Preuzimanja

Drugi dolazak

BD 4883, VELIKA PATNJA PRIJE KRAJA…

Bertha Dudde, br. 4883, 22 Travanj 1950
Ogromna patnja će zadesiti čovječanstvo na svim lokacijama na početku konačne nevolje koja prethodi kraju. Ljudi svih naroda će morati otrpjeti patnju i poteškoće, dijelom prouzročene od strane ljudske volje, dijelom od strane prirodnih utjecaja ili sudbonosnih događaja, i ljudi svugdje će imati priliku sebe posvetiti ljubavi spram bližnjega, […]

By |July 22nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5654, DAN SPASENJA ILI DAN SUDA?…

Bertha Dudde, br. 5654, 18 Travanj 1953
Dan Spasenja više nije daleko, ali hoće li on značiti spasenje za sva ljudska bića? Neće li on biti dan Suda kada, namjesto da budu oslobođeni, oni će biti iznova prognani u krutu formu? I prema tome za tim se danom može čeznuti ali ga se također može užasavati, […]

By |July 15th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

NAPOMOL VELIKE KATASTROFE

Frano O., Objava br. 131, 15 Veljače 2015
Jedna kometa ide prema vašoj Zemlji i za mnoge će na njezinoj površini ona biti zadnje što će vidjeti na ovoj Planeti. Strah i očaj koji će ljudi doživjeti dok će se bespomoćno osjećati kako se kometa bude približavala Zemlji je van svakog opisa. Mnogi će se suočiti sa […]

By |June 1st, 2015|Novo|Comments Off