Preuzimanja

Božanski Red

BD 3906, PRAVEDNOST PREMA BLIŽNJEMU… BOŽJI RED…

Bertha Dudde, br. 3906, 17 Listopad 1946
Tražite li Božansku pravednost, onda također morate biti ispravni u svim stvarima. Svo vaše mišljenje i djelovanje mora odgovarati Mojemu vječnom redu, stoga svjedočiti Ljubav prema Meni i prema bližnjemu. Što vi želite da se vama dogodi, što vi sebi uzimate za pravo, morate također odobriti i vašem bližnjemu, morate […]

By |March 15th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6080, UTJECAJ PROTIVNIKA NA VOLJU… RAZARANJE…

Bertha Dudde, br. 6080, 16 Listopad 1954
Dovoljno vam je znati da se u Mojem Stvaranju sve odvija onako kako je Moja Volja… Moj protivnik dakle neće moći na bilo koji način djelovati na Stvaranje pošto je njegov utjecaj jedino moguć na duhovne elemente koji se nalaze u slobodnoj volji… na čovjeka… na kojega međutim želi utjecati […]

By |March 6th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8066, 2. PETROVA 3,10…

Bertha Dudde, br. 8066, 21 Prosinac 1961
 Kao lopov u noći će doći Gospodinov dan… dan kada ću Sebe otkriti čovječanstvu sa glasom groma kojeg će svatko čuti i kojeg ni jedno ljudsko biće neće biti u stanju izbjeći… Jer prije ili kasnije će se čin transformacije Zemlje morati dogoditi, prije ili poslije red mora biti […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6855, ZAGAĐIVANJE ZRAKA – VODE – HRANE…

Bertha Dudde, br. 6855, 21 Lipanj 1957
Svako ljudsko biće može/smije očekivati od vas (ono) što vi očekujete od njega. Vi bi trebali biti pravedni prema svakome baš kao što (i) vi od njih zahtjevate isto. Vi ne bi trebali primjenjivati različit skup mjerila i vjerovati kako vi imate veća prava nego vaš bližnji u onim […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5983, POSLJEDNJI SUD JE TAKOĐER ČIN BOŽJE LJUBAVI…

Bertha Dudde, br. 5983, 23 Lipanj 1954
Posljednji sud također treba ubrojiti među djela Božje milosti, pošto i on, također, kao svoj temelj ima ‘prema-gore’ (upward = na više) razvoj onog duhovnog koje je podbacilo (= pretpjelo neuspjeh) na svom posljednjem zemaljskom ispitu i mora biti inkorporirano (= uključeno, pripojeno, ugrađeno) u novi proces dozrijevanja, sa […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 4708, NEDOGOVORNI LJUDSKI EKSPERIMENTI SU RAZLOG ZA UNIŠTENJE ZEMLJ…

Bertha Dudde, br. 4708, 9 Kolovoza 1949
Božanski svjetski red se ne može ukinuti; pri svemu tom ljudska odluka mu može prkositi (ili ‘može ga osporavati’), ali jedino na svoju vlastitu štetu. Postoje zakoni koje ljudski (raz)um nikad neće biti u stanju utvrditi, jer oni ne afektiraju samo prirodna svojstva Zemlje već isto tako formiraju temelj […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8730 , BOŽJA ODLUKA JE KONAČNA…

Bertha Dudde, br. 8370, 2 Siječanj 1963
 Činjenica da se suočavate sa prektretnicom, koja će se dogoditi i na zemaljski i na duhovan način, je sigurna… I kada jednom samo promatrate događaje u svijetu baš kao i nizak duhovni stupanj mora vam također biti razumljivo kako se ovo jedino može ispraviti uspostavljanjem novog reda, obnavljanjem zakona […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8683, UČINAK SLOBODNE VOLJE… IZNENADNA SMRT…

Bertha Dudde, br. 8683, 24 Studeni 1963
Čak svjetovni događaji prosljeđuju u skladu sa Mojom Božanskom voljom. Premda je ljudska volja pokretačka sila Ja Sam unatoč tome poznavao ljudsku volju vječnostima prije i usmjerio ishod sukladno Mojoj mudrosti, tako da, kad se sve uzme u obzir, sve može pridonijeti spram dušinog savršenstva sve dok oni to […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8609, RAZLOG ZA DJELO TRANSFORMACIJE…

Bertha Dudde, br. 8609, 7 Rujan 1963
 Naći ćete rastuće više razumljivo da će se golema promjena morati dogoditi, koja će uključiti ljudski duhovni baš kao i njihov zemaljski život… Jer stanje koje su dosegli može jedino biti poboljšano pomoću masivne intervencije, i premda će se ova dogoditi na zemaljski način to će također rezultirati u […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8253, PROTIVNIK OBUČEN U SVJETLO… RAJ NA NOVOJ ZEMLJI…

Bertha Dudde, br. 8253, 27 Kolovoz 1962
 Ne treba vas iznenaditi da Moj neprijatelj (Sotona) neće ostaviti ni jedan kamen neprevrnut u posljednjim danima kako bi povećao njegovu moć, kako bi zaustavio njegove sljedbenike da ga napuste i okrenu se ka Meni, jer zapisano je da će on, također, vršiti velika čudesa i također stremiti staviti […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off