Bertha Dudde, br. 4593, 29 Ožujak 1949

Vaša misija je vrlo značajna jer se mnogi ljudi nalaze izvan crkvenih zajednica a time i izvan duhovnih učenja koja bi im trebala pomoći da dođu do napretka. Njima vi dakle trebate dostavljati Radosnu Vijest, trebate ih upoznavati sa Mojom Voljom i sa njihovom dužnošću i odgovornošću prema duši. Razmišljanje tih ljudi najčešće je okrenuto svijetu i stoga im je duhovno područje potpuno strano. Dakle morat ćete ih prvo uvesti, morat ćete usmjeriti njihove misli na duševni život, u duhovno područje, koje njima još ništa ne predstavlja sve dok oni o tome ništa ne znaju.

Kad se vi samo u razgovoru dotaknete te sfere koja je čovjeku strana probudit će se interes i razbuditi će se potreba za dobiti objašnjenja o tim sferama. I u skladu sa jačinom te potrebe on će već biti podučen. Stoga je na vama taj lijepi zadatak da potpuno neprosvjetljene ljude prosvijetlite i da u njima probudite interes, da bi im onda stalno dostavljali znanje koje ste primili iz prvog izvora.

Taj zadatak mogu vršiti samo ljudi koji se sami nalaze u potrebi za Istinom i koji u direktnom općenju sa Mnom primaju Istinu …. Ti su dakle Moji posljednji evanđelisti, učenici Posljednjih vremena, koje Ja opet šaljem u svijet kako bi ljudima donio Radosnu Vijest. Ja vrlo dobro znam da je za njih daleko teže vjerovati i njihovu vjeru tada spram svijeta zastupati i stoga im dajem dar govora kako bi spoznali tko je Onaj koji se putem Duha objavljuje.

Moji sljedbenici moraju biti osnaženi, moram im se približiti kako bi oni sami bili i ostali duboke vjere, moram im se skroz posebno posvetiti i s vremena na vrijeme im dati jasne znakove da sam im Ja Sâm prisutan, inače će oslabiti i svoju Misiju neće moći privesti kraju. Nadalje im moram dati razumijevanje za poruke odozgor da bi oni s entuzijazmom i uvjerenjem zastupali Moju Riječ, kako bi bili istinski zastupnici Kristovog učenja koje im u svoj čistoći pružam odozgor. Jer mnogo je onih koji potrebuju smjernicu; mnogi trebaju duhovne vođe; mnogo je onih koji jasnu Riječ Moje Ljubavi doživljavaju blagotvorno i tad se misaonim putem time zanimaju; mnogi su koji žele vjerovati ali to ne mogu jer si nisu pronašli prave učitelje …. Mnogi su zahvalni za ispravno prosvjetljenje i Moje glasnike rado slušaju ….

A njima trebate nositi Radosnu Vijest onako kako Ona od Mene proizlazi; trebate ih upoznavati sa nadolazećim i sa Mojom beskrajnom Ljubavlju, trebate upotpuniti Djelo koje su Moji sljedbenici onda započeli, puni revnosti trebate ispunjavati vašu Misiju kako bi Moj protivnik bio potisnut i kako bi mu se oteo plijen koji on vjeruje da već posjeduje …. Trebate biti Moji pravi zastupnici na Zemlji u kratkom vremenu koje vama ljudima još preostaje do Kraja ….

AMEN