Bertha Dudde, br. 5193, 21 Kolovoz 1951

Ja Osobno vas vodim i određujem vaše putove, i ništa nije slučaj, što vi živite ili što vas se tiče; nijedan susret s bližnjima nije od Mene pridružen bez svrhe i cilja. A ipak vi sami kroz vašu slobodnu volju odlučujete posljedice (učinak) svih zbivanja oko vas. Podložite li vi međutim vašu volju Mojoj, onda ćete vi uvijek postupati i razmišljati kako je to ispravno, i uspješno za duhovni razvoj vas i bližnjih. I zato oni koji duhovno teže mogu uvijek znati da su vođeni od Mene, budući se oni trude živjeti u Mojoj volji, a Ja priznajem njihovu volju, i Moja volja postaje moćna u njima. Još mnogo rada treba biti učinjeno u Mojemu vinogradu, jer pritišće vrijeme. Stoga Ja Mojim slugama i polažem Moju volju u srce, tako da oni mogu biti uspješno aktivni. Moja volja međutim u Posljednjem vremenu je gorljivo razdjeljivanje Mojega Evanđelja… Rasijavanje sjemena, kojeg tlo treba prihvatiti… Proglašavanje Moje Riječi, Koju Ja vama ljudima dostavljam iz visine… Ovaj rad mora biti obavljen sa svim žarom, jer više ne ostaje mnogo vremena do Kraja. Gdje Ja znam voljne sluge, Ja njih dovodim zajedno (povezujem, spajam) za zajednički rad za Mene i Moje kraljevstvo. Jer, radi se o širenju Istine, sjemena, koje jedino od Mene može biti primljeno, njive, koje su ljudska srca, trebaju donijeti bogati plod. Gdje je sada zastupana Čista Istina, tamo Ja također ravnam pute Mojim slugama, da ne oteža njihov posao. Zato Ja ne tražim nikakvu službu koja ne bi bila ostvariva. Ja svakom Mojemu sluzi kao vjerni Domaćin dodjeljujem aktivnost koju on mora obaviti, i zato Moje sluge moraju surađivati, jedan drugoga podupirati, svaki ostvarujući ono što je u njegovoj moći… Ja vas dovodim zajedno, vas koji želite biti aktivni za Mene i Moje kraljevstvo. A rad će vam pričinjavati radost, jer ste vi sami potaknuti (oživljeni, ispunjeni, nadahnuti,) od Duha da Mi pomognete u poslu Otkupljenja iz Ljubavi za Mene i za bližnjega koji hitno treba pomoć. A Ja ću vas blagosloviti, vas Moje sluge na Zemlji, zbog vaše volje, budući je ona slobodna, i može se odlučiti u svakom smjeru… Ja ću vas blagosloviti i dati vam snagu za djelovanje za Mene, dok god vi prebivate na Zemlji. Jer, nadolazeće vrijeme zahtijeva još mnogo snage i milosti, koje vam međutim u najbogatijoj mjeri prilaze, dok god ste vi aktivni za Mene, Ja vas vodim, i vi ne idete nijednim putem bez Mene… Ja vas snažim, i svaka slabost će otpasti od vas; Ja Sam vama dolazim u Riječi, i činim vas prikladnima za vaš rad u Mojemu vinogradu, i tako će vaša aktivnost uvijek biti blagoslovljena.

AMEN