Bertha Dudde, br. 7390, 15 Kolovoz 1959

DOKONČAVANJE PERIODA ISKUPLJENJA…

Vi možete bez sumnje vjerovati kako jedan period Iskupljenja dokončava, jer čim ste duhovno naklonjeni biti ćete također u stanju promatrati razvoj ljudi, i onda vam neće biti teško vjerovati da se promjena mora dogoditi ako Ja ne želim dopustiti čovječanstvu da padne plijenom Sotoni, koji je vidljivo na djelu. Za čovjeka čisto svetovnog-uma (u smislu: koji mari jedino za svjetovno) ovo doista nije objašnjenje, budući on neće prihvatiti duhovno nizak stupanj budući ga je on nesposoban vidjeti. Ipak svrha zemaljskog života nije jedna čisto svjetovna, i značenje i svrha zemaljskog života počiva u duhovnom razvoju ljudskog bića, i jednom kada ovo jasno postane sekundarna stvar onda je zemaljski život postao zaludan i ne treba se dalje nastaviti za ljude koji potpuno niječu njihovu svrhu postojanja. Ali to se ne tiče jedino višeg razvoja ljudskog bića… Cijelo Stvaranje unutar sebe zakriljuje duhovne supstance koje isto tako prolaze i trebaju proći kroz ovaj proces razvoja (Rimljanima 8:19-22), posljedično tome izvjestan se red mora poštovati u stvaranju koji je, međutim, bio poništen od strane ljudi i prema tome tvorevine više ne ispunjavaju svrhu koja im je bila dodijeljena. Jedna neduhovna ljudska rasa ne živi u skladu sa Mojom voljom, i time ona neće iskoristiti sva dostupna djela stvaranja sukladno Mojoj volji nego će ih odrediti za druge svrhe koje prema tome dovode u opasnost razvoj inherentnih duhovnih bića ili ga čine nemogućim… I takva jedna neduhovna ljudska rasa trenutno nastanjuje Zemlju i dovodi u opasnost njezino kontinuirano postojanje budući više ne živi na Zemlji poštujući Moju volju nego poništava Božanski red i pušta da njegova vlastita volja izbije koja se se suprotstavlja Mojem planu Spasenja. Unatoč tome… ljudska je volja slobodna…  I time njihovo ponašanje i aktivnosti neće naći na protivljenje, namjesto toga sami će ljudi potpomoći djelu konačnog uništenja (Knjižica br. 11), sami će ubrzati Kraj i ne shvaćaju da oni unatoč tome indirektno prosljeđuju u skladu sa Mojim planom Spasenja, budući će se zbog djela uništenja nastaviti proces razvoja duhovnih supstanci koje su i dalje ograničene u tvorevinama, budući će novi period Spasenja započeti i zaputiti se svojim kursom opet u zakonskom redu, kao što je određeno od strane Moje Ljubavi i mudrosti. Činjenica da većina ljudi to ne vjeruje jedino demonstrira nizak duhovni stupanj, budući svaka duhovno probuđena osoba može za sebe vidjeti da se sadašnja situacija na Zemlji ne može nastaviti ako čovjek želi govoriti o duhovnom razvoju. Ali nekoliko Mojih Vlastitih znaju kako nije preostalo puno vremena do kraja budući oni mogu vidjeti znakove vrlo jasno koje Sam nagovijestio kroz Riječ i Pismo (Matej 24:32; Luka 12:54-57)… Ljudsko biće mora vidjeti sa duhovnim očima, onda će mu stanje čovječanstva biti očigledno. Ako, međutim, jedino obraća pažnju na svijet on će samo vidjeti ekonomski razvoj i napredak, i onda će naći teškim vjerovati kako će sve dokončati, da nitko neće biti sposoban uživati rezultate njegovih vlastitih napora, njegovo posjedovanje zemaljskih dobara, on će uvijek jedino vidjeti svijet i njegov razvoj i duhovne misli će se sve više udaljavati od njegova uma što više promatra svijet i njegov napredak… Ali on neće još puno dulje biti sposoban uživati što svijet ima za ponuditi; jako skoro će biti sposoban promatrati dezintegraciju, najprije kroz Moju volju, kroz biješnjenje elemenata prirode… i kasnije kroz ljudske projekte… naposlijetku, Moj vječni plan Spasenja Sam nagradio na pogrešnoj volji ljudi, koji će dati svim duhovima u cijelom svemiru nove mogućnosti za viši razvoj, budući im Ja želim pomoći ostvariti duhovni napredak. I tako će se dogoditi kao što je proglašeno… i bez obzira sa koliko nepovjerenja vi ljudi gledate na Moja predskazanja… vi sa sigurnošću možete očekivati da se približavate strašnim prevratima i da će jedan period Iskupljenja dokončati i novi uskoro započeti… Jer vrijeme je isteklo koje je od strane Moje Ljubavi, mudrosti i snage bilo podareno duhovima.. I dogodit će se kao što je vama ljudima bilo neprestano proglašavano.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8656, 26 Listopad 1963

 

BOG SPROVODI NJEGOV PLAN SPASENJA…

Vi nikada nećete biti sposobni spriječiti Me od sprovođenja Mojeg vječnog plana Spasenja. Ja Sam doista rekao kako ćete biti sposobni odvratiti puno toga od vas kroz srdačnu molitvu, ali Moj plan Spasenja je utemeljen na volji čovječanstva koju Sam prepoznao od početka i stoga Sam također bio u stanju odrediti prikladna vremena kada će se dogoditi velike transformacije, i Ja ću se doista pridržavati tih vremena. Zbog njegove srdačne molitve Ja doista mogu odvratiti događaje od svake pojedinačne osobe, Ja mogu voditi svakog pojedinca na način da on neće biti afektiran od strane događaja koje ću dopustiti da zadese ljude ako želim postići Moju svrhu: nastaviti proces povratka, koji je došao do zastoja… Ipak Ja Sam uvijek vama predskazao izuzetne događaje, i ova predskazanja će se doista ispuniti budući ona sebe moraju ispuniti ako će Božanski red biti opet obnovljen. I Ja Sam doista znao kroz vječnost u kojem trenutku Božanski red više neće biti poštovan i prema tome Sam uvijek bio sposoban uputiti na ovo vrijeme i spomenuti suštinski važne prevrate koji će se neopozivo dogoditi sukladno Mojim proglašenjima. Ali ljudi neće nikada vjerovati ovim proglašenjima bez-prepirke, jer što im je prorokovano kako će se uskoro dogoditi nadilazi ljudske zamisli… Oni će zasigurno biti sposobni prepoznati kurs svjetovnih događaja, da će se promjena morati dogoditi budući su ljudi dosegli najnižu točku, kao što je jasno očigledno u njihovom prepuštanju uživanju i jednoj pretjeranoj žudnji za dobrim životim standardom, zemaljskom robom, počastima i moći… Stoga oni bi bili sposobni prepoznati po znakovima vremena kako ova proglašenja imaju sigurno opravdanje, koje oni trebaju uzeti ozbiljno i onda živjeti njihov vlastiti život sukladno. Ali njihova nevjera je već prevelika za ljude da slušaju takve naznake. Oni bez ikakvog ograničenja žive čisto zemaljski život i odbacuju sve misli o drastičnoj promjeni. I to je zašto će čovječanstvo biti uhvaćeno na iznenađenje katastrofičnim prirodnim događajem na stupnju koji nikada prije nije bilo doživljen na Zemlji, koji će dokončati mnoge ljudske živote, i voditi do bez-primjernog kaosa ogromnih razmjera i značit će ogromnu bijedu za ljude. Ovo je posljednji znak upozorenja i stoga treba neprestano biti proglašavan ljudima… Moji glasnici trebaju skretati pažnju ljudi na njega tako da će oni prepoznati Istinu kada se događaj dogodi, tako da će oni dobro iskoristiti posljednje dane prije Kraja koji će uskoro slijediti za sazrijevanje njihovih duša. Treba priznati, oni će naći malo ili nimalo vjere, a ipak Ja nastavljam podučavati Moje glasnike opet i iznova da govore gdjegod je to moguće. Ljudi ne žele biti uznemireni u njihovim životima uživanja ali oni će doživjeti iznenadan šok, i nadolazeći događaj može značiti kraj za bilo koju pojedinačnu osobu, i on neće biti sposoban ponijeti njegova materijalna vlasništva preko sa njime. I to je što on uvijek treba imati na umu, jer čak ako obično nije voljan vjerovati on unatoč tome zna kako ne može produžiti njegov fizički život čak ni za jedan dan budući je čas njegove smrti predodređen, i on zna kako će jednog dana doći njegov kraj i da se to može dogoditi bilo kojeg dana, da će morati ostaviti iza sebe sve što se odnosi na svrhu njegova života. I prema tome ne bi trebao tako visoko vrednovati zemaljska dobra nego za sebe priskrbiti vlasništva za vječnost (Matej 6:19-21)… I on će samo djelovati inteligentno, dok čisto zemaljski život nije znak razboritosti nego jedino svjedoči o smućenom razmišljanju… Moj plan će od vječnosti, međutim, biti sproveden i Dan kojeg Sam za Sebe postavio će biti ispoštovan, jer ljudski naraštaj više ne ispunjava njegov zemaljski zadatak i biti će prema tome progutan od strane Zemlje (Knjižica br. 44) sa izuzetkom onih koji su Me prepoznali, koji vjeruju u Mene i ostaju Mi odani sve do Kraja… Jer Zemlja mora nastaviti služiti svoju svrhu kao mjesto obrazovanja za duhovne supstance koje su na putu povratka k Meni… I to je zašto se veliko djelo transformacije ne može izostaviti i sve se mora dogoditi kako Sam uvijek predskazivao, budući Ja ne ostavljam ljude bez upozorenja i nudim svakome još dovoljno mogućnosti da Me pronađe i nađe sjedinjenje sa Mnom u vjeri i Ljubavi. I doista, ovi će još biti spašeni prije Kraja… Ja ću ih opozvati ranije tako da oni neće biti u opasnosti potpuno propasti nego oni i dalje mogu sazrijeti u onostranom… Ili ću ih otkloniti sa Zemlje na kraju i odvesti ih na mjesto mira (Knjižica br. 43) budući su naumljeni iznova nastaniti Novu Zemlju kao korijen novog ljudskog naraštaja (Knjižica br. 42)… Vi ljudi trebate vjerovati što vam opet i iznova proglašavam, jer nije preostalo još puno vremena, i svatko tko je dobre volje i dalje može biti spašen, tako da on neće susresti užasnu sudbinu novog prognanstva (Knjižica br. 44).  AMEN

Bertha Dudde, br. 0694, 1 Prosinac 1938

 

PREDSKAZANJE RAZARAJUĆEG DOGAĐAJA…

Vrlo je korisno za sve vas da čitate riječi Biblije, i shvatit ćete da je Gospod u Njegovo vrijeme nagovijestio Njegov Dolazak. Nadolazeći Božanski Sud nije volja Gospodnja nego jedino volja čovječanstva, koje teži spram jednog skoro potpunog razdvajanja od vjere što će rezultirati u daljnjem spuštanju u duhovnu tamu. Čisto da bi dokončao ova zbivanja i da bi spasio što još nije bilo sasvim obuzeto tamom, Gospod će ispuniti Njegovu Riječ… Jer Njegov je Duh predvidio sadašnje baš kao i nadolazeće vrijeme, i u Njegovoj dobroti i obzirnosti Gospod nije ostavio ni jedan kamen neprevrnut kako bi bio sposoban spriječiti Božanski Sud. Svatko tko trenutno živi na Zemlji će biti obaviješten o njemu unaprijed i sposoban odvratiti Sud od sebe samoga, utoliko da će on biti zaštićen od svake opasnosti od strane Očeve nevidljive ruke, ako se samo povjerljivo okrene ka Njemu i time prizna Njegovu moć i Ljubav… Mnogi događaji koji će ovome prethoditi kako bi probudili ljude će vam također ukazati kako je vrijeme blizu. Ovo vrijeme neće nikoga mimoići bez traga, i biti će mnogo znakova koji su naumljeni probuditi ljude iz njihove duhovne letargije i privući njihovu pažnju na vidljivu intervenciju vječnog Božanstva. I protivnik (Sotona) će imati njegovu ruku u svemu i utjecati na ljude svugdje da bi slušali jedino misli i riječi svijeta i da odbace sve duhovno, jer u njihovoj prevlasti i oholosti ljudi su tako uvjereni u njihovu vlastitu snagu i moć da, iz nužnosti, dokaz njihove vlastite slabosti i nedoraslosti/manjkavosti njima mora biti dokazan kroz nesreće koje su ljudske ruke nesposobne spriječiti. Najprije će oni sigurno prihvatiti takve udarce sudbine bez da dožive ijedan određeni učinak na njihovo razmišljanje… Ipak događaji će se događati povećavajuće češće i čak će učiniti da oholi ljudi iznutra drhte kako shvaćaju njihovu ranjivost. I jedan takav događaj je pripreman od strane Gospoda… On će se umiješati u ljudsku samovoljnu aktivnost nepravednosti i perceptibilno im izraziti Njegovu volju… Ovo vrijeme će ukočiti (ili ‘učiniti da obamru’) sve emocionalne duše, jer omjer događaja će biti previše silan da bi se smatrao slučajnim. I za slučaj da će se događaj ponoviti mnogi će se ljudi probuditi iz sna i preferirati dan što zori tami duha… i propovijedati Riječ Božju će biti nagrađujući zadatak Božjih slugu na Zemlji, jer ništa se u svijetu ne događa bez promišljanja… ništa nije skriveno znanju Stvoritelja, i time vidljiva intervencija Gospoda neće biti bez svrhe i značenja za mnoge ljude, ali Njegova će intervencija biti prepoznatljiva kao pomoćna ruka Nebeskog Oca koju bi svatko trebao biti voljan uhvatiti. Jer vrijeme je blizu o kojem je pisano u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 2437, 5 Kolovoz 1942

 

NAZNAKE PRIRODNOG DOGAĐAJA…

ISUSOVE UPUTE NA ZEMLJI

Nije slučajno da rastuće naznake u prirodi sugeriraju jednu erupciju elemenata, jer Bog šalje ove znakove unaprijed kako bi pripremio ljude za jedan izvanredan prirodni događaj koji će nenadano i neočekivano uhvatiti ljude na iznenađenje i rezultirati u neopisivoj bijedi. Ljudi bi trebali povezati ove naznake sa Njegovom Riječi, jer Isus Krist je ovo vrijeme već spomenuo kada je živio na Zemlji, budući je želio ukazati ljudima na eventualne posljedice njihovog načina života. Ovo se vrijeme sada približava, ljudi bi trebali obratiti pažnju na znakove koji nagovještavaju događaj… Oni ne bi trebali zanemariti ništa što odstupa od okvira prirodnog zakona. Bog Sebe najavljuje, to jest, Njegovu intervenciju u postojeći svjetski red, to nije Njegova volja da ljudi trebaju doživjeti išta nepripremljeni što bi ih trebalo i moglo unaprijediti duhovno ako im je uzajamna zavisnost svih događaja objašnjena. Iz ovog razloga Bog neprestano upućuje na nadolazeće vrijeme i obavještava ljude kako je došlo vrijeme koje potrebuje Božansku intervenciju. Onda je ostavljeno na svakoj pojedinačnoj osobi što će učiniti sa ovim upozorenjem… Ako on vjeruje, on će prilagoditi njegov život tome sukladno, on će uspostaviti kontakt sa Bogom i ponizno Mu povjeriti njegovu sudbinu… Oni neće biti u toliko velikoj opasnosti kao oni ljudi kojima nedostaje sve vjere u jednu intervenciju. Potonji isto tako sebe neće pripremiti, sva upućivanja i opominjanja će mimoići njihove uši bez da ih počuju. I prirodni će događaj za njih biti užasan.

