Preuzimanja

Teška vremena

BD 5775, SLUGE SOTONE…

Bertha Dudde, br. 5775, 25 Rujan 1953
Kako duboko su potonuli ljudi kojima život bližnjih više nije svet… koji nemilosrdno sebe uzdižu u Suce nad svojom braćom i proizvoljno osuđuju, lišavaju slobode, i nanose im štetu tijelu i duši… Oni su dobrovoljni sluge Sotone, đavolskog duha (namjere, uma), bez ikakve Ljubavi, nepravedni u razmišljanju i postupanju… To […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4335, ODRŽAVANJE TIJELA PUTEM BOŽJE RIJEČI ….

Bertha Dudde, br. 4335, 15 Lipnja 1948
Moja ogromna Ljubav prema vama dolazi do izražaja u Riječi koja vam se dostavlja iz visine. Uvijek iznova Ja vam to moram osvijestiti, uvijek iznova vi Moju Ljubav morate zaslužiti zahvalnošću, tako što Mi otvarate srce i uho te primate ono što vam nudim. Moja Riječ sadrži snagu, koju vaša […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8186, POTRAŽIVANJE SNAGE U VRIJEME KRAJA …

Bertha Dudde, br. 8186, 26 Svibnja 1962
A u ovo vrijeme Kraja morate skroz posebno koristiti Moje darove Milosti, jer vi ste slabi i trebate puno snage, koju vam Ja međutim neprestano dostavljam, samo ako ju hoćete prihvatiti, ako ju primite iz Mojih ruku kao neobičan poklon Moje Ljubavi Koja vam želi pomoći, pošto ste u […]

By |November 17th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 5870, OBEĆANJE OČUVANJA TIJELA I DUŠE U VREMENU NEVOLJE…

Bertha Dudde, br. 2886, 6 Veljača 1954
I bit će vam dano za tijelo i dušu ono što vi trebate, jer Moja Ljubav uvijek bdije nad vama i ne pušta vas gladovati. Jer, nad vas će doći vrijeme muke i zemaljske nevolje, kada će vama sve biti oduzeto poradi Mojega Imena, kada će vam biti uskraćeno ono […]

By |November 17th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4633, SMRTNI STRAH U LJUDI… PRIRODNA KATASTROFA I NJEZINE POSLJEDICE…

Bertha Dudde, br. 4633, 10 Svibanj 1949
 Svi nevjernici će pretrpjeti nezamislivu muku/jad/patnju kada se Ja objavim/manifestiram kroz prirodne sile, jer oni će doživjeti razvojni spektakl uz pomoć užasnih sila protiv kojih će ljudsko biće osobno biti potpuno bespomoćno. Ljudi će biti zahvaćeni smrtnim strahom, i čak će Moji vlastiti (= oni koji pripadaju Meni) biti […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8848, SNAGA VJERE… HRANJENJE VJERNIKA…

Bertha Dudde, br. 8848, 30 Kolovoz 1964
 Vjerujte Mi da ćete još morati trpjeti teška vremena koja će vas obeshrabriti ako nemate nepokolebljivu vjeru, vjeru takve jačine da Me možete kontaktirati u svako vrijeme i uzeti kompletnu snagu iz ovog odnosa, da možete izdržati štogod vam se dogodi u znanju da Sam Ja upoznat sa time […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8717, DALJNJA NAGOVIJEST KATAKLIZMI I RATA….

Bertha Dudde, br. 8717, 6 Siječanj 1964
 Nadolazeće vrijeme će vas izvanredno opteretiti, je svjetovni događaji će ući u novu fazu, uznemirenost među narodima će porasti, svatko će drugoga smatrati za neprijatelja i ništa neće biti ozbiljno napravljeno da se uspostavi mir premda će svi ljudi čeznuti za njime. Ali materijalizam je pokretačka sila svih planova […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8317, STRAH I MIZERIJA… BOŽJA INTERVENCIJA – VJERSKA BORBA…

Bertha Dudde, br. 8317, 1 Studeni 1962
 Možete uzeti zdravo za gotovo da ćete uskoro ući u posljednji stadij prije kraja… Jer znakovi će biti zamjetni koji su bili predskazani u Riječi i Pismu… Međutim, u nikojem slučaju vi nećete biti prisiljeni u to vjerovati, jer svaka je osoba slobodna otkriti njegovo vlastito objašnjenje s obzirom […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6271, ZATIŠJE PRED OLUJU… UNAPRIJED PRIPREMLJENI BORCI…

Bertha Dudde, br. 6271, 31 Svibanj 1955
 Budite spremni tako da ću naći vojsku pripremljenih (ili ‘unaprijed naoružanih’) boraca kada vas povedem u borbu… Ne dopustite sebi da budete obmanutima prividnim spokojem oko vas, činjenicom da se globalne afere naizgled smiruju, i ne dozvolite da ovo učini da postanete malodušnima u vašem duhovnom stremljenju… Ne pomišljajte […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5723, ZNACI KRAJA…

Bertha Dudde, br. 5723, 14 Srpanj 1953
Ne gajite ikakve lažne nade očekujući trajni napredak. Sve što posjedujete, sve što steknete, će vam biti iznova oduzeto i ogromna bijeda će nadoći na ljude svugdje, jer Kraj se približava. I gdje ljudi čuvaju njihova vlasništva, gdje se pokazuje da uživaju zemaljsku sigurnost, Moja ruka mora zamahnuti drugačijom […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off