Bertha Dudde, br. 8371, 3 Siječanj 1963

Vi ste već više puta bili uvjeravani kako sve što ste primili od strane Mene kroz djelovanje Duha unutar vas može biti od strane vas podupirano kao Čista Istina… Ja vam sasvim izvjesno neću dopustiti da živite u pogrešci ako imate iskrenu volju živjeti u Istini… da razmišljate ispravno… i ako Me uvijek pitate da vam dodijelim Istinu… Ali ljudi su često nevoljni odbaciti pogrešne misli budući su prihvatili misaoni pojam za kojeg smatraju kako je nepobitna Istina… budući da su ga oni opetovano prihvatili i predavali dalje tijekom dužeg perioda vremena. A pošto ni jedno posebno znanje nije bilo nužno za duše da sazriju, već bi više vjerojatno bilo pobrkalo misli ljudi, oni isto tako nisu trebali dodatno znanje. Ali ako je žudnja osobe da primi razjašnjenje vrlo snažna, on će ga također primiti, budući da jedino Ja mogu dati razjašnjenje, jedino Ja mogu podučiti ljude ispravno, koji dozvoljavaju djelovanje Mojeg Duha unutar njih samih…

Riječ koju Ja dostavljam ljudima isključuje svaku pogrešku, ali osoba koja prima Moju Riječ treba sebe osloboditi od sveg duhovnog znanja primljenog iz drugih izvora, budući da Istina može biti jedino dana srcu lišenom pogreške… drugim riječima, Ja jedino mogu postojati tamo gdje je Moj protivnik otišao…

Vi ljudi se oslanjate na Knjigu nad Knjigama (Bibliju) i vjerujete kako njezin sadržaj nije bio podvrgnut krivotvorenjima… Ali Ja vam opetovano kažem da ništa ne ostaje čisto jednom kada time rukuju nesavršena ljudska bića. Premda će to uvijek biti slično onome što je izvorno poteklo iz Mene ali vi nemate jamstvo neiskrivljene duhovne istine… i to čak još manje što se dalje osvrćete nazad na najranija vremena ljudi na ovoj Zemlji… Štogod vam je bilo rečeno u svezi toga je jedino djelomično točno, budući je Čista Istina značajka savršenstva a ljudi nisu savršeni, posljedično tomu vi se ne možete oslanjati na izvještaje iz prvobitnih vremena koje vi i dalje smatrate kako su jedina istina…

Istina neće nikada ostati čista kroz naraštaje, dok će pogreška i obmanjujuća doktrina biti uporno podupirani i čak sačuvani jedno dugo vrijeme bez oskvrnuća. I ova obmanjujuća učenja su ljudski temelji, i oni isto tako nisu voljni biti podučeni drugačije… sve dok se još jednom ne pojavi prilika kada najčišća Istina odozgor može biti ponuđena ljudima… Ali ova nije prihvaćena jer se razlikuje od drevne duhovne dogme, i jedino oni koji žude Istinu će sa svim njihovim srcem biti dirnuti od strane nje i prihvatiti učenje čak ako ono proturječi tradicionalnim doktrinama.

Moj Duh ne pravi greške, ali Moj Duh ne može uvijek raditi u osobi koja sebi dozvoli biti uvučena u svijet… kada on želi znati stvari koje ne mogu biti smatrane duhovnim znanjem, koje nisu od važnosti za sazrijevanje duše i koje je osoba već obično sama odgovorila, i time njegovim vlastitim mislima sprječava izražaj Mojeg Duha… Ovo je opasnost koja može biti eliminirana jedino posredstvom jedne intimne veze sa Mnom i neprestanim zahtjevom za zaštitu od pogreške. I ako se to sada tiče učenja u kojeg se nije nikada sumnjalo od nepamćenih vremena, kojeg je svaka osoba prihvatila kao njegovo misaono vlasništvo time što je nesposobna vjerovati u ijedan drugi izvještaj, ono isto tako ne može biti opovrgnuto ako Ja ne želim prisiliti ljudske misli… Ali svatko tko žudi Čistu Istinu će ju primiti i onda također steći unutarnje uvjerenje da je to Istina… Glavna stvar je prenijeti duhovno znanje na Zemlju tijekom posljednjih dana koje bi trebalo učiniti Moju vladavinu i aktivnost u svemiru razumljivim ljudima, tako da oni iz njega mogu izvući ispravno objašnjenje za sve, budući da će ova Čista Istina biti ponešena na Novu Zemlju.

Posljedično tomu, obmanjujuća učenja će trebati biti iznesena na vidjelo i suzbijena (tj. stavljena nasuprot i onda pobijena) od strane Čiste Istine, a to je jedino moguće ako Ja Osobno, kao Davatelj Istine, mogu djelovati unutar ljudskog bića koje je odano privrženo Meni da on bezuvjetno prihvaća ono što mu nudim, i onda također razdjeljuje što prima… Posebice u vrijeme vjerske borbe zavisi tko će prihvatiti ovu Istinu, jer on će otrpjeti sve napade budući da će mu Istina također dati nužnu snagu da ju brani. Sporno pitanje nije da bi (ili ne bi) ljudsko biće trebalo znati sve, nego da će svako obmanjujuće učenje koje je bilo rašireno među čovječanstvom od strane Mojeg protivnika (Sotone) osobno, biti iskorišteno od strane Mojeg protivnika tijekom posljednje vjerske borbe da uništi svu vjeru u ljudima kada će oni morati prepoznati da su podupirali nevjerojatne doktrine, i baš ove doktrine će biti citirane od strane samih vaših neprijatelja da vas ohrabre da se svega odreknete. Vi ne znate njegovo lukavstvo i smicalice, ali Ja znam kako nastupa protiv vas koji vjerujete.