Jer vrloduboka vjera daje osobi uvjerenje da su oni zaštićeni od strane Boga u svakoj opasnosti; ipak jedan nevjernik neće imati ništa za što se uhvatiti ako ne prizna Gospodara iznad Sebe u posljednjoj minuti i preporuči sebe Njegovoj milosti (Joel 2:32). Bog šalje Njegove glasnike već dugo prije događaja kako bi stimulirao razmišljanje čovječanstva, i ove naznake mogu biti prepoznate od strane svakoga tko ih želi prepoznati. One će potaknuti razmišljanje budući se ne pojavljuju samo jednom nego sebe ponavljaju često i u pravilnim razmacima, tako da će one morati biti zamjećene od strane svakoga. Ali svaka osoba obično izmišlja svoje vlastito objašnjenje i ovo zavisi o njegovu stavu spram Boga. Čim on povezuje ove fenomene sa Božjom voljom, on obraća pažnju na njih i pri tome izvlači korist, budući sebe priprema za vrijeme što je pred njime, što je od velike prednosti za njegovu dušu. Što je Bog proglasio u Riječi i Pismu (Otkrovenje 8) će se neopozivo dogoditi, jedino je trenutak u vremenu nepoznat ljudima (Matej 24:36)… Iz ovog razloga oni trebaju obratiti pažnju na znakove koje je Bog bio spomenuo. I tako će oni znati da će se Zemlja suočiti sa teškim podrhtavanjima koja će prouzročiti nevjerojatnu patnju ljudskoj rasi… Onda je na svakoj osobi da sebe oblikuje tako da sebe može osnažiti za nadolazeće vrijeme… On treba ustrajati i apelirati za snažnu vjeru tako da ne oslabi napomol djela uništenja koje je u pričuvi za čovječanstvo. I Bog će se pobrinuti za svaku osobu koja obrati pažnju na Njegovu Riječ i svjesno očekuje Božansku intervenciju.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8780, 15 Ožujak 1964

 

SVEMIRSKE PROMJENE…

Želim vas voditi sve dublje u Istinu tako da ćete se nositi sa svim izazovima od strane Mojega protivnika (Sotone) koji ne ostavlja ni jedan kamen neprevrnutim kako bi spriječio vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo. I što više znanja posjedujete, što više prodirete u Istinu koja vam jedino može biti dodijeljna od strane Mene, to ćete čvršće držati vašu poziciju, jer vi ćete shvatiti da su sve primjedbe i proturječne izjave besmislene i neutemeljene, one će uvijek jedino biti prazne riječi bez dubljeg smisla i značenja. Ali to je Moja volja da će svjetlo u vama postati blistavije, da ćete u vašem sve više prosvjetljenom stanju naučiti kako prepoznati sve međuodnose i prema tome više nećete biti zbunjeni/zabrinuti od strane primjedbi. I Ja također želim da ispravite pogreške kada ste suočeni sa njima… Ja želim da budete iskreni borci za Mene, Ja želim da se borite sa mačem vašeg jezika gdje vam se suprotstavljaju sa pogreškom, jer vi ste bili odabrani od strane Mene kao nositelji svjetla da bi dostavili Istinu gdjegod ima volje za upoznati Istinu… I posebice će kraj ove Zemlje često biti kontroverzna tema budući jedva da itko želi vjerovati u njega… i baš jer će proces konačnog uništenja biti tako značajan događaj on ne izgleda vjerojatan ljudima… jer oni nemaju poredbe za takav jedan događaj, bez obzira koliko unazad oni mogu misliti. A ipak, on će se dogoditi i uhvatiti svih na iznenađenje osim male grupe onih čiji je život Ljubavi njima podario unutarnje prosvjetljenje i koji prema tome također svjesno očekuju kraj ove Zemlje. Ali gdjegod čak najmanja svjetovnost prevladava, gdje ljudi i dalje nisu potpuno sebe razdvojili od čežnje za svjetovnim vlasništvima, tamo će jedino postojati slaba vjera ili ama baš nikakva na kraju ove Zemlje (Luka 18:8), i oni će odbaciti sva proglašenja ove vrste kao lažna predskazanja i opet i iznova ih pokušati opovrgnuti. I opsežna objašnjenja isto tako neće dostajati/zadovoljavati, budući njima jednostavno nedostaje vjere da vjeruju u takva proročanstva, njihova Ljubav za svijetom je snažnija nego njihova Ljubav za njihova bližnjega ili bi oni bili duhovno budni i nesposobni dvojbiti čak i najmanje što Ja Osobno opet i iznova proglašavam ljudima kroz djelovanje Duha, tako da bi oni sebe pripremili za skori Kraj.

Međutim, vi, Moji nositelji svjetla, ćete uvijek više snažnije vjerovati u sve što vam kažem, vi ćete doživjeti Moju Ljubav i Moje neprestano prisustvo, vi ćete Ljubav-no i zahvalno prihvatiti ogroman dar milosti kojeg vam dajem budući ste Mi vjerni i borite se za Mene i Moje ime jer vi ljubite Mene i vašeg bližnjega. I iz tog razloga Ja vam želim dati proglašenje koje će opet jedino biti prihvaćeno od strane vrloduboko posvećene osobe ali koje će uskoro također biti sposobno uvjeriti sumnjalice, jer neće proći još puno vremena dok prvi znaci velike svemirske promjene ne postanu vidljivi… koji se ne mogu objasniti od strane nijednog naučnika ili čak najoštroumnijeg intelektualca a koje će dati povoda ozbiljnim zabrinutostima… I vi nećete imati mogućnosti sebe zaštititi od pojavljujuće (isto u smislu: koja prijeti) katastrofe; vi ćete jedino biti u stanju čekati i tako postati uvelike uznemireni, jer spomenuta svemirska pojava će biti početak ogromne prirodne katastrofe, jer svemir će revoltirati protiv svih neduhovnih bića unutar Zemljine okolice a koja trenutno vrše jedan izvanredan utjecaj na duhovna bića koja streme ka usponu… Strahovita borba je izbila između duhova svjetla i tame, jer ovi duhovi znaju kako se približava trenutak preokreta i obadvije strane će iskoristiti posljednje dane do jednog izvanrednog opsega… I ove duhovne borbe za ljudske duše na Zemlji afektiraju različite zvijezde u svemiru koje su u nekim određenim točkama u duhovnom kontaktu sa Zemljom… I sa Mojim odobrenjem stanovnici ovih zvijezda također sudjeluju u konačnoj borbi na ovoj Zemlji, i oni sebe izražavaju putem masivnih erupcija koje se mogu promatrati sa Zemlje i uzrokuju silovitu uznemirenost u ljudima koji su sposobni pratiti putanju zvijezda i njihove promjene kretanja, koja u svoj vjerojatnoći neće mimoići Zemlju bez traga… Čovječanstvo sada može jedino biti probuđeno od strane nauke, jer oni ne slušaju duhovna mišljenja/stanovišta ali ne mogu nijekati naučna promatranja i razmišljajući o njima oni i dalje mogu pronaći ispravnu stazu sa dobrom voljom. Jer najveći se proroci mogu pojaviti na Zemlji a ipak ljudi im neće vjerovati. A niti Ja mogu govoriti ljudima na prisiljavajući način kako bi ih učinio svjesnima toga da se nalaze u opasnosti zbog nadolazećeg Kraja… Ali Ja mogu dopustiti neobičnim stvarima da se dogode u Mojem stvaranju time što ću prividno opozvati red a ipak ovo je, također, dio Mojeg zakona utoliko što je uključeno u Moj plan Spasenja poradi specifične svrhe. I opet biti će ljudi koji ne žele biti impresionirani čak ni ovime, koji će nastaviti živjeti njihov grešan život i naglavačke juriti spram bezdana bez da dozvole da im se išta prepriječi na putu… Ali biti će također nekolicina koji će započeti biti radoznali i onda slušati objašnjenja dana im od strane Mojih svjetlosnih glasnika… I vjera onih koji žele ostati odani Meni će biti opet osnažena, jer oni prepoznaju Istinu Moje Riječi prema tome se čvrsto drže Mojega obećanja da ću se Ja prisjetiti svih njih i doći na Dan Suda da odvedem kući one koji vjeruju u Moje Riječi i ostaju Mi vjerni do Kraja (1 Solunjanima 4:16, 17; Knjižica br. 43).AMEN

Bertha Dudde, br. 4521, 23 Prosinac 1948

 

SVEMIRSKE PROMJENE…

Gdje se doznaje o svemirskim promjenama, koje nagovještavaju nadolazeću prirodnu katastrofu, vi također možete biti sigurni da ćete otkriti Moje djelovanje u ljudima kroz prethodne znakove, svakojaka opominjanja i upozorenja, kroz vidovnjačka viđenja posebice posvećenih ljudi, i kroz povećane utjecaje kroz svjetlosna bića na one čija je volja posvećena Meni a čiji odgovarajući način života omogućuje njihov kontakt. Gdje se prirodni događaji pojavljuju više učestalo ljudi su također više otvoreni za Moja upozorenja, i tamo je obično također motiv za učestale promjene u tvorevinama prirode kao rezultat takvih prirodnih događaja, budući ograničene duhovne supstance streme spram višeg razvoja i postići će zrelost brže gdje su ljudi više popustljivi. Ipak u skladu sa Mojim vječnim planom Spasenja Moj direktni utjecaj kroz prirodne elemente će sada također afektirati tvorevine prirode gdje je ovo inače rijetko… Duhovne sile, koje su već bile ograničene jedno beskonačno dugo vrijeme, se nameću/guraju za oslobađanje i susresti će Moje odobravanje… Tamo će, također, biti nagovješteno što će se dogoditi u prirodi. Ljudi će po tom pitanju biti osvješćeni premda oni nisu zainteresirani za Moja opominjanja i upozorenja, za Moj savjet. Svemirske promjene će također postati vidljive i mogle bi svakoga zamisliti; vidjeoci i proroci će se pojaviti čiji dar proročanstva čini da se osjećaju obaveznima spomenuti što vide ili čuju kroz duhovni kontakt. Ali poradi slobodne volje i vjere sve će se odvijati prirodnim slijedom, i čak će svemirske promjene biti naučno objašnjene i prema tome neće zabrinjavati ljude.

Međutim, premda svaki događaj, svaki proces u prirodi, može zasigurno biti objašnjen prirodnim terminima on će uvijek imati duhovni razlog i objašnjenje, i više je važno ovoga zamjetiti nego čisto prirodnoga, budući vi ne možete zaustaviti ili umanjiti prirodne posljedice sa vašim znanjem, ali možete iskoristiti duhovnu posljedicu za vašu dobrobit i tako se spokojno suočiti sa prirodnim posljedicama… Vi ćete biti u kontroli nad njima kada vjerujete, kada ste izvukli duhovnu korist iz vašeg znanja… Onda ćete također biti u kontroli nad prirodom… Da li znate što to znači? Biti sposoban zaustaviti čak elemente prirode svojevoljno, što je također Moja volja ako ste iskreno sjedinjeni sa Mnom? I oslobođene duhovne supstance će vas također priznati kao gospodara… vi ćete također biti vladar nad materijom i ona će vam sebe podrediti svojevoljno. Vi još ne možete uviđati/procijeniti vrlo duboko značenje ovoga ali kada ste dosegli ovaj stupanj postat će vam jasno što možete postići sa Mojom snagom, koja će onda biti na vašem neograničenom raspolaganju. Ipak jedino nekolicina ljudi će doseći ovaj stupanj zrelosti usljed njihove beskrajno čvrste vjere u Mene i Moju Ljubav, i njihovom neograničenom predavanju Meni… Ali Moja sila i slava će sebe otkriti njima i oni će me proglašavati diljem svijeta… Pokretani Mojim Duhom oni će uvijek i zauvijek govoriti namjesto Mene budući oni uskoro više neće biti dio ovog svijeta i blizu savršenstvu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8781, 16 Ožujak 1964

 

SVEMIRSKE PROMJENE…

Ovo je jedan neobičan događaj kojeg vam najavljujem… vi ćete misliti da se varate pa ipak ćete opet i iznova doživjeti isto… zemaljska podrhtavanja koja nisu prouzročena erupcijama nego se uvijek pojavljuju kada Zemlja stoji u izvjesnoj konstelaciji spram zvijezda…. tako da se podrhtavanja mogu predviđati u pravilnim razmacima i neće se podbaciti dogoditi. Ona će biti jedva perceptibilna i otud će uznemiriti samo nekolicinu ljudi, ipak ispitivanja od strane naučnika će dati povoda bojaznima najgore vrste. Nadalje, kako se fenomeni pojačavaju oni će također uznemiriti različite ljude jednom kada shvate prijetnju Zemlji od strane drugih nebeskih tijela budući se, jer su napustili njihovu putanju, potonji kreću prema Zemlji i, opet i iznova, formiraju konstelaciju koja pokreće ove same učinke.

Napomol približavajućeg Kraja ljudi će još trebati biti probuđeni iz njihova spokoja, oni se trebaju prisjetiti njihova Stvoritelja i razmišljati o njihovoj vlastitoj prolaznosti i činjenici da nemaju garancije o prelasku u potpuni zaborav nakon njihove fizičke smrti; njih se treba podsjetiti na kraj njihovih života i također na sudbinu koja će ih očekivati ako vjeruju u nastavak života njihove duše. Posljednji će dani prikazivati toliko puno toga što je protivno prirodi, ako se uzme u obzir da su ljudske aktivnosti i misli već protuprirodne i rezultiraju u posljedicama najgore vrste… Ljudi oholo poduzimaju istraživanja svemira i izvan njihovih ovlasti… Oni zanemaruju prirodne zakone i, ipak, njihove akcije i namjere neće biti spriječene; neposredne posljedice će se, međutim, odbiti od njih. Unatoč tome, Kraj se sve više približava, i ako će ljudi još biti pomognuti tako što će sebe kritički razmotriti  i postati svjesni njihove velike odgovornosti onda će im jedna neobična aktivnost s Božje strane morati također biti ukazana, premda je to i dalje na njihovoj vlastitoj slobodnoj volji da ju zamjete i sukladno se prilagode. I takva neobična aktivnost će biti doživljena od strane čovječanstva u nadolazećem vremenu. Ona neće biti prouzročena od strane ljudi nego će se dogoditi u svemiru, i predjelu koji je u potpunosti podložan Samom Stvoritelju, koji sada naizgled odsklizava u bezakonje, a ipak je čak ovaj događaj integralan planu povratka duhova, budući je on sposoban voditi do promjene u mnogim ljudima pošto je previše izvanredan… ali bez da ih prisiljava na vjerovanje, jer nevjerna osoba se neće čak ni zamarati pronaći objašnjenje budući živi potpuno neodgovorno.

