Preuzimanja

Monthly Archives: June 2016

BD 1415, BOŽANSKI OPOMINJUĆI POZIV…PEDESETNICA…

Bertha Dudde, br. 1415, 12 Svibanj 1940
Ovo vam mora objaviti Moj Duh, da ste u velikoj opasnosti da izgubite vaš život, vi koji ne poklanjate vjeru Mojim Riječima. Moja Ljubav vam nudi pomoć, a vi je odbacujete od sebe… Moja Ljubav vam šalje kruh s neba da vas osnaži u borbi protiv sveg zla… Moja Ljubav […]

By |June 30th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2918, PROMJENA ŽIVOTNIH UVJETA… VRIJEME KRAJA…

Bertha Dudde, br. 2918, 10 Listopad 1943
Život će sa sobom donijeti velike promjene, tako da vi ljudi ostanete sačuvani, jer u postojećem stanju, vi ćete teško promijeniti svoj način života, teško ćete uspostaviti vezu s Bogom i pripremiti se za skori Kraj. Vi vidite patnju na zemlji samo kao prolazno stanje, te stoga ne poduzimate […]

By |June 26th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2785, RAZARANJA UZROKOVANA LJUDSKOM VOLJOM…

Bertha Dudde, br. 2785, 24 Lipanj 1943
Ljudi će biti zahvaćeni sveopćom obeshrabrenošću, obzirom na razaranja koja ostvaruje ljudska volja. Osvanut će vrijeme kada nitko više nije siguran da će sačuvati svoju imovinu i dobra, a ovo je također znak vremena Kraja, kako bi ljudi bili ozbiljno upozoreni da prezru dobra svijeta, da teže samo duhovnim […]

By |June 19th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4533, DUHOVNA PROMJENA… POTPUNA TRANSFORMACIJA ZEMLJE…

Bertha Dudde, br. 4533, 6 Siječanj 1949
Možete biti uvjereni da se svijet nalazi pred duhovnom, kao i zemaljskom  promjenom. Sama Zemlja se nalazi pred jednom potpunom transformacijom, pred transformacijom njene površine kao također pred velikim unutarnjim preoblikovanjima, i ljudi se moraju isto tako pripremiti na proces koji će imati duhovne posljedice, jer sve što živi […]

By |June 6th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off