Preuzimanja

Patnja

BD 6030, RAVNODUŠNOST LJUDI ZAHTIJEVA STROŽIJE UDARCE…

Bertha Dudde, br. 6030, 21 Kolovoz 1954
Kako li je beznadežno stanje bezbrojnih ljudi na Zemlji, jer ne čine ništa po pitanju sazrijevanja njihovih duša. Njihove misli uvijek su usmjerene samo na zemaljske stvari, i nikada se ne dižu u vis. Nikada ne stupaju na duhovno područje, nikada se ne pitaju zašto borave na Zemlji. I […]

By |February 27th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 1002, NE-VJERA POVOD SVJETOVNIM DOGAĐAJIMA …. ROK MILOSTI …. OKVIR ….

Bertha Dudde, br. 1002, 11 Srpanj 1939
Nikada prije nevolja na Zemlji nije bila tako velika da je vječno Božanstvo u toj mjeri bilo potaknuto na nasilno uplitanje tako da čovječanstvo zemaljski očekuje neiskaziva bijeda i jad. Što više ono ide svojim stazama u nevjeri, toliko žešće će biti pogođeno tim mjerama, jer sâmo odsustvo vjere […]

By |February 16th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3422, PATNJA… SREDSTVO MILOSTI…

Bertha Dudde, br. 3422, 30 Siječanj 1945

Vrijeme Kraja puno milosti nije kao takvo prepoznato od strane ljudi, jer oni ne znaju o blagoslovu patnje, oni ne znaju da je patnja također milost, kroz koju duša koja se nalazi daleko od Boga još može biti spašena, i za vječnost ne može doći do cilja, ako ne […]

By |October 18th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2420, UDALJENOST OD BOGA… ODSUSTVO SNAGE… PROPAST…

Bertha Dudde, br. 2420, 22 Srpanj 1942
Božje zapovijedi se ne poštuju, a čovječanstvo se klanja još jedino svijetu, i tako onome koji vlada svijetom. A, budući da ono ne prepoznaje Stvoritelja neba i Zemlje, jer ne ispunja Njegovu volju i podređuje se Njegovom protivniku, ide u susret propasti, jer se sve više udaljava od Boga, […]

By |March 19th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2812, MILOSTIVO VRIJEME KRAJA…

Bertha Dudde, br. 2812, 15 Srpanj 1943
Pa ipak ovo vrijeme Kraja mora biti nazvano milostivim vremenom (vremenom bogatim milošću), jer Bog na svaki način ljudima pomaže da pronađu put uvis, opet i opet iznova On dovodi Svoju Riječ blizu njih, On ih nastoji uvesti u Istinu, koja je jedina koja upravlja misli na pravi (ispravni) put. […]

By |October 6th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 9000, BOG POZNAJE VOLJU… PRIRODNA KATASTROFA… ZAŠTITA SLUGU…

Bertha Dudde, br. 9000, 22 Lipanj 1965
Sve je uračunato u plan stvaranja, pa je iz toga jasno, da Ja također poznajem volju svakog čovjeka, i tako Mi ona daje povod da njegovu životnu sudbinu oblikujem tako, da ona ne može donijeti ništa drugo nego korist čovjeku, pod uvjetom da je jedna takva tražena od strane čovjeka. […]

By |September 11th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2785, RAZARANJA UZROKOVANA LJUDSKOM VOLJOM…

Bertha Dudde, br. 2785, 24 Lipanj 1943
Ljudi će biti zahvaćeni sveopćom obeshrabrenošću, obzirom na razaranja koja ostvaruje ljudska volja. Osvanut će vrijeme kada nitko više nije siguran da će sačuvati svoju imovinu i dobra, a ovo je također znak vremena Kraja, kako bi ljudi bili ozbiljno upozoreni da prezru dobra svijeta, da teže samo duhovnim […]

By |June 19th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8989, PRIRODNE KATASTROFE PRIJE KRAJA…

Bertha Dudde, br. 8989, 5 Lipanj 1965
Moja Ljubav, koja se uvijek iznova očituje kroz Moj govor, vrijedi za sva Moja stvorenja, jer Ja želim da im put prema Meni bude lagan, da Moja volja u svoj jasnoći bude dostavljena onima koji… ako ozbiljno tome nastoje… će ostvariti učinak, i tako nisu samo slušatelji, nego su […]

By |April 7th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 0842, SUD BEZ PROPASTI SVIJETA… TRANSFORMACIJA ZEMLJE…

Bertha Dudde, br. 0842, 2 Travanj 1939
Prihvatite bolesne i siromašne, koji propadaju u duhovnoj nevolji. I gdje god je vaša volja da ove usmjeravate, biti će vam dano da govorite prema volji Gospoda. Jer, Njegov će Blagoslov biti sa vama, ako djelujete za Njega. I stoga poslušaj Glas iz Visine: Jedna posrnula duša se treba […]

By |March 6th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 0911, “MOJE KRALJEVSTVO DOLAZI ODOZGO…”

Bertha Dudde, br. 0911, 13 Svibanj 1939
A Moje Kraljevstvo dolazi odozgo… a čovječanstvo to ne vjeruje. Oni sebe zamišljaju upućenima, ali i dalje ostaju u najdubljoj tami duha, te svaki pokušaj da se trgnu iz sna propada, jer noć smrti drži dušu u zagrljaju, i dan sa svojim svjetlom nije poželjan… A sve ukazuje na […]

By |February 17th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off