje, stanje aktivnosti zlih sila, gdje Božji protivnik (Sotona) uvijek ima prednost i ljudi su njegovi voljni subjekti. Duhovna tama postaje povećavajuće gora, zrake svjetla su jedino rijetko prepoznatljive i čak učestalo simulirane od strane obmanjujućih svjetala bez snage zračenja…

Sudeći po stupnju Ljubavi u ljudi vrijeme Kraja je jasno pristiglo… Može se zamjetiti jedno očigledno opadanje, ljudi su čvrsto priljubljeni uz materiju, oni jedino vrednuju njihovo tijelo i njegov komfor, zemaljski uspjeh i povećanje zemaljske robe. Oni ne vjeruju u činjenicu da njihove duše trpe izuzetnu nevolju budući ne vjeruju u dušin život nakon smrti, doista, oni učestalo čak niječu da imaju dušu. Oni ne mogu biti prisiljeni na drugačiji način razmišljanja, njihova se slobodna volja mora poštovati, ali sukladno oni također pripremaju svoju vlastitu sudbinu nakon njihove smrti. I svatko tko promatra što se događa u svijetu, u njegovom neposrednom susjedstvu, također zna da se ovo stanje ne može zauvijek nastaviti budući ono postaje sve gore i gore iz dana u dan, budući ljudska pohlepa za stvarima nastavlja rasti, budući nikakvo 17 duhovno stremljenje ne može biti zamjećeno i budući će svaka situacija eventualno doći do kraja ako ne korespondira sa Božanskim redom. Ljudi više ne služe jedni drugima, svatko želi vladati i istovremeno biti služen, svatko želi od drugoga što on uživa ali nitko nije voljan učiniti isto zauzvrat… Nema Ljubavi, ljudska su srca otvrdnula, i ima jedino uvijek nekolicina ljudi voljnih pomoći u vremenima potrebe… I to je malo stado, jer jednom kada volja da se ljubi postane aktivna ona će uspostaviti vezu sa Vječnom Ljubavlju. A Ova neće opet napustiti osobu, koja dobrovoljno vrši Ljubav-ne napore. Vi ljudi ne znate blagoslove Ljubav-nih djela…

vi ne znate koliko lakše bi mogli putovati vašom zemaljskom stazom samo ako bi prakticirali Ljubav i na taj način primali postojano više za vašu dušu, ali također primili ono što vam je potrebno za vaš zemaljski život. Ali bezosjećajnom čovječanstvu nedostaje ovo znanje, svatko gleda samo na sebe, i svatko pokušava izvući štogod može od života i zaboravlja da mu je njegov čas smrti nepoznat, da može umrijeti u svako vrijeme i da ništa što posjeduje neće ponijeti u onostrano, nego da će pristići ogoljeo/prazan i bijedan na drugu stranu. Jer on nema ništa za prikazati za njegovu dušu koju je bio izgladnjivao u zemaljskom životu ali koja je sve što mu je sada preostalo i koja ulazi u duhovno kraljevstvo u očajnom siromaštvu. I ovo bezosjećajno stanje ljudi ne može rezultirati ni u najmanjem duhovnom napretku. Međutim, kako duša živi na Zemlji jedino u svrhu sazrijevanja, ali ova svrha nije ispunjena, silna intervencija od strane Boga se mora dogoditi, oštri ukor i podsjetnik, tako da će nekolicina ljudi prepoznati svrhu njihova zemaljskog života i promijeniti sebe prije nego započne posljednji stadij Zemlje koji neće trajati dugo dok ne dođe Kraj. Ljudi ne obraćaju pažnju na Božji nježan glas kroz udarce sudbine, katastrofe i svakojake vrste nesreća, kroz Riječ Božju odgore, i tako im se mora govoriti sa glasnijim glasom, i blažen je onaj, koji želi čuti Božji glas i primi ga k srcu, jer čak onda će biti mnogo ljudi koji Ga ne žele prepoznati kada im govori kroz elemente prirode sa ogromnom snagom… Oni, također, neće biti prisiljeni nego će biti sposobni donijeti odluku slobodne volje, unatoč tome biti će pošteđeni najgoreg, ponovljenog prognanstva u tvrdu materiju (Knjižica br. 44), ako još pronađu i zapute se stazom ka Bogu, ako Ga još priznaju i zazivaju Ga za milosrđe (Joel 2:32)…

Ali onda će doći Kraj, jer Zemlja više ne ispunjava njezinu svrhu, ona više neće biti korištena od strane duša kao mjesto sazrijevanja, ona će biti samo korištena za tijelo, i svatko će sebe uzdizati do vladara svijeta i uzrokovati najveće uništenje sebi samome u vjerovanju kako kontrolira sve zakone prirode i tako također da može nekažnjivo eksperimentirati, što će onda voditi do konačnog uništenja Zemlje (Knjižica br. 11). Ali to je ono što ljudi sami žele, i stoga će se zbiti kako je proglašeno u Riječi i u Pismu: nastat će novo nebo i Nova Zemlja i Božanski će red biti obnovljen, 18 tako da se povratak duša k Bogu može nastaviti, kao što je naumljeno u Njegovom vječnom planu Spasenja. AMEN

Bertha Dudde, br. 1464, 9 Lipanj 1940

DUH NEMILOSRĐA… BOŽANSKA INTERVENCIJA…

Duh nemilosrđa vlada Zemljom i njezinim stanovnicima, i suparnik je postao pobjedonosnim nad nebrojenim bićima čiji su životi lišeni sve Ljubavi. I nebrojeni ljudi su time nagnani u kaos kojeg je on prouzročio i koji je postao moguć baš zbog ovog nemilosrđa, koje je potaknulo nezamislivu mržnju i nesklad među ljudima. Ljudi su izgubili sav zdrav razum jer oni su vođeni od strane duha tame, i ovo također drži razmišljanje ljudi porobljeno ili ga izobličuje tako da oni više ne znaju što čine. Čovječanstvo je doista rijetko sebe podredilo suparnikovoj volji tako u cjelosti kao što je slučaj sada, i prema tome protumjera mora biti također iznimno gruba, ako će se razviti više duhovno stanje i sadašnja ljudska duhovna obmana iznova popraviti/izliječiti. I tako ova duhovna nedaća zahtjeva Božansku intervenciju, i Božanska Ljubav i mudrost su usmjereni ka korištenju jednog događaja (Knjižica br. 49) u svrhu otklanjanja ove nevolje koja, treba priznati, čini da čovječanstvo dvojbi Božansku Ljubav i mudrost no koja je unatoč tome jedina opcija ostavljena da bi spasila ljude od sigurne propasti. Ljudi ostaju nepopravljivi; oni ne mogu biti uvjereni na nijedan drugi način prihvatiti vjeru i oni čak još manje udovoljavaju Zapovijedi Ljubavi za Boga i njihova bližnjega (Marko 12:29-31)…

I onda opet, ljudsko biće mora steći ispravan način razmišljanja ako će biti pošteđen nevolje približavajućeg vremena a njegov mu zemaljski život pošteđen. Jer Božanska intervencija će zadesiti ljude sa elementarnom silom, nitko neće biti pripremljen za nju tko sebe nije unaprijed ujedinio sa Bogom. I biti će panika koju jedino Bog Osobno može opet odvratiti ako je On iskreno zazivan da to napravi (Joel 2:32). Ipak ljudima će nedostajati vjere u Boga. Jer čak oni koji žive sa vjerom i Ljubavlju će biti pogođeni tjeskobnim sumnjama budući će oni, također, vrlo razgovjetno čuti Božji glas. Njihov duh će zasigurno naći pribježište u Bogu, ipak njihova će duša strašljivo i sa očajem očekivati događaje koji će tek doći. Oni će jedva biti sposobni utješiti njihova bližnja ljudska bića i morat će se sami boriti za vjeru, ipak Bog će ih poduprijeti tako da se oni neće kolebati u njihovoj vjeri. Ali oni koji ne prepoznaju Boga će tražiti izbavljenje na Zemlji i neće pronaći pomoć. Oni moraju promijeniti njihovo razmišljanje ili postati žrtve elementima koji su napućivani od strane Boga, Gospoda(ra) Osobno, da Mu služe. Nastati će neopisiva zbrka, jer jedino najekstremnija nevolja može još ostvariti promjenu u okorjelim 19 grešnicima… jedino strah od gubitka njihovog zemaljskog života će učiniti ljude mekima i pokornima i voljnima moliti. Međutim, bez molitve ni jedan dar pomoći ne može doći odgore, jer jedino molitva osigurava sigurnu garanciju da će se Bog Osobno pobrinuti o Njegovoj zemaljskoj djeci i osloboditi ih od sve muke. I čas će izgledati nesnošljivo dugačak ljudima koji vide kako sve što su do sada smatrali poželjnim pada žrtvom uništenju.

A ipak, ljudi ne mogu biti pošteđeni ovog časa budući su sva Božja Ljubav i dobrota bili odbačeni i nema drugog mogućeg načina za izlaz iz duhovne nevolje. Opet i iznova Božja strpljivost/popustljivost je odgodila ovaj događaj (2 Petrova 3:9; Rimljanima 2:4-8), ali konačno će Njegovo proročanstvo biti ispunjeno… Jer vrijeme je došlo kada ekstremna slabost volje i nevjerovanje jedino mogu isprovocirati ovu katastrofu. Vrijeme je blizu kojeg je Gospod nagovijestio kroz Njegovu Riječ kada je živio na Zemlji i upućivao ljude na ovo vrijeme otpadništva od Boga. Jer Njegova Riječ je vječna Istina i ostvarit će se, sve do posljednjeg slova. AMEN

Bertha Dudde, br. 2223, 29 Siječanj 1942

SEBIČNOST…
BOŽJA INTERVENCIJA JE POSLJEDNJE SREDSTVO

njihovoj nezamislivoj sebičnosti čovječanstvo će sebe uništiti ako Bog ne iskoristi jednu učinkovitu protumjeru kako bi umanjio ovu sebičnost. Ljudsko biće jedino razmišlja o sebi samome i sudbina njegovih bližnjih ljudskih bića ga generalno ostavlja nedirnutim. Njegovo razmišljanje i ponašanje je sukladno tome jedino uvijek proračunato da postigne najveću moguću prednost za sebe samoga, što duhovno ima užasno uništavajući učinak. Otud je svaki dan proveden u stremljenju za zemaljskim blagodatima življen uzalud. A u sadašnje vrijeme jedino mali broj ljudi u svijetu ima njihov duhovni napredak na pameti. Ali oni ne ignoriraju ravnodušno nedaću njihovih bližnjih ljudskih bića. Namjesto toga, oni ju pokušavaju olakšati gdje je to moguće i sami podnose žrtve, jer oni uzimaju u obzir nevolju drugih ljudi više nego njihovu vlastitu nevolju. I to je poradi njih da Bog i dalje oklijeva primjeniti posljednje sredstvo, budući bi Njegova Ljubav željela poštedjeti ljude neizrecive patnje gdje ih je moguće privoljeti na akcije Ljubavi bez patnje.

Božja intervencija će, međutim, rezultirati u velikoj patnji, jer baš ova patnja je naumljena promijeniti ljudska srca, na vidiku bijede i nedaće njihovih bližnjih oni su pretpostavljeni zaboraviti njihovu vlastitu nedaću, time se boriti protiv njihove sebične ljubavi i jedino uvijek stremiti olakšati bijedu njihovih bližnjih ljudskih bića (Knjižica br. 50!!). Jedino onda će njihov zemaljski život biti duhovno uspješan za njih. Ipak, na žalost, posebice sada ljudi imaju iznimno izrazite zemaljske žudnje, oni žude 20 za ovozemaljskim dobrima. Svaka se misao jedino odnosi na pitanje kako ih oni mogu zadobiti. Kao rezultat oni ne zamjećuju svjetovne događaje a čak još manje znakove koji obznanjuju djelovanje Boga. Oni ne obraćaju nikakvu pažnju na događanja koja prate duhovno opadanje. Oni ne vide kršenja/oskvrnuća koja se već smatraju prihvatljivima, niti oni obraćaju pažnju na pogrešne pojmove o ‘ispravnome’ i ‘pravdi’, i prema tome oni isto tako ne prigovaraju duhu (ovih) vremena, protivljenju svemu što se odnosi prema religiji… radije, oni sve smatraju ispravnim, što se jasno može utvrditi kao utjecaj protivnika (Sotone).