I duhovno stanje ljudi u posljednjim danima je već potonulo tako nisko da ih čak izvanredni prirodni događaji neće nagnati vjerovati, posljedično tome čak ove metode mogu biti korištene za dobrobit neodlučenih ljudi koji trebaju snažne motive da bi ozbiljno reflektirali na njih i usmjerili njihovu volju u ispravnom pravcu. Jer štogod još može biti učinjeno kako bi se duše očuvalo od sudbine novog prognanstva će biti učinjeno od strane Boga, Koji ljubi čovječanstvo i ne želi da zalutaju… Ali svaki puta kada On očituje Sebe na način koji je bio najavljen biti će fatalnosti, inače ljudi ne bi dozvolili sebi biti impresioniranima i međusobno bi jedni druge optuživali za samo-obmanu… Jer učinci će varirati od mjesta do mjesta, i naučnicima će biti potrebno jedno izvjesno vrijeme prije nego uspiju u pronalaženju ispravnog objašnjenja, ali onda će znaci sebe ponavljati sa uvijek rastućom frekvencijom i pružiti ljudima dokaz da se nešto događa u svemiru što oni sami ne mogu spriječiti. I time će oni također biti predmetom periodično pojavljujućih posljedica sve dok se, konačno, ogroman prirodni događaj neće dogoditi koji će demonstrirati Božju moć i veličinu ljudima koji vjeruju u Njega i koji će također biti zaštićeni u svakoj nevolji. Ipak, premda su ljudi opetovano obaviješteni o približavajućem Kraju, premda su im prethodeće prirodne kataklizme opetovano ukazane… oni ne žele vjerovati niti najmanje promijeniti njihov način života, oni neće učiniti ništa da bi sebe pripremili, oni žive u svijetu i ljube ga, i gledaju na svijet kao na njihova Boga… i prema tome će oni ostati priljubljeni uz materiju kada je došao Kraj… Ipak sve je bilo predodređeno u Božanskom planu Spasenja i ništa se neće dogoditi što već nije bilo uzeto u obzir od vječnosti…

I time će se čak ovaj protuprirodan događaj dogoditi sukladno Božanskoj volji, i dan za ovo je također bio predodređen i biti će ispoštovan… Unatoč tome, vi trebate unaprijed biti obaviješteni tako da vaša vjera može biti osnažena, budući će se sve dogoditi kako je bilo rečeno ranije i budući ćete vi prepoznati Istinu onog što vam je sve više dostavljano odgore… Jer vi trebate uspostaviti povezanost između Boga i svijeta, sa vašim ljudskim bićima koja žive bez vjere ili razmišljanja… Treba priznati, vi ćete jedino biti sposobni govoriti o tome nakon što su se inicijalna zbivanja dogodila budući vas prethodno tome nitko neće željeti slušati… vi ćete jedino pronaći otvorene uši i srca nakon što se drmanje dogodilo koje će začuditi ljude i jedino onda trebate govoriti, i onda će to zavisiti o dragovoljnosti ljudi kakve će dobrobiti oni izvući iz ovih događaja. AMEN

‘Ljudi će primiti upozorenje kroz proroke i posebne znakove na nebu, iako će samo nekolicina koji su Moji na to obratiti pažnju, dok će ljudi ove Zemlje to smatrati samo čudnim učincima koje stvara priroda…’   

‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 6/150:16′, od Isusa Krista primio Jakob Lorber

Bertha Dudde, br. 7423, 5 Listopad 1959

 

JEDINO BOG JE GOSPODAR STVARANJA… ZVIJEZDA…

Od vječnosti su nebeska tijela kružila svemirom po putanjama specificiranim od strane Božanskog Stvoritelja a koje će također biti poduprte/održavane u planu stvaranja sukladno Njegovoj volji. I nemoguć je poduhvat htjeti promijeniti specificirani kurs nebeskog tijela, skrenuti zvijezdu sa njezinog kursa pokušavajući ju izvesti na drugi nego je to bilo određeno od strane Božanskog Stvoritelja. I jednako je nemoguće zaustaviti kurs zvijezde, ograničiti trajanje njezinog kursa, stoga spriječiti ju u ovom ili onom obliku od toga da putuje njezinom putanjom… Ovo mora biti rečeno svima onima koji vjeruju kako će oni, sa njihovim vlastitim izumima, biti sposobni uspostaviti različiti red u Božjem djelu stvaranja… koji vjeruju kako će biti sposobni uklopiti ljudske proizvode u Božansko djelo stvaranja, koji pretpostavljaju kako se takvi eksperimenti mogu poslati u svemir bez štetnih posljedica…

Ja Sam i dalje Gospodar svemira… i Ja ću također prikladno odgovoriti na svaku namjeru ubacivanja/prodiranja u Moje djelo. Sljedeći će pokušaj biti napravljen, i više njih će slijediti sve dok ljudi nisu zaustavljeni… I Ja ću to dozvoliti da se dogodi, ali odgovorit ću kada je ispravno vrijeme. Jer ljudskim se napredovanjem u svemir ne može više napraviti puno štete… budući je isteklo vrijeme sa kojim čovječanstvo i dalje može računati. I sva iskustva koja i dalje žele steći više neće biti od nikakve koristi jer Ja Osobno ću tome stati na kraj… Ali Ja ću odgovoriti na isti način, jer ovaj će odgovor također doći iz nebeskog prostranstva u kojeg oni pokušavaju ući, i svi će njihovi izumi biti nesposobni odbiti ili preusmjeriti zvijezdu koja će njih same postaviti u izuzetnu opasnost. I prema tome na Meni je koliko dugo ću Ja tolerirati aktivnost čovječanstva, ali Ja ću nju jedino tolerirati do izvjesne točke, Ja ne mogu priznati da odobravam eksperimente koji nemaju duhovnu svrhu i jedino još više potiču ljudsko vjerovanje kako jesu ili će postati gospodar svemira.

Ali Kraj je blizu, i tijekom ovih posljednjih dana ljudi će i dalje pokušati mnoge stvari koje jedino demonstriraju njihovu bezbožnost, njihovu duhovnu oholost i njihovo duhovno siromaštvo. Različiti eksperimenti će još biti izvršeni koji će značajno doprinjeti spram dezintegracije Zemlje, konačnom djelu uništenja i time kraju jednog perioda spasenja koji treba osloboditi put za novi, ako Moje žive tvorevine neće biti potpuno izgubljene. Ali vi ljudi, koji Mi dobrovoljno pripadate, ne dopustite sebi biti impresionirani sa tim svime bez obzira što se dogodi… Uvijek pamtite da Stvoritelj neba i Zemlje neće dopustiti Sebi biti nadomješten i da će On jasno ukazati Svoju moć bez da će Ga ljudi biti sposobni spriječiti da to napravi… Ja promatram i čekam… dok nije došao Dan koji je bio predodređen od vječnosti (Djela 17:31)… Jer vrijeme je ograničeno u kojem Moj protivnik (Sotona) koristi ljude tako… budući oni pripadaju njemu… da će oni učiniti sve što želi… ali što oni unatoč tome neće uspjeti ostvariti.  AMEN

Bertha Dudde, br. 1153, 30 Listopad 1939

 

PRIRODNI FENOMEN… TEMPERATURA… ZVIJEZDA… PREDSKAZANJA…

Vrijeme leti a ljudi ne mijenjaju njihov um; nebrojene duše će propasti, ukoliko im Gospod i dalje ne ponudi Njegovu Ljubav u posljednji čas, kada će im On demonstrirati užasavajuće uništenje svih zemaljskih stvari… I prema tome obratite pažnju na dane koji se značajno razlikuju od običnog vremena godine. Što niže sunce stoji to će blistaviji biti njegov sjaj i izvanredna će toplina zapanjiti ljude… Ovo će dati povoda svakojakoj vrsti pretpostavki… Ljudi će gledati prema nadolazećem vremenu dijelom sa radosnim povjerenjem a dijelom sa tjeskobnim sumnjama, i ljudsko biće će biti sklono priznati natprirodnu aktivnost.

Ipak samo nekolicina uzimaju u obzir njihov odnos sa Bogom… Oni ne shvaćaju da Bog Osobno želi usmjeriti njihove misli ka Njemu, oni čak ne pokušavaju tražiti povezanost između Njega i izvanrednog prirodnog fenomena… Doista, oni se vrlo brzo navikavaju na njega i ne izvlače ni najmanju korist za njihovu dušu. Jer samo ako bi obratili pažnju oni bi razumjeli poziv odgore. Ali ako ne razmotre njihov odnos sa Stvoriteljem, oni ostaju zemaljski usmjerena uma i ne prihvaćaju nijedan duhovni dar. I svi ovi izvanredni prirodni fenomeni su izražaji duhovne aktivnosti od strane sila koje su podložne Bogu i voljne Mu služiti. Više će duhovnih struja izbiti na površinu i sebe obznaniti ljudima na različite načine, a ipak ljudi neće provesti puno vremena razmišljajući o njima, jer sila tame ima užasno velik utjecaj i bori se protiv svakog duhovnog prepoznavanja… ona pokušava oslabiti Božansko, posljedično tome čovječanstvo će jedino uvijek obraćati pažnju na zemaljske događaje i ostati nezainteresirano za Božju aktivnost u prirodi, premda će ljudi biti jasno blagotvorno afektirani od strane njih. Samo mali broj vidi Božju ruku ispruženu ka ljudima i pokušavaju prosvjetliti njihova bližnja ljudska bića, ali oni jedino priznaju fizički perceptibilne prednosti a ne jednu poduku odgore koja naumljava prouzročiti promjenu ljudskog razmišljanja. I u ovom vremenu blagostanja, prouzročenog sunčevim izvanrednim učinkom u jedno neobično vrijeme, jedan će se događaj zbiti koji bi čak i duhovno slijepe ljude trebao natjerati da razmisle…

Zvijezda će sebe odvojiti od nebeskog svoda i promijeniti njezinu putanju… Sjajnost ove zvijezde će daleko nadmašiti druge, ona će blistavo sijati po noći i približavati se Zemlji tako da je ova pojava, također, neobična za ljude a ipak istovremeno demonstrira da je Stvoritelj neba i Zemlje u potpunoj kontroli i tako također diktira kretanje zvijezda sukladno Njegovoj volji. Jednom kada ova zvijezda postane vidljiva, čovječanstvo će se sve više približavati duhovnoj prekretnici… Ponuđeno mu je toliko puno duhovne pripomoći da ono doista jedino treba snagu volje da prihvati ovu pomoć, ipak ono postaje sve više tvrdoglavo, njegovo razmišljanje postaje sve više obmanuto… I vrijeme nije daleko o kojem je Gospod na Zemlji rekao da će svijet biti okrenut naopačke ako ljudsko biće zatvori njegovo srce za sva duhovna pitanja.

Svjetlo će također sijati gdje je izbjegavano, jer zračenje svjetla će biti tako blistavo da ono prodire u sve, i čak duhovno obmanuta osoba neće biti sposobna izbjeći viđenje (u smislu: da to vidi sa svojim očima), ali on to/ga želi svejedno odbaciti, i tako će na kraju biti konzumiran od strane svjetla… Jer sve blistavo, svijetlo i jasno izgnaje tamu… I svjetlo će poraziti tamu utoliko što se tama mora povući jednom kada se svjetlo Istine probije. I laži i iluzije će se raspasti ali Istina će trajati cijelu vječnost.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6313, 16 Srpanj 1955

 

SVEMIRSKI FENOMENI…

Vrlo brzo vi ćete znati sasvim izvjesno da se nešto formira u svemiru, jer neobični događaji će zabrinuti vas ljude budući ćete biti nesposobni pronaći objašnjenje za njih. Mnoga nagađanja će izbiti na površinu, mnoga će se mišljenja susresti sa protuslovnim zamislima, ipak jedino će se stajalište onih ljudi približiti Istini koji sumnjaju u povezanost sa onime što je bilo proglašeno u Riječi i Pismu, što je ljudima bilo rečeno od strane vidjeoca i proroka u sva vremena… Svatko sa duhovnom vizijom može pronaći jedno objašnjenje za sve događaje, jer sve ima duhovno značenje i naumljeno je ispuniti duhovnu svrhu: privući pažnju ljudi na njihovu stvarnu svrhu života tako da oni pripreme sebe za neminovan Sud… I nauka će, također, ovo poduprijeti, jer ona će prva otkriti neobične promjene u prirodi, svemirska događanja, koja će ih zbuniti, i značajne pojave koje oni neće biti sposobni objasniti zbog nedostatka znanja. Oni će promatrati i čuditi se ali neće prihvatiti jedini istinski odgovor da će Zemlja biti uzdrmana do njezinih temelja, što bi doista moglo biti prouzročeno od strane ovih fenomena. Oni neće željeti vjerovati u to i stoga će se uvijek rječkati ako su im Pisma, drevna proročanstva, ukazana (Otkrovenje 8), ako oni čuju mišljenje vjernika ili ako im glasnici Moje Riječi proglašavaju nadolazeći kraj… I prema tome biti će teško učiniti intervenciju s Moje strane prihvatljivom ljudima, budući će biti napravljen pokušaj da se sve objasni na čisto svjetovan način. I jedino nekolicina će postati svjesni ovih neobičnih fenomena i prema tome sve više uvjerljivo skreću pažnju ljudi na Kraj.

I Ja ću tako očigledno poduprijeti njihove riječi opominjanja i upozorenja da će čak naučnici oštroumno priznati njihov nedostatak znanja… I oni će otkriti zvijezdu koja će se sve više približavati nadomak Zemlje i koja će se kako izgleda zaputiti nepravilnim kursem… Promatranjem njezine putanje njihova pažnja je privučena na uvijek nove osebujnosti… I oni će ju prepoznati kao opasnost za Zemlju… i istovremeno oni neće željeti vjerovati u njezino uništenje budući ono nikada prije nije bilo doživljeno… Ali Ja ću dozvoliti da se dogodi, budući Moj vječni Plan Spasenja nužno potrebuje nešto izvanredno što je i dalje naumljeno da donese korist čovječanstvu… i budući će to biti jedan upozoravajući znak za djelo uništenja koje će slijediti uskoro nakon toga i koje će dovesti ovaj period Spasenja do zaključenja (Knjižica br. 11)… Što se više Kraj približava, to će veće biti nepravilnosti koje će ljudi doživjeti, budući je naumljeno da oni obrate pažnju i počnu se čuditi u svezi korespondencije sa onime što je citirano od strane vjernika kao Riječ Božja (Otkrovenje 8), kao predskazanja vidjeoca i proroka, i zastupano kao Istina… I sada Moj Duh također opet proglašava kroz Moje sluge na Zemlji skori Kraj i Moj glasno-odzvanjajući glas groma prije ovog događaja… i sami ovi fenomeni će posvjedočiti o Istini Moje Riječi… Obratite pažnju vi ljudi, i samo gledajte na sve kao naznake Kraja, koje Ja dajem svima vama tako da nećete pasti žrtvom uništenju, je sve što se dogodi je tako važno da bi bilo sposobno uvjeriti vas ako ste bili dobre volje… Vrijeme je ispunjeno i Kraj je blizu.           AMEN

Bertha Dudde, br. 6324, 3 Kolovoz 1955

 

PRIBLIŽAVANJE ZVIJEZDE …

(Luka 21:25, 26)

Širom otvorite vaša srca, budite spremni primiti Moje svjetlo Ljubavi odgore i poslušajte Me: siguran znak približavajućeg Kraja je vidljivo pojavljivanje zvijezde koja će se kretati u pravcu vaše Zemlje a ipak uzima osebujan kurs… ona će se često gubiti iz vašeg vidokruga i onda se iznenada ponovno pojavljivati, budući će biti popraćena sa neprodirnom maglinom/nebulom koja će se svako malo raspršiti samo da bi se opet zgusnula… Vi ljudi ćete doživjeti nešto prethodno vam nepoznato budući je utjecaj ove zvijezde na vašu Zemlju takav da ćete biti alarmirani pošto se plašite kako će Zemlja pasti žrtvom ove nepoznate zvijezde koja je prouzročiti perceptibilne smetnje na Zemlji koje su, međutim, vama neobjašnjive. Neki ljudi na Zemlji neće sebi dopustiti da ih šokira bilo što od onog što im se dogodi… no koji će sada izgubiti njihovu pribranost pošto mogu sebe baš kao i cijelu Zemlju vidjeti prepuštene milosti prirodnih sila kojih se boje budući su im nesposobni prkositi.

