Preuzimanja

Božja intervencija

BD 7004, OZBILJNO UPOZORENJE NA KRAJ I ZEMALJSKA PROLAZNOST…

Bertha Dudde, br. 7004, 27 Prosinac 1957
Ne preostaje vam još mnogo vremena… Uvijek iznova vam Ja moram ukazivati i uvijek iznova vas opominjati, da kratko vrijeme dobro iskoristite za spasenje vaših duša. Ako vi samo jednom sebi ozbiljno predočite da nakon kratkog perioda vremena, više neće postojati ništa od onoga što sada ispunja vaše srce, […]

By |December 28th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2223, BOŽJA INTERVENCIJA KAO POSLJEDNJE SREDSTVO…

Bertha Dudde, br. 2223, 29 Siječanj 1942
 U njihovoj nezamislivoj sebičnosti čovječanstvo će sebe uništiti ako Bog ne iskoristi jednu učinkovitu protumjeru kako bi umanjio ovu sebičnost. Ljudsko biće jedino razmišlja o sebi samome i sudbina njegovih bližnjih ljudskih bića ga generalno ostavlja nedirnutim. Njegovo razmišljanje i ponašanje je sukladno tome jedino uvijek proračunato da postigne […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 1960, DEMONSKA AKTIVNOST… NEOPHODNOST BOŽANSKE INTERVENCIJE…

Bertha Dudde, br. 1960, 19 Lipanj 1941
Još samo kratko vrijeme i prisjetit ćete se Riječi koje Sam govorio na Zemlji da će svijet postati kaotičan u svakom pogledu. Uskoro ćete shvatiti gdje će voditi nemilosrđe među ljudima. Ako i dalje gajite iskricu Ljubavi unutar vas prepoznat ćete protivnikovu moć, koji huška svakoga da se jedni […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 9025, SVJETSKI RAT… PRIRODNA KATASTROFA… ODLUKA…

Bertha Dudde, br. 9025, 1 Kolovoz 1965
 Ništa neće ostati skriveno od vas, koji ste se ponudili biti Mi u službi, jer konačni događaji će biti tako ogromni da u svezi njih ne možete biti ostavljeni u tami, a posebice ako Ja želim kroz vas govoriti svim ljudima… Stoga vi također trebate znati da će jedino […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8908, ZADATAK…

Bertha Dudde, br. 8908, 9 Siječanj 1965
Vi i dalje imate za ostvariti važan zadatak prije nego se dogodi Moja intervencija, naračun koje ćete biti postavljeni u potpuno drugačije okolnosti što će učiniti vaš rad za Moje kraljevstvo više teškim. Ipak, prethodno tome, duše koje se ne protive Mojoj Riječi trebaju još biti dosegnute… one trebaju […]

By |August 2nd, 2015|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8122, POSLJEDNJA OGROMNA KATASTROFA…

Bertha Dudde, br. 8122, 11 Ožujak 1962
Božji glas će se probiti i probuditi ljude iz njihova neobazrivog drijemeža budući su oni, naposlijetku, u ozbiljnoj opasnosti. Onima koji će sebi dopustiti biti probuđenima i prepoznati Njegov glas, svjetlo će zasjati koje će ih izvesti iz mračne noći… Ali sudbina svakoga tko ne obrati pažnju na Njegov […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7643, PRIRODNA KATASTROFA I KAOS

Bertha Dudde, br. 7643, 8 Srpanj 1960
 (Joel 2:30-32)
Nakon Moje intervencije (= riječ je o ‘neprijatelju iz zraka’, tj. ‘udarcu kojeg će Zemlja pretrpjeti OD STRANE ZVIJEZDE’) će nastati neviđeni/nezapamćeni kaos tijekom kojeg ćete vi morati sebe dokazati/potvrditi. Ipak bez obzira što se dogodilo, vi uvijek možete računati na Moju pomoć. Život će biti podnošljiv za […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7052, OZBILJNO UPOZORENJE U SVEZI BOŽJE INTERVENCIJE I POSLJEDICA…

Bertha Dudde, br. 7052, 1 Ožujak 1958
 Jedino kratko vrijeme vas razdvaja od Dana kada će Moj glas tako silno odjeknuti da ne može biti zanemaren od strane nikoga… Vi nećete živjeti u normalnim okolnostima još dugo vremena. Ali onda će nastati kaos i vi ljudi ćete biti suočeni sa ogromnim zadatkom da vaše (kao) i […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6770, PRIRODNI DOGAĐAJ JE POSLJEDNJA OPOMENA PRIJE KRAJA

Bertha Dudde, br. 6770, 25 Veljače 1957
 Opetovano vam je savjetovano da se prisjetite kraja koji se približava cijeloj ljudskoj rasi ali sa kojim se također već prije toga može susresti svaki od vas, budući ni jedna osoba sebe ne može zaštititi kada ju pozovem sa ove Zemlje. Opet i iznova ćete biti opominjani i upozoravani, […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5678b, ISPUNJENJE PREDSKAZANJA… PRETHODNA KATAKLIZMA

Bertha Dudde, br. 5678b, 18 Svibanj 1953
 ‘Svi što prizivaju ime Gospodnje spašeni će biti’
                                                           Joel 2:32
 Posljednjem sudu prema tome prethodi ozbiljna opomena, jedna naznaka skorog kraja i istovremeno dokaz za njega, budući Moje proglašavanje sebe ispunjava i time vi ljudi možete jednako sigurno očekivati kraj, koji je ne dugo nakon toga naumljen nadoći na ovu […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off