Bertha Dudde, br. 8729, 18 Siječanj 1964
Čak ako se iznutra odupirete misli da će sve oko vas biti uništeno, kao što vam je neprestano proglašavano, to će se unatoč tome dogoditi sasvim izvjesno, jer Moja Riječ je Istina i Kraj ovog svijeta u njegovom sadašnjem obliku je bio odlučen od vječnosti… Moj plan Spasenja će […]