Preuzimanja

borba svjetla i tame

BD 2243, POSLJEDNJI SUD… KRAJ JEDNOG VREMENSKOG RAZDOBLJA ISKUPLJENJA…

Bertha Dudde, br. 2243, 24 Veljača 1942

Posljednjeg Dana sudit će se cijelom čovječanstvu, i svatko, bio dobar ili zao, primit će svoju naknadu (plaću). I tako će doći do razdvajanja dobrog od zlog, pravednog od nepravednog, vjernika od nevjernika, a Sam Bog će sjediti na Sudu i svakoga nagraditi ili kazniti prema zaslugama. Ovaj Sud […]

By |December 10th, 2020|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3504b, ZEMALJSKI ISPIT… NOVA ZEMLJA I NJEN NASTANAK..

Bertha Dudde, br. 3504b, 2 Kolovoz 1945
Tako je ljudskoj eri, prethodilo doba razvoja Zemlje, koje je prije svega tako oblikovalo tvorevine, da su stvoreni uvjeti života za čovjeka na Zemlji, budući je to bio preduvjet da sada čovjek može započeti svoj duhovni razvoj naviše. Jer duhovno, sada utjelovljeno kao čovjek, moralo je služiti u Ljubavi, da […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3330, OBNAVLJANJE SVIJETA… “NEĆE OSTATI KAMEN NA KAMENU…”

Bertha Dudde, br. 3330, 14 Studeni 1944
Obnavljanje svijeta može započeti tek onda kada je stari svijet u potpunosti uništen, a onda će se ispuniti i Riječ: „Neće ostati kamen na kamenu…“ (Matej 24:2). Ovo treba razumjeti duhovno i zemaljski, doći će do potpunog duhovnog preokreta, pa otuda prethodno mora i duhovno nastupiti rušenje, stanje raspadanja (razlaganja), kao […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 5831, GLASNICI SVJETLA… GORLJIVI RAD U POSLJEDNJEM VREMENU…

Bertha Dudde, br. 5831, 20 Prosinac 1953

Mnogi glasnici svjetla hodaju na ovoj Zemlji, ali kao takvi nisu prepoznati od čovječanstva. Tek je mali krug onih koji za to znaju, jer je Ljubav u njima mogla upaliti svjetlo, pa oni tako i prepoznaju Moje glasnike, ako ovi njima dolaze ususret sa pojačanim svjetlom. I tako će Moja mala […]

By |October 29th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4080, BOŽJA LJUBAV I MILOSRĐE U ZADNJE VRIJEME PRED KRAJ…

Bertha Dudde, br. 4080, 8 Srpnja 1947

Božja velika Ljubav i Milosrđe sasvim će izvjesno stupiti na scenu u posljednjem vremenu pred Kraj, gdje vjernici žive u najtvrđoj stisci. To će biti vrijeme najgorče nevolje za one ljude koji Njemu žele ostati vjerni, jer protivnik će rigorozno postupati protiv svakoga tko se zalaže za svoju vjeru […]

By |September 22nd, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2504, BORBA VJERE… IZVANREDNO DJELOVANJE VJERNIKA…

Bertha Dudde, br. 2504, 11 Listopad 1942

To su snage tame koje sada potiču vaše biće. Njihova moć je toliko velika, budući se ljudi sami predaju u njihovu vlast, te zato oni i mogu vladati. Oni truju misli ljudi tako da se oni udalje od Dobrog i Istinitog, i stoga se pokore tim moćima. To je potpuno […]

By |September 22nd, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3711, BORBA SVJETLA PROTIV TAME I POBJEDA…

Bertha Dudde, br. 3711, 12 Ožujak 1946

Sve Božansko biti će napadano, tj. sve dobro, Bogu-usmjereno postupanje i razmišljanje …. Gdje god je priznat Bog Neba i Zemlje, tamo će se izdizati i protivnik u obliku ljudi potpuno bez Ljubavi, koji će vjernika pritiskati na svaki mogući način. A vjernici će opet biti prepoznatljivi po djelovanju […]

By |September 22nd, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8274, POSLJEDNJI UČENICI – ZNANJE O BOŽJOJ SUŠTINI…

Bertha Dudde, br. 8274, 16 Rujan 1962

Kao Moji posljednji učenici, vi trebate iznijeti Moje Evanđelje u svijet… Vi trebate duhovna dobra prenijeti ljudima koji su još usred svijeta… vi trebate nastojati odvratiti njihove misli od ovoga svijeta i učiniti im dostupno duhovno kraljevstvo, prenoseći im duhovna dobra… Premda ovisi o volji svakoga pojedinačno, da li će […]

By |September 22nd, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4605, LAŽNI PROROCI …. SVJETLO …. MRAK I TAMNE PRIKAZE ….

Bertha Dudde, br. 4605, 3 Travanj 1949
Duhovna tama raširila se nad Zemljom, i ljudi se osjećaju ugodno u toj noći i ne žele svjetlo dana. Ne poznaju dobrobit punog svjetla koje bi za njih bila ispravna spoznaja, tako da ne žude svjetlost duha i bježe kad svjetlo sa svojim žarkim sjajem probija noć, pa stoga […]

By |September 22nd, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8434, OBEĆANJE ZAŠTITE OD ZBRKE I NAPADANJA…

Bertha Dudde, br. 4437, 9 Ožujak 1963
Tko je sebi uzeo za zadatak da u vrijeme Kraja bude izbavljujuće aktivan, njemu će od strane Mojega protivnika uvijek iznova biti priređene poteškoće, jer se on svim sredstvima opire tome da čovječanstvu bude doneseno svjetlo u tamnu noć koja se prostire nad Zemljom. Stoga će također biti iznimno […]

By |April 1st, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off