Bertha Dudde, br. 4437, 9 Ožujak 1963

Tko je sebi uzeo za zadatak da u vrijeme Kraja bude izbavljujuće aktivan, njemu će od strane Mojega protivnika uvijek iznova biti priređene poteškoće, jer se on svim sredstvima opire tome da čovječanstvu bude doneseno svjetlo u tamnu noć koja se prostire nad Zemljom. Stoga će također biti iznimno teško širiti Čistu Istinu… Moju Riječ, koja iz visine zrači na vas ljude… budući će ovo biti sprječavano sa svih strana, jer ljudi ne znaju u kojoj mjeri su oni već potpali Mojemu protivniku, kada odbacuju ovu Riječ, ustaju protiv njenog razdjeljivanja. Ali, to je gruba pojava u vrijeme Kraja, kada nastojanje Mojega protivnika treba biti raskrinkano, i on sam primjenjuje sva sredstva da to spriječi, a što dalje vrijeme odmiče, to očiglednije će se pokazivati ova borba tame protiv svjetla, i bit će vam prepoznatljiva smetenost (zbunjenost, zbrka, konfuzija) ljudskog razmišljanja, što zaista već može biti smatrano duhovnim kaosom… Jer, čak će i ljudima dobre volje biti teško ispravno se odlučiti. No zraka koja na njih pada odozgor, ima najjasniju snagu svjetla, i blagotvorno će dotaknuti srca onih koji čeznu jedino za Istinom, za ispravnim razmišljanjem, za Božjom Riječi, pravom hranom za njihove duše…. A oni se neće pustiti obmanuti, ukoliko Moj protivnik još pokuša navaliti protiv zida vaše vjere… Jer, Ja Osobno sam s onima koji mi sasvim svjesno služe, i koji mogu biti nazvani Mojim posljednjim učenicima, koje Ja Osobno iznova podučavam i dajem im zadatak da izađu u svijet… odnosno, razdjeljuju Moju Riječ, koju Ja Osobno vodim na Zemlju, jer ljudi hitno trebaju Istinu. A, oni također mogu biti sigurni u Moju zaštitu, i Moje vodstvo… Ja ću uvijek dopustiti da se njima sve približi tako kako je to korisno za njihov zadatak, kojeg oni trebaju, a također i mogu, ispuniti uz Moju pomoć. A po unutarnjem miru oni sami mogu ustanoviti da sam Ja s njima, jer to Ja dajem svima koji vrše Moju volju… tako da iz toga također možete razabrati da li je sve što vi činite blagoslovljeno, da li odgovara Mojoj volji… Jer Ja sam vam obećao Moj mir, tako da vi Mene Samoga i Moje prisustvo prepoznate, jer gdje sam Ja Osobno, tamo vas također mora ispuniti Moj mir, i tamo je također dana mogućnost dovođenja Čiste Istine na Zemlju, što vam također pokazuje Moje prisustvo. Ono što vam se sada približava, primite kao od Mene željeno ili dopušteno… Onda također uvijek poštujte vaš unutarnji osjećaj, i vi ćete prihvatiti ono ispravno, a sve lažno (pogrešno) odbaciti, čak i ako se Moj protivnik pokuša pojaviti pred vama… Vi možete uvijek biti sigurni u Moju zaštitu, a ova se uglavnom sastoji u tome da Ja vaše misli ispravno usmjeravam, da vas štitim od svake zbrke koju Moj protivnik želi napraviti u vama. Tko Meni služi, on također može znati da je zaštićen, i njemu protivnik ne može mnogo naškoditi, ali on će se uvijek iznova nastojati nametnuti, kako bi potkopao Čistu Istinu… Čvrsta vjera u Mene i u Moju Ljubav vama je međutim najjača samozaštita, jer Ja uistinu neću pustiti da propadne takva vjera, i vi možete bezbrižno istupati za duhovno dobro koje primate, i to razdjeljivati kao Najčišću Istinu, nikakvi protuargumenti vas neće poljuljati u ovoj vjeri, i onda ste vi također prave sluge, kroz koje Ja Osobno mogu djelovati u Posljednjem vremenu prije Kraja. Borba protiv tame neće postati lakša, knez tame će stvarati sve više zbrke, on će vas napadati, i ustat će lažni kristi i lažni proroci koji kreću protiv vas… Vi morate računati s javnim napadima i progonima, ali ne treba vam nedostajati Moja zaštita, budući Ja znam koliko je potreban vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo, tko je sposoban za to… Trebate Mi jedino dati cijelu vašu volju, rad u Mojemu vinogradu za vas treba biti najvažnija i najhitnija stvar, a sve ostalo mora biti stavljeno iza… A vi također trebate Mojom voljom smatrati sve čime ćete biti spriječeni još služiti svijetu… Ja znam koja sredstva trebam primijeniti kako bih vas u potpunosti pridobio za Sebe, i stoga vas Ja zatvaram od svijeta, vas koji želite biti duhovni, čim vi od Mene primate Moju Riječ, jer svaka svjetovna misao može biti prepreka, i jer više nema puno vremena do Kraja, a za to vrijeme bih Ja još želio pomoći svim ljudima u ispravnom spoznavanju… Stoga se ne bojte pred Mojim protivnikom i njegovim djelovanjem, jer ćete vi do posljednjega iskusiti Moju Ljubavnu skrb, vi koji mi služite u slobodnoj volji, koji ste spremni iznijeti vani Moje Evanđelje kao Moji posljednji učenici.

AMEN