Preuzimanja

Vjera

BD 1002, NE-VJERA POVOD SVJETOVNIM DOGAĐAJIMA …. ROK MILOSTI …. OKVIR ….

Bertha Dudde, br. 1002, 11 Srpanj 1939
Nikada prije nevolja na Zemlji nije bila tako velika da je vječno Božanstvo u toj mjeri bilo potaknuto na nasilno uplitanje tako da čovječanstvo zemaljski očekuje neiskaziva bijeda i jad. Što više ono ide svojim stazama u nevjeri, toliko žešće će biti pogođeno tim mjerama, jer sâmo odsustvo vjere […]

By |February 16th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3232, ISPUNJENJE PREDSKAZANJA…

Bertha Dudde, br. 3232, 25 Kolovoz 1944

Ja puštam da vijest o predstojećem Kraju dođe do svih ljudi, budući Ja upozoravam čak i Moje protivnike, tako da oni ne mogu jednom reći, da je njima to ostalo prešućeno (zatajeno). Ali, ako oni začepe svoje uši, ako se oni izruguju ili ismijavaju ono što u obliku proroštva […]

By |June 21st, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3239, „I VRATA PAKLA NEĆE JE NADVLADATI…“

Bertha Dudde, br. 3239, 31 Kolovoz 1944

„I vrata pakla neće ih nadvladati…“, malo stado Mojih vjernika, jer oni će Mi ostati vjerni čak i u najvećoj zemaljskoj nevolji, njihova vjera će biti tako duboka i nepokolebljiva, da će ju čak i sile tame bez uspjeha potresati, i neće im uspjeti zadobiti pobjedu nad njima. Jer, […]

By |April 25th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4011, LJUDSKO ODREĐIVANJE VREMENA KRAJA… NI ISUSOVI UČENICI NISU ZNALI… SKRAĆENI DANI…

Bertha Dudde, br. 4011, 31 Ožujak 1947
Ljudsko određivanje vremena Kraja je također neprikladno, čim se izračunava razumski ili je navedeno od ljudi neprobuđena duha. No, ako oni Kraj najavljuju uskoro, približavaju se Istini. Ali oni također mogu trenutak Kraja još dugo odgađati, a to bi bilo obmanjivanje, koje ima štetne posljedice za ljudske duše. Jer, […]

By |April 13th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4760, DOKAZ NAJAVAMA… NAZNAKA SPEKTAKLA…

Bertha Dudde, br. 4760, 17 Listopad 1949
Vrijeme će vam donijeti dokaz, da vi možete pokloniti vjeru Mojim Riječima koje su vam najavile ono što dolazi, i da vi stoga, također možete prihvatiti za Istinu, ono čemu sam vas Ja podučio kroz prijenos Moje Riječi. Vrijeme će vam zatim potvrditi, da zabludu treba tražiti, tamo gdje treba […]

By |February 12th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3261, KONAČNA BORBA SA I BEZ ISUSA KRISTA…

Bertha Dudde, br. 3261, 19 Rujan 1944
Kršćanin vjernik, odnosno čovjek koji živi na Zemlji u punoj vjeri u Božanskog Otkupitelja i Njegovo djelo, osjetit će velike olakšice u nadolazećoj borbi vjere, jer će mu milosti djela otkupljenja očigledno pritjecati… snaga volje i stoga također snaga za nadvladavanje protivnika, koja se može odnositi na sve što […]

By |January 28th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3252, PRIZNAVANJE ISUSA KRISTA… SOTONA ĆE BITI VEZAN…

Bertha Dudde, br. 3252, ¸13 Rujan 1944
Duhovni kolaps (krah, slom) je neizbježan, ako Krist više nije priznat i ljudi više ne uspostavljaju ispravan odnos s Bogom, jer su oni onda slabi, i u najvećoj su duhovnoj nevolji, budući idu ususret njihovom uništenju. Duhovna propast također ima za posljedicu i zemaljski kolaps, jer se sve rastvara […]

By |January 15th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6056, OTVORENO ISPOVIJEDANJE BOŽANSKOG IMENA…

Bertha Dudde, br. 6056, 17 Rujan 1954
Moje ime mora biti otvoreno priznato pred svijetom… Tek onda vi dokazujete da ste Moji učenici, da pripadate Mojima, koji će Mi također ostati vjerni do Kraja… Zbog čega sam to zatražio od vas naučit ćete razumjeti, kada vi uvidite udaljenost svih ljudi od Mene, kada vi budete mogli […]

By |December 21st, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 5851, MRTVI U KRISTU… UZNESENJE…

Bertha Dudde, br. 5851, 11 Siječanj 1954
Kada se govori o uskrsnuću mrtvih, onda pod tim treba razumjeti buđenje duhovno mrtvih, koji također i u onostranom kraljevstvu, nakon zemaljske smrti, još mogu postići ovo buđenje, jer će se djelo otkupljenja nastaviti bez prekida od strane onih koji su već pronašli otkupljenje kroz Isusa Krista, koji su se […]

By |September 21st, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 9000, BOG POZNAJE VOLJU… PRIRODNA KATASTROFA… ZAŠTITA SLUGU…

Bertha Dudde, br. 9000, 22 Lipanj 1965
Sve je uračunato u plan stvaranja, pa je iz toga jasno, da Ja također poznajem volju svakog čovjeka, i tako Mi ona daje povod da njegovu životnu sudbinu oblikujem tako, da ona ne može donijeti ništa drugo nego korist čovjeku, pod uvjetom da je jedna takva tražena od strane čovjeka. […]

By |September 11th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off