I poradi tih ljudi se ‘nebeske sile pokreću’… Ja se posebice želim obratiti tim ljudima kako bi postigao to da oni sebe povjere Bogu i Stvoritelju čim shvate kako su potpuno bespomoćni… Ono što ljudska volja inicira… bez obzira kako strašna bila posljedica… ne uznemirava takve ljude, ipak oni će postati mali i slabašni kada vide kako su prepušteni milosti prirodnih sila. I onda je moguće da će naći pribježište u Njemu, Koji je Gospodar sveg stvaranja… onda je moguće da će u njihovoj najvećoj nevolji/potrebi oni pronaći Mene… Ovaj prirodni spektakl će prouzročiti ogromnu metež među ljudima a strah isto tako neće biti neopravdan budući će se, bez obzira na čudovati fenomen koji prati zvijezdu, ona sigurno sve više približavati Zemlji i sudar će izgledati neizbježan u skladu sa proračunima onih koji su otkrili i pratili njezin kurs. Ali ja Sam davno prije predskazao ‘kako ću vam poslati neprijatelja iz zraka…’,…

‘Kada se broj čistih i dobrih ljudi bude jako smanjio, kao u Noino vrijeme, Zemlju će još jednom posjetiti generalni Sud, koji neće poštedjeti ni ljude, ni životinje, ni biljke. Onda tada ponosnim ljudima ništa neće koristiti njihovo oružje što bljuje vatru i smrt, kao ni njihove tvrđave niti metalni putevi po kojima će se voziti brzinom odapete strijele; jer pojavit će se neprijatelj iz zraka i sve će ih uništiti, sve koji su uvijek činili zlo. To će biti istinsko doba trgovaca i mjenjačâ novaca. Ono što sam nedavno učinio u Jeruzalemu mjenjačima novaca i prodavačima goluba, to ću na većoj skali učiniti na cijeloj Zemlji, i uništit ću sve bezvrijedne prodavaonice i mjenjačnice, kroz neprijatelja kojeg ću poslati kroz široka zračna prostranstva na Zemlju, poput bljeska munje uz veliku buku i grmljavinu. Uistinu, sve zemaljske vojske će se protiv njega boriti uzalud, a ipak nevidljivi neprijatelj neće nanijeti štetu nekolicini Mojih prijatelja, i poštedjet će ih za potpuno novo odgajalište, iz kojeg će izrasti novi i bolji ljudi.’            

(‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/108:2, 3′ od Isusa Krista primio J.Lorber)

… da je pred vama prirodna katastrofa ogromnih proporcija koja će prethoditi konačnom kraju… to jest, potpunoj transformaciji zemaljske površine… i koja će rezultirati u bezbrojnim žrtvama… Opet i iznova vam skrećem pažnju k tome, a Moja je Riječ Istina i ostvarit će se… Pa ipak vi ste o tome unaprijed obavješteni tako da vi ljudi možete postati svjesni Moje volje i Moje sile… budući trebate znati kako se ništa ne može dogoditi bez Moje volje (Matej 10:29) i da se ništa ne dogodi bez značenja i svrhe… da Ja mislim na one koji su potpuno bez vjere ali koje ja unatoč tome ne želim prepustiti (glagol je ‘izgubiti’) Mojem neprijatelju (Sotoni)… I iz tog razloga vi ljudi trebate znati što vas očekuje (ili ‘što se nalazi pred vama’) tako da vam bude lakše pronaći vjeru kada u vašoj nevolji mislite o Njemu, Koji je Gospodar neba i Zemlje (Djela 17:24)… svih zvijezda i svjetova i Čijoj je volji sve podređeno… Vi primate znanje o ovome unaprijed budući vam to može pomoći pronaći vjeru ako ste dobre volje… Katastrofa će se sručiti na vas… ali svakome od vas to također može biti blagoslov ako na taj način zadobije život za svoju dušu, čak ako će se susresti sa zemaljskom smrću… ako Me zazove u svojoj nevolji (Joel 2:32).  AMEN

Bertha Dudde, br. 7405, 5 Rujan 1959

 

NAJAVA ZVIJEZDE…

Što vam je dano kroz duh s vaše strane može biti bezrezervno prihvaćeno… I time trebate znati kako zemljin približavajući Kraj već postaje primjetan u svemiru, da se odvijaju svemirske promjene, budući je Božja volja da će na dokončanju jednog zemaljskog perioda raznorazni znaci postati očigledni koji se ne mogu objasniti kao prirodni fenomeni od strane ljudskog bića, koji njemu trebaju dokazati Stvoriteljevu moć i koji time naj-jasnije ukazuju na takvog Stvoritelja. I ove se svemirske promjene uglavnom odnose na odstupanja zvijezda od njihova normalna kursa, koje prisvajaju druge putanje, a takvi procesi jesu i ostat će neobjašnjivi ljudima a ipak ne mogu biti zanijekani. Što se Kraj više približava to će češće ljudi otkrivati takve fenomene, najprije jedva perceptibilno ali sa rastućim isticanjem, tako da ljudi doista mogu reći kako ‘su se sile nebeske potresle…’ (Matej 24:29) To neće biti povezano sa ljudskom voljom, nego će biti u potpunosti izražaj Božje volje, i prema tome bi svi ljudi mogli povjerovati u Boga samo ako bi pažljivo promatrali takve neobične fenomene. Ali svatko tko je nevoljan vjerovati isto tako ne može biti jasnije uvjeren da postoji Bog i Stvoritelj Kojem se svi elementi u prirodi moraju pokoravati… Međutim, svatko tko Mu posveti dovoljnu pažnju će također znati koji je čas otkucao… I prema tome će zvijezda napustiti njezinu uobičajenu putanju i uputiti se prema Zemlji. Ova se zvijezda kreće svojom putanjom neovisno o volji ljudi i postavlja ih u smrtnu opasnost, ipak njezin(a) put(anja) neće biti spriječen(a), budući Zemlja mora doživjeti podrhtavanje i u svrhu štete za čovječanstvo baš kao i njegove koristi… Jer mnogi će ljudi pri tome izgubiti njihove živote, kao što je bilo proglašeno davno unaprijed … I Zemlja (ho)će pretrpjeti udarac… Opasnost za cijelu planetu će biti nezamisliva, pa ipak ova prirodna katastrofa neće rezultirati u potpunom uništenju ali će unatoč tome biti tolikog nezamislivog opsega da će već biti kraj za nebrojene ljude…

‘Svojom ogromnom težinom, komet će izbaciti puno oceana i preplaviti mnoge zemlje, uzrokujući mnogo nužde i mnoge zaraze. Sva morska obala će biti prepuna užasa i mnogi će biti uništeni od strane plimnih valova i mnoge će žive stvari biti ubijene – čak i oni koji izbjegnu će umrijeti od užasnih epidemija.’ 

            Sv. Hildegarda iz Bingena

… Ipak oni koji prežive će se uskoro nakon toga približiti konačnom Kraju… jednom činu uništenja kojeg će prouzročiti ljudska volja, koji će zasigurno biti dozvoljen od strane Boga ali nije Njegova volja… dok će prijašnja svemirska katastrofa i dalje imati iskupiteljsku svrhu dajući čak i sad nevjernicima konačnu naznaku o Sili Koja kontrolira sve te da se ništa ne događa slučajno.

Njima će još biti dane mogućnosti izbavljenja, konačna sredstva za postizavanje vjere tako da ne zalutaju. Kroz ovaj događaj Bog Osobno govori ljudima koji zanemaruju Njegov nježni glas, ali Njegov gromki glas često odjekuje bolno i time će odnijeti mnoge žrtve, to jest, mnogi će izgubiti svoj život, ali oni će unatoč tome i dalje imati mogućnost u kraljevstvu onostranog nadoknaditi ono što su zanemarili napraviti na Zemlji. Ipak mnogi će također imati milost preživjeti posljednji kratki period do Kraja, i onda je njihova volja da vjeruju još jednom odlučujuća, jer nevjernici neće izvući nikakvu dobrobit iz njihovog iskustva… I na kraju će oni  jedino požnjeti sudbinu novog prognanstva (Knjižica br. 44), od kojeg bi Bog u Njegovoj Ljubavi želio zaštititi ljude. I to je razlog zašto On unaprijed prekorava i upozorava ljude i skreće im pažnju na sve fenomene u posljednjim danima… I blažen je onaj koji vjeruje i živi njegov život na Zemlji sukladno tome… On će biti sproveden kroz sve poteškoće, i štogod mu se dogodi će biti od dobrobiti za njegovu dušu i njegovo sazrijevanje na ovoj Zemlji.   AMEN

Bertha Dudde, br. 7421, 3 Listopad 1959

OTKROVENJE 16:18… ZVIJEZDA…

 

Silovit će potres uzdrmati Zemlju… duhovno baš kao i fizički će Zemlja biti suočena sa podrhtavanjem kakvo ljudi nikad prije nisu doživjeli od početka ove epohe… Ali ovo je predskazano budući je to početak Kraja koji će ubrzo nakon toga uslijediti. Nije preostalo puno vremena i vaša će pažnja biti skretana ka tome sve hitnije, pošto vi i dalje trebate iskoristiti svaki dan tako što ćete vašim dušama pomoći da sazriju, jer vrijeme leti i vi se divovskim koracima približavate samom Kraju. I onda će slijediti/nastupiti dugačka noć za one koji nisu iskoristili dan kako bi radili na spasenju duše (Ivan 9:4). Jer jedino će nekolicina preživjeti ovaj konačni Kraj i bit će im dopušteno nastaniti novu Zemlju, jedino će nekolicina stajati nepokolebani u posljednoj borbi na ovoj Zemlji (Knjižica br. 48).

(Pred)znaci Kraja će vama ljudima opet i iznova biti predstavljeni, i posljednji silan znak će biti veliki potres… Već vam je bilo rečeno kako će do njega doći: zvijezda će napustiti svoju orbitu i sa golemom brzinom će juriti ka Zemlji… A činjenica da ste vi i dalje o tome neobaviješteni je zbog velike razdaljine koju će ova zvijezda još morati prijeći prije nego uđe u polje vidokruga onih koji će ju otkriti. Ali onda će uznemirenost biti velika, jer svatko će spoznati opasnost u kojoj se nalazi planeta ‘Zemlja’ ali nitko neće biti u stanju išta napraviti kako bi odvratio opasnost…

I sada kada za to znate trebali bi posebice dobro iskoristiti ovaj posljednji kratki period vremena, jer nitko od vas ne zna da li ćete preživjeti događaj, nitko od vas ne zna koji će dio Zemlje biti posebice pogođen i nitko ne bi trebao računati s time kako će biti pošteđen, jer to je Božji posljednji veliki poziv na buđenje prije Kraja kojeg će On zaoriti kako bi na samom tom Kraju pronašao vjeru i još obratio nekolicinu koji nisu sasvim porobljeni od strane protivnika (Sotone). Ne odnosite se površno spram ovih predskazanja, ne dopustite sebi biti zavedenima od strane prividnog napretka kojeg možete promatrati u svijetu, već shvatite kako se sjenke uništenja već naziru, da neće proći još puno vremena dok ćete primiti znanje o nadolazećoj katastrofi u obliku zvijezde koja će biti izbačena iz njezine orbite, jer Božja je volja da Zemlja doživi drhtaj koji treba i hoće biti u stanju spasiti ljude koji su dobre volje. Doista neće nedostajati znakova bliskog Kraja, ali ovaj posljednji znak će imati ogromne posljedice i mnogi će ljudi izgubiti njihove živote u procesu…

I nitko neće biti sposoban začepati uši, jer biti će presilan da ne bi svi ljudi bili pogođeni. Jedino će rezultati biti različiti, jer ljudi će ili dijelom oživjeti njihovu slabu vjeru i sebe iznova predati Bogu, no dijelom će također čak izgubiti njihovu slabu vjeru i potpuno se okrenuti ka protivniku, što će biti izraženo kroz jedno povećavajuće stremljenje ka materijalnim vlasništvima, uglavnom nepoštenim sredstvima. I nastat će velika nevolja među ljudima… I to je kada će prava snaga vjere sebe dokazati, što će predstavljati pomoć svakom čovjeku koji sebe vjerno povjeri Bogu. Jer On će pomoći svima onima koji hoće biti Njegovi Vlastiti, koji se čak u njihovoj najvećoj nevolji prisjećaju Onog Koji će im jedini biti u stanju pomoći. I to će biti početak vremena kad će se pravi rad u vinogradu još morati izvršavati kako bi se pomoglo svima onima koji su i dalje slabi u duhu i koji trebaju doživjeti snaženje njihove vjere. Jer ono će biti popraćeno vremenom posljednje vjerske borbe koja će i dalje potraživati konačnu odluku od strane vjernika, ipak svatko tko ustraje do Kraja će biti blažen.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4661, 7 Lipanj 1949

 

