Preuzimanja

Lažni kristi i proroci

BD 5861, LAŽNI KRISTI I LAŽNI PROROCI…

Bertha Dudde, br. 5861, 24 Siječanj 1954
I Ja vam nastavljam govoriti: Znaci i čudesa od strane Mojeg protivnika (Sotone) baš kao i od strane Mojih slugu na Zemlji će porasti, jer mnogi lažni kristi i proroci će se pojaviti u korist princa tame kako bi opovrgli učenja Mojih zakonitih slugu… kako bi bacili sumnju na […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5778, LAŽNI KRISTI I PROROCI…

Bertha Dudde, br. 5778, 28 Rujan 1953
 U posljednjim će danima Čista Istina biti posebice napadana, što je djelo Sotone koji, budući je Božji protivnik, želi potkopati Istinu time što unosi pomutnju u ljudske misli tako da oni više ne mogu prepoznati Istinu kao takvu. I njegove metode i taktike su tako dobro smišljene da čak […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5677, LAŽNI KRISTI I PROROCI… SOTONINA MASKA…

Bertha Dudde, br. 5677, 16 Svibanj 1953
 Vi ne smijete upasti u Sotoninu mrežu laži koji vas želi pridobiti za sebe samoga tako što pokušava zbuniti vaše misli, time što prividno govori u Moje ime a ipak, kako je sam daleko od Istine, jedino vam predstavljajući neistinu. Lažni će se Kristi i proroci pojaviti (Matej 24:24)… […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 3580, ČUDA… LAŽNI PROROCI…

Bertha Dudde, br. 3580, 17 Studeni 1945
 Ne dopustite sebi biti obmanutima, budući vas protivnik (Sotona) neprestano nastoji držati u tami i zatamniti svjetlo odgore. On vas pokušava uloviti u stupicu sa lažima i neistinama i na taj način učiniti neprijemčivima za apsolutnu Istinu. On uvijek smišlja kako zamračiti vašu viziju, zbuniti vaše osjećaje i zakriliti […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 2353, LAŽNI KRISTI… ZNAMENJA I ČUDESA…

Bertha Dudde, br. 2353, 31 Svibanj 1942
Lažni Kristi će ustati i izvađati znamenja i čudesa u Moje ime… To je što Sam vam nagovjestio unaprijed a Moje su Riječi istinite. Ipak vi pokušavate objasniti ove Riječi pogrešno ako pretpostavljate da ista sila prebiva unutar jedne zle sile, jednog poslanika Sotone, koja Me osposobila raditi znamenja […]

By |July 25th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 1748, DUHOVNA PROMJENA… PRIZNAVANJE ISUSA KRISTA…

Bertha Dudde, br. 1748, 24 Prosinac 1940
Svijet može očekivati jednu izvanredno značajnu promjenu razdoblja. Jer dobra će duhovna bića sići na Zemlju i ostvariti radikalnu promjenu razmišljanja posredstvom izvanrednih događaja koji korespondiraju sa Božjom voljom. Borba između različitih škola razmišljanja će se voditi na ogromnoj skali sa rezultatom da će se dogoditi razdvajanje onih koji […]

By |July 25th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7392, VJERODOSTOJNO PROROČANSTVO…

Bertha Dudde, br. 7392, 19 Kolovoza 1959
Dar proricanja budućnosti, vjerodostojno proročanstvo, je ‘djelovanje Božjeg Duha’ u ljudskom biću. Svatko tko ovo zna, također će pripisati ispravnu vrijednost takvim predskazanjima što čini nužnim da se potonja rašire, budući je Božja volja da bi ljudi trebali znati u svezi njih ili ih On ne bi bio otkrio […]

By |June 23rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8535, IVANOVO OTKROVENJE…

Bertha Dudde, br. 8535, 20 Lipanj 1963
Sve što se podudara sa Mojom Riječi može biti prihvaćeno i podržavano od strane vas kao Istina. I stoga vi ćete također znati kako prosuditi misaone pojmove (koncepte) koji su vam predstavljeni… Jer ovo je što vi, koji ste direktno podučeni od strane Mene, morate biti sposobni učiniti… Budući […]

By |May 25th, 2015|Objave kronološki|Comments Off