Bertha Dudde, br. 6754, 4 Veljača 1957

Božjem protivniku je uspjelo stvoriti misaonu zbrku (zbunjenost) među ljudima, da Istina bude posvuda istisnuta i zamijenjena obmanjujućim duhovnim znanjem, i da ljudi više ne znaju, gdje treba tražiti i naći Istinu. Jer, svaki vjeruje da ju posjeduje, svaki vidi svoja vlastita razmišljanja ispravnima i dobrima, a ipak je većina ljudi znatno udaljena od Istine. Ali, bjesni borba između svjetla i tame, a u vremenu Kraja je tama toliko gusta, da jedva da se može probiti tračak svjetla… Međutim, spletkarenje protivnika je toliko očigledno, da će također i njegovom djelovanju uskoro biti stavljen Kraj, kako je to najavljeno u Riječi i Pismu… Na Kraju jednog zemaljskog razdoblja, njegova moć je uvijek velika, jer mu je ljudi sami dodjeljuju, ali onda on zloupotrebljava svoju moć, prekoračujući granice onoga što mu je od Boga odobreno… On zaista ima moć da utječe na volju ljudi, da ih iskušava i gura u njemu željenu odluku… Ali on ide još dalje u svome djelovanju… On ljude udara potpunim sljepilom, i lišava ih mogućnosti da prepoznaju drugog Gospodara… On potkopava svako znanje o ovom Gospodaru, nastojeći im prikazati Boga u Isusu Kristu kao utvaru, tako da je izbor, slobodna odluka za Boga, gotovo nemoguća. Stoga je također kucnuo čas u kojem će njegovo daljnje djelovanje biti spriječeno, u kojem će on sam biti stavljen u lance, i više neće moći tlačiti ljude na ovoj Zemlji. Ali, Bog također na svaki način obmanutim ljudima nastoji dostaviti ovo znanje, što im Njegov protivnik želi uskratiti… Njima će uvijek iznova biti ponuđena (predstavljena) Čista Istina, ipak, tek teško prepoznatljiva u prevladavajućoj tami. Ali, da bi ju bilo moguće raspoznati, Bog također u Posljednjem vremenu djeluje neuobičajeno… On pušta da se dogode stvari koje nadilaze ljudske sposobnosti, on im skreće pažnju na Sebe Samoga, kao Autora (Tvorca, Pokretača) ovih događanja… On šalje propovjednike među ljude, koji, u Njegovo Ime, proglašavaju Njega Samoga i Njegovu moć i slavu, i kao znak čine neuobičajene stvari… On ljudima jasno (očigledno) pokazuje snagu vjere u Njegovo Ime, te bi kroz to i ljudi mogli stići do vjere i do Čiste Istine… No, čak će i na takva neobična očitovanja Duha, biti spušten zamračujući veo, od strane onih, koji bi ljudima trebali darovati svjetlo, ali koji se stavljaju na raspolaganje Božjem protivniku, i trnu svjetlo, koje uvijek iznova obasjava (rasvjetljuje). U Posljednjem vremenu je teško prepoznati Istinu, no, to je moguće ako prevladava žudnja za Istinom, budući struja Božje milosti neprestano teče, pa čak i ako Njegov protivnik pokušava sve da ju zaustavi… Božja moć je veća, i svjetlo Istine razotkriva (izlaže) Njegovog protivnika. No, borba između svjetla i tame bjesni sve do Kraja ove Zemlje. A, oni koji se predaju Božjem protivniku će potonuti u mrak, onima međutim, koji žude svjetlo, Bog se Osobno otkriva, i oni nikada neće pasti žrtvama protivnika, budući ih Samo vječno Svjetlo osvjetljava, i daje im snagu, da izdrže do Kraja.

AMEN