Preuzimanja

Čista Istina

BD 6443, DJELOVANJE MRAČNIH SILA…

Bertha Dudde, br. 6433, 4 Siječanj 1956
Zastrašujuće je djelovanje zlih sila u Posljednjem vremenu prije Kraja. Knez tame neprestano nastoji izazvati zbunjenost (zbrku), a u tami duha u kojoj ljudi žive u ovom vremenu, njima to i predobro uspijeva, jer nailaze na pažnju, a ljudi vjeruju, čak i ako su to najgrublje obmane i laži […]

By |April 1st, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6754, PREKORAČENJE MOĆI PROTIVNIKA…

Bertha Dudde, br. 6754, 4 Veljača 1957

Božjem protivniku je uspjelo stvoriti misaonu zbrku (zbunjenost) među ljudima, da Istina bude posvuda istisnuta i zamijenjena obmanjujućim duhovnim znanjem, i da ljudi više ne znaju, gdje treba tražiti i naći Istinu. Jer, svaki vjeruje da ju posjeduje, svaki vidi svoja vlastita razmišljanja ispravnima i dobrima, a ipak je većina […]

By |June 5th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8371, RAZJAŠNJAVANJE TRADICIONALNIH DOKTRINA…

Bertha Dudde, br. 8371, 3 Siječanj 1963
Vi ste već više puta bili uvjeravani kako sve što ste primili od strane Mene kroz djelovanje Duha unutar vas može biti od strane vas podupirano kao Čista Istina… Ja vam sasvim izvjesno neću dopustiti da živite u pogrešci ako imate iskrenu volju živjeti u Istini… da razmišljate ispravno… […]

By |December 16th, 2015|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2784, NEDOSTATAK DUHOVNOG ZNANJA…

Bertha Dudde, br. 2784, 22 Lipanj 1943
Nedostatak duhovnog znanja će postati posebice očit u nadolazećoj vjerskoj borbi, budući da će onda ljudi podržati ili prihvatiti ono što mogu potvrditi sa uvjerenjem ili, na osnovu neznanja po pitanju duhovnih stvari, odbaciti svu vjeru i boriti se protiv nje. Jedino upućena osoba će znati međuodnos između svih […]

By |September 8th, 2015|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8881, ZADATAK SLJEDBENIKA POSLJEDNJIH DANA…

Bertha Dudde, br. 8881, 11 Studeni 1964
Oni od vas su Moji sljedbenici posljednjih dana koji Mi žele služiti time što će se pobrinuti za distribuciju/raspačavanje, budući je zabluda/pogreška narasla do alarmantne mjere, budući je to konačno oružje protiv svjetla kojeg neprijatelj (Sotona) marljivo stremi utrnuti. Vaš je zadatak poduzeti direktnu akciju protiv zablude/greške, razgolititi/izložiti Mojeg […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8088, ZNANJE O VJEČNOM PLANU SPASENJA

Bertha Dudde, br. 8088, 27 Siječanj 1962
Vi ste s Moje strane podučeni u svemu što trebate znati radi dobrobiti spasenja vaših duša (= u smislu, ‘kako bi se time mogli okoristiti u svrhu spasenja vaših duša’)… A to uključuje činjenicu da će oni od vas koji će podučavati, koji će proglašavati Moje Evanđelje, koje Ja […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7881, OBRAĆANJE PAŽNJE NA BOŽJI PLAN SPASENJA

Bertha Dudde, br. 7881, 28 Travanj 1961
 Činjenica da vam otkrivam Moj plan Spasenja bi trebala prouzročiti da shvatite značenje vremena u kojem živite. Znanje koje vam dostavljam u svoj jasnoći je naumljeno dati vam uvid u Moju vladavinu i aktivnost, ono vam objašnjava svrhu vašeg zemaljskog života, značenje i svrhu stvaranja… ovo je znanje tako […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7596, OZBILJNO UPOZORENJE U SVEZI KRAJA…

Bertha Dudde, br. 7596, 7 Svibanj 1960
Svjesno primite Moju Riječ kao Ljubavi pun Očev govor i slušajte što vam želim reći: Vi živite u posljednjoj fazi ove Zemlje, vi ste koji živite u posljednjim danima, vi ste koji još možete doživjeti duhovnu prekretnicu ako vam vaše stanje zrelosti dopusti ustrajati do Kraja. Vrijeme Kraja je […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5778, LAŽNI KRISTI I PROROCI…

Bertha Dudde, br. 5778, 28 Rujan 1953
 U posljednjim će danima Čista Istina biti posebice napadana, što je djelo Sotone koji, budući je Božji protivnik, želi potkopati Istinu time što unosi pomutnju u ljudske misli tako da oni više ne mogu prepoznati Istinu kao takvu. I njegove metode i taktike su tako dobro smišljene da čak […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5467, SOTONA BJESNI SA POVEĆANOM SILOM… POSLJEDNJI DANI…

Bertha Dudde, br. 5467, 21 Kolovoz 1952
 Znaci koji ukazuju na kraj će rasti… I Sotonina aktivnost će sve uočljivije izbiti na površinu, jer svi oni koji streme ka Meni će osjetiti njegove neprijateljske akcije. On će ih pokušati zaroniti u sumnju i zbrku, i često ne bez uspjeha. Pa ipak, Ja ću zaštititi Moje Vlastite […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off