NAGOVJEŠTAJ SUDA… SUMNJE… PRIMICANJE ZVIJEZDE…

Bili ste obaviješteni o primičućem Sudu ali vi to dvojbite i ne uzimate Moje Riječi dovoljno ozbiljno, ili vi ne bi pravili daljnja zemaljska uređenja i jedino bi sebe pripremili za Dan kada će se Moja proglašenja obistiniti. Premda vi ne znate Dan (Matej 24:36), treba vam biti dovoljno da Sam vam ga Ja, kao vaš Stvoritelj i Otac od vječnosti, otkrio kao skorašnjeg, da Sam vas time obavijestio da je vrijeme za vas da sebe pripremite ili Ja ne bi neprestano ponavljao opominjanja i upozorenja, nego bi vas ostavio bez upozorenja. I prema tome vi trebate obratiti pažnju da se zadnji rok sve više primiče i svugdje istječe vrlo brzo. Sve zemaljske brige su uzaludne jer Ja ću se pobrinuti za Moje Vlastite tako da će oni imati što potrebuju. Drugi, međutim, neće biti sposobni uhvatiti se za išta, čak ako se udružuju sa Mojim protivnikom (Sotonom), čak ako su oni, trenutno i sa njegovom pomoći, uspješni u svjetovnom smislu i nastavljaju uvećavati njihova vlasništva, bila ona zemaljska dobra ili časti ili svjetovna mudrost. Moj protivnik neće biti u stanju zaštititi ih na Dan užasa, budući Ja želim ljude privesti k njihovoj pameti kroz prirodne sile, tako da će oni misliti o njihovu Bogu i Stvoritelju i povjeriti sebe Njemu u krajnjoj nevolji. Sve će onda pasti žrtvom prirodnim silama, ništa neće biti ostavljeno za ljude osim što Ja želim da zadrže. I prema tome oni trebaju nastojati steći Moju milost, oni se trebaju ujediniti sa Mnom kroz djela Ljubavi i srdačne misli, oni Mi trebaju govoriti i slušati Moj odgovor, i oni će ubrati daleko veću nagradu nego ako se brinu za dobrobit njihova tijela, u svezi zemaljskog bogatstva i zemaljskog napretka. Vi trebate vjerovati da će se uskoro dogoditi što Sam vam već predskazao davno ranije; vi trebate vjerovati kako nema puno preostalog vremena i ne brinuti se više kako steći zemaljske profite, jer ova je briga isprazna, kao što ćete vrlo brzo shvatiti. Ja ću dati, vama koji širite Moju Riječ, znak tako da ćete ju poduprijeti sa potpunim uvjerenjem. Ja želim da znate kako se zvijezda približava Zemlji sa velikom brzinom, i da će se ova pojava dogoditi kratko prije nego Ja dovedem neprestano proglašavanje do ostvarenja. Onda ćete vi, koji ste obaviješteni, znati kako je čas blizu. Onda vi trebate živjeti jedino sukladno Mojoj volji, obavijestiti vaša bližnja ljudska bića o nadolazećem događaju, okrenuti svačiju pažnju spram njega i blisko sebe sjediniti sa Mnom tako da vam mogu dati snagu koja vam je potrebna tijekom ovih pogibeljnih časova. Ne bojte se nego jedino vjerujte da ću vas Ja izbaviti od sve nevolje, tako da ćete biti sposobni ostvariti vašu misiju za koju Sam vas pripremio… tako da ćete nakon toga donijeti Moje Evanđelje vašim bližnjim ljudskim bićima, jer mnogi od onih koji su izronili neozlijeđeni će prihvatiti Moju Riječ sa gladnim srcem. Vi trebate shvatiti da nemate puno preostalog vremena do Kraja… I prethodno ovom kraju sve što neprestano proglašavam će se dogoditi. Vjerujte u to i pripremite se, jer vrijeme ističe i Ja ću se pojaviti vrlo brzo.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4359, 1 Srpanj 1948

 

SVJETLOSNI FENOMEN PRIJE KATASTROFE…

Mojoj će intervenciji prethoditi veća/značajnija duhovna kampanja, koja će biti naumljena utvrditi vjeru Mojih Vlastitih i biti će konačna nagovijest nadolazećeg prirodnog događaja. Moji nebeski glasnici će biti podučeni ukazati sebe Mojim Vlastitima u obliku svjetlosnog fenomena koji se jasno i izrazito može vidjeti na nebeskom svodu tako da je sva samo-obmana isključena, i Moji Vlastiti će otkriti isti fenomen dok nevjernici neće vidjeti ništa i izrugivat će se svim upućivanjima na njih kao maštarijama. I ovo će biti posljednji znak… Onda ćete biti sposobni sigurno sebe pripremiti za čas Mojeg očitovanja kroz elemente prirode. Onda ostavite sve zemaljske stvari i samo se pobrinite za vaše duše… Onda primite Moju Riječ sa potpunom privrženošću/posvećenošću, dopustite Mi da vam govorim u Riječi i formirajte duboku i srdačnu vezu sa Mnom tako da Ja mogu biti prisutan sa vama u krajnjoj neprilici koja će vas zadesiti vrlo brzo nakon toga. Onda se samo pobrinite o onima oko vas koji plašljivo promatraju promjene u prirodi, sažeto im to objasnite i uputite ih na Mene, govorite o Meni kao o Bogu Ljubavi Koji se brine za svaku osobu i nikoga ne isključuje/odbacuje tko Ga zaziva za pomoć… I onda čekajte na Mene, ne plašite se kada Moj glas zazvuči sa takvom silom da će ljudi drhtati… Ostanite spokojni i usredotočeni i znajte da vam se ništa neće dogoditi ako to nije Moja volja, i da Sam Ja obećao Moju zaštitu ako se ujedinite sa Mnom u molitvi. Onda ću Ja biti prisutan sa vama i vi ćete izrazito osjetiti Moju blizinu… I onda će ono što Sam vam proglasio kroz Moj Duh biti ispunjeno… Jer Moja Riječ jeste i ostaje vječna Istina. AMEN

Bertha Dudde, br. 4371, 11 Srpanj 1948

 

ZNACI PRIJE KATASTROFE…

UZNEMIRENOST LJUDI I ŽIVOTINJA…

Ljudi će biti zahvaćeni neizmjernom uznemirenošću/tjeskobom prije nego se Ja pojavim kroz prirodne sile. Događaj će sebe najaviti tako da će se ljudi i životinje osjećati nervoznima i iznutra osjetiti da će se nešto dogoditi u prirodi. Čudno ponašanje među životinjama će biti posebice vidljivo, one će pokušavati pobjeći u izvjesnom pravcu i iznenada se okrenuti nazad (ili ‘vratiti’) kao da su vođene od strane nevidljive sile. I ovo ponašanje će prouzročiti strah/predosjećanje u ljudi koji shvaćaju kako se neminovna opasnost približava protiv koje oni sebe ne mogu obraniti.

I tako će svatko zabrinuto čekati na ono što će doći. A vi, Moje sluge na Zemlji, trebate dobro iskoristiti ovo vrijeme jer ono će biti kratki predah kada će ljudi i dalje slušati vaše riječi budući će tražiti objašnjenje za neobične senzacije doživljene od strane ljudi i životinja. Onda skrećite njihovu pažnju na Moju Riječ, pripremite ih za Moje pojavljivanje i upućujte ih na Mene tako da oni u Meni nađu pribježište kada je došao čas da ću Ja govoriti. Istovremeno vi se sa Mnom trebate ujediniti u mislima da možete biti snažni i sposobni podupirati one koji su skeptici ili slabe vjere.

Vi sebe morate dokazati i biti ćete sposobni to napraviti ako Me zazivate unaprijed i u časovima najveće potrebe. Ja ću unaprijed skrenuti vašu pažnju na znakove i dati vam mogućnost promatrati vaše okruženje tako da ćete vidjeti kako će se dogoditi sve što Sam vam rekao, da će jedan tišteći osjećaj i nespokoj opteretiti ljude, uzrok kojega vi znate i time ćete biti sposobni govoriti učinkovito gdje je to nužno. I još jednom ćete doživjeti situaciju gdje će vam čovjek koji živi u Ljubavi povjerovati, dok bezobzirna osoba, premda vas sluša, od toga neće izvući dobrobiti. Dok ne dođe čas kada ću Ja progovoriti odgore…

I onda će u zraku biti bješnjenje i nagli snažni udari (kao u slučaju vjetra), nitko više neće obraćati pažnju na drugoga nego će jedino biti zabrinut za njegov vlastiti život. Svaka će osoba pokušati pobjeći ali će čuti isto bješnjenje i nagle snažne udare iz svih pravaca, i zavisno o njegovu stavu spram Mene, on će biti afektiran događajem… on će ostati živ ili će biti ubijen od strane prirodne katastrofe, kako je to Moja mudrost prepoznala i odlučila od vječnosti…

Premda je prividno zatišje i još nema prepoznatljivih znakova… ne vjerujte kako ste sigurni budući će dan prirodnog događaja doći bez greške, i nevjernik će ga biti u stanju vidjeti sam za sebe, ako i dalje ima vremena razmisliti o njemu… Ja Sam govorio i otkrio vam ga kroz Moj Duh, i Ja ću govoriti kroz prirodu sa glasom kojeg svatko može čuti. Svatko tko ne vjeruje prvom glasu će morati čuti Moj glas odgore… Ali čak onda će on biti slobodan svjedočiti mu kao tek igri prirode ili se prisjetiti Mojih predskazanja i vjerovati da Ja želim Sebe otkriti tako da bi Me vi, koji ne prepoznajete glas Duha, mogli čuti. I blažen je onaj čiji je život pošteđen budući će on imati još kratko vrijeme milosti na njegovom raspolaganju kojeg će biti sposoban iskoristiti da bi nadoknadio za ono što je zanemario do tada, kako bi sebe pripremio za Kraj, koji će uskoro slijediti događaj u prirodi.   AMEN

Bertha Dudde, br. 1538, 25 Srpanj 1940

 

SLIJED KATASTROFALNOG DOGAĐAJA…

Učitelji u onostranom vam uvijek nastoje pomoći na isti način i hoće vas učiniti više prijemčivima, ipak vaše srce nije uvijek spremno primiti, stvara prepreke koje čine primanje više teškim. Nepodijeljena pažnja se mora obratiti na nebeske darove i sve zemaljske misli izbjegnute, onda će misli prijatelja u onostranom pronaći lakši pristup. Božanska Ljubav vam šalje glasnike koji će pojačati vašu voljnost da primite. Oni vam donose otkrovenje koje opisuje na jedan razumljiv način slijed katastrofa koje će odlučiti o životu i smrti svake pojedinačne osobe.

Jedino nekoliko ljudi zamjećuje znakove dolazećeg vremena. Oni su doista iznenađeni po pitanju očiglednih promjena ili nepravilnosti/odstupanja u prirodi ali unatoč tome to neoprezno odbacuju. Oni ne prepoznaju u tome jedan izražaj Božje volje već to samo odlažu kao slučajnost. I tako, kao prvo ne obraćaju ikakvu pažnju na ova očitovanja kada se prirodni događaj približava. Ljudi će najprije postati svjesni napredujuće oluje uz uragane. Ovo će se dogoditi tako iznenada da će se ljudi i životinje pronaći u velikoj poteškoći jer će biti jedva sposobni izaći na kraj sa silovitom olujom, i ovo će biti početak…

Svako malo će se osjetiti silovita podrhtavanja zemlje i nebo će pomrčati, čut će se gromoviti tutanj koji će biti tako strašan da nagoni ljude isto kao i životinje u paniku tako da oni sebe pokušavaju spasiti bijegom. Ipak tama će ih zaustaviti i kako njihova ojađenost postaje jaka, tutnjava postaje čak glasnija, a podrhtavanja zemlje sve više silovita, zemlja će se otvoriti i velike mase vode će izbiti iz unutrašnjosti zemlje. I sve dok se pogled proteže… voda i tama i neopisivi kaos među ljudima koji shvaćaju njihovu groznu situaciju u krajnjoj muci.

Dani prije toga će biti tako divni da su ljudi do izvjesne mjere bezbrižni i veseli (Matej 24:37-39) i promjena će doći tako iznenada da nitko ne može poduzeti zemaljske predostrožnosti, koje će ionako biti potpuno besmislene jer nikakva se zemaljska sila ne može pružiti zaštitu od ovih elemenata…

 

Bertha Dudde, br. 3692, 20 Veljače 1946

 

ZEMALJSKE PREDOSTROŽNOSTI PROTIV KATASTROFE SU ZALUDNE…

Vi morate sebe potpuno razdvojiti od svijeta ako će vas Moja snaga prožeti i vi nje želite postati svjesni. I tako ćete čak u časovima tjeskobne nedaće vi jedino biti puni snage ako ste sposobni zanemariti sva zemaljska događanja i potpuno sebe izručiti Meni sa vašim mislima. I Ja ću se posebice dobro pobrinuti o onima koji pokušavaju pronaći ovu intimnu vezu tijekom časova najveće zemaljske nedaće jer oni demonstriraju njihovu vjeru u Mene, koju Ja neću nikada razočarati. Vi sami ste nesposobni odvratiti štogod pošaljem na vas, otud će svi napori da zaštitite vaše fizičko blagostavnje prema tome biti zaludni. Vi ćete steći daleko više time da fokusirate vaš um na Mene i vjerno očekujete Moju pomoć, jer to će rezultirati u sigurnom uspjehu, i Ja ću zaštititi vaše tijelo i dušu budući vi vjerujete u Mene. Prije nego što Sebe očitujem kroz prirodne sile Ja ću vam i dalje poslati nepogrešive znakove da se katastrofa približava, i onda se prisjetite Mojih Riječi… Usredotočite sebe u molitvi i jedino obratite pažnju na vašu duhovnu dobrobit, ne brinite za vaše tijelo, samo pokušajte uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom tako da ću Ja biti sposoban afektirati vas i voditi neometano bez da naiđem na otpor kroz zemaljsko odvraćanje/razonodu, koje slabi djelovanje Mojega Duha ili ga čak čini nemogućim. Ne činite pokušaje za očuvanje vašeg tijela, jer ono što Ja želim održati živim će također ostati živo, a ono što vi trebate izgubiti ne može biti zaštićeno od strane vaše volje. Ja znam vašu potrebu, baš kao što znam što priječi daljnji razvoj vaših duša.

I prema tome prepustite Meni da se brinem za vas, za vaša zemaljska vlasništva i jedino uzmite u obzir vašu dušu, budući vi ne znate da li će to biti također vaš posljednji čas… Ja Sebe najavljujem unaprijed jer u Mojoj Ljubavi Ja vam i dalje želim dati obilno mogućnosti da uspostavite kontakt sa duhovnim kraljevstvom, sa Mnom, Koji držim sudbinu svake pojedinačne osobe u Mojoj ruci i vodim ju kako je najbolje za vas. Svatko tko se sjedini sa Mnom je pronašao najsigurniju zaštitu i uistinu više neće potrebovati ijedne druge zaštitničke mjere koje mogu postati ništavne u trenutku. Jer opet Ja želim Sebe jasno očitovati, Ja želim Sebe učiniti vidljivim Mojim Vlastitima kako bi osnažio njihovu vjeru, da ih podučim da postanu istinski radnici za Moje kraljevstvo, što će oni postati naknadno. Ne brinite se jer Ja ću se pobrinuti za vas; jedino se obazirite na Moje Riječi Ljubavi i dopustite vašem srcu da se odazove na njih. I podsjetite vaša bližnja ljudska bića da se ponašaju na isti način, upozorite ih protiv pregorljivih predostrožnosti za njihovo zemaljsko blagostanje i također im apelirajte da se vjerno okrenu ka Meni i preporuče Mi sebe i u tijelu i u duši. I svatko tko mari za vaše riječi će biti čudesno vođen sukladno njegovoj snazi vjere. Prema tome ne plašite se ničega bez obzira što se dogodi, čak ako ste u najopasnijoj situaciji… Moja ruka se proteže nadaleko i naširoko da pomogne baš kao i da uništi… Kogagod Ja želim ostaviti živim će ostati živim, i kogagod Ja želim uništiti će biti nesposoban sebe spasiti… on se treba jedino pobrinuti da njegova duša neće pasti žrtvom tami, onda će biti spašen za vječnost.   AMEN

Jedino će pobožna osoba sada osjetiti Božansku svemoć… i sebe povjerava njegovu Stvoritelju… I premda će njegovo srce drhtati i biti u strahu kada vidi bješnjenje elemenata on će unatoč tome strpljivo čekati dok pomoć ne pristigne, jer on će nastaviti slati njegove misli ka Njemu iznad.

