Preuzimanja

Kristova crkva

BD 7999, MISIJA POSLJEDNJIH UČENIKA…

Bertha Dudde, br. 7999, 21 Rujan 1961

Vas, Moji posljednji učenici vremena Kraja, Ja posebno oslovljavam, jer vi trebate pomoći dovršiti djelo… Vi se trebate potpuno predati Meni, ne smijete obraćati pažnju na ono što se događa u svijetu; vi trebate obraćati pažnju jedino na ono što osjećate u srcu… vi Me trebate poslušati, kada i […]

By |April 25th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3239, „I VRATA PAKLA NEĆE JE NADVLADATI…“

Bertha Dudde, br. 3239, 31 Kolovoz 1944

„I vrata pakla neće ih nadvladati…“, malo stado Mojih vjernika, jer oni će Mi ostati vjerni čak i u najvećoj zemaljskoj nevolji, njihova vjera će biti tako duboka i nepokolebljiva, da će ju čak i sile tame bez uspjeha potresati, i neće im uspjeti zadobiti pobjedu nad njima. Jer, […]

By |April 25th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8017, NIZAK DUHOVNI NIVO… TEST VJERE… BORBA… UZNEŠENJE…

Bertha Dudde, br. 8017, 13 Listopad 1961
Moji će vlastiti, također, trebati trpjeti nevolje budući će njihova vjera postati rastuće snažnija kada ću ih, opet i iznova, Ja izvesti iz njihove teške situacije. Jer oni će ustrajati do kraja i stoga potrebuju snažnu i nepokolebljivu vjeru iz koje će onda crpsti snagu za njihov otpor. Borba […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6538, BITKA ZA VJERU… NEPRIJATELJSTVA… ANTIKRIST…

 Bertha Dudde, br. 6538, 3 Svibanj 1956
Želim vas blagosloviti tako da ćete biti Moji nepokolebljivi/pouzdani zagovarači/pristalice kada građevina vjere koja je, za Moje Vlastite, suština Kristove Crkve, bude uzdrmana… kada oni uzdrmaju što Sam Ja Osobno podignuo i ono što nastavljam opet i iznova podučavati ljude kroz Moju Riječ. Vrijeme dolazi kada vas neće jedino […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5131, STUPOVI CRKVE… VINOGRADARSKI RAD… RADNICI – INSTRUMENTI…

Bertha Dudde, br. 5131, 14 Svibanj 1951
 Privukao Sam vas blizu k Sebi zbog čiste Ljubavi… Ja Sam znao još od vječnosti tko je odustao od njegova protivljenja Meni i koga stoga mogu iskoristiti da Mi služi kao instrument u posljednjim danima pred Kraj. Za sada još ne znate čas Kraja, Ja i dalje rasprostirem veo […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 4768, KOLAPS CRKVENIH ORGANIZACIJA… ISTINSKA CRKVA…

Bertha Dudde, br.  4768, 28 Listopad 1949
 Posljednjim će danima prethoditi vrijeme kada će Moja Riječ i sve što se odnosi na Mene kao Stvoritelja i (Op-)Skrbitelja biti iznapadano. Ljudi će namjeravati uništiti vjeru u Božanstvo, što će tako predstavljati jednu otvorenu borbu spram svega duhovne prirode. Crkvene organizacije i njihove pristalice će biti najviše pogođeni, […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 4058, TEŠKI ŽIVOTNI UVJETI… BOŽJE VOĐENJE I POMOĆ

Bertha Dudde, br. 4058, 7 Lipanj 1947
Potpuno drugačiji životni uvjeti će također potrebovati potpuno drugačiji način života i ljudi će sebe naći suočenima sa zadacima koji im se čine nemogućim za ostvariti a ipak moraju biti riješeni budući su vitalni za njihov opstanak. I ovo je kada će Moji Vlastiti morati sebe dokazati, to jest, […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 3947, UJEDINJENJE RAZLIČITIH (TEOLOŠKIH) ŠKOLA RAZMIŠLJANJA TIJEKOM VJERSKE BORBE…

Bertha Dudde, br. 3947, 29 Prosinac 1946
 Različite (teološke) škole razmišljanja će se, zbog toga što odstupaju jedna od druge, uvijek potiho međusobno boriti poradi činjenice što će svaka pokušati tvrditi kako posjeduje Istinu i prema tome neće željeti prihvatiti ostale. Ipak, u posljednjim danima, sve one će zajedno hodati, pod uvjetom da je učenje Isusa […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 3713, OPOMINJANJE NA RAD ZA BOGA… KATASTROFA

Bertha Dudde, br. 3713, 14 Ožujak 1946
Vi ćete jasno i perceptibilno čuti unutarnji glas koji će vas pozvati na rad za Moje kraljevstvo kada je čas vašeg djelovanja za Mene došao. Onda vi ne trebate oklijevati nego slijediti glas i dopustiti Mi da vas dovedem k onima koje ćete podučavati u Moje ime. Ogromna nevolja […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 1473, POBJEŠNJELI PRIRODNI ELEMENTI…

Bertha Dudde, br. 1473, 15 Lipanj 1940
 Veličina volje Svemogućeg će postati očevidna u vrijeme kada elementi prirode bjesne i uzrokuju neopisivu štetu. Onda će pristići čas kada duhovno opadanje ljudi postaje vidljivo jer ništa ih neće podsjećati na Boga, ništa ih neće poticati da mole, jer oni će izgubiti njihovo vjerovanje u Boga i time […]

By |July 25th, 2015|Objave kronološki|Comments Off