Bertha Dudde, br. 4690, 25 Travnja 1958

Samo rijetko će se čovjek ponuditi za posao koji ne rađa materijalnim dobitkom, koji je u očima drugih ljudi potpuno beskoristan i koji pored toga zahtijeva jaku volju i revnost pri radu. I samo rijetko će ljudi uviđati da je taj posao važan i da o njemu može ovisiti spasenje bezbrojnih duša, budući da one trebaju takvu jednu pomoć da im snaga bude dostavljena putem posrednika …. Stoga je razumljivo da će svatko tko se ponudi za takav jedan posao od Mene iskusiti najveću podršku, da mu beskrajna svjetlosna bića pomažu, da se od strane svjetlosnog svijeta čini sve za poticaj i napredak tog posla za to da se čovjeka ojača u njegovoj volji i da bi mu se dalo pravo svjetlo o hitnosti njegovog djelovanja za Mene i Moje Kraljevstvo ….

Jer od strane svijeta on će daleko više biti pod utjecajem da odustane od tog posla, okolina (bližnji ljudi) nema razumijevanja za to i isto tako će na njega prije djelovati kao prepreka nego što će ga poticati  …. I neće biti lako pored toga ustrajati i sa svom svojom snagom se zalagati za Mene i biti Mi prikladan sluga u Mom vinogradu. No upravo to je jedino važno …. a nikakva zemaljska aktivnost čovjeku neće donijeti takav blagoslov koji će se odraziti tek u vječnosti. No oni koji su radnika u vinogradu željeli priječiti u njegovoj aktivnosti gorko će to zažaliti …. Oni koji vrijednost njegovog rada nisu prepoznali i koji stoga za sebe nisu mogli zadobiti blagoslova, budući da su još razmišljali pre-zemaljski i za spas svoje duše manje su se brinuli nego za svoje tijelo.

No potrebna je velika snaga vjere za to da se usred svjetovno usmjerenog čovječanstva oči uprave na Kraljevstvo koje nije od ovog svijeta (Ivan 18:36)…. da se to Kraljevstvo gleda kao jedino stvarno i bez obzira na zabranu ili neprijateljstvo uloži svu snagu za to Kraljevstvo …. Potrebno je i puno Ljubavi za to da se misli na nesretne duše kojima nedostaje svaka spoznaja …. No gdje su prisutne Ljubav i vjera, tu postoje i temelji za blagoslovljeni vinogradarski rad, i Moje sluge će neometano slijediti svoj put, put u vječnu domovinu, put koji su prepoznali i na koji su i sami zakoračili. A oni su onda i osposobljeni da svoje bližnje ispravno upućuju, da ih poučavaju, da im predaju ono što su od Mene Samoga mogli primiti, kako bi na Zemlji mogli ispuniti svoj zadatak.

U vrijeme Kraja sve će više rasti jaz između takvih vjernih slugu i njihove okoline (bližnjih ljudi), jer neće biti mnogo onih koji će biti spremni saslušati ih i poput njih hoditi putem ka Meni …. Daleko radije će ljudi činiti sve da se skroz oslobode od još jako slabe povezanosti sa drugim svijetom, od vjerovanja u odgovornost i život nakon smrti ….

Jaz će postajati sve širi, i ljudi će vjerovati da čine uslugu kad Mojim slugama potkopavaju djelovanje, kad se trude spriječiti ih da zadobiju pristaše. I snaga otpora Mojih slugu stoga mora neprestano rasti, što većim neprijateljstvima su izloženi. A tu pomoć putem dostave snage oni će uvijek dobivati i nikada se ne trebaju bojati da neće moći ispunjavati svoju službu, koju su dobrovoljno preuzeli ….

To je zadnja velika pomoć koja ljudima još može biti donesena pred Kraj, i budući da su Moje sluge samo posrednici između Mene i tih svjetovnih ljudi, kojima se Ja želim obratiti, oni će službu posredovanja moći vršiti sve do Kraja i neće se trebati bojati da je svijet jači nego oni …. Jer tko je u Mojom službi, taj može biti siguran da njegov Gospodar brižno bdije nad njegovom kućom i neće štetovati nitko tko Meni služi …. Jer samo Ja znam što je potrebno u zadnje vrijeme pred Kraj, i samo Ja imam moć da i štitim one koji Mi služe, i da im podarim snagu da izdrže do Kraja ….

AMEN