I to je zašto Bog sprovodi silno Njegov utjecaj, to jest, On tako očigledno parira ovoj duhovnoj plitkosti da se to može vidjeti od strane onih koji žele vidjeti. Jer On prisvaja svu moć… On čini ljude bespomoćnima; On pušta da osjete da su oni, sami od sebe, nesposobni spriječiti Božju intervenciju, da će ju oni morati otrpjeti bez da su je u stanju i najmanje promijeniti. I onda će oni biti sposobni promijeniti njihov karakter ako su voljni to napraviti. Njima će biti osigurane bezbrojne mogućnosti da zapale iskru Ljubavi unutar sebe, da ju potpire u plamen i onda postanu prikladno aktivni sa Ljubavlju… Ako oni ne iskoriste ovu posljednju mogućnost njima se više ne može pomoći na Zemlji; jer oni čija je sebičnost previše proširena neće biti sposobni prepoznati njihovu stvarnu funkciju čak ni tada, oni će se bojati za njihov život i njihova vlasništva i, ako je to moguće, pokušati nadomjestiti što su izgubili. U tom slučaju Božja je intervencija bila uzaludna za njih, onda će oni morati snositi posljedice njihovog neduhovnog stanja, budući je to što oni žele, jer njih se ne može nasilno osloboditi od njihove sebičnosti. AMEN

Bertha Dudde, br. 7672, 12 Kolovoz 1960

OGROMNA UDALJENOST OD BOGA… KRAJ…

Činjenica da su ljudi sebe udaljili od Mene do takve jedne mjere je očigledan znak vremena, jer na taj način oni sami ubrzavaju Kraj pošto zemaljski život više ne ispunjava svoju svrhu… da ljudi traže i nalaze sjedinjenje sa Mnom (Ivan 17:21-23)… Njihovo zemaljsko postojanje im je bilo dano jedino iz jednog razloga: da zakorače posljednji korak na njihovom povratku ka Meni, da eliminiraju udaljenost koju su jednom sami stvorili kroz njihovo otpadništvo od Mene (Knjižice br. 15 & 39). U zemaljskom životu im je sada pružena konačna mogućnost da shvate njihov prijestup koji je bio uzrokom da propadnu na jednu nedosežnu udaljenost od Mene… Kao rezultat Moje Ljubavi i milosti ta je udaljenost već bila toliko smanjena putem staze kroz djela stvaranja da su oni sada dosegnuli točku povratka k Meni koji se, međutim, mora dogoditi u slobodnoj volji, i prema tome jednom palim duhovima je bilo 21 podareno kratko vrijeme zemaljskog života koje je u potpunosti dovoljno da bi se postigao konačni cilj… sjedinjenje sa Mnom. Ipak ljudi podbacuju uzeti u obzir svrhu njihova zemaljskog života, oni na sve gledaju sa svjetovnim očima, oni ne smanjuju svoju udaljenost od Mene, u stvari, oni će je više vjerojatno povećati pošto im nedostaje Ljubavi a to uvijek predstavlja ogromnu udaljenost od Mene. I stoga je došlo vrijeme gdje Zemlja više ne služi kao mjesto duhovne naobrazbe, gdje ona promašuje svoju svrhu… kada je za čovjeka postalo besmisleno živjeti na Zemlji pošto on jedino pogrešno koristi svoj boravak i puno više je naklonjen tome da njegovu udaljenost od Mene još više poveća. A to znači da je duša ljudskog bića u krajnjoj opasnosti da ponovno bude prognana u materiju, da još jednom propadne u najdublji bezdan. I prema tome, vama ljudima će se dogoditi velika transformacija (Knjižica br. 11) da omogući Zemlji ponovno ispuniti njezinu svrhu: posluživanje duši da postigne zrelost.

Otud današnji ljudi sami uzbrzavaju kraj stare Zemlje, jer Ja želim obnoviti stari red i dopustiti Zemlji da još jednom postane mjesto odgajanja za duh što, međutim, zahtjeva razgradnju i preoblikovanje tvorevina, uključujući one ljude koji ne prepoznaju značenje i svrhu zemaljskog života i žive samo čisto materijalan život bez da uzimaju u obzir njihove duše. I bez obzira što ću Ja još dozvoliti da im se do tada dogodi, to više neće voditi do promjene u ljudima osim u nekolicini koji će Me pronaći u posljednji sat, i koje Ja također želim spasiti od njihove propasti.

Ljudi više ne vjeruju u Mene sa živom vjerom, a mrtva vjera ne može duše probuditi u život. Jer ljudi žive bez Ljubavi. Oni više ne zamjećuju nedaće njihovih bližnjih, oni samo osjećaju veliku ljubav spram njih samih i ta ljubav ih ponovno tjera u ruke protivnika, i tako oni sigurno proširuju svoju udaljenost od Mene, budući samo Ljubav uspostavlja sjedinjenje sa Mnom a nemilosrđe samo dokazuje njihovu udaljenost od Mene. Stoga vrijeme koje vas ljude dijeli od Kraja biva sve kraće… vjerovali vi u to ili ne… To je zakonska posljedica ljudskog nemilosrđa koju bi jedino sama promjena u Ljubav bila u stanju opozvati ali koja se više ne može očekivati na ovoj Zemlji.

Zemaljski život je čisto stvar toga da duša postane potpuno zrela… ipak nitko nije svjestan ovog zadatka kojeg je dužan napraviti osim malog stada Mojih Vlastitih koji će, iako neće biti u stanju spriječiti transformaciju ove Zemlje, ipak nastaniti Novu Zemlju kao korijen nove ljudske rase (Knjižica br. 42). Njihova sudbina će biti izvanredno veličanstvena, koju bi ljudi uistinu trebali smatrati kao nešto najvažnije čemu bi trebali stremiti u ovim posljednjim danima… pa ipak u to se nikad ne vjeruje a ni jedna osoba ne može biti prisiljena to uzvjerovati. Međutim, opet i iznova ćete biti obaviješteni o tome, jer Ja ću pustiti da se Moj glas čuje sve do Kraja i podsjećat ću i upozoravati sve ljude, i sve do posljednjeg dana će svaka osoba i dalje imati 22 mogućnost da sebe promijeni… da stremi ka drugom osim čisto materijalnom cilju… I blažen je onaj koji i dalje iskorištava ovo kratko vrijeme da promijeni svoju prirodu u Ljubav; jer on se neće morati bojati Kraja pošto će onda on, također, pripadati Mojim Vlastitima koji će biti zaštićeni i spašeni Mojom snažnom rukom. AMEN

13 Ali tko ustraje  do svršetka, bit će spašen.”

14 “I propovijedat će se ovo Evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.”

(‘A treba da se NAJPRIJE svim narodima propovijeda Evanđelje.” Marko 13:10)

(I evo konačnog Kristovog odgovora na pitanje Njegovih učenika, ovo je dakle ono veliko TADA, ovo je što se PRIJE Kraja mora zbiti, ovo je ZNAK!)

Bertha Dudde, br. 7055, 4 Ožujak 1958

ŠIRENJE EVANĐELJA CIJELIM SVIJETOM

Kada je vaša pažnja opetovano skretana ka svjetovnim zbivanjima vi trebate prepoznati u njima slijed onog što vam je već bilo otkriveno davno ranije, vi trebate u njima prepoznati znakove približavajućeg Kraja… I ako je vaš duh probuđen (prepo)znat ćete vrijeme u kojem živite. I tako će se sve zbiti kako Sam vam proglasio kroz vidjeoce i proroke. Među ljudima će biti puno jada, Ljubav će se ohladiti, biti će isto kao i prije velike poplave; povećano uživanje života, grešnost i nevjerovanje… sve će se dogoditi na takav način da će to ljudi smatrati normalnim, i neće to smatrati neobičnim pošto će njihove misli i nastojanja biti čisto svjetovne prirode. Ali rekao Sam vam da ćete po znakovima prepoznati kada je Kraj blizu… I stoga trebate obratiti pažnju na znakove.

Vi ljudi možete itekako dati primjedbu kako je Zemlja do sada vidjela mnogo takvih vremena, da su se spomenuta proglašenja mogla očekivati bilo kada kao sama po sebi razumljiva… Vi ćete također skrenuti pažnju na vremena potpune nevjere i opakih ljudskih djelovanja… Ali vi zaboravljate da Sam naznačio da se Moje Evanđelje treba najprije proširiti cijelim svijetom prije nego se može dogoditi posljednje pojavljivanje na ovoj Zemlji… a vi ne znate što ‘proglašavanje Evanđelja’ u stvari povlači za sobom… Vi vjerujete da to može biti učinjeno jedino od strane ljudi koji (raz)nose informaciju u svezi djela Spasenja i Božanskog učenja Ljubavi gdjegod ono još nije poznato… Širenje Mojeg Evanđelja na ovaj način je također uistinu dio toga, ali Ja Osobno isto tako osiguravam da spomenuto znanje dosegne ljude koji još nisu bili obaviješteni o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja. Ali Ja njima priopćavam ovo znanje direktno. Ja djelujem kroz Moj Duh gdjegod ljudi samovoljno nastoje živjeti život Ljubavi… I ta ‘direktna akcija’ se događa na masovnoj skali i često 23 vodi do većeg uspjeha nego sa ljudima koji su već duže vrijeme poznavali Isusa a ipak se ne mogu nazivati ‘Kršćanima’.

Najprije Evanđelje treba biti prošireno… i ono će uistinu biti prošireno. Biti će odnešeno svugdje od strane Mojih glasnika svjetla, koji su izuzetno aktivni posebice u posljednjim danima, i koji su se(be) utjelovili po cijelom svijetu sa ciljem da mogu sada biti korisne posude za Mene u koje Ja mogu izliti Moj Duh, koji na taj način uspostavljaju vezu između Mene i onih kojima Evanđelje treba biti proglašeno. U stvari, čovječanstvu bi se jako loše pisalo ako bi moralo zavisiti jedino o ljudima po pitanju toga da li će se, kada i kako odvijati proglašenje Mojeg Evanđelja… A ipak njihova nastojanja bi bila uzaludna ako Moj Duh ne bi također tamo djelovao (Psalam 127:1), tako da se najprije dogodi duhovno buđenje koje bi naknadno također dozvolilo direktnu akciju s Moje strane… Ali Ja također razmišljam o onima koji neće biti dosegnuti od strane ‘propovjednika Evanđelja’… I svugdje se Ja Osobno spuštam na Zemlju u Riječi kako bi pomogao Mojim živim tvorevinama… Međutim, ovaj direktni utjecaj se nikad prije nije dogodio u ovom opsegu. A niti je to ikada bilo priznato kada Sam Ja Osobno ispunio za Mene korisnu posudu sa Svojim Duhom… Pošto je Moj protivnik (Sotona) neprestano pokušavao utrnuti svjetlo, i ljudi su ga slušali. Ali još nije bilo vrijeme Kraja, kada će on izuzetno bjesniti*(Otkrovenje 12:12), i prema tome ću Ja također djelovati izvanredno kako bi spasio ljude.

I tako će Ljubav svugdje biti propovijedana, duhovna buđenja će se zbivati među svim narodima, ali ne jedino kroz ‚govornike’, već kroz Moje glasnike Ljubavi i svjetla, koji posebice brinu za one koji nemaju ama baš nikakvo znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja. I ti ljudi će uvijek među sobom imati učitelja, koji će… ispunjen Mojim Duhom… govoriti i dati im informaciju koja im je potrebna za spasenje njihovih duša… I Duh Kristov, Koji im sada može govoriti kroz učitelja, će im otkriti sve i podsjetiti ih da žive život Ljubavi.. I onda će oni, također, postati prosvjetljeni… Ali čak za ovo čas tek treba pristići, i zbog toga se čas Kraja nije mogao očekivati ranije usprkos duhovnoj nedaći i tami. Ali vi ljudi bi trebali promatrati što se događa na Zemlji i onda ćete sa lakoćom prepoznati vrijeme u kojem živite. Pošto će jednog dana budućnost postati sadašnji-dan, jednog dana će se ono što Sam vam proglašavao davno prije obistiniti, jednog dana će žetva dozrijeti i morat će biti pospremljena u žitnice (Matej 13:30)… I stoga će se jednog dana proces čišćenja morati dogoditi, stari red će ponovno morati biti upostavljen, Zemlja će još jednom morati biti učinjena podobnom za svoju stvarnu svrhu: da usavršava/dozrijeva duše ljudi. AMEN

21 jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti.”

 *’A jao vama, zemljo i more, jer Ðavao siđe k vama, gnjevan veoma, znajući da ima malo vremena!”  Otkrovenje 12:12

(Ova je važna tema ‘divljanja Sotone’ i otud ‘velike tjeskobe kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada’ razrađena u dvije Knjižice,

naime ‘Antikrist’ i ‘Posljednja Vjerska borba’)

Bertha Dudde, br. 5572, 9 Siječanj 1953

‘ON ZNA DA NEMA JOŠ PUNO VREMENA…’

Sadašnje vrijeme je uvelike pod utjecajem Mojeg protivnika (Sotone), premda to ne znači da Ja uskraćujem Moju moć, Moju Ljubav i milosrđe. Ipak sami ljudi mu podaruju više prava kroz njihovu volju, njihov stav, njihova djelovanja i riječi. Otud oni sebe udaljavaju sve više od Mene i nisu sposobni osjetiti Moje zračenje Ljubavi, koje bi ih moglo osloboditi od utjecaja Mojeg protivnika. Vrijeme je Kraja, vrijeme o kojem je zapisano: on zna da ima još samo malo vremena… I to je zašto on bijesni posebice upadljivo a ipak neće biti prepoznat od strane ljudi. I Moj protivnik se bori posebice naprasito gdje ljudi sasvim jasno streme za Mnom… Ovo uvijek treba biti objašnjenje za vas kada duhovni stremitelji dođu u sukob sa sobom samima ili njihovim okruženjem. Duhovna čežnja, to jest, gledanje u Mojem pravcu, je jedna odvratnost za Mojeg protivnika, ona ga ispunjava sa mržnjom i jarošću uništenja, to ga nadahnjuje da sprovodi najsramotnije planove i posljedice se mogu jasno osjetiti među Mojim Vlastitima, među onima koji Mi žele odano služiti, među onima koji primaju svjetlo i trebaju ga raširiti svijetom. Jer on će se uplesti sa njegovim obmanjujućim svjetlom, svjetlo odgore njega iritira i on ga pokušava utrnuti. On se bori za svaku dušu koju je u opasnosti izgubiti, a budući ga većina ljudi slijedi dobrovoljno svaka duša koja prepozna i razdvoji sebe od njega čini ga vrlo gnjevnim.

