Preuzimanja

Sudnji dan

BD 7555, “NE BRINITE ŠTO ĆETE GOVORITI…”

Bertha Dudde, br. 7555, 21 Ožujka 1960
(Matej 10:19)
Ne brinite što ćete govoriti …. doći će vrijeme, kad ćete morati odgovarati za vašu duhovnu aktivnost. A onda se sjetite Moje Riječi, da ću vam Ja staviti riječi u usta, da će vam Duh iz Mene dati to što govorite i kako postupate. Jer On će vas […]

By |January 15th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6083, VJERSKA BORBA …. NIJEKANJE POSTOJANJA (TJ. IZDAJA) BOGA …. KRAJ ….

Bertha Dudde, br. 6083, 19 Listopad 1954
(2 Solunjanima 2)
Predstoji vam vrijeme gdje ćete biti stavljeni pred odluku da Mene i Moje ime priznate pred svijetom …. a to će se događati tako da ćete svi biti zapanjeni brutalnošću ljudi koji su poslušni Mome protivniku …. što dolazi do izražaja u tome da oni javno nastupaju […]

By |February 16th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8162, RAD U VINOGRADU PRED KRAJ…

Bertha Dudde, br. 8162, 28 i 29 Travanj 1962

Neće više biti velikih buđenja, jer su ljudi skroz potpali svijetu i time onome tko je gospodar ovog svijeta, koji će učiniti sve kako bi ljude zadržao udaljene od Mene, i koji će i imati uspjeha, jer ima još samo malo vjere u Boga i Stvoritelja od Kojeg […]

By |September 10th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4347, NISKO DUHOVNO STANJE PRED KRAJ… NUŽAN MARLJIV RAD…

Bertha Dudde, br. 4347, 22 Lipanj 1948

U kojoj bijedi se nalaze vaši bližnji bit’ će vam shvatljivo tek na Kraju danā kad budete doživjeli uništenje stare Zemlje i vidjeli njene bezbrojne žrtve i tad spoznate koja sudbina ih očekuje pri zarobljavanju u stvaranjima Nove Zemlje. Vi ste doduše o tome podučeni, no kako još niste […]

By |August 21st, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3906, PRAVEDNOST PREMA BLIŽNJEMU… BOŽJI RED…

Bertha Dudde, br. 3906, 17 Listopad 1946
Tražite li Božansku pravednost, onda također morate biti ispravni u svim stvarima. Svo vaše mišljenje i djelovanje mora odgovarati Mojemu vječnom redu, stoga svjedočiti Ljubav prema Meni i prema bližnjemu. Što vi želite da se vama dogodi, što vi sebi uzimate za pravo, morate također odobriti i vašem bližnjemu, morate […]

By |March 15th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8329, VELIKA DUHOVNA NEVOLJA U VREMENU KRAJA…

Bertha Dudde, br. 8329, 16 Studeni 1962
Vi se ne smijete čuditi zbunjenom shvaćanju ljudi u posljednjem vremenu prije Kraja… bez obzira u kojem području… Posvuda vlada Moj protivnik i utječe na razmišljanje onih koji nisu sasvim čvrsto sjedinjeni sa Mnom. Moji će se, međutim, pitati kako je moguće da se tako izopačeno (naopako) razmišljanje moglo umetnuti […]

By |November 28th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4289, “STVARAJTE I DJELUJTE DOK JE JOŠ DAN…”

Bertha Dudde, br. 4289, 29 Travanj 1948
„Stvarajte i djelujte dok je još dan, jer dolazi noć u kojoj nećete više moći djelovati…“ Kako ste blizu pred provalom noći, posljednje su minute dana u kojem živite i niste svjesni težine noći, mlaki ste u radu na vašoj duši i živite kao da vam je odobreno još dugo […]

By |January 31st, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8338, BOG ĆE SPROVESTI NJEGOV ČIN SPASENJA…

Bertha Dudde, br. 8338, 25 Studeni 1962
Ništa Me neće spriječiti da sprovedem Moj vječni plan Spasenja, jer Moja Ljubav i mudrost su shvatili od početka kada je nužno očitovati Moju Moć, iznova preustrojiti Moje djelo stvaranja zvano Zemlja vrlinom Moje moći, i ovog puta ću se toga pridržavati, jer ono što Ja shvaćam kako je […]

By |January 2nd, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6979, KONAČNO RAZDVAJANJE… DOLAZAK GOSPODNJI…

Bertha Dudde, br. 6979, 29 Studeni 1957
Uvijek je bilo ljudi koji su sebe izručili utjecaju Mojega protivnika (Sotone) baš kao i onih koji su ozbiljno nastojali doseći Mene i ispunili su njihovu svrhu zemaljskog života… I uvijek će biti ljudi na Zemlji koji streme bilo u jednom bilo u drugom smjeru sve dok Zemlja služi […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6681b, UZNEŠENJE

Bertha Dudde, br. 6681b, 30 Listopad 1956
 I krljušti će iznenada otpasti sa očiju Mojih Vlastitih, jer onda će oni razumjeti što im je dosad ostalo sakriveno ali što je duhovno probuđena osoba suštinski razumjela. Ali budući su ljudi posebice snažno priljubljeni uz materiju na kraju, znanje o Mojem ‘planu Spasenja’ za iskupljenje duša će također […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off