Preuzimanja

Kraj svijeta

BD 8130, OBNOVA ZEMLJE…

Bertha Dudde, br. 8130, 2o Ožujak 1962

Obnova Zemlje neizbježna je …. jer sve je ispalo iz Reda, sami ljudi nalaze se u stanju potpunog odsustva Duha, tako da i duhovnim supstancama koje su svezane u djela Stvaranja otežavaju njihov razvoj ka gore, jer ovisnost o materiji često ih navodi na akcije koje predstavljaju prijevremeno razaranje […]

By |September 2nd, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4760, DOKAZ NAJAVAMA… NAZNAKA SPEKTAKLA…

Bertha Dudde, br. 4760, 17 Listopad 1949
Vrijeme će vam donijeti dokaz, da vi možete pokloniti vjeru Mojim Riječima koje su vam najavile ono što dolazi, i da vi stoga, također možete prihvatiti za Istinu, ono čemu sam vas Ja podučio kroz prijenos Moje Riječi. Vrijeme će vam zatim potvrditi, da zabludu treba tražiti, tamo gdje treba […]

By |February 12th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 7004, OZBILJNO UPOZORENJE NA KRAJ I ZEMALJSKA PROLAZNOST…

Bertha Dudde, br. 7004, 27 Prosinac 1957
Ne preostaje vam još mnogo vremena… Uvijek iznova vam Ja moram ukazivati i uvijek iznova vas opominjati, da kratko vrijeme dobro iskoristite za spasenje vaših duša. Ako vi samo jednom sebi ozbiljno predočite da nakon kratkog perioda vremena, više neće postojati ništa od onoga što sada ispunja vaše srce, […]

By |December 28th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6578, BOŽJI LJUBAVNI PLAN… PROPAST SVIJETA…

Bertha Dudde, br. 6578, 20 Lipanj 1956
Čak i ako se opirete Mojoj Ljubavi, ona vas neće vas ostaviti, slijedit će vas i pripadat će vam za cijelu vječnost. Ono što Ja sada ne dosegnem do isteka ovog zemaljskog perioda, nastavit će se razvijati u narednom periodu i jednom će dovesti do cilja, bez da moram koristiti […]

By |May 17th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4644, ISKUSTVO PROPASTI KAO U STANJU SNA… PODSJEĆANJE… NOVA ZEMLJA…

Bertha Dudde, br. 4644, 19 Svibanj 1949
Iskusit ćete propast stare Zemlje kao u stanju sna nakon vašeg uznešenja, a onda ćete vidjeti djelo uništenja, i također ćete prepoznati njegov obim, ali vi sami ćete ostati neopterećeni tako da nikakav teret stare Zemlje ne prenesete u kraljevstvo mira, koje je sada vaše prebivalište, sve dok ne budete […]

By |April 16th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 0911, “MOJE KRALJEVSTVO DOLAZI ODOZGO…”

Bertha Dudde, br. 0911, 13 Svibanj 1939
A Moje Kraljevstvo dolazi odozgo… a čovječanstvo to ne vjeruje. Oni sebe zamišljaju upućenima, ali i dalje ostaju u najdubljoj tami duha, te svaki pokušaj da se trgnu iz sna propada, jer noć smrti drži dušu u zagrljaju, i dan sa svojim svjetlom nije poželjan… A sve ukazuje na […]

By |February 17th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4289, “STVARAJTE I DJELUJTE DOK JE JOŠ DAN…”

Bertha Dudde, br. 4289, 29 Travanj 1948
„Stvarajte i djelujte dok je još dan, jer dolazi noć u kojoj nećete više moći djelovati…“ Kako ste blizu pred provalom noći, posljednje su minute dana u kojem živite i niste svjesni težine noći, mlaki ste u radu na vašoj duši i živite kao da vam je odobreno još dugo […]

By |January 31st, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 5607, UZNOŠENJE…

Bertha Dudde, br. 5607, 20 Veljače 1953
 Jedino malo stado će Me biti u stanju vidjeti u svoj Mojoj slavi na kraju Zemlje, i ovo stado će biti uzdignuto na nebo ispred očiju njihovih bližnjih ljudskih bića, koji se suočavaju sa duhovnom i fizičkom smrću. Jer čim su prijašnji napustili Zemlju ona će biti uništena, što […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8876, OBNOVLJENO UPUĆIVANJE NA KRAJ…

Bertha Dudde, br. 8876, 29 Listopad 1964
 Koliko često vam je skori Kraj već bio ukazan, koliko često ste bili opominjani da ne živite vaš život na Zemlji samozadovoljno i da gorljivo radite na unapređenju vaše duše, ipak vi ne činite ništa kako bi izbjegli užasnu sudbinu obnovljenog prognanstva… Vi ne vjerujete ovim upućivanjima dok se […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8684, POSLJEDNJE SILNO DJELO UNIŠTENJA… I

Bertha Dudde, br. 8684, 25 Studeni 1963
Čak ako vam se pažnja neprestano skreće (ili ‘budi svjesnost po pitanju’) na kraj vaša vjera u njega unatoč tome nije dovoljno životna da bi sebe ozbiljno pripremili za njega… Vi se suočavate sa jednim izvanrednim događajem da je za vas teško uzvjerovati budući se ništa ni približno slično […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off