Ovaj znak vremena je razumljiv osobi koja zna razlog i svrhu za dokončavanje ovog zemaljskog perioda, koja zna o borbi između svjetla i tame i približavajućem Kraju. I što se to više približava to će on više naprasito bjesniti i stvarati zbrku među Mojim Vlastitima, jer on koristi svaki trik, svaku laž, on se bestidno koristi svim sredstvima čak ako ona rezultiraju u smrti duše za koju se on bori. On će se pojaviti noseći masku i često će ga biti teško otkriti, on će se također pojaviti sred Mojih Vlastitih i obmanuti one koji dozvole sebi biti obmanuti sa njegovom maskom… I Ja ga neću zaustaviti, jer on ima moć i snagu sve do Kraja ovog svijeta i može ju staviti na probu, ipak do istog opsega Ja, također, jesam prisutan/blizu sa Mojim darovima milosti koji će, ako su iskorišteni, osigurati pobjedu nad njime na Dan Suda. Što je bilo proglašeno vama ljudima davno prije se mora obistiniti… I ovo uključjuje bješnjenje Sotone u posljednjim danima prije Kraja… Ali postoji uvijek staza za sve vas koja će izvoditi iz zbrke, uvijek će za vas biti utočište u koje možete pohitati ako ste u opasnosti… ‘Dođite k Meni, svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni, i Ja ću vam dati počinak’ (Matej 11:28)… Dovedite Meni svu vašu patnju, vaša tjeskobna pitanja, 25 vaše strahove i probleme, vaša promišljanja. Ja Sam vam uvijek dostupan, Ja vam želim pomoći i dati vam snagu ako ste slabi, Ja vas želim izvesti iz nevolje vaših duša… Svatko tko ozbiljno traži Mene se ne treba bojati da će pasti u ruke Mojega protivnika, budući Sam Ja već prisutan nekome tko Me žudi. Samo još malo i oganj zapaljen od strane Mojega protivnika kako bi sebe sakrio u ovom plamenu će se buknuti visoko; njegovo vrijeme još nije sasvim gotovo, stoga će on i dalje raditi do krajnjeg stupnja, i on će dobro iskoristiti ovo vrijeme. Jednako, ono će dokončati kada je to Moja volja. Jer Ja doista vladam nad nebom i Zemljom, nad dobrim i lošim svijetom duhova i ništa se ne može dogoditi bez Moje volje ili Mojeg dopuštenja. I Moja je volja da će on biti zavezan tisućama godina (Otkrovenje 20:2, 3)… da će njegova sila i kontrola nad ljudskom rasom bit oduzeta od njega jedan period vremena; Moja je volja da će ljudi jednog dana živjeti u miru, da će oni koji su sebe dokazatli da su Moji Vlastiti biti oslobođeni od njegove prevlasti; Moja je volja da će Moji Vlastiti biti pobjedonosni nad njime, stoga ih Ja neću ostaviti čak u vremenu najokrutnije borbe, Ja ću uvijek biti prisutan i neću vam dozvoliti da budete pod pritiskom od strane njega iznad i preko vaše snage. Ja jedino želim da Mi bude dozvoljeno biti prisutnim sa vama, to jest, vi uvijek trebate nastaviti ljubiti unatoč svim kušnjama sa njegove strane, budući onda Ja Osobno mogu biti sa vama i on će se morati povući od vas, koje Sam mu Ja onda oduzeo zauvijek. AMEN

Bertha Dudde, br. 4607, 5 Travanj 1949

‚SOTONA HODA UOKOLO KAO RIČUĆI LAV…‘
‚BDIJTE I MOLITE…‘

Gdjegod Ja znam kako je dijete u opasnosti Moja je Ljubav voljna podariti svaku pomoć i Ja ću ju izbaviti od kontrole onoga (Sotone) koji je Moj suparnik i neprijatelj Moje djece. Gdjegod se duša bori i namjerava ispuniti Moju volju sile se Mojeg protivnika doista ne treba plašiti, jer Ja brižno pratim one koji se probijaju ka Meni. I Ja neću napustiti Moju djecu u njihovoj muci, Ja ću podići zid oko njih preko kojeg se nitko neće biti u stanju popeti ukoliko Ja Sam ne otvorim kapije i dovedem ih do vas… Sotona se šunja uokolo kao ričući lav, i traži nekoga da ga proždre… (1 Petrova 5:8) Prisjetite se ovih Riječi i ne budite iznenađeni, jer vrijeme Kraja je došlo kada on zna kako nema još puno preostalog vremena (Otkrovenje 12:12), i kada on ulaže svaki napor da bi ostvario pad Mojih živih tvorevina, kada on koristi sredstva koja će mu pomoći da uspije. Koliko često Sam vam ukazao opasnosti u kojima se nalazite, jer strašna će borba započeti između sila svjetla i tame. Vi ćete svi biti podređeni ovoj borbi, ali posebice oni koji vode duhovni život pored njihova zemaljskoga. Jer oni su uključeni u misli o Meni i prema tome posebice provociraju neprijateljstva Mojega protivnika kako bi ih zaustavio. Njegova je borbena strategija 26 često uspješna jer on poznaje ljudske slabosti i koristi ih protiv njih kako bi ih nadvladao. Vi ljudi, međutim, imate neograničene blagoslove na vašem raspolaganju. Vi možete steći pobjedu nad njime uz Moju pomoć. Ne plašite ga se nego mu se hrabro suprotstavite (Jakovljeva 4:7); znajte da ste snažni i neosvojivi ako Me ljubite i šaljete Mi tihu misao da ću Ja ostati sa vama (ili ‘uz vas’) u vašoj borbi protiv njega… I on će pobjeći od vas budući ne može podnijeti Moje prisustvo. Vi ste snažniji od njega čim uđete u borbu sa Mnom… Ja nemam udjela u onome što izronjava iz donjeg svijeta. Ja ostajem sa Mojom djecom, i čak štoviše ako ova Moja djeca jedino dobrovoljno sebe postavljaju Ocu na raspolaganje, poslušna su Mu, čim ih On obavijesti o Njegovoj volji u svezi rada u Njegovom vinogradu.

Ja nazivam one Mojom djecom koji prepoznaju Očev glas i obraćaju pažnju na Njegov poziv… i, ako im dam zadatak, koji su uvijek voljni istupiti/govoriti za Mene, stoga aktivno podučavati ako ih Ja obrazujem kao učitelje. Otud, tkogod želi biti prihvaćen kao Moje dijete mora također doći k Ocu poput djeteta i dobiti od Njega poduke za njegovo putovanje kroz život. I ako Ja onda tražim da Moje učenje treba biti rašireno kada Ja Osobno šaljem Moje učenje na Zemlju kroz Glas Duha, onda ovo učenje njemu mora biti sveto i on ga mora prihvatiti i visoko cijeniti kao najčišću Istinu sa nebesa. U tom slučaju, međutim, ono će također uvijek ostati najbolje i najsvetije za njega kojeg se on više neće odreći, budući je to snaga odgore koja će ga također automatski povući nagore. Ali odbaciti Moj dar vrlo ozbiljno narušava poslušnost dugovanu Meni od strane djeteta i posljedično ne može biti niti blagoslov. I onda ćete biti u stanju prepoznati utjecaj neprijatelja i morate sebe zaštititi od njega. To je zašto vam Ja skrećem pažnju na to i naznačavam vam znakove pomoću kojih ćete biti sposobni njega prepoznati: on će se pojaviti kao anđeo svjetla onima čija je vjera još slaba i zablještiti ih, njihove će oči postati rastuće slabije i, na kraju, više neće prepoznati što je ispravno, budući oni samo pre-voljno njega slušaju i dopuštaju sebi biti obmanuti njegovom maskom. Međutim, on će jedino imati kontrolu nad vama ako dvojbite/sumnjate u Čistu Istinu. Onda će on koristiti vašu nesigurnost i zavesti vas u stranu… ‘Jer on se šulja uokolo kao ričući lav, tražeći nekoga da ga proždre’. Ali vi trebate ‘bdjeti i moliti tako da ne padnete tijekom kušnji.’ (Marko 14:38) AMEN

22 “I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni.”

Bertha Dudde, br. 7225, 9 Prosinac 1958

‘SKRATIT ĆU DANE…’

Vrijeme koje vam je još podareno do Kraja postaje sve kraće u skladu sa Mojim obećanjem ‘A ako se ti dani ne skrate, nitko se neće spasiti: ali poradi Mojih 27 odabranih ti će dani biti skraćeni…’ tako da oni ne bi bili prisiljeni pasti na koljena pred njime (= Sotonom) koji ostaje Mojim neprijateljem i protivnikom sve do Kraja. Jer on će vam još prouzročiti ozbiljne probleme i vama će biti potrebno još puno snage kako bi mu se suprotstavili. A ipak ne trebate se bojati ovog vremena bez obzira na prijeteće akcije koje će on poduzeti protiv vas. On neće ostvariti svoj cilj, jer Ja ću zaštititi Moje Vlastite da ne padnu u njegove ruke. Međutim, oni sami će Mi zahvaliti za svaki dan bez njegovog utjecaja, baš kao što će mi biti vječno zahvalni jednom kada zaustavim njegovu aktivnost i ponovno ga bacim u okove (Otkrovenje 20:1, 2)… Vrijeme do Kraja će vam izgledati poput sna, eto kako će brzo proći… zasigurno često alarmantno a onda pak poput sjene budući će vas vojske duhovnih svjetlosnih bića okruživati i štititi i usmjeravati sve na način da će vam biti podnošljivo. Unatoč tome, treba biti jako oprezan jer njemu su na pameti jedino opakosti (ili ‘sklon je jedino zlu’) pošto se Kraj približava. Što ne smatrate mogućim će se još dogoditi zbog njegovog utjecaja, jer mnogi ljudi u svijetu su dobrovoljno u njegovoj službi i prema tome će ih on zahvaljujući njegovom podsticaju okrenuti protiv vas. Unatoč tome, ‘ne plašite se onih koji mogu ubiti tijelo, ali nisu sposobni ubiti dušu’ (Matej 10:28)… Ne plašite se uopće nikakve opasnosti jer Ja Sam sa vama i obećavam vam (ili ‘uvjeravam vas u’) Moju zaštitu. I bez obzira na ono što će se dogoditi vi ćete biti u stanju izdržati jer Ja ću vam dati snagu, pošto ću se pobrinuti da vas to neće pregrubo pogoditi, da ćete izdržati i izaći kao pobjednici iz borbe protiv njega. Ali to će ostati borba, Ja vam to neprestano ponavljam da se ne bi udaljili od Mene već Mi se sve više i više pridružili i u Mojoj blizini ostali neosvojivi za neprijatelja. I svatko tko se sa Mnom tako prisno sjedini da će uvijek osjećati Moje prisustvo se više ne treba bojati ničega, jer zbog snage koju prima od Mene on će biti nadmoćan nad njime…

Vrijeme se približava Kraju… I dani će sve brže letjeti, čega ćete vi također postati sve više svjesni… ali onda ćete također znati kako pripadate Mojim Vlastitima, za Koje ću ja skratiti dane poradi vaše dobrobiti. Dozvolite sebi da vam se sve učestalije obratim, ne postanite ravnodušni i traljavi u vašem radu za Mene i Moje kraljevstvo, jer iz toga ćete crpsti puno snage, primit ćete onako kako ste dali, a još puno duhovne hrane treba biti razdano tako da će poteći ka svima koji žude za njom i prihvaćaju je kroz Moju Riječ. To je zašto vi, Moji radnici u Mojem vinogradu na Zemlji, trebate neprestano raditi i uvijek znati kako neće biti još puno vremena… trebate najozbiljnije shvatiti riječi ‘Ja ću skratiti dane poradi Mojih odabranih…’ Kraj će doći brže nego što mislite, i svi vi trebate sebe osnažiti za vrijeme koje mu prethodi i sebe preporučiti Meni i Mojoj zaštiti. A Kraj će doći kao kradljivac u noći (2 Petrova 3:10)… a Ja ću iz Sotoninog položaja dohvatiti one koje ne pronađem usnule, i to će biti kraj sve njihove patnje. AMEN

23 “Ako vam tada tko rekne: ‘Gle, evo Krista!’ ili: ‘Eno Ga!’ – ne povjerujte!

24 Ustat će, doista, lažni Kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude  li moguće, zavedu i izabrane.”

25 “Eto, prorekao sam vam.”

26 “Reknu li vam dakle: ‘Evo, u pustinji je!’, ne izlazite;  ‘Evo Ga u ložnicama!’, ne vjerujte.

27 Jer kao što munja izlazi  od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s Dolaskom Sina  Čovječjega.”

28 “Gdje bude strvine, ondje će se skupljati orlovi.”

