Bertha Dudde, br. 8535, 20 Lipanj 1963
Sve što se podudara sa Mojom Riječi može biti prihvaćeno i podržavano od strane vas kao Istina. I stoga vi ćete također znati kako prosuditi misaone pojmove (koncepte) koji su vam predstavljeni… Jer ovo je što vi, koji ste direktno podučeni od strane Mene, morate biti sposobni učiniti… Budući […]