Svatko tko je dokučio značenje i svrhu života zna kako je sada pristiglo vrijeme odluke za svaku osobu. I on će pokušati pružiti duhovnu pomoć gdjegod je to moguće, on će utješiti one koji su bijedni i upućivati ih na Boga, on će pomoći tako što će zapaliti maleno svjetlo u potpunom mraku… Jer Bog će im dati mogućnost raditi za Njega… Onima koji su Ga prepoznali i ponudili sebe da Mu budu u službi će biti dodijeljeno bogato polje aktivnosti, i sjeme će pasti na dobru zemlju, jer Bog pošteđuje one koji Ga poštuju ili Ga pronađu u najvećoj nevolji.    AMEN

Bertha Dudde, br. 3571, 8 Studeni 1945

 

‘MOJ ĆE GLAS ODJEKNUTI ODGORE…’

I Moj će glas odjeknuti odgore… On će biti moćan i ljudi će ga morati slušati pa čak ako inače ne obraćaju pažnju na Mene. Zavisno o stanju njihovih duša oni će ili dobrovoljno ili nedobrovoljno morati podići njihove oči spram neba. Jer naći će sebe izloženima sili koju više ne mogu izbjeći. Treba priznati, to će jedino dodirnuti srca nekolicine, ipak ovi će biti pomognuti čak ako se fizička pomoć podbaci materijalizirati. Ali kao pravilo, strah i briga u svezi fizičkog života će prevladavati i Moj glas neće biti dovoljan da bi ga prihvatili i vratili se k Meni unatoč krajnje nevolje i tuge. Oni neće željeti shvatiti da se Moj glas odnosi na one koji su i dalje udaljeni od Mene i, budući su tvrdoglava srca, oni će jedino pokušati sebe spasiti a ipak će biti bespomoćni protiv prirodnih sila.

Oni će izgubiti svo uporište, jer tlo će se njihati, gromovita oluja će ispuniti zrak i svatko će se morati osloniti na sebe kako nitko neće biti sposoban pomoći drugome. I Moj će glas odjeknuti odgore… Ja ću progovoriti sa glasom groma i svi prirodni elementi će se povinovati Mojoj volji, oni će govoriti namjesto Mene i svjedočiti o Mojoj moći. Ja ću se očigledno suočiti sa ljudima a neću ih prisiliti da vjeruju, jer to će i dalje biti na njima da prihvate prirodne sile ali da zaniječu Mene kao Biće Koje također rukovodi prirodne sile sukladno Njegovoj volji. I stoga konačna sredstva poučavanja prije Kraja neće isto tako prisiliti ljude da vjeruju, premda to treba dovoljno jasno govoriti za Mene i može također biti prepoznato od strane ljudi dobre volje koji nisu potpuno porobljeni od strane Mojega protivnika koji ih želi razdvojiti od Mene zauvijek.

Što Sam proglasio kroz Moj Duh će sebe ispuniti… Zemlja će drhtati i prirodni elementi će prouzročiti neizračunljivu štetu i odnijeti bezbrojne žrtve. Ipak ovo je bilo određeno od vječnosti, budući je čak ovo zbivanje sredstvo pomoći korišteno od strane Mene kako bi i dalje pridobio ljude za Mene, budući drugi oblici nevolje i patnje nisu dovoljni da bi im dopustili pronaći njihov put nazad k Meni i Ja moram zamahnuti sa oštrom palicom nad otvrdnutom (isto tako u smislu: okorjelom u grijehu) ljudskom rasom. I apsolutno je istinito da Ja neću otpočinuti dok nisam povratio sve Moje žive tvorevine. I stoga Moja Ljubav, koja ih želi spasiti od njihove ruine, neće nikada dokončati čak ako ova Ljubav nije prepoznatljiva u Mojoj aktivnosti. Ipak svatko tko zamjeti Moj glas će također osjetiti Moju Ljubav i on će Mi biti zahvalan za svu vječnost.                AMEN

Bertha Dudde, br. 5879, 17 Veljače 1954

 

BJEŠNJENJE PRIRODNIH SILA…

Vi ćete začuti Moj glas glasno i moćno, i svi od vas koji ne želite udovoljiti Mojem nježnom pozivu ćete biti užasnuti kada on odjekne, kada vas bješnjenje prirodnih sila podsjeti na Mene, Kojemu ste se neprestano suprotstavljali a Kojeg unatoč toga morate priznati napomol izraža(van)ja prirodnih elemenata. Treba priznati, vi nećete prihvatiti kako postoji veza između ovog i vaših aktivnosti u svijetu… Ipak jedino potonje Me potiče izraziti Sebe vidljivo, jer vaše aktivnosti demonstriraju da vi ne priznajete Mene kao vašeg Boga i Stvoritelja Kojemu ćete morati odgovarati jednog dana. Vi u to ne želite vjerovati i prema tome ne živite vaš zemaljski život sukladno Mojoj volji… I to je zašto će Moj glas odjeknuti, tako da ćete Me vi uzeti u obzir i promijeniti se, tako da ćete Me prepoznati i prihvatiti Moju volju kao vašu vlastitu… Ja vam govorim, opominjem vas najprije nježno i prepun Ljubavi da se okrenete oko sebe… kako bi onda podigao Moj glas rastuće više sve dok vas ne brine i plaši budući ćete se onda bojati za vaše živote. I mnogi će izgubiti njihov zemaljski život, ipak ako Me i dalje pronađu u posljednji čas njihova fizička smrt neće biti za njih gubitak… to je samo blagoslov, jer oni su bili u opasnosti sunovratiti se potpuno, i onda ih Ja mogu opozvati onog trenutka kada oni prepoznaju Mene Osobno, onog trenutka buđenja vjere, što/koja olakšava/omogućuje ulazak u kraljevstvo onostranog i početak je dušine staze uspona.

Ja želim Sebe učiniti izrazito prepoznatljivim kroz gnjev prirode… Gdje je ljudska volja aktivna vjera u Mene se jedino rijetko može očekivati, ali gdje su ljudi beznadeđno izloženi prirodnim elementima oni su više naklonjeni prisjetiti se njihovog Stvoritelja i zazvati Ga… I tamo je i dalje nada da će duše biti spašene od mračne nevjere, da Me priznaju i onda sebi dozvole biti vođenima od strane Mene na Zemlji baš kao i u kraljevstvu onostranog. Što zemaljska događanja ne mogu postići može još biti postignuto pomoću prirodne katastrofe na ogromnoj skali… da će se prisjetiti Boga i Stvoritelja od vječnosti i da će srce ljudskog bića uspostaviti vezu sa Njime putem iskrenog apeliranja Njemu za spasenje od krajnje nevolje. I što je prividno jedno ogromno djelo uništenja može predstavljati izbaviteljsku misiju za mnoge duše koje na taj način izbjegavaju vječnu propast i bude se u život, čak ako dožive fizičku smrt. Ja ću učiniti štogod je potrebno da bi spasio one koji i dalje zatvaraju njihove uši za Moje nježne i Ljubav-ne Riječi a kojima Ja unatoč tome ne želim dopustiti da padnu… Ja ih opet želim pozvati sa gromkim glasom i blaženi su oni koji Me se onda prisjete, blaženi su oni iz čijih srca Ja nisam još bio potpuno istisnut i koji Me zazivaju prije nego je prekasno (Joel 2:32).                 AMEN

Bertha Dudde, br. 8033, 5 Studeni 1961

 

PREDSTOJEĆI PRIRODNI DOGAĐAJ…

U predvidivoj budućnosti vi ćete doživjeti Istinu Moje Riječi, jer Ja ću Sebe izraziti kroz prirodne sile, kao što Sam neprestano unaprijed upozoravao… I vi nećete biti sposobni ignorirati Moj glas, jer on će odjeknuti silno i baciti svijet u kaos… Premda će predio događaja biti doista ograničen on će i dalje biti takvih ogromnih proporcija da će svatko biti uzbunjen jednom kada je obaviješten o njemu… Jer, isprva, sve će komunikacije sa pogođenim područjima biti prekinute… Jedna jezovita tišina će preplaviti zonu katastrofe budući je sav kontakt izgubljen dok prvi užas nije prošao. I onda će svijet biti obaviješten od onome što se dogodilo, prije nego primi novosti o katastrofičnim detaljima.

Međutim, sa ljudima moram oštro progovoriti budući oni odbijaju slušati Moj nježan glas, budući oni ne vjeruju Mojoj Riječi koja je poslana odgore i dostavljena im od strane Mojih glasnika. Otud, Ja moram izraziti Sebe tako da Moj glas ne može biti ignoriran… I Ja moram poslati sud na čovječanstvo kojem će mnogi ljudi pasti žrtvom ali koji unatoč tome mogu primiti Moju Ljubav i milost zbog njihove prerane smrti. I stoga vi trebate prepoznati Istinu Moje Riječi i aktivirati vašu volju, jer čak nakon katastrofe vi i dalje možete donijeti slobodnu odluku budući Ja nikoga ne silim da se okrene ka Meni… Ipak užasan prirodni događaj može doprinjeti spram toga da ljudi pronađu njihov put do Mene, budući je nevolja ekstremna i nema nikakvog očiglednog izbavljenja s bilo koje strane. Ali što izgleda nemoguće je moguće Meni… I ako se čovjek ovoga sjeti i zazove Me u duhu i u Istini on može također doživjeti čudesnu pomoć… Ja ću mu tako očito Sebe otkriti, da će on prepoznati moć i također Ljubav njegova Boga i Stvoritelja i onda se okrenuti ka Meni u vrlodubokoj vjeri i poniznoj pokornosti.

Sve što još duše može dovesti nazad k Meni će biti učinjeno od strane Mene, ali Ja također znam kako li je teško pridobiti ih i prema tome moraju biti korištena izvanredna sredstva izbavljenja, koja vama ljudima izgledaju okrutna a ipak su jedino aktivnost Ljubavi na Mojoj strani kako bi spasio baš te duše čije stanje je Meni poznato. Ja ih ne želim pustiti da padnu u ruke Mojega protivnika, koji će im osigurati daleko goru sudbinu nego što to ikada može uspjeti najveća zemaljska patnja… Vjerujte Mi, bez obzira što se dogodilo, bez obzira što je dozvoljeno od strane Mene, Ja Sam uvijek jedino motiviran od strane Moje Ljubavi… Ja nadgledam sudbinu svake osobe, nitko za Mene nije previše nevažan ili previše nezreo, Ja brinem za sve vas koji trenutno živite na Zemlji kao ljudska bića, budući vam Ja želim pomoći da ostvarite konačno savršenstvo na Zemlji, budući vas želim zaštititi od sudbine novog prognanstva i jedino uvijek želim da okrenete vaše misli ka Meni, tako da ćete izbjeći konačni pad… da budete još jednom postavljeni u tvorevine Nove Zemlje (Knjižica br. 44).

I bez obzira kako je pogubna Moja intervencija za ljude pogođenih područja… ona je opravdana Mojom Ljubavlju spram vas, jer sa duhovnog gledišta to je samo izbaviteljska misija a ne jedan čin osude… Vaš je zemaljski gubitak nevažan poredbeno sa dobitkom kojeg vaše duše mogu postići… I ako morate izgubiti vaš život onda možete također zavisiti o Mojem milosrđu, koje vam osigurava mogućnost u kraljevstvu onostranog da postanete prosvjetljeni i da se uzdignete… Jer na Zemlji bi vi, sa sigurnošću, pali žrtvom Mojem protivniku, i od ovog želim zaštititi one od vas za koje prepoznajem kako su se sposobni promijeniti. Jer preostalo je još samo kratko vrijeme prije Kraja, i ovaj Kraj će doći uskoro nakon toga. Ipak, prethodno tome vam Ja još želim dati znak, konačnu opomenu i upozorenje koje će, premda će se ono bolno umiješati u nebrojene ljudske živote, osnažiti vjeru u Moju Riječ, tako da oni mogu sebe pripremiti za Kraj, koji će ubrzo slijediti.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7151, 22 Lipanj 1958

 

PRIRODNA KATASTROFA PRIJE KRAJA…

Zemlja će biti uzdrmana u samim njezinim temeljima, jer ljude treba vrlo jasno podsjetiti na Kraj samo još jednom, tako da će se pomisao o smrti pojaviti u njima kada vide sebe na nemilosti sila nad kojima nemaju kontrolu. Mnogi će se ljudi u stvari čuditi kako se zbivaju ova zemaljska podrhtavanja ali događaji u brzom slijedu im neće dati vremena za odgovor… Jer onda će slijediti detonacije ogromnih proporcija u različitim područjima svijeta koje će činiti ljude nesposobnima za razmišljati, ove će onda biti popraćene divljanjem prirodnih elemenata sa nezamislivim posljedicama, opseg čega može jedino biti procijenjen od strane preživjelih nakon događaja. Oni će biti skloni vjerovati da su ljudski naučni eksperimenti bili uzrokom ovog nevjerojatno golemog djela uništenja. Međutim, oni će biti u krivu…

To je Moj glas koji hoće i mora odjeknuti snažno, budući ljudi više ne slušaju Moj nježni glasić, i poradi njihove vlastite koristi potrebna je posljednja izbaviteljska misija prije kraja koji ubrzo slijedi. Bezbrojni će ljudi kako slijedi izgubiti njihove živote, dobri i zli ljudi će pasti žrtvom djelu uništenja…

 Bertha Dudde, br. 3348, 27 Studeni 1944

 

PRIRODNA KATASTROFA… DOBRI I LOŠI LJUDI ĆE PASTI ŽRTVOM…

U času njihove najveće potrebe mnogi će ljudi zazivati Boga, ipak neće svaki poziv doći iz srca budući će opasnost u kojoj se nalaze onemogućiti njihovu sposobnost da razmišljaju, i stoga će oni samo adresirati Boga sa njihovim usnama i njihove će molitve zamrijeti neuslišene. Jedino oni koji će biti sposobni odaslati njihove misli ka Njemu, pa iako na nekoliko trenutaka, će biti poduprti od strane Boga, ili time što će ih izbaviti iz tjelesne nevolje ili time što će i dalje ponuditi blagoslove njihovoj duši prije kraja. Smrt ne bi trebala biti uvijek smatrana za najveće zlo, jer ako je čovjek koji se suočava sa smrću pronašao njegov put do Boga kao rezultat, to je bilo učinkovito sredstvo za njegovo spasenje, koje je više vrijedno nego očuvanje fizičkog života u duhovnoj tami. I to je zašto će bezbrojni ljudi uskoro izgubiti njihove živote, dijelom kao upozorenje njihovim ljudskim bićima a dijelom poradi njihove vlastite duhovne nevolje. Ali pravedni ljudi, također, čiji je život dokončao sukladno Božjoj volji, će također biti opozvani sa ove Zemlje. Jer gdje je Bog Osobno prepoznatljiv, gdje su prirodne sile, koje su podređene Bogu, u metežu, to je Gdje Njegova volja odlučuje tko će pasti žrtvom ovom događaju… Zreli i nezreli ljudi će morati napustiti ovu Zemlju, ipak ako je duša prepoznala Boga prije njezine smrti njezin duhovni napredak u onostranom će biti zagarantiran i dokončani zemaljski život će jedino biti blagoslov. A zemaljska nevolja će biti teška i ponudit će i dalje svakome opciju pronalaženja Boga… jer prirodni će događaj sebe nagovijestiti unaprijed… Neobični znaci će naznačiti jedan neobičan događaj tako da svako ljudsko biće može još promijeniti njegov um prije roka, i kroz bližnja ljudska bića će on također biti obaviješten o najvišem Autoritetu, Kontroloru neba i Zemlje, tako da će on još imati vremena i prilike pridružiti Mu se kroz srdačnu molitvu…

