Preuzimanja

Monthly Archives: November 2016

BD 8329, VELIKA DUHOVNA NEVOLJA U VREMENU KRAJA…

Bertha Dudde, br. 8329, 16 Studeni 1962
Vi se ne smijete čuditi zbunjenom shvaćanju ljudi u posljednjem vremenu prije Kraja… bez obzira u kojem području… Posvuda vlada Moj protivnik i utječe na razmišljanje onih koji nisu sasvim čvrsto sjedinjeni sa Mnom. Moji će se, međutim, pitati kako je moguće da se tako izopačeno (naopako) razmišljanje moglo umetnuti […]

By |November 28th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3727, IZVOĐENJE ČUDA U VREMENU KRAJA…

Bertha Dudde, br. 3727, 27 Ožujak 1946
U Moje Ime, vi ćete biti u stanju izvoditi čuda. Jer snaga i moć Mojega Imena treba postati očigledna u posljednjim danima. Prema bezbožnom svijetu ovo više nije prisila vjere, jer ljudi odvraćeni od Mene nastoje sebi sve prirodno objasniti; Mojim vjernicima međutim ne nedostaje razumijevanje, pa tako oni […]

By |November 13th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3166, BORBA VJERE…

Bertha Dudde, br. 3166, 21 Lipanj 1944
Zemaljska borba će biti završena i umjesto toga će planuti borba koja je okrenuta protiv vjere i protiv svega duhovnoga. Ovo je također bilo već prije najavljeno, tako da ljudi prepoznaju, kada je Kraj blizu, jer ova borba prethodi konačnom Kraju. A ljudi, kao i Bog požuruju konačnu odluku, […]

By |November 2nd, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off