I prema tomu Ja vas obavještavam o činjenicama gdjegod je to moguće. A vi, koji primate Moju Riječ, ćete uskoro biti suočeni sa pitanjima koja ne možete odgovoriti na nijedan drugi način nego sa Mojim razjašnjenjem danim odozgor, i onda ćete također razumjeti zašto vam je takvo znanje bilo dano od strane Mene, koje izgleda kako proturječi Knjizi Otaca a ipak je ČISTA ISTINA… Jer porijeklo ove Knjige više od strane vas ne može biti istraženo po pitanju njezine vjerodostojnosti…

Ali kada vam Ja Osobno govorim onda Sam Ja također izvor duhovne informacije koju primate, i onda se ne trebate bojati kako primate pogreške, jer Ja Sam vječna Istina, i Ja ju dajem onima koji iskreno žude za njom. I oduvijek od samog početka Ja Sam obavještavao ljude u svezi Mene Osobno, jer prva ljudska bića su čula Moju Riječ unutar njih samih, ali oni su jedino posjedovali stupanj znanja koji je bio nužan da bi prepoznali Mene i ispunili Moju volju. Međutim, uslijed utjecaja Mojeg protivnika svjetlo svjesnosti je postojano iščezavalo što su oni manje vršili Moje zapovijedi. Svjetlosna bića koja bi dozvolila da njihovo svjetlo blista među ljudima su se također utjelovila među prvim ljudskim bićima, ali rastuća bezobzirnost ljudi je rezultirala u jednom rastuće zamračenom stanju uma… I opet i iznova Ja Sam govorio kroz usta proroka da bi u njima opet i iznova zapalio svjetlo…

Kada je Isus sišao na Zemlju, budući da je tama postala skoro neprodirna, blistavo svjetlo je bilo iznova odaslano u duhovnu tamu čovječanstva… I vi morate znati kako je pogreška uvijek mogla sebe ustanoviti tijekom takvih vremena duhovne tame… I ljudi koji su prihvatili zadatak zapisivanja događaja koji su bili sakupljeni u Knjigu nad Knjigama isto tako nisu bili bez zabluda…

Uzmite u obzir dužinu vremena koje je prošlo otada i ne vjerujte da su takvi zapisi bili istinski sačuvani kroz ovo vrijeme… Ali Ja Sam uvijek bio sposoban reći vam kroz prosvijetljena ljudska bića što vam je potrebno za sazrijevanje vaših duša… I ove poruke su uvijek ostale iste, opet i iznova one su bile obznanjene ljudima kao ‘Moja Riječ’, i Ja ću nastaviti dostavljati Moju Riječ na Zemlju opet i iznova tako da čovječanstvo može zadobiti Čistu Istinu. Međutim, povijesni zapisi ne mogu biti opisani i cijenjeni kao ‘Moja Riječ’ sve dok se oni ne odnose na duhovne događaje koji su se dogodili u duhovnoj oblasti u vrijeme i nakon stvaranja bića, koja su bila dovedena u postojanje od strane Moje Ljubavi…

Vi trebate znati za ove događaje, i stoga ćete biti podučeni u svoj istinitosti, jer vi trebate znati značenje i svrhu vašeg zemaljskog postojanja… I stoga ću vam Ja također dati razjašnjenje u svezi procesa povratka onog što Me napustilo i treba Mi se iznova vratiti… i to u svoj istinitosti… Otud je vama također bilo dano razjašnjenje u svezi porijekla stvaranja i staze palih bića kroz djela stvaranja sve do ljudskih bića… Porijeklo ljudskog bića vam je također bilo objašnjeno, ali svaki događaj stvaranja se bio dogodio bezbrojno puta, budući da Ja nemam ograničenja i Moja snaga je neprestano aktivna… pored toga, bezbrojna duhovna bića su također bila u potrebi za djelima stvaranja, ljudsko biće čak ne može ni zamisliti njihov ogroman broj. Ali ljudsko biće sebe ograničava čak u njegovom razmišljanju i prema tome će on također biti predmetom pogrešnih zaključaka, što može opet jedino biti ispravljeno od strane Mene ako je Mojem Duhu dozvoljeno da djeluje u njemu. Onda će ispravno razjašnjenje biti dano ali jedino ako je istinito razjašnjenje u svezi toga bilo zatraženo… jer ono nema ništa zajedničko sa postignućem čovjekove duhovne zrelosti… Ali takvo je razjašnjenje bilo zatraženo i prema tome je molitva bila ispunjena.

AMEN