Preuzimanja

Intervencija

BD 7207, SAMO JOŠ KRATKO VRIJEME MILOSTI…

Bertha Dudde, br. 7207, 14 Studeni 1958
Svaki dan vas nosi bliže Kraju…I bez obzira što tako gorljivo stvarate i radite za vaše zemaljsko dobro, vi se brinete uzalud, jer nećete moći uživati uspjeh vaših napora, bit će vam iznova oduzeto sve što vi držite mogućim steći, i neznatan će biti vaš posjed, kojeg ćete prenijeti u […]

By |February 25th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2861, DOKONČAVANJE SVJETSKOG DOGAĐAJA KROZ BOŽANSKO DJELOVANJE…

Bertha Dudde, br. 2861, 26 Kolovoz 1943
Postoji viša sila koja odlučuje svjetski događaj, premda ljudska volja namjerava donijeti odlučujući preokret. Ljudi nikada ne mogu sa sigurnošću utvrditi posljedice koje uzrokuje njihova volja, pa tako nikada ni odrediti ishod sukoba nacija (naroda), kojeg su oni u određenoj mjeri sami započeli. Jedino Božanska volja odlučuje, i to […]

By |August 12th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6762, SVJETOVNI DOGAĐAJ… KAOS… ANTIKRIST…

Bertha Dudde, br. 6762, 15 Veljače 1957
 Nastat će neopisivi kaos nakon što Sam progovorio kroz sile prirode, budući sve od kad postoji Zemlja ništa ove vrste nije ikada bilo doživljeno od strane čovječanstva. Strah i teror će ljude učiniti nesposobnima razmišljati i bilo što činiti, jer njihov strah da će ovaj događaj sebe ponoviti će […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8876, OBNOVLJENO UPUĆIVANJE NA KRAJ…

Bertha Dudde, br. 8876, 29 Listopad 1964
 Koliko često vam je skori Kraj već bio ukazan, koliko često ste bili opominjani da ne živite vaš život na Zemlji samozadovoljno i da gorljivo radite na unapređenju vaše duše, ipak vi ne činite ništa kako bi izbjegli užasnu sudbinu obnovljenog prognanstva… Vi ne vjerujete ovim upućivanjima dok se […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8619, KAOS NAKON INTERVENCIJE…

Bertha Dudde, br. 8619, 17 Rujan 1963
 (‘Svi što prizivaju ime Gospodnje bit će spašeni.’ Joel 2:32)
Nastavljam vam govoriti opet i iznova da ćete doživjeti jedan nevjerojatan kaos zbog Moje intervencije… Prirodne sile će se potpuno oteti kontroli ostavljajući vas nesposobnima razmišljati; jedino Moji Vlastiti će biti sposobni moliti se Meni, premda će ovo biti jedino […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8549, PRIKUPLJANJE SNAGE PRIJE KAOSA

Bertha Dudde, br. 8549, 5 Srpanj 1963
Nastavite crpsti snagu iz Moje Riječi jer trebat će vam ovo jačanje u nadolazećem vremenu i trebate snagu prikupiti sada, budući nećete biti u stanju sakupiti vaše misli u molitvi kada se dogodi Moja dugo-najavljivana intervencija… Štogod je odlučeno od strane Moje mudrosti i ljubavi će također biti sprovedeno, […]

By |August 2nd, 2015|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8311, OSLOBOĐENI PRIRODNI ELEMENTI…

Bertha Dudde, br. 8311, 27 Listopad 1962
Ja ću se uvijek i zauvijek brinuti za vas, koji ste i dalje vrlo udaljeni od Mene i odbijate se zaputiti stazom nazad ka Meni, i pun suosjećanja gledam na čovječanstvo koje ne radi nikakva pokušaja da se okrene ka Meni i da se odrekne Moga protivnika zauvijek. Kraj […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8104, RAZLOG ZA KATASTROFU

 Bertha Dudde, br. 8104, 17 Veljače 1962
U posljednjim danima pred kraj Ja ću izliti veliku količinu milosti na čovječanstvo… Jer Ja znam za njihovu slabost, za njihovu duhovnu tamu i njihovu naklonost spram zemaljskog svijeta, njihovu žudnju za zemaljskim vlasništvima, časti i slavom… Ja znam da su oni držani zatočenima od strane Mojeg protivnika i […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8002, BOŽJI GOVOR KROZ ELEMENTE PRIRODE

Bertha Dudde, br. 8002, 25 Rujan 1961
 Ja očekujem od vas, Mojih slugu, potpunu privrženost Meni i Mojem kraljevstvu, jer duhovna tegoba ljudi to potrebuje. Jedino vas kratko vrijeme razdvaja od samog konačnog kraja, i štogod može biti napravljeno za spasenje duša treba još biti napravljeno, jer Zemlja će opet apsorbirati/asimilirati što je podbacilo kao ljudsko […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7151, PRIRODNA KATASTROFA PRIJE KRAJA…

Bertha Dudde, br. 7151, 22 Lipanj 1958
Zemlja će biti uzdrmana u samim njezinim temeljima, jer ljude treba vrlo jasno podsjetiti na kraj samo još jednom, tako da će se pomisao o smrti pojaviti u njima kada vide sebe na nemilosti sila nad kojima nemaju kontrolu. Mnogi će se ljudi u stvari čuditi kako se zbivaju […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off