Preuzimanja

Razlozi za Kraj

BD 2918, PROMJENA ŽIVOTNIH UVJETA… VRIJEME KRAJA…

Bertha Dudde, br. 2918, 10 Listopad 1943
Život će sa sobom donijeti velike promjene, tako da vi ljudi ostanete sačuvani, jer u postojećem stanju, vi ćete teško promijeniti svoj način života, teško ćete uspostaviti vezu s Bogom i pripremiti se za skori Kraj. Vi vidite patnju na zemlji samo kao prolazno stanje, te stoga ne poduzimate […]

By |June 26th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6828, RAZLOG ZA UNIŠTENJE I NOVO STVARANJE… PAKAO-PROGNANSTVO…

Bertha Dudde, br. 6828, 12 Svibanj 1957
Milostiv sam onome što je palo najniže, i uvjek nanovo mu bacam sidro za spašavanje kako bi se ponovo moglo uzdići, i svaka duša koja se za to drži, biva izvučena, jer time ona dokazuje svoju volju za bijeg iz ponora tako da i može biti pomilovana od strane […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 2033, KATASTROFA … ISPUNJENJE SVETIH PISAMA … BOŽJA LJUBAV PREMA ČOVJEČANSTVU…

Bertha Dudde, br. 2033, 17 Kolovoz 1941
 Vrlo je malo (ili ‘samo nekolicina’) ljudi obraća pažnju na znakove vremena, međutim/ipak ta nekolicina zna (ili ‘svjesni su’) da je došlo (ono) vrijeme koje je najavio Isus Krist. Jer ispunjava se (kao) što je zapisano, i oni percipiraju/shvaćaju da je svako doba/vrijeme (pred-)određeno od vječnosti…. i da nema […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 4374, POPLAVA… POSLJEDNJI DANI… SVJETOVNI NAPREDAK…

Bertha Dudde, br. 4374, 13 Srpanj 1948
 Ukratko prije kraja će biti baš kao što je bilo u vrijeme Poplave. Ljudi će imati veliku naklonost prema svim svjetovnim užicima (= jako će ljubiti/željeti/naginjati ka svjetovnim užicima), oni će se odavati svojim fizičkim žudnjama i porocima, vodit će nemoralan i neetički način života i neće upućivati misao […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8754, KAO ŠTO JE BILO PRIJE VELIKE POPLAVE…

Bertha Dudde, br. 8754, 16 Veljače 1964
 (Postanak 6:5-7; Matej 24:36-39; Luka 17:26, 27)
Doći će vrijeme kada će biti baš kao što je bilo prije velike Poplave… Još jednom će ljudi sa preobilnom radošću uživati u njihovom životu na Zemlji, još jednom će oni stremiti postići najviše ciljeve, ipak svaka će njihova misao biti čisto materijalno […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8712, DUHOVNO NIZAK STUPANJ… NEDOSTATAK LJUBAVI… SEBIČNA LJUBAV…

Bertha Dudde, br. 8712, 31 Prosinac 1963
 (Matej 24:12)
Najveći dokaz duhovno niskog stupnja čovječanstva je nedostatak Ljubavi, koji je očigledan svugdje među ljudima. Sebična se ljubav postojano povećala i jedva itko više prakticira Ljubav spram bližnjega, otud na Zemlji također mora biti profano stanje, stanje aktivnosti zlih sila, gdje Božji protivnik (Sotona) uvijek ima prednost i […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8258, RAZLOG ZA RESTAURACIJU ZEMLJE…

Bertha Dudde, br. 8258, 30 Kolovoz 1962
Zemlja mora biti obnovljena budući više ne služi svrsi kao mjesto razvoja za duhove… Sav je red bio ukinut, ljudi više ne obraćaju pažnju na Moju volju, oni žive protivno zakonu, jer Ljubav je suština Božanskog Reda a ova se ohladila među ljudima (Matej 24:12), time je njihov zemaljski […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8026, DUHOVNO NIZAK NIVO JE RAZLOG ZA DEZINTEGRACIJU…

Bertha Dudde, br. 8026, 25 Listopad 1961
Primjetno je značajno duhovno opadanje, jer ljudi obraćaju malo pažnje na događaje koji se događaju na duhovnom nivou… Oni samo razmatraju svjetovne događaje i učinke ovih na njihov fizički život, oni samo razmatraju zemaljske misli i nemaju ama baš nikakav kontakt sa duhovnim svijetom. Rijetko, ako ikada, su njihove […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7581, DUHOVNO NIZAK STUPANJ ČINI NUŽNIM PREVRAT NA ZEMLJI…

Bertha Dudde, br. 7581, 19 Travanj 1960
Vi više nećete doživjeti duhovni preporod na ovoj Zemlji. Nizak stupanj je bio postignut koji skoro više ne može biti nadmašen budući ljudi žive samo sa svjetovnim namjerama. Oni ne razmatraju duhovni život niti sebe pitaju da li ispunjavaju njihov stvarni zemaljski zadatak, pošto ne mogu prepoznati nijedan drugi […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6556, SVIJET PREDSTAVLJA VELIKE OPASNOSTI…

Bertha Dudde, br. 6556, 28 Svibanj 1956
Vi ćete i dalje trebati doživjeti svijet vrlo gorko ako ga ne naučite prezreti sami od sebe, jer sve dok ljubite svijet on će za vas biti velika opasnost… I ako vas Ja želim spasiti od ove opasnosti onda ću se morati pobrinuti da ćete izgubiti vašu ljubav spram […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off