Ipak onda će udaljenost čovječanstva od Boga biti otkrivena jer jedino će Ga nekolicina prihvatiti, jedino nekolicina će se okrenuti ka Njemu za zaštitu i pomoć u njihovu strahu i nedaći. Većina njih će Ga odbaciti svjesno i nesvjesno; oni promatraju spektakl prirode jedino s nadom u brzi kraj i prema tome će ih čas nevolje pogoditi još više teško budući se osjećaju potpuno odbačenima/napuštenima budući uopće nemaju vjere. Međutim, čak mnogi od onih koji su udaljeni od Boga će ostati živi, kojima će Bog i dalje ponuditi mogućnost stjecanja realizacije nakon toga… Dobri i loši ljudi će izgubiti njihove živote, i dobri i loši ljudi će ostati živima, jer ova prirodna katastrofa još nije razdvajanje duhova nego jedino posljednje upozorenje prije konačnog Suda, od kojeg svi ljudi trebaju izvući psihološke koristi. Pa ipak, na njima je kako će oni procijeniti konačno opominjanje… oni mogu steći realizaciju prije ili poslije kobne noći ali oni također mogu zadržati njihov prijašnji način razmišljanja, i time veliki događaj neće ostaviti nikakav utisak na njihove duše. I tako, nakon toga će Bogu-protivni ljudi aktivno smjerati uništiti svu vjeru u Boga, i oni će upućivati na ovu prirodnu katastrofu kao najsnažniji dokaz o Njegovu ne-postojanju, oni će izroniti kao najveći nijekaoci Boga iz jednog događaja koji je bio naumljen voditi ih nazad k vjeri, i stoga će vjerska borba vidljivo eruptirati između oni koji su postali snažni i vjerni kao rezultat ovog događaja i onih koji su ga preživjeli unatoč njihovoj nevjeri (Knjižica br. 48); i tako će se sve približavati svojemu kraju nakon kratkog vremena milosti podarenog čovječanstvu prije posljednjeg Suda.  AMEN

… ali to i dalje može biti blagotvorno za preživjele ako oni nauče iz toga njihovu lekciju, ako nauče prepoznati Mene i od tada hodaju njihovu stazu zajedno sa Mnom…

Ja Sam odavno nagovijestio ovaj događaj unaprijed ipak nailazim na malo vjere, budući su ljudi nesposobni zamisliti prirodnu katastrofu na tako ogromnoj skali i budući se ništa ove vrste nikada prije nije doživjelo još od početka ovog zemaljskog perioda… Ipak to je uvijek bilo spomenuto, i kad bi ljudi imali jedino komadić vjere u Moju Riječ oni bi također očekivali jednog dana ono što im je nagoviješteno davno prije. U posljednjim danima, međutim, sva je vjera iščeznula (Luka 18:8) i čak Moji Vlastiti nalaze teškim uzeti ova proglašenja dovoljno ozbiljno premda su voljni i uvijek ujedinjeni sa Mnom putem Ljubavi.

Međutim, iznenada i neočekivano prvi će znaci postati očigledni, svemirske promjene će sebe očitovati i izgleda kako sve napušta svoj zakonski red; čudna opažanja će biti napravljena po pitanju kretanja zvijezda i u kratkim vremenskim razmacima se zbivaju alarmantna zamračenja (eklipse), ali opet i iznova će slijediti jedan prividan period spokoja dok prirodni elementi nisu tako iznenada i užasno oslobođeni da nitko neće imati vremena za sagledavanja/promišljanja, i onda će jedina dostupna pomoć biti mentalno zazivati Mene za zaštitu u najvećoj pogibelji i opasnosti…

Svi ljudi koji su prethodno prihvatili informaciju… čak ako im ona nije izgledala vjerodostojna… će biti uvelike blagoslovljeni budući će oni znati u svezi ovog jedinog puta i jedino Me trebaju zazvati u duhu i Istini (Ivan 4:24 + Joel 2:32). Ali mnogi od njih će biti nesposobni misliti i Ja im mogu jedino savjetovati da se okrenu već unaprijed ka Meni apelirajući Mi za zaštitu… i Ja ću prihvatiti ovaj zahtjev, budući to/on također prikazuje njihovu vjeru u Mene koju Ja onda jasno želim osnažiti…

Kako će se događaji zbiti to vama ljudima ne treba biti objašnjeno budući od toga ne bi imali koristi; ali vi možete vjerovati činjenici da će se to dogoditi i da će prevazići nevolju i bijedu koja se dosada pojavila. I vi možete također obavijestiti vaša bližnja ljudska bića o tome sa unutarnjim uvjerenjem, jer to može jedino biti blagoslov za njih da znaju da je sve predodređeno od strane vašeg Boga i Stvoritelja, međutim, ne kako bi vam prouzročilo štetu nego jedino da bi pomoglo vašim dušama koje su u izuzetnoj opasnosti zastraniti. Jer uskoro nakon toga će se dogoditi Kraj ove Zemlje, međutim, ovo neće biti ubrzano od strane Mene nego prouzročeno od strane ljudske volje koju Ja unatoč tome neću spriječiti od ostvarivanja sve-uništavajućih eksperimenata (Knjižica br. 11), jer vrijeme je došlo za neduhovnu ljudsku rasu kada će se morati dogoditi razdvajanje duhova… budući će sve što je bilo napustilo Božanski red trebati biti ponovno uvedeno u red, tako da viši razvoj koji je zapeo može nastaviti napredovati na Novoj Zemlji (Knjižica br. 42), kojoj će Moja Ljubav, mudrost i moć dopustiti da iznova nastane sukladno Mojem vječnom planu Spasenja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8122, 11 Ožujak 1962

 

POSLJEDNJA OGROMNA KATASTROFA…

Božji glas će se probiti i probuditi ljude iz njihova neobazrivog drijemeža budući su oni, naposlijetku, u ozbiljnoj opasnosti. Onima koji će sebi dopustiti biti probuđenima i prepoznati Njegov glas, svjetlo će zasjati koje će ih izvesti iz mračne noći… Ali sudbina svakoga tko ne obrati pažnju na Njegov glas će biti odlučena jedno beskonačno dugo vrijeme. Ipak Onaj Koji vas je sve stvorio vas neće ostaviti bez upozorenja kada poteškoće koje su naumljene u Božjem planu Spasenja zadese Zemlju… Opet i iznova On upozorava i opominje ljude tako što im govori na različite načine, i oni koji obrate pažnju na Njegov nježan glas kada ga čuju neće biti zaplašeni nadolazećim događajima, kada On govori sa glasom groma svima koji su do sada začepali njihove uši za Njegove Riječi Ljubavi i milosrđa… I On će im govoriti kroz sile prirode i nitko neće biti sposoban zanemariti ovaj glas, jer ljudi će biti u opasnosti i čim su uplašeni izgubiti njihov život oni mogu također okrenuti njihove misli ka Njemu Koji je moćan, Kojeg oni priznaju kao Boga i Stvoritelja. I ako Ga zazivaju oni će također biti spašeni u vremenu i vječnosti… Ali svatko tko je tada i dalje tvrdoglav neće biti pošteđen užasne sudbine obnovljenog prognanstva. I neće puno vremena proći dok svi vi ljudi niste šokirani novostima o ogromnoj katastrofi, biti ćete paralizirani kataklizmom koja će afektirati bezbrojne ljude… Ali ona vam je bila predskazana od početka ovog zemaljskog perioda budući je uključena u Božji vječni plan Spasenja… Ipak ljudi nikada neće uzeti u obzir kako je prirodna katastrofa takve veličine moguća, i oni koji ju prežive će primiti vrlo jasan dokaz da je na djelu Viši Autoritet, da je sve zemaljske prirode prolazno i da je svako ljudsko biće na milosti i nemilosti samog ovog Autoriteta, ako on ne uspostavi kontakt sa Njime i sebe izruči njegovu Bogu i Stvoritelju, apelirajući Mu za milosrđe. Jer On jedino želi otkriti Sebe ljudima time što će im govoriti tako izrazito da će morati čuti Njegov glas. A time što neprestano skreće pažnju na to On jedino želi da uspostave vezu sa Njime unaprijed kako bi onda stajali čvrsto i također doživjeli Njegovu zaštitu kada Dan groze pristigne (Sefanija 1:15)…

Međutim, Njegovim se proglašenjima po vidjeocima i prorocima ne vjeruje; i premda su ljudi opet i iznova pogođeni Božanskim intervencijama na maloj skali… to uvijek jedino pogađa žrtve, dok drugi ostaju ravnodušni čim je prvi očaj prošao. I jedino se malo duhovnog dobitka može postići. Ipak svi oni koji dopuste Bogu Osobno da im govori, koji vjeruju Njegovim Riječima i prema tome pripadaju Njegovim Vlastitima će neprestano biti obaviješteni o činjenici kako ovaj ogromni prirodni događaj još neće trebati dugo čekati… Oni će crpsti snagu iz Njegove Riječi jer će Ju trebati kako bi ostali postojani i da priskrbe utjehu i razjašnjenje njihovim bližnjim ljudskim bićima koja trpe silnu fizičku i duhovnu nevolju… I svaku molitvu koja Ga dosegne On će čuti i podarit će snagu i pomoć svima koji zazivaju njihova Boga i Stvoritelja u krajnjoj ojađenosti… I čak ako se moraju odreći njihova zemaljskog života… oni su pronašli vezu sa Bogom i više se ne trebaju bojati sudbine onih koji su potpuno lišeni vjere i pripadaju i dalje onome (Sotoni) koji ih želi navabiti u uništenje. Svakome će i dalje biti dana prilika da prepozna njihova Boga i Stvoritelja i svaka pojedinačna osoba odlučuje njegovu vlastitu sudbinu… I čak najužasniji događaj može biti čovjekova staza do Njega, iz Čije će moći jednom proizašao… I onda je on biti za njega blagoslov… čak ako nebrojeni ljudi moraju umrijeti… Oni će biti sposobni ući u kraljevstvo onostranog sa tračkom svjetla u njihovu srcu ako oni naposlijetku i dalje prepoznaju njihovog Boga i Stvoritelja, ako Ga zazivaju u najvećoj ojađenosti, Koji će im onda doista Sebe otkriti. Vi ljudi trebate vjerovati da se približavate ovoj kataklizmi koja će na vas nadoći neočekivano i biti takav izrazit glas odgore da će svatko tko je dobre volje biti sposoban prepoznati ga… I svatko će ga čuti, jer on će biti silan i posljednji podsjetnik, jer Kraj će doći uskoro nakon toga, kao što je proglašeno.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6770, 25 Veljače 1957

 

PRIRODNI DOGAĐAJ JE POSLJEDNJA OPOMENA PRIJE KRAJA…

Vi ste opetovano savjetovani imati na umu Kraj koji se približava cijeloj ljudskoj rasi no sa kojim se svaki od vas može susresti već unaprijed, budući ni jedna osoba ne može sebe zaštititi kada ga Ja opozovem sa ove Zemlje. Opet i iznova ćete biti opominjani i upozoravani, opet i iznova ćete biti podsjećani na prethodna predskazanja od strane vidjeoca i proroka koja isto tako upućuju na Kraj ove Zemlje, i opet i iznova ćete također biti učinjeni svjesnima smrti pomoću događaja koji vas okružuju. Ipak jedino ako ozbiljno uzmete u obzir takve misli vi ćete također sebe ispitati, vi ćete biti iskreno kritični spram vašeg načina života i potruditi se i dalje steći duhovnu korist na ovoj Zemlji. Ako, međutim, sve ove naznake i opominjanja i upozorenja ne ostave nikakvog utiska na vas, onda će vas Kraj iznenaditi i vi ćete mu pasti žrtvom potpuno nepripremljeni. Kada vas ljudi obavijeste o njemu na Moje poduke vi im se smijete i izrugujete im se i smatrate sebe duhovno njima daleko nadmoćnima… I stoga jedino ostaje jedan način kako bi vas podučio više uvjerljivo… da će vas prirodne sile podsjetiti na Kraj… Ja moram iskoristiti ovo sredstvo poradi mnogih nevjerujućih ljudi koji nastavljaju kao da će živjeti na Zemlji zauvijek. Što Moja Riječ ne može postići može i dalje biti ostvareno pomoću ovog prirodnog događaja: unutarnja refleksija i također svjesno okretanje ka Meni; premda se ljudi mogu također boriti još tvrđe/otpornije da bi ostali živi i mentalno Mi se i dalje suprotstavljaju… Ipak sila Koju oni odbijaju priznati mora dati dokaz o Sebi, i to je zašto će prirodna katastrofa imati ogromne posljedice, budući Ja želim adresirati ljude svugdje i usmjeriti njihove misli spram Kraja… I tako će svi ljudi primiti znanje o Mojoj intervenciji, premda će ona i dalje biti ograničena, dakle ne pogađajući cijelu Zemlju. Ipak neće biti moguće zanemariti Moj glas budući je to, naposlijetku, konačno upozorenje na Kraj ove Zemlje, koji se može očekivati uskoro nakon  toga.