Bertha Dudde, br. 5778, 28 Rujan 1953

LAŽNI KRISTI I PROROCI…

U posljednjim će danima Čista Istina biti posebice napadana, što je djelo Sotone koji, budući je Božji protivnik, želi potkopati Istinu time što unosi pomutnju u ljudske misli tako da oni više ne mogu prepoznati Istinu kao takvu. I njegove metode i taktike su tako dobro smišljene da čak ljudi čija volja Mi se ne protivi ne žele vidjeti situaciju jasno… ali koji bi ju mogli vidjeti samo ako bi oni iskreno željeli Istinu. Posebice tijekom posljednjih dana istinska i obmanjujuća svjetla će bljeskati u isto vrijeme, i prava volja za Istinom je nužna kako bi se bilo u stanju praviti razliku među njima, budući će biti teško razumjeti stvar… Budući će se pojaviti mnogi lažni Kristi i proroci, kao što je bilo predskazano… što je također znak vremena Kraja… Iz ovog slijedi da će se oni boriti na isti način, da će oni prema tome sebe prikazati kao glasnike odgore, da će govoriti Kristove riječi i predskazivati budućnost ljudima… ali da su oni predstavnici onoga koji se bori protiv Istine,… da odvede ljude krivim putem tako da oni više ne mogu prepoznati Istinu. Time vi ne morate uvijek tražiti ove lažne Kriste i proroke izvan duhovnog života budući su čak predstavnici obmanjujućih učenja unutar crkvenih organizacija lažni Kristi i lažni proroci… svatko tko nudi nejasna, obmanjujuća objašnjenja treba biti uključen, baš kao i svi oni koji pokušavaju spriječiti da Čista Istina bude dana ljudima, otud svi oni koji prianjaju uz iskrivljena učenja i ograničavaju ljudsku slobodu razmišljanja uskraćujući im ono što bi moglo imati razjašnjavajući učinak…

Sve što je neistinito je djelo lažnih Krista i proroka, i da bi se napravila razlika nepobitno je nužna iskrena volja za Istinom, koja također treba biti voljna odreći se onoga što je osoba uvijek podržavala… ako to nije u suglasnosti sa Istinom. Otud vi ljudi možete jedino zaštititi sebe od akcija Božjeg protivnika tijekom posljednjih dana prije Kraja ako sebe postavite u sigurne ruke Boga, Koji je vječna Istina… ako Mu se 29 molite sa iskrenom voljom za Istinu da vas On trebao zaštititi od pogreške i onda otvoriti vaše oči i uši… Onda ćete emocionalno prepoznati što bi trebali prihvatiti ili odbaciti… Onda će lažni Kristi i lažni proroci biti nesposobni zaslijepiti vas sa obmanjujućim svjetlom… Onda će vam pojava blagog sjaja u vašem srcu dati osiguranje da živite u Istini, i onda ćete također podržavati ovu Istinu sa uvjerenjem i podupirati njezin cilj tijekom posljednje borbe na ovoj Zemlji… i vi ćete biti istinski branitelji Krista. AMEN

Bertha Dudde, br. 7714, 29 Rujan 1960

LAŽNI DUHOVI… LAŽNI PROROCI…

Odabrao Sam vas kao Moje sluge budući Sam pred-vidio da je vaša unutarnja volja dobra i također snažna tako da ćete sebe braniti/dokazivati gdje se to tiče zastupanja Istine. Jer mnogo je ponuđeno ljudima kao Istina a ipak nije proizašlo iz Mene… I ako Moj sluga stoga ovo prepozna on ne smije ostati nijem nego govoriti, on se mora suprotstaviti toj zabludi/grešci sa Čistom Istinom… zatim on mora ukazati da je on Moj predstavnik na Zemlji i da je u Mojoj službi. On dakle mora ispovijedati/priznati Moje ime pred svijetom, on mora cijelim srcem podupirati što je primio od Mene Osobno budući Sam ga odabrao da radi za Mene kao Apostol u posljednjim danima (Knjižice br. 35-37). I tkogod je od strane Mene bio postavljen u ovu službu će također primiti snagu od Mene da govori u Moje ime… I on će raditi kao Apostol Istine i prokazati/izvrći Mojeg protivnika (Sotonu), koji je također odabrao njegove instrumente kako bi stvorio zbrku unutar Mojih redova. I prema tome počujte što vam Moj Duh proglašava: vrijeme do Kraja je kratko pa ipak Dan Kraja je bio predodređen od vječnosti (Djela 17:31)… I gdjegod ćete se vi ljudi nalaziti, svi ćete biti obaviješteni o ovom nadolazećem Kraju, budući ću Ja poslati vrlo očigledne znakove da slijede koji se svugdje mogu promatrati i koji će također okupirati misli ljudi. Međutim, baš ovi znakovi će provocirati naj-SUKOB-ljavajuća (ili ‘naj-proturječnija’) mišljenja budući će se onda aktivnost Mojega protivnika početi pojavljivati koja zbunjuje misli ljudi, jer jedna osoba više neće razumjeti drugu, svatko će goniti različite ciljeve kojih se on neće biti u stanju odreći, i jedino će nekolicina biti duhovno budna i doći do ispravnih zaključaka… I onda će se mnogi lažni proroci pojaviti…

I to je na što vas želim upozoriti, ne vjerujte svakom duhu koji vam želi govoriti a posebice ne onima koji niječu Kraj, koji ne mogu vjerovati kako je Kraj ove Zemlje pomirljiv sa Mojom Ljubavlju… I onda budite pažljivi i iskreno molite da primite Istinu. Ne vjerujte svakom duhu koji sebe želi izraziti kroz ljude koji to dobrovoljno prihvaćaju, i dočekajte svako takvo učenje sa Mojom čistom Riječju koja odjekuje 30 odgore jer vi ljudi trebate živjeti u Istini… Jer jedino kroz Istinu možete postići cilj. I ima mnogo duhova među vama koji ne govore na Moje instrukcije, ali vi ih možete identificirati po činjenici da oni spore Kraj, da prigovaraju otkrovenjima koja proglašavaju skori Kraj i da susreću glasnike sa neprijateljstvom. Vrijeme je ispunjeno, i posebice tijekom posljednjih dana mnogi će se lažni proroci još pojaviti i pokušati obezvrijediti Čistu Istinu od Mene. I oni će vršiti izvanredne stvari da bi vas natjerali da vjerujte u njih, ali to nije Moj Duh koji govori kroz njih, to nije Moja snaga koja djeluje kroz njih… oni su protivne sile koje svugdje divljaju i, budući su sljedbenici Mojega protivnika, oni su također obdareni sa snagom budući su porobljeni od strane njega i afektiraju ljude ove Zemlje u njegovoj volji. I onda vi, koji Mi želite služiti, trebate lojalno stajati pored vašeg Gospoda, vi ćete braniti Istinu, nećete dozvoliti sebi biti zavedenima, jer vi znate kako govorite u Moje ime, i vi ćete također primiti snagu od Mene, jer onda ću Ja Osobno govoriti kroz vas. I stoga, gdje je Moje čisto Evanđelje proglašavano tamo je gdje će Kraj ove Zemlje također biti najavljen i da se ljudi brzo približavaju ovom Kraju i prema tome sebe trebaju pripremiti za njega. I gdje se vaši govori susretnu sa otporom to je gdje ćete također jasno prepoznati aktivnost Mojega protivnika, i vi trebate sebe razdvojiti od njih i ne propovijedati zajedno, jer oni nisu Moji predstavnici nego izaslanici Sotone, koji je posebice aktivan gdjegod svjetlo sebe ustanovljava… I on neće uspjeti u gašenju svjetla, jer Ja Osobno ga zračim dolje na Zemlju i osvjetljavam srca Mojih Vlastitih tako da će oni jasno shvatiti da su bili adresirani od strane Oca, Koji je svjetlo od vječnosti (1 Ivanova 1:5). AMEN

29 “A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.”
(“I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na Zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.’ Luka 21:25, 26)

29 “A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.”

(“I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na Zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.’ Luka 21:25, 26)

Bertha Dudde, br. 6405, 18 Studeni 1955

PROMJENE U SAZVJEŽĐIMA…

Vi ćete doživjeti seriju događaja u kratkim razmacima koji će vas uvelike uznemiriti budući ćete ih biti nesposobni objasniti, i otud ćete se bojati sila od kojih sebe ne možete odbraniti. Niti ćete biti sposobni pronaći ispravno objašnjenje budući je Moja volja da svaki od vas treba uzeti u obzir sve mogućnosti i usvojiti jedan prikladan stav… budući Ja želim da svaki od vas i dalje izvuče korist za sebe, to jest, za vašu dušu… Gdje je vjera sasvim odsutna ljudi će biti posebice prestrašeni, dok će vjernici više ili manje pristajati uz Mene i znati da su zaštićeni u Mojoj skrbi. 31 Unatoč tome, kozmički proizvedeni fenomeni će voditi do mnogo javnih rasprava tako da će svaka osoba sama provesti neko vrijeme razmišljajući o njima i također to raspravljati sa drugim ljudima. Katkad će svjetovni interesi biti manje važni, ipak jednom kada su ove pojave prošle svjetovni će ljudi uživati zadovoljstva svijeta čak više gorljivo i jedino će nekolicina zadržati utiske koji će rezultirati u refleksiji i čak u promjeni stava… sve dok isti kozmički događaji sebe ne ponove i pokrenu novu tjeskobu… Jer naučna se zajednica boji ozbiljne prijetnje planeti Zemlji… budući se tajanstvene promjene u galaksiji nisu nikada ranije zamjećivale i mogu zaprijetiti Zemlji ozbiljnom opasnošću. I ljudsko mišljenje po pitanju ocjene učinaka će se značajno razlikovati… Ljudi će bezobzirno prijeći preko toga (u smislu: staviti to na stranu, zanemariti) i, bez dodatnog promišljanja, uživati njihove živote; drugi će poduzeti beskorisne opreznosti, dok će se pak drugi povući u sebe same i mentalno se dogovoriti (u smislu: uskladiti se) sa njihovim Bogom i Stvoriteljem… I Ja dozvoljavam svakome njegovu slobodnu volju, Ja jedino uvijek pokušavam ohrabriti ljude da razmišljaju ispravno, da obrate pažnju na istinsku svrhu ljudskog bića… tako da će oni pronaći mir u Meni i onda biti vođeni od strane Mene radi spasenja njihovih duša…

Ali što će se dogoditi?… Zodijak će se promijeniti… Zvijezde će biti pomjerene u druge orbite sa novim položajima u odnosu spram Zemlje… i otud će zvijezde postati vidljive koje nikada ranije nisu bile primjećene, od kojih će se jedna pojaviti kao direktna prijetnja Zemlji budući će se javiti strah križanja sa zemljinom orbitom… Nitko neće željeti vjerovati da će se ovo dogoditi, i nitko neće vjerovati da se prirodni zakoni mogu promijeniti, ali vi ljudi se suočavate sa Krajem… Vi sami pripremate nešto što će imati čak još gore učinke, jer što vi poduzimate (ovo se odnosi na ‘ljudske eksperimente’, o kojima se govori u Knjižici br. 11) će dovesti u opasnost cijelu Zemlju… Što se dogodi u skladu sa Mojom voljom je, međutim, samo znak Kraja, to je ozbiljno upozorenje za vas i Ja vam jedino odobravam takav očigledan znak postojanja više Sile tako da se možete okrenuti ka njoj i pri tom također odvratiti stvarnu opasnost ako vi, to jest vaša duša, to pravilno iskoristite. Ali što slijedi nakon toga će pogoditi cijelu Zemlju i sve što živi na njoj (Knjižica br. 11)…

I to je zašto ću Ja Sebe očitovati unaprijed na jedan neobičan način pa ipak bez da vas prisilim da Me priznate kao Inicijatora onog što će imati ogromnu posljedicu, a ipak neće pogoditi cijelu Zemlju. Jer Ja znam sve prirodne zakone i njihove učinke, Ja također znam odvratiti kakav god događaj ili umanjiti njegov učinak… Ali što dozvolim da se dogodi će uvijek posluživati vašem izbavljenju/spasu, to je naumljeno dotjerati vas k Meni, to je naumljeno dopustiti vama ljudima da prepoznate ‘Boga’ u Kojem bi trebali naći pribježište budući je On vaš Otac… To je posljednji znak prije Kraja… to je konačni pokušaj od strane Moje Ljubavi i milosrđa da spasim što još može biti spašeno. AMEN

Bertha Dudde, br. 8379, 13 Siječanj 1963

‘SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI…’

