Preuzimanja

Monthly Archives: November 2019

BD 5258, SKLAD NA NOVOJ ZEMLJI …

Bertha Dudde, br. 5258, 22 Studeni 1951

Ono što je prolazno prestati će postojati no ono što je duhovno napustiti će formu koja ga je do tada sadržavala. A onda dolazi do novoutjelovljenja duhovnoga u drugu formu, već s obzirom na stanje zrelosti koje je to duhovno postiglo. Razvojni put duhovnoga u ranijim stadijima nastavlja se, tako […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 5775, SLUGE SOTONE…

Bertha Dudde, br. 5775, 25 Rujan 1953
Kako duboko su potonuli ljudi kojima život bližnjih više nije svet… koji nemilosrdno sebe uzdižu u Suce nad svojom braćom i proizvoljno osuđuju, lišavaju slobode, i nanose im štetu tijelu i duši… Oni su dobrovoljni sluge Sotone, đavolskog duha (namjere, uma), bez ikakve Ljubavi, nepravedni u razmišljanju i postupanju… To […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2425, SUPROTSTAVLJANJE BOGU USPORAVA UTJELOVLJENJE KAO ČOVJEK …. NE-LJUBAV-NOST …. NOVA ZEMLJA …. PERIODI SPASENJA ….

Bertha Dudde, br. 2425, 29 Srpnja 1942
Stvorenje u formi je u stanju patnje dokle god se ono suprotstavlja Bogu. To je za shvatiti tako da nikakva prisila ne bi pritiskala stvorenje da se ono ne protivi Bogu, znači da si stvorenje samo stvara to mučno stanje, ali i da se u svako doba od toga može […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2426, SUPROTSTAVLJANJE BOGU USPORAVA UTJELOVLJENJE KAO ČOVJEK …. NE-LJUBAV-NOST …. NOVA ZEMLJA …. PERIODI IZBAVLJENJA ….

Bertha Dudde, br. 2426, 30 Srpnja 1942

Vrijeme za razvoj duhovnoga bilo je odmjereno tako da je potpuno dovoljno za oslobođenje iz forme, jer ono što se u tom vremenskom roku neće pokloniti pred Bogom, to zanemaruje i svaku daljnju mogućnost za napredak, i još jedino najtvrđa forma može probuditi žudnju za slobodom, no ni u kom […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2294, NAJAVA POSLJEDNJEG SUDA …. RAJSKO STANJE ….

Bertha Dudde, br.  2294, 9 Travnja 1942
Milosti puno vrijeme zemaljskog života približava se svome koncu, i stoga međusobna borba obiju sila postaje sve žešća, kako se svaka od njih trudi da za sebe zadobije još mnoge duše. A to vrijeme se može prepoznati i po vanjskim znacima, kako bi ljudi primjetili i znali da je blizu […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3990, NASTAJANJE NOVE ZEMLJE U TRENUTKU…

Bertha Dudde, br. 3990, 4 Ožujak 1947

Propast Zemlje slijedi izgradnja jedne Nove Zemlje… Ovo je predviđeno od vječnosti, i Božja volja i snaga postat će aktivna za jedno djelo smislene i svrhovite vrste. Nove tvorevine će oduševiti ljude koji će biti počašćeni da nastane Novu Zemlju. A ove tvorevine će nastati u trenutku… ali ne pred […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 7818, OBNOVA ZEMLJE I RAJ ….

Bertha Dudde, br. 7818, 6 Veljače 1961
Zemlja će se morati obnoviti, tj. Zemlja će nositi potpuno nove tvorevine, u kojima je sve duhovno u ispravnom uređenju; a i ljudi će opet živjeti u redu, koji je osnova svemu od Mene stvorenom …. Jedna Nova Zemlja zamjeniti će staru, pošto potonja više ne ispunjava svrhu da duhovnome […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 7582, RAJ NOVE ZEMLJE …

Bertha Dudde, br. 7582, 21 Travnja 1960
Ja sve vas koji Mi ostanete vjerni do Kraja želim premjestiti u raj Nove Zemlje ….  To obećanje trebalo bi vas poticati na marljivi duševni rad, ono vam treba biti nada i utjeha u teškim danima, ono vam treba dati snagu da izdržite, i ono vas treba poticati da se […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2754, PREOBRAZBA ZEMLJE …. NOVA ZEMLJA …. ZAKON VREMENA …

Bertha Dudde, br. 2754, 25 i 26 Svibnja 1943
Na koji način će doći do preobrazbe Zemlje, to ljudi sadašnjice ne mogu shvatiti. A zato im se i čini nemoguće to da ljudi ove Zemlje trebaju naseliti Novu Zemlju, čak i ako im je razumljivo uznešenje vjernika (1 Solunjanima 4:16, 17 + Knjižica br. 43). Ljudi ove Zemlje […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3504b, ZEMALJSKI ISPIT… NOVA ZEMLJA I NJEN NASTANAK..

Bertha Dudde, br. 3504b, 2 Kolovoz 1945
Tako je ljudskoj eri, prethodilo doba razvoja Zemlje, koje je prije svega tako oblikovalo tvorevine, da su stvoreni uvjeti života za čovjeka na Zemlji, budući je to bio preduvjet da sada čovjek može započeti svoj duhovni razvoj naviše. Jer duhovno, sada utjelovljeno kao čovjek, moralo je služiti u Ljubavi, da […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off