Preuzimanja

prirodna katastrofa

BD 6030, RAVNODUŠNOST LJUDI ZAHTIJEVA STROŽIJE UDARCE…

Bertha Dudde, br. 6030, 21 Kolovoz 1954
Kako li je beznadežno stanje bezbrojnih ljudi na Zemlji, jer ne čine ništa po pitanju sazrijevanja njihovih duša. Njihove misli uvijek su usmjerene samo na zemaljske stvari, i nikada se ne dižu u vis. Nikada ne stupaju na duhovno područje, nikada se ne pitaju zašto borave na Zemlji. I […]

By |February 27th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 1002, NE-VJERA POVOD SVJETOVNIM DOGAĐAJIMA …. ROK MILOSTI …. OKVIR ….

Bertha Dudde, br. 1002, 11 Srpanj 1939
Nikada prije nevolja na Zemlji nije bila tako velika da je vječno Božanstvo u toj mjeri bilo potaknuto na nasilno uplitanje tako da čovječanstvo zemaljski očekuje neiskaziva bijeda i jad. Što više ono ide svojim stazama u nevjeri, toliko žešće će biti pogođeno tim mjerama, jer sâmo odsustvo vjere […]

By |February 16th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 1511, „UZMITE SVU SNAGU IZ OVE MOJE RIJEČI…“

Bertha Dudde, br. 1511, 9 Srpanj 1940
Uzmite (izvucite, crpite) svu snagu iz ove Moje Riječi. Imajte na umu da sam Ja Osobno sišao k vama da vam donesem snagu u vašoj životnoj borbi… prepoznajte da Ja Moje vlastite ne ostavljam bez utjehe i snage, ako oni ove zatrebaju. Neka vam ne bude dovoljno da vi […]

By |February 12th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8989, PRIRODNE KATASTROFE PRIJE KRAJA…

Bertha Dudde, br. 8989, 5 Lipanj 1965
Moja Ljubav, koja se uvijek iznova očituje kroz Moj govor, vrijedi za sva Moja stvorenja, jer Ja želim da im put prema Meni bude lagan, da Moja volja u svoj jasnoći bude dostavljena onima koji… ako ozbiljno tome nastoje… će ostvariti učinak, i tako nisu samo slušatelji, nego su […]

By |April 7th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4633, SMRTNI STRAH U LJUDI… PRIRODNA KATASTROFA I NJEZINE POSLJEDICE…

Bertha Dudde, br. 4633, 10 Svibanj 1949
 Svi nevjernici će pretrpjeti nezamislivu muku/jad/patnju kada se Ja objavim/manifestiram kroz prirodne sile, jer oni će doživjeti razvojni spektakl uz pomoć užasnih sila protiv kojih će ljudsko biće osobno biti potpuno bespomoćno. Ljudi će biti zahvaćeni smrtnim strahom, i čak će Moji vlastiti (= oni koji pripadaju Meni) biti […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8033, PREDSTOJEĆI PRIRODNI DOGAĐAJ…

Bertha Dudde, br. 8033, 5 Studeni 1961
 U predvidivoj budućnosti vi ćete doživjeti Istinu Moje Riječi, jer Ja ću Sebe izraziti kroz prirodne sile, kao što Sam neprestano unaprijed upozoravao… I vi nećete biti sposobni ignorirati Moj glas, jer on će odjeknuti silno i baciti svijet u kaos… Premda će predjel događaja biti doista ograničen on […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8014, PONOVLJENO UPUĆIVANJE NA PRIRODNI DOGAĐAJ…

Bertha Dudde, br. 8014, 8 Listopad 1961
Još jednom vas želim obavijestiti kroz glas Duha da se približavate jednom događaju sa nezamislivim posljedicama… da će čovječanstvo doživjeti nešto takvog opsega kao nikada prije još od početka ovog perioda Spasenja… Jer Ja želim prodrmati ljude iz njihova stanja sna; Ja želim da se srede a to je […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6882, PROROČANSTVA KRAJA… DA LI STE MOJI VLASTITI

Bertha Dudde, br. 6882, 30 Srpanj 1957
Svatko tko sebe smatra za jednog od Mojih Vlastitih zna da su posljednji dani započeli, da se čovječanstvo suočava sa duhovnom i zemaljskom prekretnicom. Jer Moji Vlastiti su obaviješteni od strane duha, Mojima Vlastitima duh može govoriti i čuju Moj glas, bilo direktno ili u njihovim mislima… I oni […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6770, PRIRODNI DOGAĐAJ JE POSLJEDNJA OPOMENA PRIJE KRAJA

Bertha Dudde, br. 6770, 25 Veljače 1957
 Opetovano vam je savjetovano da se prisjetite kraja koji se približava cijeloj ljudskoj rasi ali sa kojim se također već prije toga može susresti svaki od vas, budući ni jedna osoba sebe ne može zaštititi kada ju pozovem sa ove Zemlje. Opet i iznova ćete biti opominjani i upozoravani, […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5879 BJEŠNJENJE PRIRODNIH SILA…

Bertha Dudde, br. 5879, 17 Veljače 1954
 Vi ćete začuti Moj glas glasno i moćno, i svi od vas koji ne želite udovoljiti Mojem nježnom pozivu ćete biti užasnuti kada on odjekne, kada vas bješnjenje prirodnih sila podsjeti na Mene, Kojemu ste se neprestano suprotstavljali a Kojeg unatoč toga morate priznati napomol izraža(van)ja prirodnih elemenata. Treba […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off