Ja Sam također predskazao da ćete po znacima vremena prepoznati da je Kraj blizu… I ovi znaci će također biti toliko očigledni da vi više nećete trebati sumnjati i znate čas u kojem živite… Jer sile nebeske će biti poljuljane, vi ćete biti u stanju otkriti kozmičke promjene, prirodne fenomene koji bi vas trebali zamisliti; oni će biti primjetni i čak će izgledati kako je zakonski red prirode bio opozvan… a ipak ovo je, također, rukovođeno od strane Božanskog zakona, jer sve što će se dogoditi i događa je utemeljeno na Mojoj volji. Ipak jedino Istina onog što je bilo proglašeno od strane vidjeoca i proroka i što Sam vam Osobno predskazao u svezi Kraja će biti otkriveno vama ljudima. Jer sve će postati ne-ZAKON-ito (ili ‘neu-RED-no’) tijekom posljednjih dana tako da bi nagnalo vas ljude da to zamjetite… Budući vi više ne prihvaćate ikakvu vjeru u Boga i Stvoritelja, budući mislite da su Moja djela stvaranja podređena vašem utjecaju, budući vi sebe smatrate silnima i izvanredno upućenima, vama će također morati biti dan dokaz protivnoga, vi ćete morati priznati vašu bespomoćnost napomol fenomena koji ne mogu biti zaustavljeni ili promjenjeni od strane vas kako vama odgovara (u smislu: vašom voljom)… Nadalje, vi morate prepoznati da su takva predskazanja, koja vi ne možete nijekati, već postojala jedno duže vrijeme i da je konačno došlo vrijeme kada će ono što je bilo zapisano i što je opetovano proglašavano ljudima kroz Moju Riječ biti ispunjeno… Ipak ljudi će čak smatrati kozmičke promjene za posljedicu njihovih vlastitih aktivnosti i smatrati sebe gospodarima sa sposobnošću da prouzroče takve kozmičke promjene, i time će oni nijekati Boga sa apsolutnim uvjerenjem. Jer aktivnost Mojega protivnika u posljednjim danima je naumljena skinuti Mene sa prijestolja i prema tome će on biti iznova zavezan (Otkrovenje 20:2)… Ali uvijek će također biti ljudi koji su svjesni vremena i govore u Moje ime i Mojeg kraljevstva svijetu, onima koji su sasvim bez vjere… Jer oni znaju da će posljednji čas uskoro otkucati, oni također gledaju na kozmičke promjene kao na dokaz budući Sam ih Ja Osobno predskazao kada Sam živio na Zemlji. ‘Sile nebeske će se poljuljati…’ Ova Riječ, također, ima duhovno značenje kojeg ste vi ljudi za sada nesposobni dokučiti… Sve što proizlazi iz Mene, što je utemeljeno na Mojoj volji, je živo, i budući će Moja snaga, koja uvijek stvara život, izraziti sebe svaka će kruta forma biti oživljena… U posljednjim danima pred Kraj Moja snaga će teći izobilno, sve će svugdje postati manje gusto, to jest, sunce Mojeg Duha će prožeti tamu noći koja obavija cijelu Zemlju.. Sunce Mojeg Duha će blistavo sijati i njegovo će zračenje dati život svemu, ono će probuditi što je zaspalo i dati život dosada mrtvom kako je pogođeno zrakom… Time će sile nebeske, koje ste vi ljudi nesposobni zaustaviti, sebe izraziti… Ali na Kraju Moja će snaga sebe također izraziti u čisto prirodnom smislu što nitko neće biti u stanju objasniti, jer Ja Sam predskazao neobične znakove 33 prije Kraja, i ovi će se dogoditi na takav način da će čovječanstvo biti sposobno promatrati događaje u prirodi sa užasom budući ih oni ne mogu spriječiti sa njihovim vlastitim protumjerama… Namjesto oni će čak doprinjeti oslobađajući sile čiji učinci nisu bili još utvrđeni i koje stoga rezultiraju u sve-uništavajućim posljedicama i pospješuju konačni Kraj, koji je, treba priznati, naumljen u Mojem vječnom planu Spasenja budući Sam Ja uvijek znao ljudsku volju i prema tome utemeljio Moj plan Spasenja na njoj… ali koji će unatoč tome biti izvršen od strane samih ljudi koji vjeruju za sebe kako su sposobni premašiti Mene i koji su vidljivo pod utjecajem protivnika čiji će uništavajući učinak onda postati vidljiv…

Dogodit će se kako je proglašeno, i svatko tko obrati pažnju može već prepoznati znakove vremena… svatko tko obrati pažnju također shvaća da je Moja Riječ Istina, koja je odgore dostavljena/priopćena ljudima kao veći od najvećeg dar milosti za svakoga tko želi prihvatiti ovaj dar… Jer nikada Ja nisam ostavio čovječanstvo bez pred-upozorenja kada se ono suočavalo sa događajima koje Sam morao poslati na ljude čim su oni bili u opasnosti sebe potpuno izgubiti Mojem protivniku (Sotoni)… Mojim su sudovima (= Potop, uništenje Sodome i Gomore) uvijek prethodila upozorenja i opominjanja, jer Ja Sam uvijek želio ponuditi ljudima mogućnost da se opamete i iskoriste kratko vrijeme koje im je preostalo tako da bi njihove duše mogle izroniti neozlijeđene iz svih takvih sudova. Ipak ovim opominjanjima i upozorenjima nikada nije bilo dozvoljeno prisiliti vjerovanje, i to je zašto će ovo Moje sadašnje proglašenje također pronaći malo pouzdanja bez obzira koliko jasno se znakovi mogu zamjetiti… Ljudi pokušavaju objasniti sve na način koji je njima više po ukusu, i to je zašto će ih Kraj uhvatiti na iznenađenje, jer vrijeme je ispunjeno, i Kraj je blizu. AMEN

30 “I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena Zemlje…

Bertha Dudde, br. 1081, 4 Rujan 1939

FORMACIJA OBLAKA NA NEBU… KRISTOVA PATNJA I SMRT…
(‘Pokazat ću znamenja na nebu…’ Joel 2:30)

Bog, Gospodar neba i Zemlje, će vam dati vidljivi znak da posvjedoči o Njegovoj moći i slavi… Ovaj je bio predodređen još od vječnosti i biti će pokazan tako očigledno da ćete se diviti ovom izražaju Božanske svemoći i Ljubavi.

Nesupstancijalan kako se ovaj mali oblak na nebu može činiti; on unatoč tome daje utočište životu poredbenom sa onim koji sačinjava vaše biće. I Bog će također voditi ovaj život sukladno Njegovoj volji i prema tome će urediti ovu formaciju oblaka sa mudrom nakanom na takav način da se Gospodnja patnja i smrt mogu lagano 34 prepoznati, i vi ćete identificirati na Križu Onog Koga svijet želi zanijekati… vi ćete ili biti zahvaćeni sa užasom ili klicati od radosti, zavisno o tome da li Ga odbacujete ili nosite u vašem srcu. Potonji će pauzirati u molitvi dok će prethodni, budući su udaljeni od Isusa Krista, željeti zaboraviti ovu sliku. I to je ono što Gospod želi… On želi dati ljudskim bićima znak Njegova milosrđa i Ljubavi da pomogne njihovoj vjeri… da ili uskrsne vjeru u Isusa Krista kao Spasitelja svijeta ako su je oni izgubili, ili da prouzroči da ista uzraste do nepopustljive vjere. A čovječanstvo će ipak opet pokušati opovrgnuti ovo čudo Božanske Ljubavi; ono će ga protumačiti kao jednu pojavu slučajno formiranu i bez značenja… i htjeti će otpustiti Božansku Providnost.

Pa ipak, protivno svakom (isto tako u smislu, ‘izazivajući svako…’) ljudskom objašnjenju, formacija na nebu će ostati nepromijenjena za cijeli svijet da vidi… I time će čak ljudi čije mišljenje zabranjuje ikakvo vjerovanje u mistične fenomene postati obazrivi. Vrijeme je došlo kada se čovječanstvu mogu ponuditi neobične pojave bez prisiljavanja u vjeru, budući je ljudsko razmišljanje postalo tako neuzbudljivo da će oni objasniti svaku pojavu racionalno, to jest intelektualno, bez obzira koliko zanimljiva ona jeste, niječući svako duhovno posredovanje od strane nepoznatih sila…

I time slobodna volja čovječanstva više nije dovedena u opasnost od strane takvih pojava… doista, naučna objašnjenja su daleko više prihvatljiva nego izjava da je formacija znak odgore. I opet, jedino oni koji streme spram Boga i žive u Ljubavi će prepoznati ovaj vidljivi čin vječnog Božanstva; i prema tome, još jednom, milost Božanske Ljubavi će biti predstavljena ljudima koju će jedino nekolicina prepoznati kao takvu. Gospod će kratko zaustaviti prirodni zakon i baš ovo bi trebalo zamisliti naučnike, ali kada je žudnja da se prepozna Čista Istina odsutna čak zvijezde mogu napustiti njihove uobičajene putanje i sunce izgubiti njegov sjaj, to ne bi savinulo otvrdnutu volju ljudskog bića, on bi jednostavno pokušao još revnije utvrditi/razjasniti zakone prirode i tako naposlijetku još više zastraniti od istinskog znanja. Otud će ovaj znak, izvanredan kakav može biti, uistinu biti direktan dar milosti ali samo za nekoga čije srce prepoznaje čudo pojave ili započinje razmišljati o njoj. Međutim, netko tko ne koristi ovaj dar milosti, tko hladno promatra ovaj fenomen na nebu bez ikakvog pokušaja da donese njegove zaključke, će ga samo smatrati za čistu slučajnost izvanredne prirode. Njegovo srce još nije suosjećajno i prema tome isto tako nije još prijemčivo za dublju mudrost. AMEN

Bertha Dudde, br. 4073, 30 Lipanj 1947

SVJETLOSNA POJAVA NA NEBU… KRIŽ ISUSA KRISTA…

Obratite pažnju na zbivanja posljednjih dana. I tako ćete uskoro postati svjesni promjenâ u prirodi; vi ćete biti sposobni promatrati osebujnu igru sila, fenomen koji će vas zamisliti, ako se prema njemu odnosite sa ispravnim stavom spram Mene, Stvoritelja, koji također uzrokuje ovim pojavama da se dogode kako bi okrenuo svu ljudsku pažnju ka Sebi. I vi ćete zamjetiti da samo nekolicina ljudi imaju ispravan stav spram Mene, da većina pokušavaju objasniti sve na svjetovan način i nisu posebice impresionirani od strane izvanrednih manifestacija. Ovaj svjetlosni znak će sebe ukazati tijekom dana, on će biti vidljiv na nebu bez prethodnog upozorenja i neće dozvoliti ikakvo drugo objašnjenje nego upućivanje na Kristov čin Spasenja, budući je u obliku Križa sa nedvojbenim licem Iskupitelja. I ovaj svjetlosni fenomen će dati povoda mnogim debatama, i sada Moje sluge trebaju sebe pripremiti budući će ova manifestacija biti početak, ona je više ili manje naumljena za sve ljude, budući se može vidjeti od strane sviju. Ali kako li će različito biti sagledavana i koliko li će malo biti shvaćena… Ja ću prouzročiti da se vidljivi znak pojavi na nebu a ipak naići na malo pažnje; Ja ću postaviti djelo Spasenja pred njihovim očima da oni mogu vjerovati u Isusa Krista i postati blaženima, ali njihova vjera u Njega će biti onoliko dobra kao da je i nema i više se neće pronaći ili isto tako osnažiti, unatoč ovoj svjetlosnoj pojavi. Budući je čovječanstvo postalo previše svjetovno-orijentirana uma i ne želi vjerovati, budući bi oni željeli izbjeći svu odgovornost što ne bi mogli napraviti da su imali vjeru u Isusa Krista. I time, ova svjetlosna pojava će iznova biti znak sa neba, znak posljednjih dana, za jedino nekolicinu ljudi. Premda će mnogi doista biti zahvaćeni od strane unutarnjeg nemira on će uskoro ustupiti mjesto napetoj pažnji koja je, međutim, jedino usljed pojave kao takve. Oni neće vjerovati da se ona odnosi na nadolazeći Kraj i samo će se izrugivati vjernicima, koji će proglašavati ova predskazanja njihovim bližnjim ljudskim bićima tako da oni sebe mogu pripremiti za Kraj. Oni će pronaći malo vjere a ipak ne smiju usporiti u njihovom radu za Moje kraljevstvo, budući su takve mogućnosti posebna milost za ljude na Zemlji da reflektiraju i razmotre misao o mogućem posredovanju od strane natprirodnih sila kroz izvanredne prirodne fenomene, da je pojava bila isplanirana s Moje strane kako bi ljude podsjetila na Kraj. Nauka će priskrbiti jedno objašnjenje koje će također biti prihvaćeno, ali svatko sa duhovnim čežnjama će Me prepoznati u tome i veselit će se i radovati napomol skorašnjeg Kraja. Jer svijet mu više neće imati što za ponuditi pa ipak njegovo će srce biti puno nade za život nakon smrti, i on će čeznuti za posljednjim časom koji će ga osloboditi od zemaljske nevolje, kao što Sam obećao, da ću doći na oblacima da bi odveo Moje Vlastite kući u Moje Kraljevstvo. On će znati kako je pristigao čas kada će se zemaljske nevolje povećati i nikakva se više zemaljska pomoć ne može očekivati. Onda ću Ja skratiti dane tako da će Moji Vlastiti ostati vjerni i izdržati do Kraja.  AMEN

…I ugledat će  Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.

31 I razaslat će anđele Svoje s trubljom velikom i sabrat će Mu izabranike s četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga.”

 

Bertha Dudde, br. 7944, 18 Lipanj 1961

 

DOLAZAK U OBLACIMA

Svi vi bi trebali znati da ću se Ja vratiti u oblacima… da ću sići na Zemlju na isti način kako Sam se jednom uzdigao na nebo (Djela 1:9-11)… da će Me Moji Vlastiti vidjeti u blistavosti i slavi, baš kao što su Me Moji učenici jednom vidjeli, i da ću Ja odnijeti Moje Vlastite sa Zemlje (1 Solunjanima 4:6, 17; Knjižica br. 43) budući je došao Dan Kraja… Treba priznati, prethodno tome Ja Sam već sišao na Zemlju u Riječi, jer Ja Osobno Sam Riječ, i dao Sam vam obećanje da ću ostati sa vama sve do Kraja svijeta (Matej 28:20)… ali Moja očevidna pojava se još neće dogoditi, jer ona će predstavljati kraj jednog i početak drugog zemaljskog perioda…

Svi oni će poduzeti akciju protiv vas, koji Mi želite ostati odani i ustrajati do Kraja (Knjižica br. 48)… Oni će vas postaviti pod veliki pritisak i onda se trebate nadati Mojem Dolasku, jer Ja vas neću napustiti u patnji tijela i duše, Ja ću vas spasiti i uzdići do mjesta mira, i vaša vjera će biti tako snažna da ću Ja biti u stanju Sebe ukazati kada dođem na oblacima kako bi sudio žive i mrtve… Onda će se dogoditi velika podjela duhova i Moj protivnik više neće imati kontrolu nad vama… Jer on i njegove pristalice će biti zavezani za jako dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2, 3). Jedino nekolicina ljudi iskreno vjeruje da je Moj povratak neminovan… Ali vrijeme je ispunjeno i Ja više ne kažem: Ja ću doći kada se vrijeme ispuni, već kažem: vrijeme se ispunilo… Vi možete računati još samo na jako kratko vrijeme, na samo nekoliko dana, poredbeno sa dugim vremenskim periodom koji je prošao od kako je ‘Kraj’ bio predskazan. Vi živite u posljednjim danima čak ako vi to odbijate vjerovati.

