Preuzimanja

Teška vremena

BD 4633, SMRTNI STRAH U LJUDI… PRIRODNA KATASTROFA I NJEZINE POSLJEDICE…

Bertha Dudde, br. 4633, 10 Svibanj 1949
 Svi nevjernici će pretrpjeti nezamislivu muku/jad/patnju kada se Ja objavim/manifestiram kroz prirodne sile, jer oni će doživjeti razvojni spektakl uz pomoć užasnih sila protiv kojih će ljudsko biće osobno biti potpuno bespomoćno. Ljudi će biti zahvaćeni smrtnim strahom, i čak će Moji vlastiti (= oni koji pripadaju Meni) biti […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8848, SNAGA VJERE… HRANJENJE VJERNIKA…

Bertha Dudde, br. 8848, 30 Kolovoz 1964
 Vjerujte Mi da ćete još morati trpjeti teška vremena koja će vas obeshrabriti ako nemate nepokolebljivu vjeru, vjeru takve jačine da Me možete kontaktirati u svako vrijeme i uzeti kompletnu snagu iz ovog odnosa, da možete izdržati štogod vam se dogodi u znanju da Sam Ja upoznat sa time […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8717, DALJNJA NAGOVIJEST KATAKLIZMI I RATA….

Bertha Dudde, br. 8717, 6 Siječanj 1964
 Nadolazeće vrijeme će vas izvanredno opteretiti, je svjetovni događaji će ući u novu fazu, uznemirenost među narodima će porasti, svatko će drugoga smatrati za neprijatelja i ništa neće biti ozbiljno napravljeno da se uspostavi mir premda će svi ljudi čeznuti za njime. Ali materijalizam je pokretačka sila svih planova […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8317, STRAH I MIZERIJA… BOŽJA INTERVENCIJA – VJERSKA BORBA…

Bertha Dudde, br. 8317, 1 Studeni 1962
 Možete uzeti zdravo za gotovo da ćete uskoro ući u posljednji stadij prije kraja… Jer znakovi će biti zamjetni koji su bili predskazani u Riječi i Pismu… Međutim, u nikojem slučaju vi nećete biti prisiljeni u to vjerovati, jer svaka je osoba slobodna otkriti njegovo vlastito objašnjenje s obzirom […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6271, ZATIŠJE PRED OLUJU… UNAPRIJED PRIPREMLJENI BORCI…

Bertha Dudde, br. 6271, 31 Svibanj 1955
 Budite spremni tako da ću naći vojsku pripremljenih (ili ‘unaprijed naoružanih’) boraca kada vas povedem u borbu… Ne dopustite sebi da budete obmanutima prividnim spokojem oko vas, činjenicom da se globalne afere naizgled smiruju, i ne dozvolite da ovo učini da postanete malodušnima u vašem duhovnom stremljenju… Ne pomišljajte […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5723, ZNACI KRAJA…

Bertha Dudde, br. 5723, 14 Srpanj 1953
Ne gajite ikakve lažne nade očekujući trajni napredak. Sve što posjedujete, sve što steknete, će vam biti iznova oduzeto i ogromna bijeda će nadoći na ljude svugdje, jer Kraj se približava. I gdje ljudi čuvaju njihova vlasništva, gdje se pokazuje da uživaju zemaljsku sigurnost, Moja ruka mora zamahnuti drugačijom […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 3776, NAJAVA KATASTROFE…

Bertha Dudde, br. 3776, 20 Svibanj 1946
 Saopćavam vam proglašenje koje je izuzetno važno. Vi sebe morate pripremiti za nadolazeći slijed događaja, jer uskoro ću se Ja vidljivo pojaviti. Vrijeme koje vam je dano dokončava i Moja Riječ će sebe ispuniti, na radost nekolicine i užas mnogih ljudi koji su Me prepoznali i prepoznat će Me […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 3737, NAJTEŽI UVJETI ŽIVOTA NAKON KATASTROFE…

Bertha Dudde, br. 3737, 6 Travanj 1946
U predvidivoj budućnosti vi ćete živjeti u drugačijim okolnostima i morat ćete kompletno promjeniti vaš način života ako hoćete udovoljiti zahtjevima novih, vrlo teških uvjeta te ih biti sposobni otrpjeti. Ova je promjena neizbježna budući posljednji dani ulaze u njihovu posljednju fazu, koja je (po ozbiljnosti) jednaka najtežoj borbi […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 3703, ZAZIVANJE BOŽJE POMOĆI JE PRIJEKO POTREBNO U POSLJEDNJIM DANIMA

Bertha Dudde, br. 3703, 3 Ožujak 1946
 Ubuduće vi ćete uvijek morati zatražiti Moju pomoć u zemaljskoj isto kao i u duhovnoj nevolji ako ne želite podlijeći u vašoj borbi za opstanak. Treba priznati, vi također možete isplivati pobjedonosni bez da ste apelirali za Moju pomoć, ali u tom slučaju ste vi već pod utjecajem Mojeg […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 2388a, NADOLAZEĆI DOGAĐAJ… BOŽJA INTERVENCIJA… VRIJEME NEDAĆE…

Bertha Dudde, br. 2388a, 28 Lipanj 1942
 Narodi će bjesniti jedni protiv drugih bez milosrđa i sebi samima nanijeti najveću moguću štetu. Ljudi će biti ozbiljno pogođeni ovime i patnja i žalost će biti njihovi neprestani pratioci. Ljudska bezosjećajnost je ogromna i čak će nastaviti rasti, i tako će oni navlačiti Božansku intervenciju sve bliže sebi […]

By |July 25th, 2015|Objave kronološki|Comments Off