Preuzimanja

Čista Istina

BD 9013, KOJE OBJAVE JAMČE ISTINU

Bertha Dudde, br. 9013, 12 Srpanj 1965
I pored Moje ogromne Ljubavi ne mogu vas primiti u Moje Kraljevstvo sve dok se još suprotstavljate djelu spasenja Isusa Krista, jer time si sami zatvarate vrata u Kraljevstvo Svjetla, u koje je jedini ulaz Isus Krist. Jer vi tada sa Njim odbijate i Mene Samoga pošto smo On […]

By |May 4th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6443, DJELOVANJE MRAČNIH SILA…

Bertha Dudde, br. 6433, 4 Siječanj 1956
Zastrašujuće je djelovanje zlih sila u Posljednjem vremenu prije Kraja. Knez tame neprestano nastoji izazvati zbunjenost (zbrku), a u tami duha u kojoj ljudi žive u ovom vremenu, njima to i predobro uspijeva, jer nailaze na pažnju, a ljudi vjeruju, čak i ako su to najgrublje obmane i laži […]

By |April 1st, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4593, MISIJA ZADNJIH UČENIKA U VRIJEME KRAJA… PROGLAŠAVANJE RADOSNE VIJESTI ….

Bertha Dudde, br. 4593, 29 Ožujak 1949

Vaša misija je vrlo značajna jer se mnogi ljudi nalaze izvan crkvenih zajednica a time i izvan duhovnih učenja koja bi im trebala pomoći da dođu do napretka. Njima vi dakle trebate dostavljati Radosnu Vijest, trebate ih upoznavati sa Mojom Voljom i sa njihovom dužnošću i odgovornošću prema duši. […]

By |August 21st, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4916, ODBIJANJE BOŽANSKE RIJEČI ZNAK KRAJA…

Bertha Dudde, br. 4916, 17 Lipanj 1950

Nepogrješivi znak skorog Kraja je neotvorenost ljudi prema Mojoj Riječi Koja im se nudi u najčišćem obliku. Jer, sve Božansko biva srozano ili odbijeno ako je čovjek u konfliktu prema tome, ako je naklonjen đavoljim silama, radi čega niti priznaje Božanstvo, niti ga blagodatno dotiče ono što iz Tog […]

By |August 21st, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6754, PREKORAČENJE MOĆI PROTIVNIKA…

Bertha Dudde, br. 6754, 4 Veljača 1957

Božjem protivniku je uspjelo stvoriti misaonu zbrku (zbunjenost) među ljudima, da Istina bude posvuda istisnuta i zamijenjena obmanjujućim duhovnim znanjem, i da ljudi više ne znaju, gdje treba tražiti i naći Istinu. Jer, svaki vjeruje da ju posjeduje, svaki vidi svoja vlastita razmišljanja ispravnima i dobrima, a ipak je većina […]

By |June 5th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8371, RAZJAŠNJAVANJE TRADICIONALNIH DOKTRINA…

Bertha Dudde, br. 8371, 3 Siječanj 1963
Vi ste već više puta bili uvjeravani kako sve što ste primili od strane Mene kroz djelovanje Duha unutar vas može biti od strane vas podupirano kao Čista Istina… Ja vam sasvim izvjesno neću dopustiti da živite u pogrešci ako imate iskrenu volju živjeti u Istini… da razmišljate ispravno… […]

By |December 16th, 2015|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2784, NEDOSTATAK DUHOVNOG ZNANJA…

Bertha Dudde, br. 2784, 22 Lipanj 1943
Nedostatak duhovnog znanja će postati posebice očit u nadolazećoj vjerskoj borbi, budući da će onda ljudi podržati ili prihvatiti ono što mogu potvrditi sa uvjerenjem ili, na osnovu neznanja po pitanju duhovnih stvari, odbaciti svu vjeru i boriti se protiv nje. Jedino upućena osoba će znati međuodnos između svih […]

By |September 8th, 2015|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8881, ZADATAK SLJEDBENIKA POSLJEDNJIH DANA…

Bertha Dudde, br. 8881, 11 Studeni 1964
Oni od vas su Moji sljedbenici posljednjih dana koji Mi žele služiti time što će se pobrinuti za distribuciju/raspačavanje, budući je zabluda/pogreška narasla do alarmantne mjere, budući je to konačno oružje protiv svjetla kojeg neprijatelj (Sotona) marljivo stremi utrnuti. Vaš je zadatak poduzeti direktnu akciju protiv zablude/greške, razgolititi/izložiti Mojeg […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8088, ZNANJE O VJEČNOM PLANU SPASENJA

Bertha Dudde, br. 8088, 27 Siječanj 1962
Vi ste s Moje strane podučeni u svemu što trebate znati radi dobrobiti spasenja vaših duša (= u smislu, ‘kako bi se time mogli okoristiti u svrhu spasenja vaših duša’)… A to uključuje činjenicu da će oni od vas koji će podučavati, koji će proglašavati Moje Evanđelje, koje Ja […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7881, OBRAĆANJE PAŽNJE NA BOŽJI PLAN SPASENJA

Bertha Dudde, br. 7881, 28 Travanj 1961
 Činjenica da vam otkrivam Moj plan Spasenja bi trebala prouzročiti da shvatite značenje vremena u kojem živite. Znanje koje vam dostavljam u svoj jasnoći je naumljeno dati vam uvid u Moju vladavinu i aktivnost, ono vam objašnjava svrhu vašeg zemaljskog života, značenje i svrhu stvaranja… ovo je znanje tako […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off