Moj Dolazak će vam se uskoro dogoditi… Stoga pobrinite se da vi, također, pripadate odabranima koji će doživjeti Moj Dolazak dok su još u tijelu, koji Me mogu ugledati u svom Mojem sjaju i slavi, koje ću podići do neba tik pred sam Kraj… Imajte samo želju njima pripadati i, zaista, Ja ću vam dati snagu da svoju volju pretvorite u akciju. Dozvolite Mi da vam opet i iznova govorim i uvijek stremite prihvatiti Moju volju i uspostavit ćete vezu sa Mnom, pridružit ćete Mi se i bit ćete također ubrojeni u Moje Vlastite koje ću Ja spasiti prije nego se dogodi Kraj. Jer nesumnjivo je da ću Ja Osobno doći… I vi također trebate vjerovati, bez tračka sumnje, da ćete svi vi koji imate živu vjeru i koji Mi pristupate sa Ljubavlju, biti u stanju ugledati Me, jer Moja Riječ je Istina i obistinit će se.

Ljudi koji niječu Moj ‘Dolazak’, koji jedino žele razumjeti i objasniti ovaj Dolazak figurativno, još nisu toliko duboko predani da bi bili ujedinjeni sa Mnom, ali golema zemaljska nevolja pred Kraj će i dalje osnažiti njihovu vjeru ako su dobre volje. I oni sami će moliti za Moj Dolazak, budući će shvatiti da jedino Ja mogu osigurati izbavljenje kojeg oni više ne mogu očekivati sa druge strane. Vi bi trebali vjerovati da ću vas Ja spasiti od krajnje nevolje i čekati na čas kada se Moje obećanje ispunjava. I onda će Moj protivnik biti poražen, i sa njime također mnoštvo njegovih sljedbenika, koji će biti iznova progutani od strane Zemlje (misli na ponovno prognanstvo u materiju Nove Zemlje; Knjižica br. 44)  Prema tome nadajte se i budite ustrajni, jer čas vašeg izbavljenja će doći, dan razdvajanja duhova će pristići (Matej 25:31-46)… Dogodit će se zemaljska i duhovna promjena koju ćete vi doživjeti i koja vam je neprestano bila proglašavana u Riječi i Pismu.   AMEN

32 “A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već  omekša i lišće potjera, znate: blizu je ljeto.

33 Tako i vi  kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!”

34 “Zaista, kažem vam, ne, ovo doba (čini se pravilniji prijevod Grčke riječi ‘genea’ od naraštaj!) neće proći dok se sve to ne zbude.

35 Nebo će i Zemlja uminuti, ali riječi Moje ne, neće uminuti.”

 

Bertha Dudde, br. 8277, 20 Rujan 1962

 

ZNACI POSLJEDNJIH DANA…

 

Možete biti sasvim uvjereni da će se sve što Sam nagovjestio kroz vidjeoce i proroke ispuniti, jer Kraj se sve više približava i po znacima vremena ćete prepoznati čas u kojem živite. Opet i iznova je dana primjedba kako su se Kraja uvijek bojali tijekom teških/gadnih vremena a ipak je Zemlja nastavila postojati… da su čak Moji učenici bili računali na Moj povratak i da su oni, također, bili u krivu… I isto tako oni ne žele slušati i vjerovati u Moja sadašnja proglašenja. A Ja opetovano naglašavam činjenicu kako će jednog dana budućnost postati sadašnjost i da ste vi ljudi sada pristigli do najniže duhovne točke koja čini nužnim Kraj ove Zemlje što, međutim, treba jedino biti shvaćeno kako totalna transformacija zemljine površine a ne uništenje Zemlje kao djela stvaranja. Jer ova će Zemlja nastaviti ispunjavati njezin zadatak u svemiru, ona će nastaviti udomaćivati ljude u svrhu sazrijevanja njihovih duša… Ipak ona najprije za to mora opet biti učinjena prikladnom.

Moja je Riječ Istina, i ako vam Ja šaljem Moju Riječ odgore, ako vam objašnjavam Moj plan Spasenja tako da ćete također znati sve međuodnose, onda je u stvari Moja nakana jedino da vi sa pouzdanjem prihvatite Moja upozorenja i opominjanja i promjenite vaš stav spram Mene sukladno tome… Jer vi trebate razmišljati dalje od vašeg dnevnog života jedino, vi trebate razmišljati o onome što leži ispred vas budući znate za-sigurno kako ćete morati umrijeti i ne možete produžiti vaš život čak ni za jedan dan, da vi prema tome zavisite o Sili koja vas je pozvala u postojanje….

Vi trebate najozbiljnije promišljati ove misli, i to neće biti na vašu štetu, jer onda ću vam Ja također pomoći da razmišljate jasno i razmotrite ideju o Kraju, i što ovaj Kraj znači za svakoga od vas. Ako vjerujte u Boga i Stvoritelja Čija vas je Ljubav pozvala u postojanje onda nećete biti toliko zabrinuti kada ste upućeni na skori Kraj (ili ‘kada vas se osvješćava u svezi skorog Kraja’), jer onda ćete znati da ovaj Bog i Stvoritelj također drži vašu sudbinu u Njegovim rukama, da vi jedino trebate sebe preporučiti Njegovoj Ljubavi i milosti kako bi izvan opasnosti bili vođeni kroz nadolazeće vrijeme… I upućivanja koja se odnose spram njega vas neće plašiti, namjesto toga vi ćete se samo sjediniti još prisnije sa vašim Bogom i Stvoriteljem, Kojeg prepoznajete kao vašeg vječnog Oca.

Pa ipak nevjernici će biti teško pogođeni, i oni su na koje se odnose (ili ‘kojima su upućena’) Moja neprestana predskazanja skorog Kraja, jer oni se i dalje mogu promijeniti tijekom kratkog vremena koje im je preostalo. Samo obratite pažnju na znakove vremena, jer Ja Sam ove već nagovjestio Mojim prvim učenicima… Ali u ovom trenutku ste vi već na početku vremena nevolje, vi čujete o ratovima, o zemljotresima… nesreće i katastrofe su u porastu… možete promatrati promjene u svemiru, i također vidite kako se ljudi ponašaju koji su degenerirali i vjeruju da se mogu uplitati u Moje stvaranje, koji sebi dopuštaju biti nagnani na Bogu-protivne eksperimente koji neće dobro završiti…

Obratite pažnju na način razmišljanja ljudi koji se prepuštaju svjetovnim zadovoljstvima, koji su grubi i ne-ljubazni/hladni i ne obraćaju pažnju na nevolju njihovih bližnjih… Obratite pažnju na nedostatak vjere, na njihov stav spram Isusa Krista i Njegovog čina Spasenja, i znati ćete da već živite posred vremena koje prethodi Kraju. Vjerska borba (Knjižica br. 48), također, će planuti sa takvom okrutnošću da vi to ne bi mislili kako je moguće. I ovaj duhovno nizak stupanj će Kraj privući bliže i već je dosegao stupanj koji bi opravdao Moju intervenciju, ali Ja neću odstupiti od Dana koji je bio predodređen u Mojem planu Spasenja još od vječnosti (Djela 17:31)… Ali niti ću Ja odgoditi ovaj Dan, jer u Mojoj mudrosti Ja Sam također uvidio kada je pravo vrijeme da se dogodi djelo transformacije..

I prema tome ću Ja pustiti da se Moj glas čuje sve do Kraja nagovještavajući nadolazeći Kraj, i sretan je onaj koji sluša ovaj glas i sebe priprema… sretan je onaj koji želi pripadati Mojim Vlastitima i ostaje Mi odan sve do Kraja… Jer Ja ću mu priskrbiti izuzetnu snagu, on će stajati nepokolebljivo i ne treba se bojati Dana Kraja.  AMEN

36 “A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac.

 

Bertha Dudde, br. 5162, 1 Srpanj 1951

 

ODREĐIVANJE VREMENA KRAJA – LAŽNI PROROCI…

Namjera da se odredi vrijeme približavajućeg Suda svijeta ne korespondira sa Mojom voljom i Mojom mudrošću, koja itekako dobro prepoznaje da poznavanje vremena i časa ne bi bilo blagotvorno za vas ljude, kako bi to utjecalo na vaše misli baš kao i na vaše akcije i prema tome će to biti držano u tajnosti od strane Mene, unatoč Mojim neprestanim nagovještavanjima, upozorenjima i ukorima. Vi ljudi morate voditi vaš život u slobodnoj volji, neprestana upućivanja na približavajući Kraj su zasigurno dobra ali ne i precizno znanje o vremenu i času. Kraj, Sud svijeta, je doista vrlo blizu i Ja ću vam ga opetovano spomenuti, unatoč tome svi vi ćete biti uhvaćeni na iznenađenje budući ga nitko neće očekivati sa izvjesnošću i vjerovati u približavajući Kraj. Ali svatko tko vjeruje da on može specificirati vrijeme i čas nije Moj glasnik, i njegovim se riječima ne bi trebalo vjerovati premda on tvrdi kako govori u Moje ime, premda želi voditi njegova bližnja ljudska bića do ispravne vjere u Mene. Jednako, ova tvrdnja njemu nije mogla biti priopćena od strane Mojeg Duha, ona nije mogla imati porijeklo u Meni, ona je proizvod njegovog vlastitog razmišljanja za koju on čvrsto vjeruje kako je Istina i prema tome ju želi raširiti…

‘Nitko ne zna dan i čas…’ (Matej 24:36) Sjetite se ovih Riječi, koje Sam izrekao Mojim učenicima na Zemlji… Kao Bog i Stvoritelj od beskonačnosti (‘Otac…’) Ja Sam vrlo dobro svjestan ovog dana i časa još od vječnosti (‘… zna dan i čas…’), ipak Moja mudrost (‘Sin’ je, duhovno gledano, u Bogu ‘Mudrost’) Me sprječava od toga da ovo znanje proglasim vama ljudima (stoga fraza ‘Sin ne zna’, ne znači da Isus ne zna dan Kraja, već da to ‘nije mudro otkriti nama ljudima’ J). Jer to se tiče volje ljudskog bića koja ne smije biti narušena, ali ona bi bila narušena sa bilo kojim preciznim otkrovenjem posljednjeg Dana… Sam Dan je doista bio predodređen od vječnosti (Djela 17:31), ali isto tako i svi događaji koji mu prethode koji smjeraju doprinjeti spram dobrovoljne promjene volje ljudskog bića. I time ću Ja napraviti sve što pomaže i omogućuje ljudskom biću da očekuje Moj Sud na posljednji Dan u ispravnom stanju uma… Ali ako se sam čovjek time ne okoristi, njegova je sudbina već odlučena za jedno beskonačno dugo vrijeme.

Znati dan i čas Kraja bi onda rezultiralo u prisilnoj promjeni njegove prirode što, međutim, njega ne bi niti ovlastilo da uđe u kraljevstvo svjetla niti u raj Nove Zemlje, ali ne bi isto tako ni rezultiralo u vječnoj propasti… budući muka i strah odlučuju njegovu volju a ne Ljubav, koja bi treblaa biti jedini razlog za promjenu volje. Time njegova ljubav ne bi bila dovoljna, i prema tome čovjek ne može govoriti o promjeni naklonosti/karaktera; unatoč tome, ljudskom biću mora biti dan kredit za njegovu volju da čini što je ispravno, on bi učinkovito bio poslušan, ne zbog Ljubavi već usljed straha… ipak Ljubav je odlučujući činbenik na kraju… jer Ja želim razdvojiti ovce od koza (Matej 25:31-46), Ja želim inicirati proces pročišćavanja i s tim dokončati jedan period iskupljenja prije započinjanja novog… Otud se jasna odluka volje mora dogoditi, za što ljudi imaju obilno vremena i prilike, i kako bi ih motivirao oni su obaviješteni o Kraju.

Ali oni moraju donijeti njihov izbor sasvim bez prisile. Prema tome Ja ću čuvati dan i čas tajnim ali on će doći kao kradljivac u noći… on će pristići kada ga nitko ne očekuje, kada ljudi pronalaze njihovo zadovoljenje u uživanju života, kada oni jure jednu nasladu za drugom, kada zaborave sve oko sebe i veseli su, kada dožive najvišu radost života… Onda će Dan zazoriti koji sve privodi kraju… I onda će se otkriti tko će pristajati uz Mene ili uz Mojeg protivnika (Sotonu), koji je gospodar ovog svijeta… Sve će onda biti otkriveno, svjetlo i tama, Istina i laž, Ljubav i mržnja… nitko neće biti sposoban sebe sakriti ili prikriti njegovu istinsku prirodu… Onda će svatko ukazati njegovo pravo lice, budući nevolja oko njega skida masku sa njegova lica, i onda će svatko primiti njegovu poštenu nagradu… svjetlo ili tamu, nebesko blaženstvo ili vječnu prokletstvo.  AMEN

37 Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.

