Preuzimanja

Riječi ohrabrenja

BD 1511, „UZMITE SVU SNAGU IZ OVE MOJE RIJEČI…“

Bertha Dudde, br. 1511, 9 Srpanj 1940
Uzmite (izvucite, crpite) svu snagu iz ove Moje Riječi. Imajte na umu da sam Ja Osobno sišao k vama da vam donesem snagu u vašoj životnoj borbi… prepoznajte da Ja Moje vlastite ne ostavljam bez utjehe i snage, ako oni ove zatrebaju. Neka vam ne bude dovoljno da vi […]

By |February 12th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8202, IZVANREDNA POMOĆ U VREMENU MIZERIJE…

Bertha Dudde, br. 8202, 29 Lipanj 1962
 Čak najgora mizerija u nadolazećem vremenu vas ne bi trebala alarmirati, jer do onog istog opsega do kojeg će Moj protivnik (Sotona) djelovati tijekom posljednjih dana prije kraja, kada će njegovo divljanje biti jasno prepoznatljivo, Ja ću pustiti da se Moje strujanje milosti izlije na vas, tako da ćete […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7954, BOŽJA ZAŠTITA TIJEKOM VJERSKE BORBE…

Bertha Dudde, br. 7954, 1 Kolovoz 1961
 Prema tome stojte čvrsto i ne dopustite vašoj vjeri da se koleba, jer Ja, vaš Bog i Otac od vječnosti, je-Sam i ostajem sa vama kada počinje velika vjerska borba putem koje Moj protivnik (Sotona) također želi prouzročiti poraz/propast vas koji ste Moji Vlastiti. Sve poduzeto protiv Mene će […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7440, ANĐEOSKA ZAŠTITA U VJERSKOJ BORBI

Bertha Dudde, br. 7440, 29 Listopad 1959
 I bezbrojni će anđeli stajati pored vas tijekom vaše konačne borbe na Zemlji. Vi se ne trebate bojati kada izbije ova borba, jer primit ćete snagu i biti sposobni pružiti otpor koji se od vas zahtjeva u ovoj borbi… Vi ćete Mi ostati vjerni, budući ćete iznutra tako biti […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7225, ‘SKRATIT ĆU DANE…’

Bertha Dudde, br. 7225, 9 Prosinac 1958
 (Matej 24:22; 10:28)

 

 

Vrijeme koje vam je još podareno do kraja postaje sve kraće u skladu sa Mojim obećanjem ‘A ako se ti dani ne skrate, nitko se neće spasiti: ali poradi Mojih odabranih ti će dani biti skraćeni…’ tako da oni ne bi bili prisiljeni pasti na koljena pred […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5572, ON ZNA DA NEMA JOŠ PUNO VREMENA…

Bertha Dudde, br. 5572, 9 Siječanj 1953
 (Otkrovenje 12:12)
Sadašnje vrijeme je uvelike pod utjecajem Mojeg protivnika (Sotone), premda to ne znači da Ja uskraćujem Moju moć, Moju Ljubav i milosrđe. Ipak sami ljudi mu podaruju više prava kroz njihovu volju, njihov stav, njihova djelovanja i riječi. Otud oni sebe udaljavaju sve više od Mene i nisu […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5528, PROGANJANJE SLJEDBENIKA POSLJEDNJIH DANA…

Bertha Dudde, br. 5528, 8 Studeni 1952
 Baš kao i Moji prvi sljedbenici vi ćete biti grubo napadani kada dođe vrijeme da će ljudi morati odlučiti za ili protiv Mene. Onda će svatko tko je za Mene, tko brani Mene i Moje ime ispred svijeta/ljudi (Matej 10:32, 33), biti tretiran sa neprijateljstvom i vama će trebati […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 4566, NE BOJTE SE ONIH KOJI UBIJAJU TIJELO, ALI NISU SPOSOBNI UBITI DUŠU

Bertha Dudde, br. 4566, 14 Veljače 1949
 (Matej 10:28)
Ne plašite se onih koji vas mogu fizički ozlijediti već jedino onoga (Sotone) koji vam može duše povući u bezdan. Ipak vi se čak sa njime možete suočiti odvažno ako Me pozovete na vašu stranu, u slučaju čega on vama neće biti sposoban učiniti ništa budući ćete vi […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 4058, TEŠKI ŽIVOTNI UVJETI… BOŽJE VOĐENJE I POMOĆ

Bertha Dudde, br. 4058, 7 Lipanj 1947
Potpuno drugačiji životni uvjeti će također potrebovati potpuno drugačiji način života i ljudi će sebe naći suočenima sa zadacima koji im se čine nemogućim za ostvariti a ipak moraju biti riješeni budući su vitalni za njihov opstanak. I ovo je kada će Moji Vlastiti morati sebe dokazati, to jest, […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 3692, ZEMALJSKE PREDOSTROŽNOSTI PROTIV KATASTROFE SU ZALUDNE…

Bertha Dudde, br. 3692, 20 Veljače 1946
 Vi morate sebe potpuno razdvojiti od svijeta ako će vas Moja snaga prožeti i vi nje želite postati svjesni. I tako ćete čak u časovima tjeskobne nedaće vi jedino biti puni snage ako ste sposobni zanemariti sva zemaljska događanja i potpuno sebe izručiti Meni sa vašim mislima. I Ja […]

By |July 22nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off