Preuzimanja

Moji Vlastiti

BD 4955, MALO STADO NA KRAJU… JAZ SE POVEĆAVA… BOŽJA POMOĆ…

Bertha Dudde, br. 4955, 24 Kolovoz 1950

Jaz će biti sve veći između Mojih i sinova Sotone, budući se ljudi sve više udaljavaju od Mene i okreću se onome koji je gospodar materije, utoliko što ova još sklanja duhovno koje je potpuno njegova duha (namjera, osjećaja, poimanja, uma), odnosno volje otklonjene (odvraćene) od Mene. Stoga ćete […]

By |November 5th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6407, PODJELE PRED KRAJ…

Bertha Dudde, br. 6407, 21 Studeni 1955

Ovo je također znak skorog Kraja, da posvuda nastaju podjele (raskoli), da se čak i među Mojima stvaraju strane, i svatko je u uvjerenju da jedini misli i čini ispravno… No onda također više nije Moj Duh odlučujući, jer gdje Moj Duh djeluje, vladat će potpuno slaganje, gdje Moj […]

By |October 26th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 1511, „UZMITE SVU SNAGU IZ OVE MOJE RIJEČI…“

Bertha Dudde, br. 1511, 9 Srpanj 1940
Uzmite (izvucite, crpite) svu snagu iz ove Moje Riječi. Imajte na umu da sam Ja Osobno sišao k vama da vam donesem snagu u vašoj životnoj borbi… prepoznajte da Ja Moje vlastite ne ostavljam bez utjehe i snage, ako oni ove zatrebaju. Neka vam ne bude dovoljno da vi […]

By |February 12th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4528, UPOZORENJE NA PRIRODNU KATASTROFU… IZNENAĐENJE…

Bertha Dudde, br. 4528, 30 Prosinac 1948
Također ćete i vi, Moji sljedbenici, biti iznenađeni naglim obratom u zemaljskom pogledu. Čut ćete posljednje upozorenje, ali također ćete i na njega obratiti malo pažnje i stoga ćete također biti premalo (nedovoljno) pripremljeni.  Ali, želim vam još jednom dati na znanje da su dani odbrojeni, i da možete sa […]

By |August 21st, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8429, SKLADAN ŽIVOT NA NOVOJ ZEMLJI…

Bertha Dudde, br. 8429, 4 Ožujak 1963
Kakvu god ideju imate o novoj Zemlji, stvarnost će nadmašiti vašu maštu. Za Moje ljude, koji su ostali čvrsti do kraja i koji su bili preseljeni/premješteni na novu Zemlju, će započeti život najvećeg blaženstva. Ljudi će živjeti u prekrasnom skladu/harmoniji i miru okruženi djelima stvaranja neusporedivih vrsta. Životinjski svijet […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8816, VJERA OŽIVLJAVA KROZ LJUBAV…

Bertha Dudde, br. 8816, 21 Lipanj 1964
 

Sve što vam mogu reći je da ćete vi jedino steći snažnu i nepokolebljivu vjeru kroz život Ljubavi, jer Ljubav vas sjedinjuje sa Mnom i naknadno će vas uvjeriti u Moju snagu koja je na vašem raspolaganju na korištenje u skladu sa vašom voljom. I time vi ste neprestano […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8164, ‘ONAJ KOJI IZDRŽI DO KRAJA…’

Bertha Dudde, br. 8164, 30 Travanj 1962
 (Matej 10:22; 1 Solunjanima 4:16, 17; Otkrovenje 21:1-5)
‘Ali onaj koji izdrži do kraja, on će biti spašen…’ Ovo je Moje obećanje, koje pred vas zasigurno postavlja velik zahtjev da trebate ustrajati do kraja… Moje obećanje će se jedino obistiniti sa malim stadom, jer od vas će se potraživati veliki […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6882, PROROČANSTVA KRAJA… DA LI STE MOJI VLASTITI

Bertha Dudde, br. 6882, 30 Srpanj 1957
Svatko tko sebe smatra za jednog od Mojih Vlastitih zna da su posljednji dani započeli, da se čovječanstvo suočava sa duhovnom i zemaljskom prekretnicom. Jer Moji Vlastiti su obaviješteni od strane duha, Mojima Vlastitima duh može govoriti i čuju Moj glas, bilo direktno ili u njihovim mislima… I oni […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5972, PRIVIDNI MIR… IZUZETNA SNAGA… DOLAZAK GOSPODNJI…

Bertha Dudde, br. 5972, 8 Lipanj 1954
Ja želim nagraditi vašu odanost Meni, koju vi demonstrirate tijekom posljednjih dana prije kraja, sa izuzetnim uplivom snage tako da će čak najteža situacija vama izgledati podnošljiva, tako da ćete biti sposobni ustrajati dok Ja Osobno ne dođem da bi vas dohvatio. Vi ćete očito doživjeti Ljubav vašeg Oca, […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5528, PROGANJANJE SLJEDBENIKA POSLJEDNJIH DANA…

Bertha Dudde, br. 5528, 8 Studeni 1952
 Baš kao i Moji prvi sljedbenici vi ćete biti grubo napadani kada dođe vrijeme da će ljudi morati odlučiti za ili protiv Mene. Onda će svatko tko je za Mene, tko brani Mene i Moje ime ispred svijeta/ljudi (Matej 10:32, 33), biti tretiran sa neprijateljstvom i vama će trebati […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off