38 Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju

39 i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.

 

Bertha Dudde, br. 4374, 13 Srpanj 1948

 

POPLAVA… POSLJEDNJI DANI… SVJETOVNI NAPREDAK

Ukratko prije Kraja će biti baš kao što je bilo u vrijeme Poplave. Ljudi će imati veliku naklonost prema svim svjetovnim užicima, oni će se odavati svojim fizičkim žudnjama i porocima, vodit će nemoralan i neetički način života i neće upućivati misao ka Onome iznad, Koji je Gospodar nad nebom i Zemljom. Jer oni više neće imati vjere (Luka 18:8)… Duhovni nivo će biti najniži od početka ovog razvojnog perioda. Podrugujući se i bogohuleći oni će se neprijateljski suočiti sa nekolicinom vjernika, progonit će ih i negirat će im sve što im je potrebno za život. Oni sami, međutim, će se gozbiti i prežderavati, oni će živjeti i ljubiti… ali njihova ljubav će biti lažna i njihov način života pogrešan, jer u posljednje vrijeme će Zemlju nastanjivati đavolje sluge, i raspadanje Zemlje (Knjižica br. 11) će jedino okončati stanje koje ljudima više ne dozvoljava uzvišeniji razvoj.

To će biti vrijeme grešnosti koje će nadilaziti svaku maštu. Bog će biti u potpunosti zamijenjen i oni koji vjeruju u Njega će biti u smrtnoj opasnosti… I Bog Osobno će dokončati ovaj period, posljednji Dan će pristići iznenada i neočekivano usred svjetovnog zanosa/mahnitanja u kojem ljudi posljednjih dana neprestano žive… Zato će prije ovoga biti vidljiv očigledan napredak, sve što je svjetovne prirode će biti ponuđeno ljudima, njihovi zahtjevi za svjetovnim stvarima će biti izuzetni i svatko će beskrupulozno sebi priuštiti ono za čime mu um žudi; snažni će se boriti sa slabima i pobjednik će biti onaj koji bezobzirno postigne što ne zaslužuje, jer on je podržavan od strane Sotone osobno koji mu daruje materijalne pogodnosti i draži ga ka povećanom uživanju života.

Grijeh će se povećati do alarmantne mjere i Sud će se dogoditi kada ga nitko ne očekuje. Jer jednom kada su ljudi dosegnuli ovaj nivo razvoja oni će morati biti progutani od strane Zemlje, budući da će postati istinske đavolje sluge i u potpunosti negirati Boga. I onda će čas odgovornosti doći za sve grešnike, dan Božje Pravde će pristići, Dan Suda će doći svima koji pripadaju Božjem neprijatelju i Dan odštete/nagrade za nekolicinu koji su vjerni Bogu, koji ne odustaju i ne podliježu kao žrtve kušnjama svijeta…. Kao što je proglašeno u Riječi i Pismu… Period spasenja će doći do kraja pošto će čovječanstvo biti spremno za svoju propast. AMEN

Bertha Dudde, br. 4575, 28 Veljače 1949

‘JELI SU I PILI…’ BAŠ KAO ŠTO JE BILO PRIJE POPLAVE…

Kako se Kraj sve više približava biti će opet kako je bilo prije velike Poplave. Ljudi će biti zahvaćeni od strane jedne povećane pomame za životom i biti će pod utjecajem svijeta sa svim njegovim privlačnostima. Ljudi više neće biti sposobni niti će željeti kontrolirati sebe i prema tome će bez-skrupulozno uživati život u grešnosti. Jer oni neće žudjeti za nevinim užicima, namjesto toga, grijeh će svugdje prevladavati, sebična će ljubav zamijeniti svu bratsku Ljubav i tako će ljudi postati grešni time što će nanositi štetu svojim bližnjima prosto da bi zadovoljili svaku želju njihova tijela. Vlasništva drugih ljudi neće biti poštovana i stoga će svi zakoni biti kršeni. Povećano zadovoljstvo življenja će ugušiti glas savjesti i ono što svijet ima za ponuditi će biti uživano (isto tako u smislu: ‘u tome će se naslađivati’) u potpunosti…

Svijet je, međutim, područje Mojega protivnika (Sotone) i stoga jedino loše može doći iz svijeta, to može jedino naznačavati opasnost za dušu, jer zadovoljenje podareno tijelu mora biti okajano od strane duše, ona mora platiti ono što tijelo zahtjeva. Ljudi mogu prema tome naizgled uživati u zadovoljstvu, jedino oni koji pripadaju Mojim Vlastitima će znati koji je čas udario kada ljudi traže kako sebe omamiti u ekstazi zadovoljstva. Onda će Kraj biti vrlo blizu, jer Ja Sam vam davno prije najavio da će to biti baš kao prije velike Poplave… Oni su jeli i pili, oni su se ženili i udavali i nisu obraćali pažnju na opominjanja i upozorenja odgore. I biti će teško propovijedati Evanđelje tim ljudima, jer pošto oni jedino obraćaju pažnju i streme za zemaljskim životom njima nedostaje sveg razumijevanja za duhovni život, i prema tome oni se izruguju i ismijavaju svakom nositelju Istine koji će ih pokušati preobratiti.

Ipak sred euforije dolazi Posljednji Sud… On će biti užasan za sve one koji gledaju na svijet kao na njihova Boga, jer oni će pasti iz visina u ponor bezdana, iz radosti u ogroman strah, oni će pasti iz raja u pakao… Jer svijet i njegove privlačnosti su bili njihovo nebo, no svijet će biti uništen… i najstroži zatvor će biti sudbina onih koji su koristili njihovu slobodu na Zemlji pogrešno, koji žive u grijehu i također umiru u grijehu. Čuvajte se svijeta jer on je za vas velika opasnost… trenutno on zasigurno i dalje nudi puno toga što je poželjno ipak bolje je za vas da ga se odreknete i stremite ka nebeskim radostima koje dolaze nakon toga, i prođete se bez, tako da možete uživati nebeske užitke u svom izobilju. Nemojte pripadati onima koji jedino ljube sebe same i žele osigurati tijelu svako zadovoljstvo. Euforija je prolazna, ipak ona će biti popraćena užasnim buđenjem, kao što je najavljeno u Riječi i Pismu… Ljudska rasa je, međutim, u velikoj opasnosti, jer ona je već zaslijepljena od strane svjetovnog iluzornog svjetla, i ona se neće zaustaviti u njezinim potraživanjima, nego će ih povećati… Ona srlja sa golemim koracima spram konačnog Kraja… ona traži život a pronaći će smrt, ona traži užitak a hoda u propast. AMEN

42 “Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodar vaš dolazi.

43 A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće.

44 Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.”

45 “Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme?

46 Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako  radi!

47 Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem  svojim.”

48 “No rekne li taj zli sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’

49 pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama,

50 doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti;

51 rasjeći će ga i dodijeliti mu udes  među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi.”

 

 

Bertha Dudde, br. 5712, 30 Lipanj 1953

IZNENADAN KRAJ ČAK ZA VJERNIKE…

Čas Kraja će doći neočekivano za mnoge koji znaju za njega, jer oni će, također, smatrati za njega kako je daleko, budući kretanje u svijetu za sada ne otkriva nikakav raspad, budući znakovi Kraja još nisu dovoljno očigledni, premda oni zasigurno smatraju mogućim da žive u vremenu Kraja. I čak su Moji vjernici još nesposobni ozbiljno se naviknuti na ideju da će živjeti da bi vidjeli Kraj, jer su i sami i dalje realistični, oni vide kako su njihova bližnja ljudska bića neprestano žustra sa aktivnošću i duhovno im znanje izgleda skoro nestvarno napomol stremljenja svjetovnih ljudi, napomol zemaljskog napretka i ljudskih budućih nada i očekivanja. Otud će oni, također, biti uhvaćeni na iznenađenje i shvatiti kako prividno nestvarno postaje stvarnost i da će ljudske nade biti raspršene. Kraj će doći poput kradljivca u noći… ipak on sebe nagovještava unaprijed, on baca svoje sjene, prethodno tome nešto će se dogoditi na manjoj skali, prirodna katastrofa ogromnih razmjera će sebe obznaniti i ovo će biti posljednja opomena, konačna naznaka Kraja (Knjižice br. 49 & 50)… I premda vi ljudi dvojbite ili odbijate u to vjerovati… Moj plan od vječnosti je konačan, i sve se u svemiru događa u skladu sa ovim planom. Kraj će pristići iznenada, budući su moja opominjanja i upozorenja zanemarena, koja su doista neprestano slana čovječanstvu tako da oni neće doživjeti Kraj nepripremljeni. I jedini razlog za Moja nagovještavanja je pobrinuti se da će ljudi sebe pripremiti za njega, da će oni razmotriti Kraj i započeti rad unapređenja njihovih duša, tako da će živjeti u skladu sa njihovim kratkim fizičkim životom koji unatoč tome može voditi do dušine zrelosti.

Moja je volja da sva Moja opominjanja i upozorenja trebaju biti distribuirana, Ja želim da ljudi budu obaviješteni o tome, baš kao što je Moja volja da Dan Suda i sudbina onih koji su Me napustili treba biti iskreno prikazana (u smislu: direktno u lice, bez da se previše brine o tome kako će oni to doživjeti, i da li će ih to pogoditi itd.), jer ljudi mogu postići njihovo vlastito oslobađanje, Kraj ne treba predstavljati čas užasa za njih, oni mogu također spokojno očekivati Kraj ako udovolje onome što im je sa puno Ljubavi preporučeno, ako sebe pripreme, to jest, ako i dalje žive na Zemlji sukladno Mojoj volji dok nije došao posljednji čas. Premda su oni doista nesposobni odgoditi ovaj čas oni ga unatoč tome mogu očekivati svjesno budući on predstavlja kraj patnje za one koji su Me pronašli i jedino će grubo afektirati ljude koji su Me se odrekli i prema tome više nisu ovlašteni nastaniti Zemlju koja je jedino naumljena pomoći duši postići zrelost… Kraj će doći onako sigurno kako će noć slijediti dan… Dan je bio određen od vječnosti (Djela 17:31) ipak vi ne znate kada će doći… Međutim, vi trebate vjerovati da će se obistiniti sve što Sam nagovještavao i nastavljam nagovještavati kroz vidjeoce i proroke, da je Dan za vas vrlo blizu, da će svih vas uhvatiti na iznenađenje i da vi prema tome trebate smatrati svaki dan kao posljednji kako bi živjeli svjesno i radili na poboljšanju vas samih. Onda se vi više nikada nećete morati bojati Kraja nego ćete ga radosno očekivati sa potpunim povjerenjem u Moj Dolazak, koji će one od vas koji vjerujete izbaviti od najveće nevolje. AMEN

Luka 21:

34 “Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj  Dan

35 jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj Zemlji.”

36 “Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.”

 

Bertha Dudde, br. 5397, 22 Svibanj 1952

 

OZBILJAN POZIV NA BUĐENJE…

Vi nemate puno preostalog vremena… Opet i iznova Ja vam ovo moram reći jer vi ne uzimate Moje Riječi ozbiljno, vi živite posred svijeta i ne možete vjerovati da će sve oko vas prestati postojati jednog dana i da će jedino ono preostati što je vječito… vaša duša. Opet i iznova Ja vas želim opomenuti da ozbiljno predočite u kakvom će stanju vaša duša onda biti. Opet i iznova Ja vas želim upozoriti protiv fokusiranja vaše svake misli i namjere na stjecanje zemaljskih dobara, na unapređenje vaše zemaljske situacije… to je zaludan napor, jer vi nećete zadržati ništa kada je vaše vrijeme došlo, vrijeme kada ćete ili biti opozvani ili kada se sve oko vas raspada. Vi uistinu trebate vjerovati kako rasipate vašu energiju, da radite za ništa, da je to ništa do li privremeno blagostanje/napredak koji vam još može osigurati nekoliko udobnih dana života ali koji je nepovoljan za dušu ako ju ne uzmete u obzir prvu i marljivo smjerate steći duhovna vlasništva (Matej 6:19-21). Vi možete zasigurno uživati dobar standard življenja ako koristite vaša zemaljska vlasništva ispravno, ako ih dijelite sa onima koji trpe siromaštvo i nesreću, ako upravljate vašim vlasništvima na koristan način, ako na njih gledate kako ste ih primili od Mene i ukažete zahvalnost time što prakticirate aktivnu Ljubav prema bližnjemu, time što olakšavate nesreću na zemaljski i duhovni način i pri tome žive jedan primjeran život za vaša bližnja bića i motivirate ih da također žive život Ljubavi… Onda će zemaljsko blagostanje imati pozitivne posljedice, onda vaša duša neće morati gladovati, onda vi uzimate kao prvu u ozbir vašu dušu i ne trebate se bojati nadolazećih događaja… Ali jao si ga onima koji obraćaju pažnju na njihov fizički život… on će im biti oduzet i siromaštvo koje trpe u duhovnom kraljevstvu će biti užasan teret za njih…