Međutim, prethodno tome Ja mogu jedino uvijek nagovještavati Kraj baš kao i ovu prirodnu katastrofu kroz Moju Riječ. I prema tome Moje sluge će opet i iznova spomenuti što čovječanstvo može očekivati. I izvanredna patnja i vrijeme oskudice, koju će svako ljudsko biće morati otrpjeti, će poduprijeti ove sluge i zahtjevati pažnju na njihove riječi… Jer svaka će osoba doživjeti da on može biti pobjedonosan ako ima vjeru i zaziva Me u njegovoj nedaći. Napomol ljudskog niskog duhovnog stupnja Moja intervencija više ne predstavlja niti prisilnu vjeru, jer oni pokušavaju sve objasniti racionalno i čak onda još neće priznati Silu Koja zapovijeda životom i smrću. Ali njima će biti ponuđena svaka mogućnost da promijene njihovo razmišljanje, i to jedino može biti ostvareno pomoću prirodne katastrofe na ovoj skali. To je zašto ću Ja još iskoristiti ovo posljednje sredstvo… ostavljajući slobodnu odluku svakoj pojedinačnoj osobi, time ga ne afektirajući prisilno… Uzmite u obzir vaš vlastiti kraj ako ste nesposobni vjerovati u Kraj ove Zemlje. Jer nema puno preostalog vremena dok ne pristigne čas kada će se to što vam neprestano nagovještavam dogoditi, budući vas Ja ljubim i želim vas spasiti, budući vas želim zaštititi od obnovljenog prognanstva u krutu materiju (Knjižica br. 44)… Jer svaki od vas i dalje može sebe promijeniti na bolje ako je to njegova volja. AMEN

Bertha Dudde, br. 6601, 21 Srpanj 1956

 

PRIRODNA KATASTROFA PRIJE KRAJA…

(Otkrovenje 8:6-11)

Kraj ove Zemlje i svih živih stvorenja na njoj je neizbježan… Ni jedna tvorevina na Zemlji neće preostati, ljudi i životinje će izgubiti njihove živote (Sefanija 1:2-3) osim malog stada onih koji će biti uznešeni u tijelu (1 Solunjanima 4:16, 17). Ovaj posljednji čin Moje volje je bio planiran od početka, opet i iznova je bio proglašavan ljudima od strane vidjeoca i proroka, i sada je opet najavljen ljudima sa svom hitnošću kako je jako blizu, budući će biti ogroman i nitko ne smije doživjeti Kraj bez da o njemu nije bio obaviješten. Ipak u proglašenja se ne vjeruje… Događaj se približava ljudima, čija se golemost i strahota uopće ne može zamisliti… a ipak to je otpušteno kao nevjerojatno i opominjanja i upozorenja su uzaludna, jer nitko sebe ne priprema za ovaj ogroman događaj. Ljudi ne vjeruju u Kraj… I time ću Ja proslijediti sa Mojim konačnim poticanjem… Ja ću i dalje dati ne-vjernoj ljudskoj rasi posljednji znak u obliku prirodne katastrofe… veličina koje će također biti ogromna ali ona će afektirati Zemlju jedino do ograničenog opsega, tako da ga (= Kraj) oni više neće smatrati nemogućim i ozbiljno će razmisliti o sebi s obzirom na to da li su i kako oni mogu biti opravdani preda Mnom na kraju. Veliki su događaji često nagovješteni… Prirodni događaj, nakon kojeg će uskoro slijediti Kraj, je naumljen biti konačna opomena, jer on će koštati mnogih ljudskih života, bezbrojni ljudi će pasti žrtvom elementima prirode, ili se može očekivati mali utisak na otvrdnuta srca koja, međutim, ipak još trebaju biti spašena prije uništenja… Ja Sam uvijek govorio kroz usta proroka i čak sada nastavljam govoriti kroz Moje posvećene sluge… Ipak ljudi ne slušaju ovaj jezik osim nekolicine koji vjeruju Mojim Riječima i prema tome su voljni utjecati na njihova bližnja ljudska bića sukladno Mojoj volji…

Ali sada će oni jasno čuti Moj glas i neće biti sposobni zatvoriti njihove uši, jer nezainteresiranost čovječanstva Me motivira uznemiriti ih i protresti ih iz njihova spokojstva, njihova svjetovnog duha… tako da nitko neće biti sposoban tvrditi kako nije primio nikakvo upozorenje. Ali čak ovo upozorenje neće rezultirati u potpunom okretanju ka Meni, budući ljudi ne žele prepoznati Moj glas i budući Ja ne koristim silu koja ljude prisiljava doći ka Meni… Onda će Kraj ionako potpuno pomesti sve što ostane u protivljenju Meni nakon prethodnog ogromnog uništenja… koje demonstrira Moju moć… Svatko i dalje ostaje u protivljenju tko misli da je Kraj ove Zemlje nemoguć, jer on je duhovno neprosvjetljen, što razotkriva njegovu pripadnost Mojem protivniku (Sotoni)… Ja i dalje pokušavam slomiti ovo protivljenje svim mogućim sredstvima bez da koristim silu. I ova konačna intervencija će doista izgledati kako je okrutna metoda ipak Ja ju koristim poradi vašeg spasenja, budući se u Moje Riječi ne vjeruje i budući je Kraj blizu kojem će oni onda neizbježno pasti žrtvom, i onda će njihovo duhovno stanje biti odlučujući činbenik s obzirom na to koja ih sudbina očekuje na dan Suda. I opet i iznova Ja kažem Mojim slugama da oni ne mogu dovoljno marljivo spominjati Kraj i prethodeću prirodnu katastrofu, da se oni ne trebaju bojati skrenuti pažnju ljudi na činjenicu da oni neće imati puno preostalog vremena, da trebaju bez oklijevanja govoriti o Mojem vječnom planu i da oni prema tome trebaju također širiti Moje Evanđelje, tako da ljudi znaju što očekujem od njih kako se ne bi spustili u tamu kao žrtve nadolazećeg događaja… Ja jedino tražim srce ispunjeno Ljubavlju koje je voljno podnijeti žrtve… Onda će oni biti sposobni čekati na nadolazeće događaje bez straha, onda će oni pripadati onima koji će isplivati neozlijeđeni čak ako sve oko njih prijeti nestati… Međutim, užasne stvari će se dogoditi onima koji ne žele vjerovati… I onda ću Ja imati milosrđa za svakoga tko Me zazove u ovoj nevolji (Joel 2:32), jer Ja jedino želim izbaviti ljude a ne im dopustiti da padnu žrtvom uništenju… Jer Kraj će doći bez greške, i onda će svatko biti suđen u skladu sa zakonom i pravdom. AMEN

Bertha Dudde, br. 8002, 25 Rujan 1961

 

BOŽJI GOVOR KROZ ELEMENTE PRIRODE…

Ja očekujem od vas, Mojih slugu, potpunu privrženost Meni i Mojem kraljevstvu, jer duhovna tegoba ljudi to potrebuje. Jedino vas kratko vrijeme razdvaja od samog konačnog Kraja, i štogod može biti napravljeno za spasenje duša treba još biti napravljeno, jer Zemlja će opet apsorbirati/asimilirati što je podbacilo kao ljudsko biće (u smislu: svima koji nisu ostvarili svrhu ljudskog postojanja, prijeti prognanstvo u materiju), i ovo je jedna užasna sudbina koju bi Ja želio odvratiti od svake pojedinačne osobe. Ali vi sami donosite konačnu odluku u slobodnoj volji. Ja Osobno ne mogu učiniti ništa nego opomenuti i upozoriti vas govoreći vam stalno, i svatko tko Me podupire po ovom pitanju će od strane Mene biti blagoslovljen. I stoga skori Kraj treba uvijek biti spomenut i također činjenica da ću prethodno tome Ja Sebe još jednom jasno izraziti kroz silan prirodni događaj… jer to će biti Moje posljednje upozorenje kada progovorim kroz elemente prirode ljudima koji nisu htjeli slušati Moju Riječ… Ovaj se jezik ne može ignorirati, jer ljudi će biti užasnuti kada su suočeni sa jednom nezamislivo opsežnom prirodnom katastrofom koja neće nikoga ostaviti neafektiranim utoliko što će se novosti proširiti gdjegod ljudi žive, tako da svaki pojedinac može izvući njegove vlastite zaključke, tako da se svaki pojedinac može osjećati osobno adresiran njome budući isti događaj može afektirati njegovu zemlju i čak njega samoga… To je pošto će se ljudi morati bojati ponavljanja i prema tome svi oni moraju sebe osnažiti/pripremiti za iznenadnu smrt. Mnogo patnje i bijede će i dalje pogoditi Zemlju a ipak to su jedino sredstva koja Ja primjenjujem zbog Ljubavi kako bi spasio duše od uništenja, od užasne sudbine novog prognanstva na ovoj Zemlji (Knjižica br. 44).

Kakogod, ljudi pogođeni od strane prirodne katastrofe, ljudi koji joj padnu žrtvom, nisu okrutno ostavljeni na nemilost njihovoj sudbini… Zbog njihova prerano zaključenog zemaljskog života njima će biti podareni darovi milosti u onostranom… Oni će i dalje imati mogućnosti još se uzdizati; oni će imati mogućnost u onostranom da bi dosegli svjetlo kojeg su zanemarili na Zemlji… Oni se neće morati bojati novog prognanstva… ukoliko nisu toliko tvrdokorni da će opet sići u pakao kao istinski vragovi, da su nepopravljivi i tako se niti ne bi promijenili na Zemlji na bolje da su bili ostali živi. I čak će se učinak prirodne katastrofe na ljude razlikovati, jer opet će se ljudi okrenuti ka Meni u njihovu strahu i zbog njihove primljene pomoći Mi također ostati lojalni, ali jednako snažno primjetno otpadništvo od Mene će izbiti u prvi plan budući ljudi neće prihvatiti ‘Boga Ljubavi’ Koji je dozvolio da se zbije takvo djelo uništenja… budući njihovo mračno duhovno stanje ne može pronaći ni jedno drugo objašnjenje za ovu pojavu. Ali jasan glas poput toga mora odjeknuti od gore, bez obzira da li ga oni prepoznali kao Moj glas ili ne, jer Kraj se približava sa divovskim koracima, i premda će samo nekoliko duša pronaći njihov put ka Meni u njihovoj ojađenosti to će unatoč tome biti dobitak da oni više ne moraju opet poduzeti dugačak proces kroz tvorevine Zemlje nego mogu ući u kraljevstvo onostranog gdje također mogu ostvariti napredak koji bi za njih bio dvojben na Zemlji… i u svoj vjerojatnosti bi ih bio vodio u bezdan, ili bi oni bili težili spram bezdana.

I Ja vam sve ovo moram otkriti/priopćiti, Moje sluge. Jer vi trebate biti unaprijed pripremljeni, vi trebate naučiti gledati na sva događanja oko vas jedino sa ovog gledišta, i trebate sebe potpuno predati Meni i kao Moji instrumenti biti uvijek aktivni u Mojoj volji… Vi se trebate osloboditi svih zemaljskih misli, izručiti svaku vašu brigu Meni… čak najmanju… vi trebate postati potpuno apsorbirani u vaš vinogradarski rad ipak uvijek obraćati pažnju na Moje unutarnje poduke. Jer pretjerana gorljivost jedino uzrokuje štetu, budući mudrost promovira uspjeh a mudrost će vam uvijek biti dostavljena ako potpuno uđete u Moju volju, ako ste jedino izvršitelji Moje volje. I Ja znam da vi, Moje sluge, shvaćate vaš zadatak ozbiljno, i prema tome neprestano primate ove poduke koje osjećate u vašem srcu koje vi osjećate u vašem srcu kao Moje Ljubavlju-ispunjene Riječi i kojima ćete vi prema tome također udovoljiti za dobrobit vaših ljudskih bića. Oh, samo ako bi ljudi znali što ih čeka… Ipak oni ne vjeruju tome kada im je proglašeno kroz usta Mojih proroka… i oni ne mogu biti prisiljeni na vjerovanje. Unatoč tome, Dan se sve više probližava koji će prouzročiti potpunu promjenu životnih uvjeta… i blažen je onaj koji će Me zazvati u krajnoj nevolji (Joel 2:32), jer Ja ću ga čuti i uslišiti njegov zahtjev, i on neće više nikada zalutati. AMEN

Bertha Dudde, br. 3949, 1 Siječanj 1947

 

UPUĆIVANJE NA PRIRODNU KATASTROFU…

HITNO OPOMINJANJE NA PRIPREMANJE…

Moj poziv je upućen svima onima od vas koji primate Moju Riječ: Pripremite se za nadolazeće vrijeme koje će znatno promijeniti vaše životne okolnosti, koje će vas suočiti sa ogromnim duhovnim i zemaljskim zadacima a koje vi prema tome trebate uzeti izuzetno ozbiljno ako ne želite nauditi vašoj duši. Jer vi morate već unaprijed crpsti snagu budući će golemi zahtjevi biti postavljeni pred vas, i duhovno baš kao i zemaljski. Zemaljski život će vas toliko teško opteretiti da ćete ga vi jedino biti sposobni izdržati sa Mnom i Mojom pomoći, i prema tome vi morate najprije ostati u kontaktu sa Mnom, vi se ne smijete kolebati u vašoj vjeri i misliti da Sam vas zaboravio, jer vi jedino možete pronaći utjehu i snagu u vašoj vjeri u Mene, onda ćete doći k Meni i Ja ću vam pomoći. I premda će mnogi ljudi oko vas izgubiti vjeru napomol ogromne nevolje koja će se neopozivo dogoditi… ostanite nepokolebljivi  i posvećeni Meni u vašem srcu i vi ćete osjetiti Mene i Moje prisustvo, vi ćete uvijek pronaći pomoć koju Sam vam obećao. Za sada ste nesposobni vjerovati to što Sam vam opet i iznova proglašavao, za sada vama i dalje izgleda upitno da ću se Ja Osobno pojaviti… Unatoč tome, čas se neprestano približava i sa njime potpuna promjena vaših normalnih uvjeta života… I vi sebe već trebate pripremiti za ovo odvajajući se unaprijed od svih materijalnih stvari, ostavljajući vaš daljnji stil života potpuno Meni i u potpunoj vjeri u Mene jedino se brinuti za vašu dušu (Matej 6:19-21). Jer bez obzira koliko puno brige poduzeli vi ćete biti nesposobni zadržati zemaljske stvari ako Ja budem smatrao da je za vas više pomoćno izgubiti ih… Ipak štogod Ja želim da zadržite to neće biti dodirnuto od strane prirodnih sila kroz koje ću Ja Sebe Očitovati… Vjerujte da Ja usmjeravan svačiju sudbinu sukladno Mojoj Ljubavi i mudrosti i da je ikakva tjeskobna briga s vaše strane neosnovana. Ja Osobno se brinem za Moje Vlastite na takav način da će oni još biti sposobni ostvariti onoliko zrelosti duše koliko je moguće na Zemlji.

Vrijeme do Kraja je kratko i za mnoge ljude će to također predstavljati skraćen život na Zemlji; oni bi trebali i doista bili sposobni postići cilj, čak u kraćem vremenu, budući Moja Ljubav njima čini dostupnom svaku priliku. Prema tome, uzmite Moje Riječi ozbiljno, računajte na brzi Kraj i na prirodnu katastrofu prije toga, i očekujte ju svakodnevno, jer ona će doći iznenada, čak i za Moje Vlastite. I potpuno sebe povjerite Meni… Ja vas neću nikada ostaviti samo ako Me se prisjetite, i ako Me zazovete u vašem srcu Ja ću vas čuti. Ipak iskoristite u potpunosti prethodno vrijeme, odustanite od sveg zemaljskog stremljenja i jedino pokušajte zadobiti duhovne dobrobiti (Matej 6:19-21). I ostanite vjerni Meni čak u vremenima najveće nevolje i vi ćete Me imati kao neprestanog pomagača na vašoj strani, vi ćete očigledno doživjeti Moju često čudesnu pomoć, jer Ja Sam vam ovo obećao a Moja Riječ jeste i ostaje vječna Istina. Vjerujte u ovo i također u nadolazeće veliko vrijeme nedaće i pripremite sebe za njega time što ćete neprestano crpsti snagu iz Moje Riječi, time što ćete Me tražiti više iskreno nego ikada i time što ćete ostati u neprestanom kontaktu sa Mnom kroz molitvu i akcije Ljubavi, jer vi ćete potrebovati puno snage da ne bi posrtali kada očitujem Sebe kroz prirodne sile… Međutim, ne plašite se ničega bez obzira što će se dogoditi, jer Ja ću zaštititi Moje Vlastite tako da će oni biti snažni zagovaratelji za Mene tijekom posljednjih dana prije Kraja, koji trebaju pomoći raširiti Moju Riječ tako da će duše dobre volje još biti spašene.      AMEN