Preuzimanja

Znaci kraja

BD 7055, PRIJE NEGO GOSPODIN DOĐE, I SA NJIME VELIKI SUD I KRAJ OVE ZEMLJE…

Bertha Dudde, br. 7055, 4 Ožujak 1958
(Matej 24:14; Marko 13:10)
Kada je vaša pažnja opetovano skrenuta ka svjetovnim zbivanjima vi trebate prepoznati u tome/njima slijed onog što vam je već bilo otkriveno davno ranije, vi trebate u tome/njima prepoznati znakove približavajućeg kraja… I ako je vaš duh probuđen (prepo)znat ćete vrijeme u kojem živite. I tako […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 1888, PROPADANJE VEGETACIJE… OLUJE – VREMENSKE NEPOGODE…

Bertha Dudde, br. 1888, 14 Travanj 1941
Nikako nije slučajno da se vegetacija zemljine površine promijenila na površinama gdje je ljudska volja i aktivnost igrala odlučujuću ulogu. Ovo se posebice tiče šuma ili kolonija drveća koji su pali kao žrtva destruktivnoj ljudskoj volji, što također neće ostati bez utjecaja na klimu baš kao i na stanje […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 1795, ZNACI… KATASTROFA…

Bertha Dudde, br. 1795, 30 Siječanj 1941
Postoje znaci koji prethode svakoj svjetovnoj katastrofi tako da bi čovječanstvo prepoznalo njezino približavanje. Jer Bog ih je uvijek proglašavao putem Svoje Riječi i samo ako obratite pažnju na te znakove znat ćete da je vrijeme sada došlo; i vi ćete na taj način također znati da se morate […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8310, NAJAVLJIVANJE KRAJA I ZNACI VREMENA

Bertha Dudde, br. 8310, 25 Listopad 1962
Najavljivanja skorog kraja ljudima izgledaju nevjerojatno, posljedično tome oni ih odbacuju te također sumnjaju u istinu koju duhovni glasnici prenose na Zemlju… A ipak neće proći dugo vremena da se ta najavljivanja ispune, jer Moja je Riječ istina… I baš zbog činjenice da ljudima nije preostalo puno vremena da […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7970, KATASTROFE… ANTIKRIST… VJERSKA BORBA… KRAJ…

Bertha Dudde, br. 7970, 18 Lipanj 1961
Ono što će se još dogoditi prije kraja ove Zemlje može jedino uvijek biti najavljeno kao nešto izuzetno teško i tužno za čovječanstvo, jer Božji će glas odjeknuti svugdje, iako na potpuno drugačije načine… Jer gdje su Njegove Riječi Ljubavi zanemarene On će Sebe očitovati više izrazito; biti će […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7737, ZNACI POSLJEDNJIH DANA

Bertha Dudde, br. 7737, 3 Studeni 1960
Vi, također, ćete biti adresirani od strane Mene na jedan izvanredan način… Trebate obratiti pažnju na znakove koje vidite na nebu i na Zemlji, jer svi su veliki događaji često nagoviješteni (isto tako: daju se naslutiti). Iz toga ćete biti sposobni identificirati čas u kojem živite, budući vam precizno […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6979, KONAČNO RAZDVAJANJE… DOLAZAK GOSPODNJI…

Bertha Dudde, br. 6979, 29 Studeni 1957
Uvijek je bilo ljudi koji su sebe izručili utjecaju Mojega protivnika (Sotone) baš kao i onih koji su ozbiljno nastojali doseći Mene i ispunili su njihovu svrhu zemaljskog života… I uvijek će biti ljudi na Zemlji koji streme bilo u jednom bilo u drugom smjeru sve dok Zemlja služi […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6452, KONAČNA FAZA… VJERSKA BORBA…

Bertha Dudde, br. 6452, 14 Siječanj 1956
 Vi ćete uskoro ući u konačnu fazu koja je bila spominjana od početka ovog perioda Spasenja… Kraj ove Zemlje je neminovan i prilično skoro ćete vi zamjetiti znakove koji su uvijek bili proglašavani od strane vidjeoca i proroka. I stoga će se sve dogoditi, budući je Moja Riječ Istina […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5860, PREVLAST GRIJEHA… VJERSKA BORBA… KRAJ…

Bertha Dudde, br. 5860, 23 Siječanj 1954
 Kada se grijeh otme kontroli, kada nema više vjere u Božju pravdu među ljudima, kada ljudi neodgovorno žive njihove živote do najvećeg mogućeg opsega i daju njihovim instinktima potpunu slobodu, kada ama baš nikakve Ljubavi nije moguće pronaći među čovječanstvom, kada se sve žudnje tiču ničeg doli svijeta i […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5589, IZNENADAN KRAJ SRED EKSTAZE SVJETOVNOG UŽIVANJA…

Bertha Dudde, br. 5589, 29 Siječanj 1953
 U ekstazi svjetovnog uživanja ljudi ne obraćaju pažnju na znakove odgore, a Kraj se približava golemim koracima. Svijet drži sva njihova čula očaranima i potpuno zamućuje duh; oni ne poštuju nikakvog Boga i ne boje se sile odgore, jer oni su zadovoljni sa mjerama koje poduzimaju vladajuće sile, i […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off