Vjerujte da su ispred vas ogromni događaji, vjerujte da vam je jedino podareno još malo vremena, uložite svaki napor da bi stekli duhovna vlasništva prije nego je prekasno… Sve što steknete zemaljske prirode će za  vas biti izgubljeno; pobrinite se da ćete posjedovati duhovna dobra; Ja vas ozbiljno opominjem tako da ne možete reći da niste bili obaviješteni o onome što vam je neopozivo dodjeljeno… Ne zatvarajte uši za Moj savjet i upozorenje, oni su Moji Ljubavi-puni pozivi koji vam dolaze kroz ljudska usta i naumljeni su zaštititi vas od užasne sudbine i koje ću Ja ponoviti na drugačiji način za onu zemaljsku djecu koji su nevoljni slušati i vjerovati… Moj opominjući poziv na buđenje će vrlo brzo odjeknuti tako moćno da će učiniti da zadrhtite. Ja vam želim govoriti još jednom kroz prirodne sile i zazvati vas odgore: Probudite se, vi spavači… iščupajte hrabrost i prestanite biti malaksali… ne tražite zemaljska zadovoljstva i sve što je prolazne prirode; pokušajte zadobiti Moje kraljevstvo i razmotrite vaše istinsko Ja… uzmite u obzir vašu dušu, čija je sudbina u vječnosti pripremljena od strane vas samih… Još jednom vam govorim: Kratko nakon ovog posljednjeg poziva na buđenje slijediti će Posljednji Sud i dezintegracija Zemlje i Kraj svega što živi će se dogoditi (Sefanija 1:2, 3, 18)… (Knjižica br. 11) To je zašto ste vi ljudi u velikoj opasnosti, budući vi ne želite prepoznati i vjerovati da je vaš Kraj došao ili bi vi pripremili sebe i ne bi više obraćali pažnju na svijet i njegovu potrošnu robu… Vrijeme koje Sam vam podario je gotovo i do samog Kraja ću Ja i dalje pokušati spasiti duše, otud Moja Ljubav neprestano poziva ljude da se saberu, da čine pokoru i okrenu se nazad, jer Ja ne želim da zastrane… Ja jedino želim da postanu blaženo sretni. AMEN

Luka 12:

54 Zatim je govorio mnoštvu: “Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: ‘Kiša će!’ I bude tako.

55 Kad zapuše  južnjak, kažete: ‘Bit će vrućine!’ I bude.

56 Licemjeri! Lice Zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?”

57 “Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo?

 

Bertha Dudde, br. 4861, 21 Ožujak 1950

BOŽJI SE GLAS MOŽE ČUTI SVUGDJE…

OZBILJNOST VREMENA…

Vi živite u izuzetno teškom vremenu i neprestano ste u svezi njega osvješćivani (može isto: skreće vam se pažnja na njega) jer se to ne tiče jedino zemaljskog razvoja u povijesti svijeta nego duhovnog razvoja čovječanstva, kojeg bi vi trebali prepoznati kako je u opasnosti napomol skorog Kraja. Vi morate sebi priznati kako izvanredni događaji usmjeravaju vaše misli ka duhovnim problemima; vi također trebate priznati kako se upućivanja na posljednje dane poklapaju sa starim proročanstvima u svezi Kraja, i stoga morate obratiti pažnju na njih i biti puni zahvalnosti kada razmišljate o Onome Koji vas opominje i upozorava. Vi trebate svako upućivanje uzeti ozbiljno i gledati na sva zemaljska zbivanja u odnosu na ljudski proces razvoja… vi trebate znati kako je svaki događaj samo sredstvo da bi čovjeka potaknulo da radi na unapređivanju njegove duše, tako da će on dobrovoljno stremiti prema Bogu… Ovo je vrijeme tako značajno/ozbiljno budući je posljedica čovjekovog života na Zemlji od najveće važnosti, pošto promašeno/neuspješno ili pogrešno iskorišteno na Zemlji ne može biti ponovljeno a ipak nitko ne može biti pošteđen odgovornosti za njega. Ali sva opominjanja i upozorenja su jedino moguća tako da ona neće rezultirati u prisilnoj vjeri. Ona zasigurno upućuju na Kraj, na Stvoritelja i Zaštitnika svih stvari, ali ona ne dokazuju ništa, i prema tome ima samo nekolicina ljudi koji prepoznaju pristupajući Kraj po znakovima i koji, svjesni duhovne nevolje, izručuju sebe Bogu. Onda oni trebaju govoriti naračun Boga i Njegova kraljevstva, oni trebaju pokušati prenijeti njihovu sigurnu vjeru na njihova bližnja ljudska bića, oni trebaju u svako vrijeme biti u kontaktu sa njihovim Ocem od vječnosti i prihvatiti upozorenja i opominjanja koja su im priopćena kako bi ih predala dalje onima koji su i dalje udaljeni od Boga.

Onaj koji ima oči da vidi, neka vidi. Onaj koji ima uši da čuje, neka čuje… Božji se glas može čuti svugdje, Njegova se aktivnost može vidjeti na daleko i na široko, i u svim mjestima ljudi su mentalno pod utjecajem odgore… Ipak njihova je volja slobodna, i Bog neće prisilno utjecati na nikoga pa čak ako jedno izvanredno iskustvo jasno razotkriva Božju aktivnost. Vrijeme do Kraja postaje sve kraće, znakovi će se povećati, olakšavajući na taj način svačije shvaćanje i vjeru; i ako je osoba dobre volje on se neće opirati i sebe zatvoriti za ove naznake. Jer Božja milost stupa na snagu na svim mjestima, zrake sićušnog svjetla koje se razbuktavaju svugdje mogu biti poticajne ako ih osoba ne zatamni time što sebi ne dozvoli biti afektirana sa zrakama… I blažen je onaj koji slijedi takvu zraku svjetla i ne treba provesti posljednje dane u tami… On će se zaputiti ispravnom stazom koja će ga izvan opasnosti dovesti do cilja, do Boga, njegova Oca od vječnosti. AMEN

Bertha Dudde, br. 4928, 9 Srpanj 1950

IZVANREDNI DOGAĐAJI SU ZNAK PREDSTOJEĆEG KRAJA…

Sve upućuje na Kraj ako vi ljudi pažljivo obratite pažnju na događaje oko vas, vi ćete također prepoznati da vam Ja govorim kroz njih, da vam kroz njih želim skrenuti pažnju na Kraj i vašu specijalnu misiju da budete vođe u posljednjoj vjerskoj borbi (Knjižica br. 48). Ja želim osnažiti vašu vjeru u Moju Riječ, ali Ja također želim pomoći vašim bližnjim ljudskim bićima da steknu vjeru, budući oni nju ili ne mogu pronaći ili su preslabi da ju zagovaraju. Ja želim govoriti svima vama svakim zamislivim sredstvom tako da nećete podbaciti u posljednjoj vjerskoj borbi na ovoj Zemlji. Unatoč tome, Ja ću uvijek uzeti u obzir činjenicu da živite u ekstremno materijalističnom svijetu, da imate malo kontakta sa kraljevstvom koje zrači Istinu i da je daleko teže za vas vjerovati jer Me vi više ne nosite u srcima dovoljno životno, budući ste sebe udaljili od manifestacije Isusa Krista do takvog stupnja da, zbog vaše nevjere, vi primate malo snage. Vi ne prihvaćate Istinu dostavljenu vam iz duhovnog kraljevstva; vi ne dodjeljujete pouzdanje učiteljima, koji su Moje sluge. Ali Ja vas unatoč tome ne želim pustiti da padnete i pristupit ću vam opet i iznova sa upućivanjima na Kraj, sa slikama od vidjeoca koje će postati javno znanje, sa predskazanjima proroka koje će također čuti oni koji nemaju interesa za Kraj i Posljednji Sud. Ja također znam u svezi borbe za vjeru mnogih ljudi i želio bi im dati znak također, koji ih, međutim, neće prisiliti da vjeruju. Ja želim da postavljaju pitanja i postanu skloni razmišljanju, to je sve što naumljujem postići sa izvanrednim događajima tijekom posljednjih dana, jer jednom kada o tome ozbiljno promisle Ja ću biti u stanju prići im u Mojoj Riječi i podučiti ih u skladu sa Istinom. Oni će jedino biti otvoreni za Moju Riječ ako im je ona bila učinjena dostupnom kao Moje očigledno djelovanje kroz Duh, jer Ja im jedino mogu dati Čistu Istinu kroz Moju Riječ. I jedino kroz Riječ odgore njima može nešto biti dokazano što bi inače našli nevjerojatnim, ali to ne može biti dokazano putem samog znaka, budući znak jedino govori razumu a ne srcu ljudskog bića. Vi ljudi uvijek morate biti svjesni činjenice da živite u vremenu Kraja, da će znaci biti u porastu koji se ne mogu objasniti na zemaljski način a koji vidljivo ukazuju na drugi svijet… Svatko tko ih prepozna kao takve će iz njih izvući koristi, ali svatko tko ove također mimoiđe, će se morati bojati konačnog Kraja budući će on rezultirati u njegovoj propasti.  AMEN

 

Bertha Dudde, br. 6501, 14 Ožujak 1956

ZNACI I NAZNAKE KOJI UKAZUJU NA KRAJ…

Nesumnjivi znaci će vam nagovjestiti skori Kraj. Ipak oni će uvijek jedino biti prepoznati od strane onih koji vjeruju, jer svi drugi će ih objasniti kao prirodne događaje i ismijavati se onima koji im pripisuju dublje značenje. Ali oni će unatoč tome biti zamjećeni od strane ljudi i svatko može formirati njihovo vlastito mišljenje sukladno njihovoj volji. Međutim, činjenica da će vaša pažnja biti skrenuta na ovo je posebna milost, jer to vam omogućuje da sebe pripremite i radite više gorljivo na unapređivanju sebe, budući su ovi znaci ozbiljna opomena za one od vas koji vjerujete. Ovo su i dalje konačna vremena milosti koja mogu biti doživljena od strane svake osobe kako bi uspješno zaključila njezinu stazu zemaljskog života ako su iskorištena ispravno. Ali nevjernici, koji svoje dane troše nezainteresirano, će biti iznenađeni Krajem i njihove će duše doživjeti Kraj u jednom nezrelom stanju. Jer ovaj će Kraj doći sasvim sigurno… Ako ste vi ljudi prema tome neprestano opominjani i podsjećani na Kraj, onda su ovo, također, blagoslovi na koje vi trebate obratiti pažnju, koje trebate iskoristiti za spasenje vaše duše, jer Bog Osobno vam prilazi sa takvom naznakom, ali one se uvijek jedino mogu javiti na način da ćete vi zadržati vašu slobodnu volju… da će biti ostavljeno svakoj pojedinačnoj osobi da očekuje ili ne očekuje Kraj. Ali oni koji svejedno vjeruju će imati značajnu prednost, jer oni će također živjeti sukladno, oni će se potruditi živjeti u skladu sa Božjom voljom i postati potpuno zreli do Kraja… Unatoč tome, jedino nekolicina će imati potpuno sigurnu vjeru, jer nagovješteni događaj će biti pregolem, nitko neće biti sposoban zamisliti takav događaj i koji se, sve dok su ljudi nastanjivali Zemlju, isto tako nikada ranije nije dogodio, jer Kraj svih prethodnih perioda iskupljenja je prosljedio drugačije, on se nikada opet neće dogoditi na isti način, i nikakav dokaz s obzirom na to kako se takav proces dezintegracije tvorevina dogodio neće nikada postojati. Ipak Riječ Božja je Istina, i Bog je u sva vremena govorio kroz vidjeoce i proroke i nagovještavao nadolazeći događaj, On samo nije izrekao datum, iz ovog razloga ljudi će uvijek dvojbiti sva proglašenja ove vrste. Ali oni koji vjeruju se mogu nazvati blagoslovljenima… Neće još proći puno vremena prije nego Zemlja uđe u drugačiju fazu razvoja i novi će period započeti pod sasvim drugačijim preduslovima i uvjetima, jer ljudi ovog perioda će doseći stupanj zrelosti koji će također zahtjevati drugačije uvjete življenja i zadatke kako bi zaključio proces razvoja. Vi to možete uzeti zdravo za gotovo da je vaš prirodni život ograničen, da mnogi neće biti sposobni kompletirati njihov normalan životni vijek na Zemlji nego da će biti opozvani prije vremena ili još doživjeti nadolazeći Kraj u ranom životu, premda jedino nagovještaji mogu biti dani bez ikakvog dokaza… poradi vaše slobodne volje…

 

Međutim uzmite ove naznake ozbiljno i vi to nećete zažaliti… živite danas kao da je to vaš posljednji dan, jer svijet vam jedino može ponuditi bezvrijedna dobra koja ne možete ponijeti sa vama u vječnost. Ipak ispravan način života u skladu sa Božjom voljom može i dalje povećati vaša duhovna vlasništva do takvog opsega da će Kraj ove Zemlje samo otvoriti vrata u vječnost za vas u koju ćete vi naknadno biti sposobni ući sa obilatim blagoslovom bogatstava… To vam neće prouzročiti nikakvu štetu ako ste više skloni uzeti jedan Kraj u obzir neko dug život na Zemlji, jer vi ćete naučiti živjeti svjesno na Zemlji, vi ćete misliti o vječnosti, o Bogu i Njegovom kraljevstvu, i vi ćete uvijek stremiti spram savršenstva… Vi nećete imati puno preostalog vremena, prema tome trebate ga potpuno iskoristiti i dobrobit se neće zakazati materijalizirati… To je zašto su vam neprestano davane naznake, tako da ćete uzeti u obzir Kraj i živjeti vaš život na Zemlji sukladno. AMEN