Bertha Dudde, br. 7392, 19 Kolovoza 1959
Dar proricanja budućnosti, vjerodostojno proročanstvo, je ‘djelovanje Božjeg Duha’ u ljudskom biću. Svatko tko ovo zna, također će pripisati ispravnu vrijednost takvim predskazanjima što čini nužnim da se potonja rašire, budući je Božja volja da bi ljudi trebali znati u svezi njih ili ih On ne bi bio otkrio […]