Preuzimanja

duhovna supstanca

BD 8219, SUĐENJE DUŠA NA KRAJU…

Bertha Dudde, br. 8219, 21 Srpanj 1962
Čas izračunavanja/obračunavanja će doći, čas kada će svaka osoba morati sebe opravdati pred svojim Sucem… Jer prije ili poslije će red morati biti ponovno uspostavljen i svatko tko je prekršio ovaj vječni red će morati odgovarati… Presuda će biti donešena/izrečena u skladu sa pravdom… Svaka duša će iskusiti sudbinu […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8609, RAZLOG ZA DJELO TRANSFORMACIJE…

Bertha Dudde, br. 8609, 7 Rujan 1963
 Naći ćete rastuće više razumljivo da će se golema promjena morati dogoditi, koja će uključiti ljudski duhovni baš kao i njihov zemaljski život… Jer stanje koje su dosegli može jedino biti poboljšano pomoću masivne intervencije, i premda će se ova dogoditi na zemaljski način to će također rezultirati u […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8511, DA LI SU RAZLOŽENE ČESTICE SPOSOBNE PATITI…

Bertha Dudde, br. 8511, 28 Svibanj 1963
 (Rimljanima 8:22)
Svako biće će proigrati svoju samo-svjesnost ako potpuno zakaže kao ljudsko biće i više ne može izbjeći sudbinu obnovljenog prognanstva… A to je najužasnija stvar koja se može dogoditi, jer premda je razloženo na bezbrojne sićušne čestice ono se više nije u stanju osjećati kao cjeloviti entitet, kao […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8304, UNIŠTENJE ZEMLJE…

Bertha Dudde, br. 8304, 20 October 1962
Jedna stvar je sigurna, Moja Riječ jeste i ostati će Istina i vi ljudi ne trebate dvojbiti ono što je poteklo od Mene. Budući se vrijeme neprestano približava koje zaključuje jedan period Spasenja tako da novi može započeti, razjašnjenja će vam također biti dana rastuće manje prikrivena, i kratko […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7520, NOVA ZEMLJA… RIMLJANI 8

Bertha Dudde, br. 7520, 11 Veljače 1960
 Ni jedno djelo stvaranja na ovoj Zemlji neće izbjeći ogroman prevrat; on će uključiti sve od tvrde materije do biljnog – i životinjskog kraljevstva sve gore do ljudskog bića… Sve će biti afektirano djelom uništenja srazmjera koji će prevazići sve što se ikada dogodilo na Zemlji… Sve će biti […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6875, KOJE SILE INICIRAJU PRIRODNE KATASTROFE…

Bertha Dudde, br. 6875 , 20 Srpanj 1957
 Sa svakim duhovnim darom vi primate dokaz Moje Ljubavi, jer vi nećete ostati u tami, vi ćete rasti u svjetlu i snazi, u shvaćanju/realizaciji i snažnoj volji i živjeti i djelovati na Zemlji sukladno. Jer svaka aktivnost u sljepoći duha, u pogrešnom razmišljanju, je beskorisna za dušu, i […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5630, DUHOVNA PREKRETNICA… PROMJENA OVE ZEMLJE

Bertha Dudde, br. 5630, 19 Ožujak 1953
 (Izaija 65:17; 66:22; 2 Petrova 3:13; Otkrovenje 21:1; Rimljanima 8:19-22*)
Nemojte gajiti lažne nade i očekivati promjenu na bolje na ovoj Zemlji tako što ćete razmišljati kako bi se ljudska duhovna priroda mogla promijeniti i da bi život vjere i ljubavi mogao opet biti prepoznatljiv na Zemlji. Ova Zemlja neće […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5351, OSLOBAĐANJE PRIRODNIH SILA… ERUPCIJE… PERIOD ISKUPLJENJA…

Bertha Dudde, br. 5351, 4 Travanj 1952
Nezamislive sile  su  na djelu da bi uspostavile stari red koji će, na kraju perioda spasenja, biti toliko oštećen da će viši razvoj duhova biti sasvim nemoguć. Stanje mora biti stvoreno u kojem će sve što je zavezano u materiju iznova stremiti nagore, i ovo stanje će potrebovati potpunu […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 3204, TOTALNA PROMJENA ZEMALJSKI I DUHOVNO

Bertha Dudde, br. 3204, 29 Srpanj 1944
Široke promjene su vrlo blizu u fizičkom baš kao i u duhovnom carstvu… budući neizbježan duhovni prevrat također iziskuje totalnu zemaljsku promjenu u svakom pogledu. Ovo se najprije zbiva u tvorevinama prirode koje moraju biti potpuno transformirane budući njihova sadašnja struktura više nije prikladna za proces sazrijevanja duha. Duhovna […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 2175, ERUPCIJE SU JEDAN ČIN OSLOBAĐANJA ZA DUHOVNE SUPSTANCE ZAVEZANE U KRUTOJ U FORMI

Bertha Dudde, br. 2175, 5 Prosinac 1941
 Beskrajna su vremena već prošla i beskrajna će vremena još proći prije nego će produhovljavanje onoga što je temeljna supstanca Stvaranja biti kompletirano. Ovaj proces je tako nezamislivo naporan i zahtjeva jedno beskonačno dugo vrijeme budući se inicijalni otpor duhovne supstance ne može nasilno slomiti, nego ga ona mora […]

By |July 25th, 2015|Objave kronološki|Comments Off