Preuzimanja

Vjerska borba

BD 6083, VJERSKA BORBA …. NIJEKANJE POSTOJANJA (TJ. IZDAJA) BOGA …. KRAJ ….

Bertha Dudde, br. 6083, 19 Listopad 1954
(2 Solunjanima 2)
Predstoji vam vrijeme gdje ćete biti stavljeni pred odluku da Mene i Moje ime priznate pred svijetom …. a to će se događati tako da ćete svi biti zapanjeni brutalnošću ljudi koji su poslušni Mome protivniku …. što dolazi do izražaja u tome da oni javno nastupaju […]

By |February 16th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 7999, MISIJA POSLJEDNJIH UČENIKA…

Bertha Dudde, br. 7999, 21 Rujan 1961

Vas, Moji posljednji učenici vremena Kraja, Ja posebno oslovljavam, jer vi trebate pomoći dovršiti djelo… Vi se trebate potpuno predati Meni, ne smijete obraćati pažnju na ono što se događa u svijetu; vi trebate obraćati pažnju jedino na ono što osjećate u srcu… vi Me trebate poslušati, kada i […]

By |April 25th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3239, „I VRATA PAKLA NEĆE JE NADVLADATI…“

Bertha Dudde, br. 3239, 31 Kolovoz 1944

„I vrata pakla neće ih nadvladati…“, malo stado Mojih vjernika, jer oni će Mi ostati vjerni čak i u najvećoj zemaljskoj nevolji, njihova vjera će biti tako duboka i nepokolebljiva, da će ju čak i sile tame bez uspjeha potresati, i neće im uspjeti zadobiti pobjedu nad njima. Jer, […]

By |April 25th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4760, DOKAZ NAJAVAMA… NAZNAKA SPEKTAKLA…

Bertha Dudde, br. 4760, 17 Listopad 1949
Vrijeme će vam donijeti dokaz, da vi možete pokloniti vjeru Mojim Riječima koje su vam najavile ono što dolazi, i da vi stoga, također možete prihvatiti za Istinu, ono čemu sam vas Ja podučio kroz prijenos Moje Riječi. Vrijeme će vam zatim potvrditi, da zabludu treba tražiti, tamo gdje treba […]

By |February 12th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3261, KONAČNA BORBA SA I BEZ ISUSA KRISTA…

Bertha Dudde, br. 3261, 19 Rujan 1944
Kršćanin vjernik, odnosno čovjek koji živi na Zemlji u punoj vjeri u Božanskog Otkupitelja i Njegovo djelo, osjetit će velike olakšice u nadolazećoj borbi vjere, jer će mu milosti djela otkupljenja očigledno pritjecati… snaga volje i stoga također snaga za nadvladavanje protivnika, koja se može odnositi na sve što […]

By |January 28th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3166, BORBA VJERE…

Bertha Dudde, br. 3166, 21 Lipanj 1944
Zemaljska borba će biti završena i umjesto toga će planuti borba koja je okrenuta protiv vjere i protiv svega duhovnoga. Ovo je također bilo već prije najavljeno, tako da ljudi prepoznaju, kada je Kraj blizu, jer ova borba prethodi konačnom Kraju. A ljudi, kao i Bog požuruju konačnu odluku, […]

By |November 2nd, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3210, BORBA IZMEĐU SVJETLA I TAME… KONAČNA ODLUKA…

Bertha Dudde, br. 3210, 03 Kolovoz 1944
Svjetlo se neprestano bori protiv tame… Ova duhovna borba je toliko važna, ali ljudi to ne znaju, i podupiru sile tame, radije nego da kroz težnju za svjetlom pruže otpor. A ova duhovna borba dostiže svoj vrhunac kratko prije Kraja ove Zemlje, jer onda se duhovna borba neće odvijati jedino […]

By |October 20th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2861, DOKONČAVANJE SVJETSKOG DOGAĐAJA KROZ BOŽANSKO DJELOVANJE…

Bertha Dudde, br. 2861, 26 Kolovoz 1943
Postoji viša sila koja odlučuje svjetski događaj, premda ljudska volja namjerava donijeti odlučujući preokret. Ljudi nikada ne mogu sa sigurnošću utvrditi posljedice koje uzrokuje njihova volja, pa tako nikada ni odrediti ishod sukoba nacija (naroda), kojeg su oni u određenoj mjeri sami započeli. Jedino Božanska volja odlučuje, i to […]

By |August 12th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2784, NEDOSTATAK DUHOVNOG ZNANJA…

Bertha Dudde, br. 2784, 22 Lipanj 1943
Nedostatak duhovnog znanja će postati posebice očit u nadolazećoj vjerskoj borbi, budući da će onda ljudi podržati ili prihvatiti ono što mogu potvrditi sa uvjerenjem ili, na osnovu neznanja po pitanju duhovnih stvari, odbaciti svu vjeru i boriti se protiv nje. Jedino upućena osoba će znati međuodnos između svih […]

By |September 8th, 2015|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3209, RAZVOJ DOGAĐAJA PRED KRAJ…

Bertha Dudde, br. 3209, 1 Kolovoz 1944
Ne bi bilo blagotvorno (= ne bi bilo od nikakve koristi) precizirati čovječanstvu vrijeme duhovnog preokreta, pošto je precizno znanje o tome suzbijanje slobodne volje, jer čovjek bi se onda u određeno vrijeme osjećao prisiljen promijeniti svoj životni stil (= neduhovan način života).
Božja volja međutim nije da čovjek bude […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off